Juridiskā komisija pirms otrā lasījuma

2008. gada 27. novembrī nr. 9/3 –

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

Juridiskā komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā likumprojektu “Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā” (Nr.442/Lp9) izskatīšanai otrajā lasījumā.

 

 

Pielikumā: likumprojekta tabula uz ____ lapām.

Komisijas priekšsēdētāja V. Muižniece

 

Juridiskā komisija Likumprojekts otrajam lasījumam

‘’Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā’’

(Nr.442/Lp9)

1.

Spēkā esošā likuma redakcija

2.

Pirmā lasījuma redakcija

3.

Nr.

4.

Priekšlikumi

(46)

5.

Komisijas atzinums

6.

Komisijas atbalstītā redakcija

  Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:       Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:
109.pants. Kustības drošības noteikumu pārkāpšana dzelzceļa transportā

Par sliežu ceļu, meža aizsargstādījumu, sniega aizsargu vai citu ceļa objektu, kā arī signalizācijas vai sakaru būvju vai iekārtu bojāšanu –

uzliek naudas sodu personām līdz divdesmit pieciem latiem un amatpersonām – līdz piecdesmit latiem.

Par noteikumu pārkāpšanu, kādi noteikti pajūgu braukšanai vai lopu dzīšanai pāri sliežu ceļiem, kā arī par lopu ganīšanu dzelzceļa tuvumā –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu personām no pieciem līdz desmit latiem un amatpersonām – no divdesmit pieciem līdz piecdesmit latiem.

Par noteikto gabarītu neievērošanu kravas iekraušanā vai izkraušanā –

uzliek naudas sodu amatpersonām līdz piecdesmit latiem.

Par tādu priekšmetu likšanu uz sliežu ceļiem, kuri var traucēt vilcienu kustību, –

uzliek naudas sodu no divdesmit pieciem līdz piecdesmit latiem.

Par iešanu pa sliežu ceļiem ārpus norādītajām vietām –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz pieciem latiem.

Par tādas informācijas nesniegšanu, kas saistīta ar dzelzceļa satiksmes negadījumu vai dzelzceļa satiksmes drošību, vai nepatiesas informācijas sniegšanu Dzelzceļa tehniskajai inspekcijai –

uzliek naudas sodu juridiskajām personām līdz piecsimt latiem.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs V.Aizbalts

Aizstāt 109. panta sestās daļas dispozīcijā vārdus „Dzelzceļa tehniskajai inspekcijai” ar vārdiem „Valsts dzelzceļa tehniskajai inspekcijai”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Aizstāt 109. panta sestās daļas dispozīcijā vārdus „Dzelzceļa tehniskajai inspekcijai” ar vārdiem „Valsts dzelzceļa tehniskajai inspekcijai”.

110.1 pants. Dzelzceļa ritošā sastāva un sliežu ceļu lietošanas aizliegumu neievērošana

Par Dzelzceļa tehniskās inspekcijas noteiktā dzelzceļa ritošā sastāva un sliežu ceļu lietošanas aizlieguma neievērošanu –

uzliek naudas sodu juridiskajām personām līdz trīstūkstoš latiem.

  2. Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs V.Aizbalts

Aizstāt 110.1 panta dispozīcijā vārdus „Dzelzceļa tehniskās inspekcijas ar vārdiem „Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas”.

Atbalstīts 2. Aizstāt 110.1 panta dispozīcijā vārdus „Dzelzceļa tehniskās inspekcijas” ar vārdiem „Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas”.
135.pants. Virsnormas rokas bagāžas, bagāžas un dzīvnieku neapmaksāta pārvadāšana

Par virsnormas rokas bagāžas, bagāžas un dzīvnieku neapmaksātu pārvadāšanu sabiedriskajā transportā –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz trim latiem.

Naudas soda uzlikšana neatbrīvo pasažieri no maksas par virsnormas rokas bagāžas, bagāžas un dzīvnieku pārvadāšanu.

  3.

 

 

 

4.

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs V.Aizbalts

Aizstāt 135.panta sankcijā vārdus "līdz trim" ar vārdiem "no pieciem līdz piecpadsmit".

Juridiskā komisija

Aizstāt 135.panta sankcijā vārdus "līdz trim" ar vārdiem

"līdz piecpadsmit".

Daļēji atbalstīts. Iekļauts komisijas priekšliku-mā Nr.4

Atbalstīts

3. Aizstāt 135.panta sankcijā vārdus "līdz trim" ar vārdiem

"līdz piecpadsmit".

136.pants. Braukšana bez biļetes

Pasažieriem par lidošanu bez biļetes –

uzliek naudas sodu desmit latu apmērā.

Pasažieriem par braukšanu bez biļetes, kā arī par desmit līdz sešpadsmit gadu vecu bērnu vešanu bez biļetes:

1) piepilsētas vilcienos –

uzliek naudas sodu līdz trim latiem;

2) vietējos un tālsatiksmes vilcienos –

uzliek naudas sodu līdz pieciem latiem;

3) jūras transporta piepilsētas līniju kuģos un upju transporta piepilsētas un pilsētas satiksmes kuģos –

uzliek naudas sodu trīs latu apmērā;

4) jūras transporta un upju transporta vietējo un tālsatiksmes līniju kuģos –

uzliek naudas sodu piecu latu apmērā;

5) upju transporta kuģos pārcelšanai –

uzliek naudas sodu viena lata apmērā.

Par septiņu līdz desmit gadu vecu bērnu vešanu bez biļetes:

1) piepilsētas vilcienos –

uzliek naudas sodu viena lata apmērā;

2) vietējos un tālsatiksmes vilcienos –

uzliek naudas sodu līdz trim latiem;

3) jūras transporta piepilsētas līniju kuģos un upju transporta piepilsētas un pilsētas satiksmes kuģos –

uzliek naudas sodu viena lata apmērā;

4) jūras transporta un upju transporta vietējo un tālsatiksmes līniju kuģos –

uzliek naudas sodu trīs latu apmērā;

5) upju transporta kuģos pārcelšanai –

uzliek naudas sodu viena lata apmērā.

Pasažieriem par braukšanu bez biļetes, kā arī par septiņu līdz sešpadsmit gadu vecu bērnu vešanu bez biļetes trolejbusā, tramvajā, pilsētas maršruta autobusā, maršruta taksometrā vai taksobusā –

uzliek naudas sodu divu latu apmērā.

Pasažieriem par braukšanu bez biļetes, kā arī par septiņu līdz sešpadsmit gadu vecu bērnu vešanu bez biļetes rajona maršruta autobusā –

uzliek naudas sodu trīs latu apmērā.

Pasažieriem par braukšanu bez biļetes, kā arī par desmit līdz sešpadsmit gadu vecu bērnu vešanu bez biļetes tālsatiksmes vai starptautiskā maršruta autobusā –

uzliek naudas sodu līdz desmit latiem.

Par septiņu līdz desmit gadu vecu bērnu vešanu bez biļetes tālsatiksmes vai starptautiskā maršruta autobusā –

uzliek naudas sodu trīs latu apmērā.

Naudas soda samaksāšana neatbrīvo pasažieri no maksas par braucienu.

Par pasažieru pārvadāšanu bez biļetes vai noteiktā tarifa neievērošanu pilsētas, rajona, tālsatiksmes vai starptautiskā maršruta autobusos, maršruta taksometros vai taksobusos, ko izdara satiksmes līdzekļa vadītājs konduktors vai ko pieļauj konduktors, –

uzliek naudas sodu no pieciem līdz piecdesmit latiem.

  5.

 

atiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs V.Aizbalts

Izteikt 136.pantu šādā redakcijā

„136. Braukšana bez biļetes

Pasažieriem par braukšanu bez biļetes sabiedriskajā transportlīdzeklī:

1) pilsētas nozīmes

maršrutos –

uzliek naudas sodu no diviem līdz pieciem latiem;

2) reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos –

uzliek naudas sodu no pieciem līdz desmit latiem;

3) reģionālajos starppilsētu nozīmes vai starptautiskajos maršrutos –

uzliek naudas sodu no desmit līdz piecpadsmit latiem.

Par pasažieru pārvadāšanu bez biļetes sabiedriskajā transportlīdzeklī vai noteiktā tarifa neievērošanu pilsētas nozīmes vai starptautiskajos maršrutos, ko izdara transportlīdzekļa vadītājs vai konduktors vai ko pieļauj transportlīdzekļa vadītājs vai konduktors –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam vai konduktoram no desmit līdz piecdesmit latiem.”

Atbalstīts 4. Izteikt 136.pantu šādā redakcijā

„136. Braukšana bez biļetes

Pasažieriem par braukšanu bez biļetes sabiedriskajā transportlīdzeklī:

1) pilsētas nozīmes

maršrutos –

uzliek naudas sodu no diviem līdz pieciem latiem;

2) reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos –

uzliek naudas sodu no pieciem līdz desmit latiem;

3) reģionālajos starppilsētu nozīmes vai starptautiskajos maršrutos –

uzliek naudas sodu no desmit līdz piecpadsmit latiem.

Par pasažieru pārvadāšanu bez biļetes sabiedriskajā transportlīdzeklī vai noteiktā tarifa neievērošanu pilsētas nozīmes vai starptautiskajos maršrutos, ko izdara transportlīdzekļa vadītājs vai konduktors vai ko pieļauj transportlīdzekļa vadītājs vai konduktors, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam vai konduktoram no desmit līdz piecdesmit latiem.”

137.pants. Autotransporta un elektrotransporta lietošanas noteikumu pārkāpšana

Par autotransporta un elektrotransporta (tramvaju, trolejbusu) lietošanas noteikumu pārkāpšanu, izņemot pārkāpumus, kas paredzēti šā kodeksa 134.–136., 137.1 

pantā, –

uzliek naudas sodu līdz pieciem latiem.

  6.

 

 

 

7.

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs V.Aizbalts

Aizstāt 137. panta sankcijā vārdus „līdz pieciem” ar vārdiem „no desmit līdz piecpadsmit”.

Juridiskā komisija

Aizstāt 137.panta sankcijā vārdus "līdz pieciem" ar vārdiem "līdz piecpadsmit".

Daļēji atbalstīts. Iekļauts komisijas priekšlikumā Nr.7

 

Atbalstīts

5. Aizstāt 137.panta sankcijā vārdus "līdz pieciem" ar vārdiem "līdz piecpadsmit".
149.4 pants. Vispārīgo ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšana

Par transportlīdzekļa vadīšanu, ja nav klāt kāda no šādiem transportlīdzekļa vadītājam nepieciešamajiem dokumentiem:

1) vadītāja apliecība;

2) transportlīdzekļa reģistrācijas dokumenti;

3) dokuments (uzlīme) par transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu;

4) dokuments par veikto valsts tehnisko apskati vai tehnisko kontroli uz ceļiem, ja uz transportlīdzekļa nav attiecīgās vizuālās informācijas (uzlīmes), vai Ceļu satiksmes drošības direkcijas izsniegta vienas dienas atļauja piedalīties ceļu satiksmē, lai veiktu valsts tehnisko apskati;

5) citi transportlīdzekļa vadītāja kvalifikāciju apliecinoši dokumenti;

6) dokumenti, kas nepieciešami, pārvadājot negabarīta vai smagsvara kravu;

7) pilnvara lietot ārvalstīs reģistrētu transportlīdzekli, ja nav klāt īpašnieka (Latvijas iedzīvotājiem);

8) braukšanas mācību instruktora apliecība vai braukšanas mācību atļauja (mācību braukšanas gadījumā), -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam divu latu apmērā.

Par nepiesprādzēšanos ar drošības jostu vai aizsprādzētas aizsargķiveres nelietošanu, kā arī tāda pasažiera vešanu, kurš nav piesprādzējies vai kuram galvā nav aizsprādzētas aizsargķiveres, -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam divdesmit latu apmērā.

Par tādas transportlīdzekļa vadītāja apliecības izmantošanu, kas pieteikta kā zudusi vai nozagta, ja tās vietā saņemta jauna transportlīdzekļa vadītāja

apliecība, -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam desmit latu apmērā.

Par transportlīdzekļa vadīšanu, ja ir spēkā transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums, izņemot gadījumu, kad izmantošanas aizliegums piemērots pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas ietvaros,-

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam trīsdesmit latu apmērā.

Par transportlīdzekļa vadīšanu, ja nav atbilstošas kategorijas transportlīdzekļu vadīšanas

tiesību, -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no trīsdesmit līdz divsimt latiem.

Par transportlīdzekļa vadīšanu, ja:

1) nav transportlīdzekļu vadīšanas tiesību (transportlīdzekļu vadīšanas tiesības noteiktā kārtībā nav iegūtas vai ir atņemtas);

2) ir spēkā transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums, kas piemērots pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas ietvaros, -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no divsimt līdz trīssimt latiem.

Par transportlīdzekļa vadīšanu atkārtoti gada laikā, ja:

1) nav transportlīdzekļu vadīšanas tiesību (transportlīdzekļu vadīšanas tiesības noteiktā kārtībā nav iegūtas vai ir atņemtas);

2) ir spēkā transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums, kas piemērots pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas ietvaros, -

transportlīdzekļa vadītājam piemēro administratīvo arestu no piecām līdz piecpadsmit diennaktīm un uzliek naudas sodu četrsimt latu apmērā.

Par transportlīdzekļa vadītāja vai pasažiera vietas atstāšanu bez uzaicinājuma, ja transportlīdzeklis apturēts pēc policijas darbinieka vai robežsarga (pierobežā) pieprasījuma, -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam vai pasažierim piecu latu apmērā.

Par ziņu nesniegšanu par transportlīdzekļa tiesisko lietotāju -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa īpašniekam (valdītājam, turētājam) - fiziskajai vai juridiskajai personai - no trīsdesmit līdz simt latiem.

Par tālruņa lietošanu, ja transportlīdzeklis atrodas kustībā, izņemot gadījumus, kad transportlīdzekļa vadītājam, lai to lietotu, nav jāņem rokā tālruņa

klausule, -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam desmit latu apmērā.

 

 

 

 

 

 

Par transportlīdzekļu vadītājiem noteiktā darba un atpūtas laika režīma neievērošanu vai par transportlīdzekļu vadītājiem noteiktā darba un atpūtas laika režīmu un braukšanas attālumu reglamentējošo noteikumu un ātruma reģistrēšanas kontrolierīces lietošanas noteikumu pārkāpšanu-

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no piecdesmit līdz simt latiem, bet juridiskajai personai - no četrsimt līdz piecsimt latiem.

Par norīkojuma došanu lietot transportlīdzekli, neievērojot transportlīdzekļu vadītājiem noteikto darba un atpūtas laika režīmu, vai darba un atpūtas laika režīmu un braukšanas attālumu reglamentējošo noteikumu un ātruma reģistrēšanas kontrolierīces lietošanas noteikumu pārkāpšanu -

uzliek naudas sodu personai, kas atbildīga par transportlīdzekļu ekspluatāciju, no simt līdz simt piecdesmit latiem, bet juridiskajai personai - no septiņsimt līdz tūkstoš latiem.

Par agresīvu braukšanu, kas izpaudusies kā:

1) vairāku tādu citu citam sekojošu ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu izdarīšana, kas saistīti ar ceļu satiksmei bīstamu vai traucējošu situāciju radīšanu;

2) transportlīdzekļa vadīšana tādā veidā, ka tiek izdarīts ceļu satiksmes noteikumu pārkāpums un radīti traucējumi vienmērīgai transportlīdzekļu plūsmai vai tiek ignorētas pārējo transportlīdzekļu vadītāju intereses (vairākkārtēja braukšanas joslu maiņa apsteidzot, vairāku sastrēgumā esošu vai kolonnā braucošu transportlīdzekļu apdzīšana pa pretējā virziena joslu vai apbraukšana pa sabiedriskā transporta joslu, ceļa nomali, ietvi, gājēju ceļu, velosipēdu ceļu vai citām vietām, kas nav paredzētas transportlīdzekļu braukšanai, u.tml.), -

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no piecdesmit līdz divsimt latiem.

Par citu šajā kodeksā neminētu ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšanu -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam piecu latu apmērā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Izslēgt 149.4 panta vienpadsmito un divpadsmito daļu.

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Izslēgt 149.4 panta vienpadsmito un divpadsmito daļu.

149.24 pants. Transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa un iekārtojuma nosacījumu pārkāpšana

Par tāda transportlīdzekļa izmantošanu ceļu satiksmē, kuram noteiktajā termiņā nav veikta valsts tehniskā apskate, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam četrdesmit latu apmērā

Par tāda transportlīdzekļa izmantošanu ceļu satiksmē, attiecībā uz kuru nav izdarīta tā īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no trīsdesmit līdz piecdesmit latiem.

Par norīkojuma došanu lietot transportlīdzekli, attiecībā uz kuru nav izdarīta tā īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana, –

uzliek naudas sodu personai, kas atbildīga par transportlīdzekļa ekspluatāciju, no piecdesmit līdz simt latiem.

Par braukšanu diennakts tumšajā laikā bez iedegtas avārijas gaismas signalizācijas ar transportlīdzekli, kuram nedeg viens no tuvās gaismas

lukturiem, –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam desmit latu apmērā.

Par braukšanu diennakts tumšajā laikā ar transportlīdzekli, kuram nedeg neviens no tuvās gaismas lukturiem, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam trīsdesmit latu apmērā.

Par braukšanu nepietiekamas redzamības apstākļos bez iedegtas avārijas gaismas signalizācijas ar transportlīdzekli, kuram nedeg viens no tuvās gaismas lukturiem un vienlaikus kāds no priekšējiem miglas lukturiem, –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam desmit latu apmērā.

Par braukšanu nepietiekamas redzamības apstākļos ar transportlīdzekli, kuram nedeg neviens no tuvās gaismas lukturiem un vienlaikus neviens no priekšējiem miglas lukturiem, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam trīsdesmit latu apmērā.

Par braukšanu diennakts tumšajā laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos bez iedegtas avārijas gaismas signalizācijas ar transportlīdzekli, kuram nedeg neviens no pakaļējiem gabarītlukturiem vai neviens no bremzēšanas signāllukturiem, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam trīsdesmit latu apmērā.

Par braukšanu diennakts tumšajā laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos ar transportlīdzekli, kuram nedeg neviens no numura zīmes apgaismojuma lukturiem, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam divdesmit latu apmērā.

Par braukšanu diennakts gaišajā laikā bez iedegtas avārijas gaismas signalizācijas ar transportlīdzekli, kuram nedeg neviens no bremzēšanas signāllukturiem, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam divdesmit latu apmērā.

Par braukšanu lietus vai snigšanas laikā ar transportlīdzekli, kuram vadītāja pusē nedarbojas priekšējā stikla tīrītājs, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam divdesmit latu apmērā.

Par braukšanu ar transportlīdzekli, kura stūres iekārtas bojājumi vai darba bremžu sistēma neļauj vadītājam izdarīt manevru, vai par braukšanu ar transportlīdzekļu sastāvu, kura vilcēja un piekabes (puspiekabes) sakabes ierīcei ir bojājumi, kas braukšanas laikā var izraisīt sakabes pārrāvumu, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no četrdesmit līdz sešdesmit latiem.

Par braukšanu ar transportlīdzekli, kurš nav apgādāts ar avārijas zīmi, medicīnisko aptieciņu (aptieciņām) vai ugunsdzēšamo aparātu

(aparātiem), –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam piecu latu apmērā.

Par braukšanu ar transportlīdzekli bez drošības jostām, ja tās ir paredzētas konstrukcijā, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam divdesmit latu apmērā.

Par braukšanu laikposmā no 1.decembra līdz 1.martam ar automobili vai autobusu, kura pilna masa nepārsniedz 3,5 tonnas un kurš nav aprīkots ar riepām, kas paredzētas braukšanai ziemas apstākļos, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam divdesmit latu apmērā.

Par braukšanu laikposmā no 1.maija līdz 1.oktobrim ar automobili vai autobusu, kuram ir riepas ar radzēm, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam divdesmit latu apmērā.

Par braukšanu ar transportlīdzekli, kurš aprīkots ar ierīci (antiradaru u.tml.), kas var uztvert braukšanas ātruma kontroles mērierīču raidītos signālus vai radīt traucējumus šo mērierīču darbībā, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam četrdesmit latu apmērā, konfiscējot attiecīgās ierīces.

Par braukšanu ar transportlīdzekli, kurš aprīkots ar speciālām ierīcēm (speciālo zilo vai sarkano bākuguni, skaņas signālu) un kuram ir speciālais krāsojums, ja saskaņā ar noteikumu un Latvijā obligāto standartu un normatīvu prasībām šā das ierīces un krāsojums ir paredzēti operatīvajiem transportlīdzekļiem, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no simt līdz trīssimt latiem, konfiscējot attiecīgās ierīces.

Par norīkojuma došanu lietot transportlīdzekļus, kam ir bojājumi, kuru dēļ aizliegts braukt, vai kam noteiktajā termiņā nav veikta valsts tehniskā apskate, –

uzliek naudas sodu personai, kas atbildīga par transportlīdzekļu ekspluatāciju, no piecdesmit līdz simt latiem.

Par braukšanu ar automobili, kura stikli pārklāti ar pārklājumu, kas neatbilst normatīvo aktu prasībām, —

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam sešdesmit latu apmērā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Papildināt 149.24 pantu ar divdesmit pirmo daļu šādā redakcijā:

 "Par tāda transportlīdzekļa izmantošanu komercpārvadājumos vai pašpārvadājumos, kuram ir nepietiekams normatīvajos aktos noteiktais riepu protektora dziļums vai ir riepu bojājums, kas apdraud satiksmes drošību, –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no desmit līdz četrdesmit latiem, bet personai, kas atbildīga par transportlīdzekļa ekspluatāciju, – no četrdesmit līdz simt latiem." 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Papildināt 149.24 pantu ar divdesmit pirmo daļu šādā redakcijā:

 "Par tāda transportlīdzekļa izmantošanu komercpārvadājumos vai pašpārvadājumos, kuram ir nepietiekams normatīvajos aktos noteiktais riepu protektora dziļums vai ir riepu bojājums, kas apdraud satiksmes drošību, –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no desmit līdz četrdesmit latiem, bet personai, kas atbildīga par transportlīdzekļa ekspluatāciju, – no četrdesmit līdz simt latiem." 

149.32 pants. Pasažieru pārvadāšanas noteikumu pārkāpšana

Par lielāka pasažieru skaita pārvadāšanu, nekā to norādījis transportlīdzekļa izgatavotājs, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam trīsdesmit latu apmērā.

Par bērnu grupu pārvadāšanu autobusā bez pavadoņa

klātbūtnes –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam desmit latu apmērā.

Par to noteikumu pārkāpšanu, kuri paredz bērnu pārvadāšanai paredzēto drošības līdzekļu lietošanu, –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam desmit latu apmērā.

Par to noteikumu pārkāpšanu, kuri reglamentē pasažieru pārvadāšanu kravas automobilī ārpus tā kabīnes, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam divdesmit latu apmērā.

Par pasažieru pārvadāšanu ārpus traktortehnikas kabīnes, piekabē (puspiekabē) un motocikla kravas nodalījumā –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam divdesmit latu apmērā.

Par tādu personu pārvadāšanu vieglā automobiļa priekšējā sēdeklī, kuras ir jaunākas par 14 gadiem, ja automobiļa konstrukcijā nav paredzētas drošības jostas, kā arī uz motocikla sēdekļa –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam desmit latu apmērā.

Par tāda transportlīdzekļa vadīšanu, kurš aprīkots ar kādu no noteiktajiem vieglā taksometra speciālā aprīkojuma elementiem, bet nav noteiktajā kārtībā reģistrēts kā

taksometrs, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem.

Par pasažieru pārvadājumu veikšanu bez licences kartītes, speciālas atļaujas un patenta vai normatīvajos aktos paredzētās reģistrācijas apliecības vai par to veikšanu, pārkāpjot minēto dokumentu lietošanas noteikumus, kā arī par atteikšanos uzrādīt minētos dokumentus –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no desmit līdz divdesmit pieciem latiem.

Par starptautisko pasažieru pārvadājumu veikšanu, pārkāpjot noteikumus, kas ietverti starptautiskajos līgumos par pasažieru pārvadājumiem, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no piecdesmit līdz simt latiem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Izslēgt 149.32 panta astoto daļu.

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Izslēgt 149.32 panta astoto daļu.

149.33 pants. Kravu pārvadāšanas noteikumu pārkāpšana

(1) Par transportlīdzekļa izgatavotāja noteiktās masas vai slodzes sadalījuma uz asīm pārsniegšanu vairāk par 5 procentiem –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam desmit latu apmērā.

(2) Par transportlīdzekļa izgatavotāja noteiktās masas vai slodzes sadalījuma uz asīm pārsniegšanu vairāk par 20 procentiem –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam trīsdesmit latu apmērā.

(3) Par kravas novietošanas un nostiprināšanas noteikumu pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam divdesmit latu apmērā.

(4) Par kravas konteineru vai kokmateriālu pārvadāšanu ar transportlīdzekļiem, kas nav speciāli paredzēti šim nolūkam un nav attiecīgi reģistrēti, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam četrdesmit latu apmērā.

(5) Par to noteikumu pārkāpšanu, kuri paredz ārpus transportlīdzekļa gabarītiem izvirzītas kravas apzīmēšanu, diennakts gaišajā laikā –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam desmit latu apmērā.

(6) Par to noteikumu pārkāpšanu, kuri paredz ārpus transportlīdzekļa gabarītiem izvirzītas kravas apzīmēšanu, diennakts tumšajā laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam divdesmit latu apmērā.

(7) Par kravas pārvadāšanu bez noteiktā kārtībā izsniegtas atļaujas, pārsniedzot noteikto transportlīdzekļa (transportlīdzekļu sastāva) pieļaujamo faktisko masu līdz 2 tonnām vai ass slodzi līdz 0,5 tonnām, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no divdesmit līdz piecdesmit latiem, kravas pārvadātājam vai nosūtītājam – fiziskajai personai – no piecdesmit līdz septiņdesmit pieciem latiem, bet kravas pārvadātājam vai nosūtītājam – juridiskajai personai – no septiņdesmit pieciem līdz simt piecdesmit latiem.

(8) Par kravas pārvadāšanu bez noteiktā kārtībā izsniegtas atļaujas, pārsniedzot noteikto transportlīdzekļa (transportlīdzekļu sastāva) pieļaujamo faktisko masu no 2 līdz 4 tonnām vai ass slodzi no 0,5 tonnām līdz 1 tonnai, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no simt līdz simt piecdesmit latiem, kravas pārvadātājam vai nosūtītājam – fiziskajai personai  – no simt piecdesmit līdz trīssimt latiem, bet kravas pārvadātājam vai nosūtītājam – juridiskajai personai – no tūkstoš piecsimt līdz trim tūkstošiem latu.

(9) Par kravas pārvadāšanu bez noteiktā kārtībā izsniegtas atļaujas, pārsniedzot noteikto transportlīdzekļa (transportlīdzekļu sastāva) pieļaujamo faktisko masu no 4 līdz 6 tonnām vai ass slodzi no 1 tonnas līdz 1,5 tonnām, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no simt piecdesmit līdz divsimt latiem, kravas pārvadātājam vai nosūtītājam – fiziskajai personai – no trīssimt līdz četrsimt latiem, bet kravas pārvadātājam vai nosūtītājam – juridiskajai personai – no trim tūkstošiem līdz pieciem tūkstošiem latu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(10) Par kravas pārvadāšanu bez noteiktā kārtībā izsniegtas atļaujas, pārsniedzot noteikto transportlīdzekļa (transportlīdzekļu sastāva) pieļaujamo faktisko masu par 6 tonnām vai vairāk vai ass slodzi par 1,5 tonnām vai vairāk, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no divsimt līdz četrsimt latiem, kravas pārvadātājam vai nosūtītājam – fiziskajai personai  – no četrsimt līdz piecsimt latiem, bet kravas pārvadātājam vai nosūtītājam – juridiskajai personai – no pieciem tūkstošiem līdz desmit tūkstošiem latu.

(11) Par kravas pārvadāšanu bez noteiktā kārtībā izsniegtas atļaujas, pārsniedzot noteiktos transportlīdzekļa (transportlīdzekļu sastāva) pieļaujamos gabarītus, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no piecdesmit līdz septiņdesmit pieciem latiem, kravas pārvadātājam vai nosūtītājam – fiziskajai personai – no septiņdesmit pieciem līdz simt piecdesmit latiem, bet kravas pārvadātājam vai nosūtītājam – juridiskajai personai – no simt piecdesmit līdz trīssimt latiem.

(12) Par neatļautu bīstamo kravu pārvadāšanu –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no piecdesmit līdz divsimt latiem, kravas pārvadātājam vai nosūtītājam – fiziskajai personai – no divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem, bet kravas pārvadātājam vai nosūtītājam – juridiskajai personai – no tūkstoš līdz piectūkstoš latiem.

(13) Par transportlīdzekļa vadīšanu, ja tiek konstatēta bīstamo kravu noplūde cisternu vai iesaiņojuma nehermētiskuma dēļ, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no piecdesmit līdz divsimt latiem.

(14) Par bīstamas kravas pārvadāšanu, ja transportlīdzekļa vadītājam nav normatīvajos aktos noteikto bīstamo kravu autopārvadājumu dokumentu, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no divdesmit pieciem līdz piecdesmit latiem.

(15) Par transportlīdzekļa vadītāja nenodrošināšanu ar nepieciešamajiem bīstamo kravu autopārvadājumu dokumentiem –

uzliek naudas sodu kravas pārvadātājam vai nosūtītājam – fiziskajai personai – no piecdesmit līdz simt piecdesmit latiem, bet kravas pārvadātājam vai nosūtītājam – juridiskajai personai – no divsimt līdz tūkstoš latiem.

(16) Par bīstamas kravas pārvadāšanu, ja nav ievērotas transportlīdzekļa aprīkojuma prasības vai transportlīdzeklim nav uzstādītas pazīšanas un bīstamības zīmes, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no divdesmit pieciem līdz simt latiem.

(17) Par bīstamas kravas pārvadāšanu, ja transportlīdzekļa cisternas piepildījums neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām normām, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no simt līdz divsimt latiem, kravas pārvadātājam vai nosūtītājam – fiziskajai personai – no simt piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, bet kravas pārvadātājam vai nosūtītājam – juridiskajai personai – no tūkstoš līdz piectūkstoš latiem.

(18) Par bīstamās kravas iesaiņojuma vai apzīmēšanas prasību neievērošanu –

uzliek naudas sodu kravas nosūtītājam – fiziskajai personai – no simt līdz divsimt piecdesmit latiem, bet kravas nosūtītājam – juridiskajai personai – no tūkstoš līdz piectūkstoš latiem.

(19) Par autopārvadājumu veikšanu bez licences kartītes, speciālas atļaujas un patenta vai normatīvajos aktos paredzētās reģistrācijas apliecības vai par to veikšanu, pārkāpjot minēto dokumentu lietošanas noteikumus, kā arī par atteikšanos uzrādīt minētos dokumentus –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no desmit līdz divdesmit pieciem latiem.

(20) Par starptautisko autopārvadājumu veikšanu, ja transportlīdzekļa vadītājs nevar uzrādīt starptautisko autopārvadājumu atļauju vai pārkāpj noteikumus, kas ietverti starptautiskajos līgumos par autotransporta pārvadājumiem, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no piecdesmit līdz simt latiem.

4. 149.33 pantā:

izteikt septīto, astoto, devīto, desmito un vienpadsmito daļu šādā redakcijā: 

"(7) Par autopārvadājumu veikšanu, pārsniedzot noteikto transportlīdzekļa (transportlīdzekļa sastāva) pieļaujamo faktisko masu līdz 2 tonnām vai ass slodzi līdz 0,5 tonnām, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no divdesmit līdz piecdesmit latiem, kravas pārvadātājam – no piecdesmit līdz divsimt latiem vai nosūtītājam – fiziskai personai – no trīsdesmit līdz simt latiem, bet juridiskai personai – no piecdesmit līdz divsimt latiem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8) Par autopārvadājumu veikšanu, pārsniedzot noteikto transportlīdzekļa (transportlīdzekļa sastāva) pieļaujamo faktisko masu no 2 līdz 5 tonnām vai ass slodzi no 0,5 līdz 2 tonnām, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no piecdesmit līdz simt divdesmit pieciem latiem, kravas pārvadātājam – no četrsimt līdz tūkstoš latiem vai nosūtītājam – fiziskai personai – no simt līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskai personai – no četrsimt līdz tūkstoš latiem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(9) Par autopārvadājumu veikšanu, pārsniedzot noteikto transportlīdzekļa (transportlīdzekļa sastāva) pieļaujamo faktisko masu no 5 līdz 8 tonnām vai ass slodzi no 2 līdz 3,5 tonnām, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no simt divdesmit pieciem līdz divsimt latiem, kravas pārvadātājam – no tūkstoš līdz tūkstoš sešsimt latiem vai nosūtītājam – fiziskai personai – no divsimt piecdesmit līdz četrsimt latiem, bet juridiskai personai – no tūkstoš līdz tūkstoš sešsimt latiem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(10) Par autopārvadājumu veikšanu, pārsniedzot noteikto transportlīdzekļa (transportlīdzekļa sastāva) pieļaujamo faktisko masu par 8 tonnām un vairāk vai ass slodzi par 3,5 tonnām un vairāk, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no divsimt līdz piecsimt latiem, kravas pārvadātājam – no tūkstoš sešsimt līdz četrtūkstoš latiem vai nosūtītājam – fiziskai personai – no četrsimt līdz tūkstoš latiem, bet juridiskai personai – no tūkstoš sešsimt līdz četrtūkstoš latiem.

(11) Par autopārvadājumu veikšanu, pārsniedzot noteiktos transportlīdzekļa (transportlīdzekļa sastāva) ar kravu vai bez kravas pieļaujamos gabarītus, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no piecdesmit līdz simt latiem, kravas pārvadātājam – no divsimt līdz četrsimt latiem vai kravas nosūtītājam – fiziskai personai – no simt līdz divsimt latiem, bet juridiskai personai – no divsimt līdz četrsimt latiem."; 

izslēgt divpadsmito, trīspadsmito, četrpadsmito, piecpadsmito, sešpadsmito, septiņpadsmito, astoņpadsmito un deviņpadsmito daļu; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izteikt divdesmito daļu šādā redakcijā: 

"(20) Par kabotāžas autopārvadājumu reglamentējošo noteikumu pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam piecdesmit latu apmērā, pārvadātājam – no divsimt līdz piecsimt latiem, bet nosūtītājam – simt latu apmērā."; 

papildināt pantu ar divdesmit pirmo daļu šādā redakcijā: 

"(21) Par aizlieguma piedalīties ceļu satiksmē pārkāpšanu, ja aizliegums uzlikts, konstatējot pārkāpumu autopārvadājumu kontroles laikā, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no divsimt līdz četrsimt latiem, bet pārvadātājam – no piecsimt līdz tūkstoš latiem."

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.

 

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs V.Aizbalts

Izteikt 149.33 panta trešās daļas sankciju šādā redakcijā:

„Uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam četrdesmit latu apmērā.”

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs V.Aizbalts

Izteikt 149.33 panta septīto daļu šādā redakcijā:

„Par autopārvadājuma veikšanu, pārsniedzot noteikto transportlīdzekļa (transportlīdzekļu sastāva) pieļaujamo faktisko masu līdz 2 tonnām vai ass slodzi līdz 0,5 tonnām, vai tilta slodzi, ja atsevišķi nav noteikta katras tilta ass pieļaujamā slodze, līdz 1 tonnai, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no divdesmit līdz piecdesmit latiem un kravas pārvadātājam no piecdesmit līdz divsimt latiem vai nosūtītājam – fiziskai personai – no trīsdesmit līdz simt latiem, bet juridiskai personai – no piecdesmit līdz divsimt latiem.”

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs V.Aizbalts

Izteikt 149.33 panta astoto daļu šādā redakcijā:

„Par autopārvadājuma veikšanu, pārsniedzot noteikto transportlīdzekļa (transportlīdzekļu sastāva) pieļaujamo faktisko masu no 2 līdz 5 tonnām vai ass slodzi no 0,5 līdz 2 tonnām, vai tilta slodzi, ja atsevišķi nav noteikta katras tilta ass pieļaujamā slodze, no 1 līdz 3 tonnām, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no piecdesmit līdz simt divdesmit pieciem latiem un kravas pārvadātājam no četrsimt līdz tūkstoš latiem vai nosūtītājam – fiziskai personai – no simt līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskai personai – no četrsimt līdz tūkstoš latiem.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs V.Aizbalts

Izteikt 149.33 panta devīto daļu šādā redakcijā:

„Par autopārvadājuma veikšanu, pārsniedzot noteikto transportlīdzekļa (transportlīdzekļu sastāva) pieļaujamo faktisko masu no 5 līdz 8 tonnām vai ass slodzi no 2 līdz 3,5 tonnām, vai tilta slodzi, ja atsevišķi nav noteikta katras tilta ass pieļaujamā slodze, no 3 līdz 5 tonnām, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no simt divdesmit pieciem līdz divsimt latiem un kravas pārvadātājam no tūkstoš līdz tūkstoš sešsimt latiem vai nosūtītājam – fiziskai personai – no divsimt piecdesmit līdz četrsimt latiem, bet juridiskai personai – no tūkstoš līdz tūkstoš sešsimt latiem.”

 

 

 

 

 

 

 

 

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs V.Aizbalts

Izteikt 149.33 panta desmito daļu šādā redakcijā:

„Par autopārvadājuma veikšanu, pārsniedzot noteikto transportlīdzekļa (transportlīdzekļu sastāva) pieļaujamo faktisko masu par 8 tonnām vai vairāk, vai ass slodzi par 3,5 tonnām vai vairāk, vai tilta slodzi, ja atsevišķi nav noteikta katras tilta ass pieļaujamā slodze, par 5 tonnām vai vairāk, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no divsimt līdz piecsimt latiem un kravas pārvadātājam no tūkstoš sešsimt līdz četrtūkstoš latiem vai nosūtītājam – fiziskai personai – no četrsimt līdz tūkstoš latiem, bet juridiskai personai – no tūkstoš sešsimt līdz četrtūkstoš latiem.”

Juridiskais birojs

Aizstāt 149.33 panta desmitās daļas sankcijā vārdu „tūkstoš” ar vārdu „piecsimt”.

 

 

 

 

Juridiskā komisija

Izteikt 149.33 panta desmito daļu šādā redakcijā:

„Par autopārvadājuma veikšanu, pārsniedzot noteikto transportlīdzekļa (transportlīdzekļu sastāva) pieļaujamo faktisko masu par 8 tonnām vai vairāk, vai ass slodzi par 3,5 tonnām vai vairāk, vai tilta slodzi, ja atsevišķi nav noteikta katras tilta ass pieļaujamā slodze, par 5 tonnām vai vairāk, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no divsimt līdz piecsimt latiem un kravas pārvadātājam no tūkstoš sešsimt līdz četrtūkstoš latiem vai nosūtītājam – fiziskai personai – no četrsimt līdz piecsimt latiem, bet juridiskai personai – no tūkstoš sešsimt līdz četrtūkstoš latiem.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs V.Aizbalts

Izteikt 149.33 panta divdesmito daļu šādā redakcijā:

„Par kabotāžas autopārvadājumus reglamentējošo noteikumu pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam piecdesmit latu apmērā, pārvadātājam no divsimt līdz piecsimt latiem, bet nosūtītājam – simt latu apmērā

Juridiskais birojs

Aizstāt 149.33 panta divdesmitās daļas sankcijā vārdus „nosūtītājam – simt latu apmērā” ar vārdiem „nosūtītājam – fiziskai vai juridiskai personai – no piecdesmit līdz simt latiem”.

Juridiskā komisija

Izteikt 149.33 panta divdesmito daļu šādā redakcijā:

„Par kabotāžas autopārvadājumus reglamentējošo noteikumu pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam piecdesmit latu apmērā, pārvadātājam no divsimt līdz piecsimt latiem, bet nosūtītājam – fiziskai vai juridiskai personai – no piecdesmit līdz simt latiem.”

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs V.Aizbalts

Papildināt 149.33 panta pantu ar divdesmit pirmo daļu šādā redakcijā:

„Par komercpārvadājuma veikšanu ar citas personas transportlīdzekli bez normatīvajos aktos noteiktajiem dokumentiem, kas apliecina nomas saistības vai darba tiesiskās attiecības, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no divdesmit līdz piecdesmit latiem vai pārvadātājam – no simt līdz divsimt piecdesmit latiem.”

 

 

 

 

 

 

 

 

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs V.Aizbalts

Papildināt 149.33 panta pantu ar divdesmit otro daļu šādā redakcijā:

„Par aizlieguma piedalīties ceļu satiksmē, kas uzlikts, konstatējot pārkāpumu autopārvadājumu kontroles laikā neievērošanu –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no divsimt līdz četrsimt latiem un pārvadātājam – no piecsimt līdz tūkstoš latiem.”

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts. Iekļauts komisijas priekšlikumā Nr.14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts. Iekļauts komisijas priekšlikumā Nr.14

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts. Iekļauts komisijas priekšlikumā Nr.17

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts. Iekļauts komisijas priekšliku-mā Nr.17

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

9. 149.33 pantā:

izteikt trešās daļas sankciju šādā redakcijā:

„uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam četrdesmit latu apmērā.”;

izteikt septīto, astoto, devīto, desmito un vienpadsmito daļu šādā redakcijā: 

„Par autopārvadājuma veikšanu, pārsniedzot noteikto transportlīdzekļa (transportlīdzekļu sastāva) pieļaujamo faktisko masu līdz 2 tonnām vai ass slodzi līdz 0,5 tonnām, vai tilta slodzi, ja atsevišķi nav noteikta katras tilta ass pieļaujamā slodze, līdz 1 tonnai, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no divdesmit līdz piecdesmit latiem un kravas

pārvadātājam – no piecdesmit līdz divsimt latiem vai nosūtītājam – fiziskajai personai – no trīsdesmit līdz simt latiem, bet juridiskajai personai – no piecdesmit līdz divsimt latiem.

Par autopārvadājuma veikšanu, pārsniedzot noteikto transportlīdzekļa (transportlīdzekļu sastāva) pieļaujamo faktisko masu no 2 līdz 5 tonnām vai ass slodzi no 0,5 līdz 2 tonnām, vai tilta slodzi, ja atsevišķi nav noteikta katras tilta ass pieļaujamā slodze, no 1 līdz 3 tonnām, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no piecdesmit līdz simt divdesmit pieciem latiem un kravas pārvadātājam – no četrsimt līdz tūkstoš latiem vai nosūtītājam – fiziskajai personai – no simt līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajai personai – no četrsimt līdz tūkstoš latiem.

Par autopārvadājuma veikšanu, pārsniedzot noteikto transportlīdzekļa (transportlīdzekļu sastāva) pieļaujamo faktisko masu no 5 līdz 8 tonnām vai ass slodzi no 2 līdz 3,5 tonnām, vai tilta slodzi, ja atsevišķi nav noteikta katras tilta ass pieļaujamā slodze, no 3 līdz 5 tonnām, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no simt divdesmit pieciem līdz divsimt latiem un kravas pārvadātājam – no tūkstoš līdz tūkstoš sešsimt latiem vai nosūtītājam – fiziskajai personai – no divsimt piecdesmit līdz četrsimt latiem, bet juridiskajai personai – no tūkstoš līdz tūkstoš sešsimt latiem.

Par autopārvadājuma veikšanu, pārsniedzot noteikto transportlīdzekļa (transportlīdzekļu sastāva) pieļaujamo faktisko masu par 8 tonnām vai vairāk vai ass slodzi par 3,5 tonnām vai vairāk, vai tilta slodzi, ja atsevišķi nav noteikta katras tilta ass pieļaujamā slodze, par 5 tonnām vai vairāk, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no divsimt līdz piecsimt latiem un kravas pārvadātājam – no tūkstoš sešsimt līdz četrtūkstoš latiem vai nosūtītājam – fiziskajai personai – no četrsimt līdz piecsimt latiem, bet juridiskajai personai – no tūkstoš sešsimt līdz četrtūkstoš latiem.

Par autopārvadājuma veikšanu, pārsniedzot noteiktos transportlīdzekļa (transportlīdzekļa sastāva) ar kravu vai bez kravas pieļaujamos gabarītus, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no piecdesmit līdz simt latiem, kravas pārvadātājam – no divsimt līdz četrsimt latiem vai kravas nosūtītājam – fiziskajai personai – no simt līdz divsimt latiem, bet juridiskajai personai – no divsimt līdz četrsimt latiem."; 

izslēgt divpadsmito, trīspadsmito, četrpadsmito, piecpadsmito, sešpadsmito, septiņpadsmito, astoņpadsmito un deviņpadsmito daļu; 

izteikt divdesmito daļu šādā redakcijā:

„Par kabotāžas autopārvadājumus reglamentējošo noteikumu pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam piecdesmit latu apmērā, pārvadātājam – no divsimt līdz piecsimt latiem, bet nosūtītājam – fiziskajai vai juridiskajai personai – no piecdesmit līdz simt latiem.”;

papildināt pantu ar divdesmit pirmo un divdesmit otro daļu šādā redakcijā:

„Par komercpārvadājuma veikšanu ar citas personas transportlīdzekli bez normatīvajos aktos noteiktajiem dokumentiem, kas apliecina nomas saistības vai darba tiesiskās

attiecības, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no divdesmit līdz piecdesmit latiem vai pārvadātājam – no simt līdz divsimt piecdesmit latiem.

Par aizlieguma piedalīties ceļu satiksmē, kas uzlikts, konstatējot pārkāpumu autopārvadājumu kontroles laikā, neievērošanu –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no divsimt līdz četrsimt latiem un pārvadātājam – no piecsimt līdz tūkstoš latiem.”

 

149.34 pants. Noteikumu neievērošana attiecībā uz drošības konsultantu (padomnieku) norīkošanu komersantiem, iestādēm un organizācijām, kas nodarbojas ar bīstamo kravu pārvadājumiem pa autoceļiem, kā arī ar bīstamo kravu iekraušanu un izkraušanu

Par drošības konsultantu (padomnieku) nenorīkošanu komersantiem, iestādēm un organizācijām, kas nodarbojas ar bīstamo kravu pārvadājumiem pa autoceļiem, kā arī ar bīstamo kravu iekraušanu un izkraušanu, –

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no divsimt piecdesmit līdz trīstūkstoš latiem.

5. Izteikt 149.34 pantu šādā redakcijā: 

"149.34 pants. Ar bīstamo kravu autopārvadājumu jomu saistīto noteikumu pārkāpšana

(1)Par bīstamās kravas pārvadāšanu bez Eiropas valstu nolīgumā par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu paredzētajām norādēm par bīstamās kravas esamību transportlīdzeklī –

uzliek naudas sodu nosūtītājam – fiziskajai personai – no trīssimt līdz piecsimt latiem, bet nosūtītājam – juridiskajai personai – no divtūkstoš līdz piectūkstoš latiem.

(2)Par bīstamo kravu autopārvadājuma veikšanu bez bīstamo kravu autopārvadājumam nepieciešamajiem dokumentiem vai par šādu dokumentu nenodrošināšanu transportlīdzekļa vadītājam, vai par šādu dokumentu nepareizu noformēšanu –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no trīsdesmit līdz simt latiem, pārvadātājam – no simt līdz septiņsimt latiem, kravas nosūtītājam – fiziskajai personai – no piecdesmit līdz trīssimt latiem, bet kravas nosūtītājam – juridiskajai personai – no simt līdz tūkstoš latiem.

(3)Par tādas bīstamās kravas pārvadāšanu, kuru ir aizliegts pārvadāt pa autoceļiem, vai par bīstamās kravas pārvadāšanu, kuru aizliegts pārvadāt cisternās vai beztaras pārvadājumos, –

uzliek naudas sodu pārvadātājam no divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem, nosūtītājam – fiziskajai personai – no divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem, bet nosūtītājam – juridiskajai personai – no tūkstoš līdz piectūkstoš latiem.

(4)Par bīstamās kravas pārvadāšanu neatbilstošā transportlīdzeklī vai konteinerā vai neievērojot iepakojumu, cisternkonteineru vai cisternu pārbaužu vai izmantošanas periodus –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no piecdesmit līdz divsimt latiem, pārvadātājam – no trīssimt līdz tūkstoš latiem vai nosūtītājam – fiziskajai personai – no divsimt līdz piecsimt latiem, bet nosūtītājam – juridiskajai personai – no četrsimt līdz divtūkstoš latiem.

(5)Par bīstamās kravas pārvadāšanu neatbilstošā iepakojumā vai par nepareizi kopā iepakotu bīstamo vielu (materiālu) pārvadāšanu –

uzliek naudas sodu nosūtītājam – fiziskajai personai – no divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem, bet nosūtītājam – juridiskajai personai – no piecsimt līdz trīstūkstoš latiem.

(6)Par bīstamās kravas pārvadāšanu, ja transportlīdzekļa cisternas vai kravas iepakojuma piepildījums neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām normām vai neievērojot iepakojuma apzīmēšanas vai marķēšanas prasības, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no piecdesmit līdz divsimt latiem, pārvadātājam – no divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem vai nosūtītājam – fiziskajai personai – no divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem, bet nosūtītājam – juridiskajai personai – no piecsimt līdz trīstūkstoš latiem.

(7)Par bīstamo kravu pārvadāšanu, neievērojot jauktās iekraušanas aizliegumus vai nepieciešamās drošības prasības attiecībā uz iekraušanu kopā ar citām kravām vai neievērojot bīstamās kravas izvietošanas un nostiprināšanas noteikumus, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no piecdesmit līdz divsimt latiem, pārvadātājam – no divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem vai nosūtītājam – fiziskajai personai – no divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem, bet nosūtītājam – juridiskajai personai – no piecsimt līdz trīstūkstoš latiem.

(8)Par transportlīdzekļa, kurā iekrauj vai no kura izkrauj bīstamo kravu, dzinēja nepamatotu darbināšanu, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam vai kravas izkrāvējam vai iekrāvējam no divdesmit pieciem līdz piecdesmit latiem.

(9)Par smēķēšanas aizlieguma neievērošanu vai par atklātas uguns lietošanu bīstamās kravas tuvumā, veicot kravu iekraušanu vai izkraušanu, –

uzliek naudas sodu fiziskai personai trīsdesmit latu apmērā.

(10)Par bīstamās kravas noplūdi cisternas vai iepakojuma nehermētiskuma dēļ vai par bīstamās kravas pārvadāšanu nepareizi noslēgtā tvertnē vai iepakojumā, vai tukšas, neattīrītas un nenoslēgtas tvertnes vai iepakojuma pārvadāšanu, kurā ir transportēta bīstamā krava, vai ja uz iepakojuma vai tvertnes ārējās virsmas atrodas bīstamās kravas atliekas, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no piecdesmit līdz divsimt latiem, pārvadātājam – no trīssimt līdz trīstūkstoš latiem, vai nosūtītājam – fiziskajai personai – no simt līdz piecsimt latiem, bet nosūtītājam – juridiskajai personai – no trīssimt līdz trīstūkstoš latiem.

(11)Par bīstamās kravas pārvadāšanu cisternā ar neatbilstošu informāciju uz datu plāksnes –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no piecdesmit līdz divsimt latiem, pārvadātājam – no divsimt piecdesmit līdz tūkstoš latiem, bet nosūtītājam – no simt līdz divsimt piecdesmit latiem.

(12)Par bīstamās kravas pārvadāšanu ar transportlīdzekli, kuram nav atbilstoši normatīvo aktu prasībām uzstādītas transportlīdzekļa pazīšanas vai bīstamības zīmes, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no trīsdesmit līdz divsimt latiem, pārvadātājam – no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, bet nosūtītājam – no trīsdesmit līdz divsimt latiem.

(13)Par transportlīdzekļa apzīmēšanu ar pazīšanas zīmēm vai bīstamības zīmēm, ja transportlīdzeklī bīstamā krava netiek pārvadāta, –

izsaka transportlīdzekļa vadītājam brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz divdesmit latiem.

(14)Par bīstamo kravu pārvadāšanu bez nepieciešamajiem individuālās aizsardzības līdzekļiem, transportlīdzekļa papildu aprīkojuma vai ugunsdzēšamajiem aparātiem vai ja individuālās aizsardzības līdzekļi, papildu aprīkojums vai ugunsdzēšamie aparāti neatbilst noteiktajām prasībām –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no desmit līdz piecdesmit latiem, pārvadātājam – no divdesmit pieciem līdz simt piecdesmit latiem, bet nosūtītājam – no divdesmit pieciem līdz simt piecdesmit latiem.

(15)Par transportlīdzekļa, kas pārvadā bīstamo kravu, stāvēšanu bez iedarbinātas stāvbremzes –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam desmit latu apmērā.

(16)Par pasažieru pārvadāšanu transportlīdzeklī, kurā tiek pārvadāta bīstamā krava, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam četrdesmit latu apmērā.

(17)Par drošības konsultantu (padomnieku) nenorīkošanu komersantiem, kas nodarbojas ar bīstamo kravu pārvadājumiem, nosūtīšanu, iekraušanu un izkraušanu vai citām ar bīstamo kravu pārvadājumiem saistītām darbībām, –

uzliek naudas sodu juridiskajai personai no piecsimt līdz trīstūkstoš latiem.

(18)Par normatīvajos aktos noteiktā termiņā kompetentajai institūcijai neiesniegtu paziņojumu par drošības konsultanta norīkošanu, ziņojumu par negadījumu ar bīstamo kravu vai gada pārskatu par darbību bīstamo kravu autopārvadājumu jomā –

uzliek naudas sodu juridiskajai personai no simt līdz trīssimt latiem.

(19)Par bīstamo kravu pārvadājumu aizsardzības plāna nesastādīšanu, nepareizu sastādīšanu vai neuzrādīšanu pēc kompetentās institūcijas pieprasījuma –

uzliek naudas sodu fiziskajai personai no piecdesmit līdz simt latiem, bet juridiskajai personai – no divsimt līdz piecsimt latiem."

20.

 

 

21.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.

 

 

 

 

 

 

24.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.

 

 

 

 

27.

Juridiskais birojs

Aizstāt 149.34 panta nosaukumā vārdus „autopārvadājumu jomu” ar vārdu „autopārvadājumiem”.

Juridiskais birojs

Izteikt 149.34 panta pirmās daļas dispozīciju šādā redakcijā:

„Par bīstamās kravas nodošanu pārvadāšanai bez normatīvajos aktos paredzētajām norādēm par bīstamās kravas esamību

transportlīdzeklī –”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Aizstāt 149.34 panta piektajā daļā vārdu „pārvadāšanu” ar vārdiem „nodošanu pārvadāšanai”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Izslēgt 149.34 panta astotajā daļā vārdus „vai kravas izkrāvējam vai iekrāvējam”.

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Izslēgt 149.34 panta devītajā daļā vārdus „fiziskai personai”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Papildināt 149.34 panta vienpadsmitās un divpadsmitās daļas sankciju pēc vārda „nosūtītājam” ar vārdiem „fiziskajai vai juridiskajai

personai – ” .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Izslēgt 149.34 panta četrpadsmitās daļas sankcijā vārdus „bet nosūtītājam – no divdesmit pieciem līdz simt piecdesmit latiem”.

 

Juridiskais birojs

Izteikt 149.35 panta astoņpadsmitās daļas dispozīciju šādā redakcijā:

„Par paziņojuma par drošības konsultanta norīkošanu, ziņojuma par negadījumu ar bīstamo kravu vai gada pārskata par darbību ar bīstamo kravu autopārvadājumu jomā neiesniegšanu kompetentai institūcijai normatīvajos aktos noteiktajā termiņā –” .

Atbalstīts

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

Atbalstīts

 

10. Izteikt 149.34 pantu šādā redakcijā: 

"149.34 pants. Ar bīstamo kravu autopārvadājumiem saistīto noteikumu pārkāpšana

(1) Par bīstamās kravas nodošanu pārvadāšanai bez normatīvajos aktos paredzētajām norādēm par bīstamās kravas esamību

transportlīdzeklī –

uzliek naudas sodu nosūtītājam – fiziskajai personai – no trīssimt līdz piecsimt latiem, bet nosūtītājam – juridiskajai personai – no divtūkstoš līdz piectūkstoš latiem.

(2)Par bīstamo kravu autopārvadājuma veikšanu bez bīstamo kravu autopārvadājumam nepieciešamajiem dokumentiem vai par transportlīdzekļa vadītāja nenodrošināšanu ar šādiem dokumentiem, vai par šādu dokumentu nepareizu noformēšanu –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no trīsdesmit līdz simt latiem, pārvadātājam – no simt līdz septiņsimt latiem, kravas nosūtītājam – fiziskajai personai – no piecdesmit līdz trīssimt latiem, bet kravas nosūtītājam – juridiskajai personai – no simt līdz tūkstoš latiem.

(3)Par tādas bīstamās kravas pārvadāšanu, kuru ir aizliegts pārvadāt pa autoceļiem, vai par bīstamās kravas pārvadāšanu, kuru aizliegts pārvadāt cisternās vai beztaras pārvadājumos, –

uzliek naudas sodu pārvadātājam no divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem, nosūtītājam – fiziskajai personai – no divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem, bet nosūtītājam – juridiskajai personai – no tūkstoš līdz piectūkstoš latiem.

(4)Par bīstamās kravas pārvadāšanu neatbilstošā transportlīdzeklī vai konteinerā vai neievērojot iepakojumu, cisternkonteineru vai cisternu pārbaužu vai izmantošanas periodus –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no piecdesmit līdz divsimt latiem, pārvadātājam – no trīssimt līdz tūkstoš latiem vai nosūtītājam – fiziskajai personai – no divsimt līdz piecsimt latiem, bet nosūtītājam – juridiskajai personai – no četrsimt līdz divtūkstoš latiem.

(5)Par bīstamās kravas nodošanu pārvadāšanai neatbilstošā iepakojumā vai par nepareizi kopā iepakotu bīstamo vielu (materiālu) pārvadāšanu –

uzliek naudas sodu nosūtītājam – fiziskajai personai – no divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem, bet nosūtītājam – juridiskajai personai – no piecsimt līdz trīstūkstoš latiem.

(6)Par bīstamās kravas pārvadāšanu, ja transportlīdzekļa cisternas vai kravas iepakojuma piepildījums neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām normām vai neievērojot iepakojuma apzīmēšanas vai marķēšanas prasības, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no piecdesmit līdz divsimt latiem, pārvadātājam – no divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem vai nosūtītājam – fiziskajai personai – no divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem, bet nosūtītājam – juridiskajai personai – no piecsimt līdz trīstūkstoš latiem.

(7)Par bīstamo kravu pārvadāšanu, neievērojot jauktās iekraušanas aizliegumus vai nepieciešamās drošība s prasības attiecībā uz iekraušanu kopā ar citām kravām, vai bīstamās kravas izvietošanas un nostiprināšanas noteikumus, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no piecdesmit līdz divsimt latiem, pārvadātājam – no divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem vai nosūtītājam – fiziskajai personai – no divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem, bet nosūtītājam – juridiskajai personai – no piecsimt līdz trīstūkstoš latiem.

(8)Par transportlīdzekļa, kurā iekrauj vai no kura izkrauj bīstamo kravu, dzinēja nepamatotu darbināšanu, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no divdesmit pieciem līdz piecdesmit latiem.

(9)Par smēķēšanas aizlieguma neievērošanu vai par atklātas uguns lietošanu bīstamās kravas tuvumā, veicot kravu iekraušanu vai izkraušanu, –

uzliek naudas sodu trīsdesmit latu apmērā.

(10)Par bīstamās kravas noplūdi cisternas vai iepakojuma nehermētiskuma dēļ vai par bīstamās kravas pārvadāšanu nepareizi noslēgtā tvertnē vai iepakojumā, vai tukšas, neattīrītas un nenoslēgtas tvertnes vai iepakojuma pārvadāšanu, kurā ir transportēta bīstamā krava, vai tad, ja uz iepakojuma vai tvertnes ārējās virsmas atrodas bīstamās kravas atliekas, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no piecdesmit līdz divsimt latiem, pārvadātājam – no trīssimt līdz trīstūkstoš latiem vai nosūtītājam – fiziskajai personai – no simt līdz piecsimt latiem, bet nosūtītājam – juridiskajai personai – no trīssimt līdz trīstūkstoš latiem.

(11)Par bīstamās kravas pārvadāšanu cisternā ar neatbilstošu informāciju uz datu plāksnes –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no piecdesmit līdz divsimt latiem, pārvadātājam – no divsimt piecdesmit līdz tūkstoš latiem, bet nosūtītājam – fiziskajai vai juridiskajai personai – no simt līdz divsimt piecdesmit latiem.

(12)Par bīstamās kravas pārvadāšanu ar transportlīdzekli, kuram nav atbilstoši normatīvo aktu prasībām uzstādītas transportlīdzekļa pazīšanas vai bīstamības zīmes, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no trīsdesmit līdz divsimt latiem, pārvadātājam – no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, bet nosūtītājam – fiziskajai vai juridiskajai personai – no trīsdesmit līdz divsimt latiem.

(13)Par transportlīdzekļa apzīmēšanu ar pazīšanas zīmēm vai bīstamības zīmēm, ja transportlīdzeklī bīstamā krava netiek pārvadāta, –

izsaka transportlīdzekļa vadītājam brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz divdesmit latiem.

(14)Par bīstamo kravu pārvadāšanu bez nepieciešamajiem individuālās aizsardzības līdzekļiem, transportlīdzekļa papildu aprīkojuma vai ugunsdzēšamajiem aparātiem vai tad, ja individuālās aizsardzības līdzekļi, papildu aprīkojums vai ugunsdzēšamie aparāti neatbilst noteiktajām prasībām –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no desmit līdz piecdesmit latiem, pārvadātājam – no divdesmit pieciem līdz simt piecdesmit latiem.

(15)Par transportlīdzekļa, kas pārvadā bīstamo kravu, stāvēšanu bez iedarbinātas stāvbremzes –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam desmit latu apmērā.

(16)Par pasažieru pārvadāšanu transportlīdzeklī, kurā tiek pārvadāta bīstamā krava, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam četrdesmit latu apmērā.

(17)Par drošības konsultantu (padomnieku) nenorīkošanu komersantiem, kas nodarbojas ar bīstamo kravu pārvadājumiem, nosūtīšanu, iekraušanu un izkraušanu vai citām ar bīstamo kravu pārvadājumiem saistītām darbībām, –

uzliek naudas sodu juridiskajai personai no piecsimt līdz trīstūkstoš latiem.

(18) Par paziņojuma par drošības konsultanta norīkošanu, ziņojuma par negadījumu ar bīstamo kravu vai gada pārskata par darbību ar bīstamo kravu autopārvadājumu jomā neiesniegšanu kompetentajai institūcijai normatīvajos aktos noteiktajā termiņā –

uzliek naudas sodu juridiskajai personai no simt līdz trīssimt latiem.

(19)Par bīstamo kravu pārvadājumu aizsardzības plāna nesastādīšanu, nepareizu sastādīšanu vai neuzrādīšanu pēc kompetentās institūcijas pieprasījuma –

uzliek naudas sodu fiziskajai personai no piecdesmit līdz simt latiem, bet juridiskajai personai – no divsimt līdz piecsimt latiem."

149.35 pants. Ātrbojīgu pārtikas produktu pārvadāšanas noteikumu pārkāpumi autotransportā

Par pārvadāšanas iekārtas reģistrēto temperatūras mērījumu nesaglabāšanu normatīvajos aktos paredzēto termiņu attiecībā uz ātrbojīgiem pārtikas produktiem, kurus pārvadājot nepieciešams noteikts temperatūras režīms, –

uzliek naudas sodu pārvadātājam no desmit līdz divdesmit pieciem latiem.

Par tādu pašu pārkāpumu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt latiem.

Par noteiktā temperatūras režīma nenodrošināšanu ātrbojīgu pārtikas produktu pārvadāšanas laikā –

uzliek naudas sodu pārvadātājam no piecdesmit līdz simt latiem.

Par noteiktā temperatūras režīma nenodrošināšanu pārvadājumam paredzēto ātrbojīgu pārtikas produktu iekraušanas laikā –

uzliek naudas sodu kravas nosūtītājam no piecdesmit līdz simt latiem.

Par šā panta trešajā un ceturtajā daļā paredzētajiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu no simt līdz divsimt latiem.

Par ātrbojīgu pārtikas produktu nodošanu pārvadājuma veikšanai vai iekraušanu transportlīdzeklī, kurā nav speciālās pārvadāšanas iekārtas (ja šāda iekārta attiecīgajam pārvadājumam ir nepieciešama) vai kura speciālā pārvadāšanas iekārta neatbilst tehniskajām vai sanitārajām prasībām, –

uzliek naudas sodu kravas nosūtītājam no simt līdz divsimt latiem.

Par šā panta sestajā daļā paredzēto pārkāpumu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda

uzlikšanas, —

uzliek naudas sodu no divsimt līdz četrsimt latiem.

6. Papildināt 149.35 panta sesto daļu pēc vārdiem "sanitārajām prasībām" ar vārdiem "vai tai nav veikta regulārā pārbaude".       11. Papildināt 149.35 panta sesto daļu pēc vārdiem "sanitārajām prasībām" ar vārdiem "vai tai nav veikta regulārā pārbaude".
149.36 pants. Pašpārvadājumu noteikumu pārkāpšana

Par pasažieru vai kravas pašpārvadājumu veikšanu, ja nav klāt pašpārvadājumu sertifikāta, vai par atteikšanos uzrādīt pašpārvadājumu sertifikātu –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam divu latu apmērā.

Par pasažieru vai kravas pašpārvadājumu veikšanu, pārkāpjot pašpārvadājumu sertifikāta lietošanas noteikumus, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no desmit līdz divdesmit pieciem latiem, bet pārvadātājam – no simt līdz divsimt latiem.

Par pasažieru vai kravas pašpārvadājumu veikšanu bez noteiktā kārtībā izsniegta pašpārvadājumu

sertifikāta –

uzliek naudas sodu pārvadātājam no simt līdz divsimt latiem.

Par šā panta trešajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda

uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu pārvadātājam no divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem.

7. Izteikt 149.36 pantu šādā redakcijā: 

"149.36 pants. Autopārvadājumu veikšanai nepieciešamās dokumentācijas reglamentējošo noteikumu pārkāpšana

(1)Par komercdarbības autopārvadājumu jomā veikšanu bez licences vai Eiropas Ekonomikas Kopienas atļaujas –

uzliek naudas sodu pārvadātājam no piecsimt līdz divtūkstoš latiem.

(2)Par licences vai Eiropas Ekonomikas Kopienas atļaujas izmantošanas nosacījumu neievērošanu –

uzliek naudas sodu pārvadātājam no simt piecdesmit līdz trīssimt latiem.

(3)Par komercpārvadājumu vai pašpārvadājumu veikšanu, ja nav klāt licences kartītes, Eiropas Ekonomikas Kopienas atļaujas kopijas vai pašpārvadājumu sertifikāta, kas apliecina tiesības veikt komercpārvadājumus vai pašpārvadājumus ar konkrēto autotransporta līdzekli, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam divu latu apmērā.

(4)Par pasažieru vai kravas pašpārvadājumu veikšanu, pārkāpjot pašpārvadājumu noteikumus, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no desmit līdz divdesmit pieciem latiem, bet pārvadātājam – no piecdesmit līdz simt latiem.

(5)Par pasažieru vai kravas pašpārvadājumu veikšanu bez noteiktā kārtībā izsniegta pašpārvadājumu sertifikāta –

uzliek naudas sodu pārvadātājam no simt līdz divsimt latiem.

(6)Par pasažieru vai kravas komercpārvadājumu veikšanu, pārkāpjot licences kartītes vai Eiropas Kopienas atļaujas kopijas izmantošanas noteikumus, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no divdesmit līdz četrdesmit latiem, bet pārvadātājam – no simt līdz divsimt latiem.

(7)Par pasažieru vai kravas komercpārvadājumu veikšanu bez noteiktā kārtībā izsniegtas licences kartītes vai Eiropas Ekonomikas Kopienas atļaujas kopijas –

uzliek naudas sodu pārvadātājam no simt piecdesmit līdz trīssimt latiem.

(8)Par pasažieru regulāro komercpārvadājumu veikšanu bez noteiktā kārtībā izsniegtas maršruta atļaujas –

uzliek naudas sodu pārvadātājam no simt piecdesmit līdz trīssimt latiem.

(9)Par pasažieru regulāro komercpārvadājumu veikšanu, ja nav klāt maršruta atļaujas, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam piecu latu apmērā, bet pārvadātājam divdesmit piecu latu apmērā.

(10)Par starptautisko autopārvadājumu veikšanu bez starptautisko autopārvadājumu atļaujas attiecīgajam autopārvadājumu veidam –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam piecdesmit latu apmērā, bet pārvadātājam – trīssimt latu apmērā.

(11)Par starptautisko autopārvadājumu veikšanu pārkāpjot starptautisko autopārvadājumu atļaujas izmantošanas noteikumus, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam četrdesmit latu apmērā.

(12) Par Eiropas Transporta Ministru konferences atļaujas izmantošanas noteikumu

pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no piecdesmit līdz simt latiem, bet pārvadātājam – no divsimt līdz piecsimt latiem.

(13)Par starptautisko kravu autopārvadājumu veikšanu bez nepieciešamā autovadītāja atestāta, ja transportlīdzekļa vadītājs nav Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonis, –

uzliek naudas sodu pārvadātājam piecdesmit latu apmērā." 

28.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.

 

 

 

 

30.

 

 

 

31.

 

 

 

32.

 

 

 

 

33.

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs V.Aizbalts

Izteikt 149.36 pantu šādā redakcijā:

„149.36 pants. Autopārvadājumu veikšanai nepieciešamās dokumentācijas reglamentējošo noteikumu pārkāpšana

Par komercpārvadājuma vai pašpārvadājuma veikšanu, ja nav klāt licences kartītes, Eiropas Ekonomikas Kopienas atļaujas kopijas vai pašpārvadājumu sertifikāta, kas apliecina tiesības veikt komercpārvadājumus vai pašpārvadājumus ar konkrēto autotransporta līdzekli, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam divu latu apmērā.

Par pasažieru regulārā komercpārvadājuma veikšanu, ja nav klāt atļaujas vai

apliecinājuma, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam piecu latu apmērā un pārvadātājam – divdesmit piecu latu apmērā.

Par pasažieru vai kravas pašpārvadājuma veikšanu, pārkāpjot pašpārvadājumu noteikumus, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no desmit līdz divdesmit pieciem latiem un pārvadātājam – no piecdesmit līdz simt latiem.

Par pasažieru vai kravas pašpārvadājuma veikšanu bez noteiktā kārtībā izsniegta pašpārvadājumu sertifikāta –

uzliek naudas sodu pārvadātājam no simt līdz divsimt latiem.

Par pasažieru vai kravas komercpārvadājuma veikšanu bez noteiktā kārtībā izsniegtas licences kartītes vai Eiropas Ekonomikas Kopienas atļaujas kopijas –

uzliek naudas sodu pārvadātājam no simt piecdesmit līdz trīssimt latiem.

Par pasažieru vai kravas komercpārvadājuma veikšanu, pārkāpjot licences kartītes vai Eiropas Ekonomikas Kopienas atļaujas kopijas izmantošanas noteikumus, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no divdesmit līdz četrdesmit latiem un pārvadātājam – no simt līdz divsimt latiem.

Par licences vai Eiropas Ekonomikas Kopienas atļaujas izmantošanas noteikumu pārkāpšanu, –

uzliek naudas sodu pārvadātājam no simt piecdesmit līdz trīssimt latiem.

Par starptautiskā komercpārvadājuma veikšanu, pārkāpjot starptautisko autopārvadājumu atļaujas izmantošanas noteikumus, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam četrdesmit latu apmērā.

Par starptautiskā komercpārvadājuma veikšanu bez starptautisko autopārvadājumu atļaujas attiecīgajam autopārvadājuma

veidam –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam piecdesmit latu apmērā un pārvadātājam – trīssimt latu apmērā.

Par starptautiskā kravas komercpārvadājuma veikšanu bez nepieciešamā autovadītāja atestāta, ja transportlīdzekļa vadītājs nav Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonis, –

uzliek naudas sodu pārvadātājam piecdesmit latu apmērā.

Par pasažieru regulārā komercpārvadājuma veikšanu bez noteiktā kārtībā izsniegtas atļaujas vai apliecinājuma –

uzliek naudas sodu pārvadātājam no simt piecdesmit līdz trīssimt latiem.

Par pasažieru neregulārā komercpārvadājuma veikšanu pēc pasūtījuma bez rakstveidā noslēgta pārvadājuma līguma –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no divdesmit līdz piecdesmit latiem un pārvadātājam – no divsimt līdz piecsimt latiem.

Par Eiropas Transporta Ministru Konferences atļaujas izmantošanas noteikumu pārkāpšanu, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no piecdesmit līdz simt latiem un pārvadātājam – no divsimt līdz piecsimt latiem.

Par komercdarbības autopārvadājumu jomā veikšanu bez licences vai Eiropas Ekonomikas Kopienas atļaujas –

uzliek naudas sodu pārvadātājam no piecsimt līdz divtūkstoš latiem.”

Juridiskais birojs

Izteikt 149.36 panta nosaukumu šādā redakcijā „Noteikumu neievērošana attiecībā uz autopārvadājumu veikšanai nepieciešamajiem dokumentiem.”

Juridiskais birojs

Izslēgt 149.36 panta pirmo daļu.

 

 

Juridiskais birojs

Aizstāt 149.36 panta ceturtajā daļā vārdus „pašpārvadājumu noteikumus” ar vārdiem „pašpārvadājumu sertifikāta izmantošanas noteikumus”.

 

Juridiskais birojs

Izteikt 149.36 panta desmitās daļas sankciju šādā redakcijā:

„uzliek naudas sodu pārvadātājam no divsimt līdz trīssimt latiem”.

Juridiskā komisija

Izteikt 149.36 pantu šādā redakcijā:

„149.36 pants. Noteikumu neievērošana attiecībā uz autopārvadājumu veikšanai nepieciešamajiem dokumentiem

Par komercpārvadājuma vai pašpārvadājuma veikšanu, ja nav klāt licences kartītes, Eiropas Ekonomikas Kopienas atļaujas kopijas vai pašpārvadājumu sertifikāta, kas apliecina tiesības veikt komercpārvadājumus vai pašpārvadājumus ar konkrēto autotransporta līdzekli, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam divu latu apmērā.

Par pasažieru regulārā komercpārvadājuma veikšanu, ja nav klāt atļaujas vai

apliecinājuma, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam piecu latu apmērā un pārvadātājam – divdesmit piecu latu apmērā.

Par pasažieru vai kravas pašpārvadājuma veikšanu, pārkāpjot pašpārvadājumu sertifikāta izmantošanas noteikumus, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no desmit līdz divdesmit pieciem latiem un pārvadātājam – no piecdesmit līdz simt latiem.

Par pasažieru vai kravas pašpārvadājuma veikšanu bez noteiktā kārtībā izsniegta pašpārvadājumu sertifikāta –

uzliek naudas sodu pārvadātājam no simt līdz divsimt latiem.

Par pasažieru vai kravas komercpārvadājuma veikšanu bez noteiktā kārtībā izsniegtas licences kartītes vai Eiropas Ekonomikas Kopienas atļaujas kopijas –

uzliek naudas sodu pārvadātājam no simt piecdesmit līdz trīssimt latiem.

Par pasažieru vai kravas komercpārvadājuma veikšanu, pārkāpjot licences kartītes vai Eiropas Ekonomikas Kopienas atļaujas kopijas izmantošanas noteikumus, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no divdesmit līdz četrdesmit latiem un pārvadātājam – no simt līdz divsimt latiem.

Par licences vai Eiropas Ekonomikas Kopienas atļaujas izmantošanas noteikumu pārkāpšanu, –

uzliek naudas sodu pārvadātājam no simt piecdesmit līdz trīssimt latiem.

Par starptautiskā komercpārvadājuma veikšanu, pārkāpjot starptautisko autopārvadājumu atļaujas izmantošanas noteikumus, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam četrdesmit latu apmērā.

Par starptautiskā komercpārvadājuma veikšanu bez starptautisko autopārvadājumu atļaujas attiecīgajam autopārvadājuma

veidam –

uzliek naudas sodu pārvadātājam no divsimt līdz trīssimt latiem.

Par starptautiskā kravas komercpārvadājuma veikšanu bez nepieciešamā autovadītāja atestāta, ja transportlīdzekļa vadītājs nav Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonis, –

uzliek naudas sodu pārvadātājam piecdesmit latu apmērā.

Par pasažieru regulārā komercpārvadājuma veikšanu bez noteiktā kārtībā izsniegtas atļaujas vai apliecinājuma –

uzliek naudas sodu pārvadātājam no simt piecdesmit līdz trīssimt latiem.

Par pasažieru neregulārā komercpārvadājuma veikšanu pēc pasūtījuma bez rakstveidā noslēgta pārvadājuma līguma –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no divdesmit līdz piecdesmit latiem un pārvadātājam – no divsimt līdz piecsimt latiem.

Par Eiropas Transporta Ministru Konferences atļaujas izmantošanas noteikumu pārkāpšanu, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no piecdesmit līdz simt latiem un pārvadātājam – no divsimt līdz piecsimt latiem.”

Daļēji atbalstīts. Iekļauts komisijas priekšlikumā Nr.33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts. Iekļauts komisijas priekšlikumā Nr.33

 

 

Atbalstīts. Iekļauts komisijas priekšlikumā Nr.33

 

tbalstīts. Iekļauts komisijas priekšlikumā Nr.33

 

 

Atbalstīts. Iekļauts komisijas priekšlikumā Nr.33

 

 

Atbalstīts

12. Izteikt 149.36 pantu šādā redakcijā:

„149.36 pants. Noteikumu neievērošana attiecībā uz autopārvadājumu veikšanai nepieciešamajiem dokumentiem

Par komercpārvadājuma vai pašpārvadājuma veikšanu, ja nav klāt licences kartītes, Eiropas Ekonomikas Kopienas atļaujas kopijas vai pašpārvadājumu sertifikāta, kas apliecina tiesības veikt komercpārvadājumus vai pašpārvadājumus ar konkrēto autotransporta līdzekli, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam divu latu apmērā.

Par pasažieru regulārā komercpārvadājuma veikšanu, ja nav klāt atļaujas vai

apliecinājuma, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam piecu latu apmērā un pārvadātājam – divdesmit piecu latu apmērā.

Par pasažieru vai kravas pašpārvadājuma veikšanu, pārkāpjot pašpārvadājumu sertifikāta izmantošanas noteikumus, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no desmit līdz divdesmit pieciem latiem un pārvadātājam – no piecdesmit līdz simt latiem.

Par pasažieru vai kravas pašpārvadājuma veikšanu bez noteiktā kārtībā izsniegta pašpārvadājumu sertifikāta –

uzliek naudas sodu pārvadātājam no simt līdz divsimt latiem.

Par pasažieru vai kravas komercpārvadājuma veikšanu bez noteiktā kārtībā izsniegtas licences kartītes vai Eiropas Ekonomikas Kopienas atļaujas kopijas –

uzliek naudas sodu pārvadātājam no simt piecdesmit līdz trīssimt latiem.

Par pasažieru vai kravas komercpārvadājuma veikšanu, pārkāpjot licences kartītes vai Eiropas Ekonomikas Kopienas atļaujas kopijas izmantošanas noteikumus, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no divdesmit līdz četrdesmit latiem un pārvadātājam – no simt līdz divsimt latiem.

Par licences vai Eiropas Ekonomikas Kopienas atļaujas izmantošanas noteikumu pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu pārvadātājam no simt piecdesmit līdz trīssimt latiem.

Par starptautiskā komercpārvadājuma veikšanu, pārkāpjot starptautisko autopārvadājumu atļaujas izmantošanas noteikumus, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam četrdesmit latu apmērā.

Par starptautiskā komercpārvadājuma veikšanu bez starptautisko autopārvadājumu atļaujas attiecīgajam autopārvadājuma

veidam –

uzliek naudas sodu pārvadātājam no divsimt līdz trīssimt latiem.

Par starptautiskā kravas komercpārvadājuma veikšanu bez nepieciešamā autovadītāja atestāta, ja transportlīdzekļa vadītājs nav Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonis, –

uzliek naudas sodu pārvadātājam piecdesmit latu apmērā.

Par pasažieru regulārā komercpārvadājuma veikšanu bez noteiktā kārtībā izsniegtas atļaujas vai apliecinājuma –

uzliek naudas sodu pārvadātājam no simt piecdesmit līdz trīssimt latiem.

Par pasažieru neregulārā komercpārvadājuma veikšanu pēc pasūtījuma bez rakstveidā noslēgta pārvadājuma līguma –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no divdesmit līdz piecdesmit latiem un pārvadātājam – no divsimt līdz piecsimt latiem.

Par Eiropas Transporta ministru konferences atļaujas izmantošanas noteikumu pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no piecdesmit līdz simt latiem un pārvadātājam – no divsimt līdz piecsimt latiem.”

 

 

  8. Papildināt kodeksu ar 149.37 un 149.38 pantu šādā redakcijā: 

"149.37 pants. Autovadītāju darba un atpūtas laika noteikumu pārkāpšana

(1)Par transportlīdzekļa vadīšanas laika pārsniegšanu, neievērojot normatīvajos aktos noteikto pārtraukumu, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no divdesmit līdz simt latiem un pārvadātājam – no divdesmit līdz divsimt latiem.

(2)Par iknedēļas atpūtas laika vai ikdienas atpūtas laika

saīsināšanu –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no divdesmit līdz simt latiem un pārvadātājam – no četrdesmit līdz divsimt latiem.

(3)Par transportlīdzekļa vadīšanas laika pārsniegšanu divdesmit četru stundu periodā –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no trīsdesmit līdz simt piecdesmit latiem un pārvadātājam – no četrdesmit līdz divsimt latiem.

(4)Par kopējā transportlīdzekļa vadīšanas laika pārsniegšanu divu nedēļu

periodā –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no divdesmit līdz divsimt latiem un pārvadātājam – no četrdesmit līdz četrsimt latiem.

(5)Par autovadītāja darba un atpūtas laika pārkāpumiem, kas konstatēti kontroles laikā

uzņēmumā, –

uzliek naudas sodu pārvadātājam no simt līdz tūkstoš latiem. 

149.38 pants. Transportlīdzekļa ātruma ierobežošanas ierīces lietošanas noteikumu un autovadītāju darba un atpūtas laika reģistrēšanas noteikumu pārkāpšana

(1)Par reģistrācijas kartes (tahogrammas) izmantošanu ilgāk par laiku, kuram tā paredzēta, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no divdesmit līdz simt latiem, bet pārvadātājam – no trīsdesmit līdz divsimt latiem.

(2)Par nepamatotu vairāku reģistrācijas karšu (tahogrammu) lietošanu divdesmit četru stundu periodā –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no trīsdesmit līdz simt piecdesmit latiem un pārvadātājam – no četrdesmit līdz divsimt latiem.

(3)Par reģistrācijas kartē reģistrētā laika atšķiršanos no transportlīdzekļa reģistrācijas valsts laika –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam trīsdesmit latu apmērā, bet pārvadātājam – piecdesmit latu apmērā.

(4)Par nesalasāmas vai sabojātas reģistrācijas kartes (tahogrammas) uzrādīšanu –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no desmit līdz piecdesmit latiem.

(5)Par tahogrāfam neatbilstoša tipa reģistrācijas kartes (tahogrammas) izmantošanu –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no pieciem līdz divdesmit pieciem latiem un pārvadātājam – no divdesmit līdz simt latiem.

(6)Par autovadītāja nenodrošināšanu ar pietiekamu papīra daudzumu, kas nepieciešams informācijas izdrukāšanai no digitālā tahogrāfa,–

uzliek naudas sodu pārvadātājam piecdesmit latu apmērā.

(7)Par dokumentu, protokolu un citu datu par uzņēmumā vai uz ceļa veiktajām pārbaudēm neglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā –

uzliek naudas sodu pārvadātājam piecdesmit latu apmērā.

(8)Par nepareizu reģistrācijas kartes (tahogrammas) aizpildīšanu –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no desmit līdz piecdesmit latiem un pārvadātājam – no divdesmit līdz simt latiem.

(9)Par normatīvajos aktos noteikto transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laiku apliecinošo dokumentu, reģistrācijas karšu vai datu nesēju neuzrādīšanu –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no trīsdesmit līdz trīssimt latiem un pārvadātājam – no piecdesmit līdz piecsimt latiem.

(10)Par transportlīdzekļa, kas aprīkots ar digitālo tahogrā fu, vadīšanu bez transportlīdzekļa vadītāja digitālā tahogrāfa kartes vai ar cita transportlīdzekļa vadītāja digitālā tahogrāfa karti –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no piecdesmit līdz divsimt latiem un pārvadātājam – no piecdesmit līdz četrsimt latiem.

(11)Par pasažieru autopārvadājumu veikšanu, neievērojot prasības attiecībā uz autovadītāju darba un atpūtas laika reģistrēšanai un plānošanai nepieciešamā žurnāla aizpildīšanu –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no divdesmit līdz piecdesmit latiem, bet pārvadātājam – no piecdesmit līdz divsimt latiem.

(12)Par autovadītāja darba un atpūtas laika datu un dokumentu uzskaites un glabāšanas noteikumu neievērošanu, kas konstatēti kontroles laikā uzņēmumā, –

uzliek naudas sodu pārvadātājam no simt līdz tūkstoš latiem.

(13)Par autovadītāju darba un atpūtas laika reģistrācijas kontrolierīces vai ātruma ierobežošanas ierīces lietošanas noteikumu pārkāpšanu, kas konstatēti kontroles laikā uzņēmumā, –

uzliek naudas sodu pārvadātājam no simt līdz tūkstoš latiem.

 

 

 

 

(14)Par autopārvadājumu veikšanu ar transportlīdzekli, kas nav aprīkots ar tahogrāfu vai ātruma ierobežošanas ierīci saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam piecdesmit latu apmērā un pārvadātājam – trīssimt latu apmērā.

(15)Par autopārvadājumu veikšanu ar transportlīdzekli, kuram nav veikta tahogrāfa vai ātruma ierobežošanas ierīces pirmreizējā vai periodiskā pārbaude, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam četrdesmit latu apmērā un pārvadātājam – divsimt latu apmērā.

(16)Par autopārvadājumu veikšanu, ja ātruma ierobežošanas ierīce vai tahogrāfs ir bojāts un bojājums nav savlaicīgi novērsts vai bojāta tahogrāfa gadījumā autovadītājs nereģistrē datus

manuāli, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam četrdesmit latu apmērā, bet pārvadātājam – divsimt latu apmērā.

(17)Par tāda transportlīdzekļa izmantošanu autopārvadājumos, kuram konstatēta patvaļīga ātruma ierobežošanas ierīces vai tahogrāfa atslēgšana vai iejaukšanās ātruma ierobežošanas ierīces vai tahogrāfa darbībā, kas var radīt tahogrāfa rādījumu izmaiņas, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no simt līdz divsimt latiem un pārvadātājam – no piecsimt līdz tūkstoš latiem.

(18)Par autovadītāja nenodrošināšanu ar nepieciešamo reģistrācijas karšu (tahogrammu) skaitu –

uzliek naudas sodu pārvadātājam no septiņdesmit pieciem līdz simt piecdesmit latiem.

(19)Par patvaļīgu iejaukšanos digitālā tahogrāfa ierakstītajos datos vai digitālajā kartē vai par informācijas modificēšanu tahogrammā –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no simt līdz divsimt latiem, bet pārvadātājam – no piecsimt līdz tūkstoš latiem."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34.

 

 

 

 

 

35.

 

 

 

 

 

36.

 

 

 

 

 

 

 

 

37.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Izteikt 149.38 panta četrpadsmitās daļas sankciju šādā redakcijā:

„uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no trīsdesmit līdz piecdesmit latiem, bet pārvadātājam- no divsimt līdz trīssimt latiem”.

Juridiskā komisija

Izteikt 149.38 panta četrpadsmitās daļas sankciju šādā redakcijā:

„uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no trīsdesmit līdz piecdesmit latiem, bet pārvadātājam- no trīssimt līdz četrsimt latiem”.

Juridiskais birojs

Izteikt 149.38 panta piecpadsmitās daļas un sešpadsmitās daļas sankciju šādā redakcijā:

„uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no trīsdesmit līdz četrdesmit latiem, bet pārvadātājam- no divsimt līdz trīssimt latiem”.

 

 

Juridiskā komisija

Izteikt 149.38 panta piecpadsmitās daļas un sešpadsmitās daļas sankciju šādā redakcijā:

„uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no trīsdesmit līdz četrdesmit latiem, bet pārvadātājam- no trīssimt līdz četrsimt latiem”.

Redakcionāli precizēts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts. Iekļauts komisijas priekšlikumā Nr.35

 

 

 

Atbalstīts

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīts. Iekļauts komisijas priekšlikumā Nr.37

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

13. Papildināt kodeksu ar 149.37 un 149.38 pantu šādā redakcijā: 

"149.37 pants. Transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika noteikumu pārkāpšana

(1)Par transportlīdzekļa vadīšanas laika pārsniegšanu, neievērojot normatīvajos aktos noteikto pārtraukumu, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no divdesmit līdz simt latiem un pārvadātājam – no divdesmit līdz divsimt latiem.

(2)Par iknedēļas atpūtas laika vai ikdienas atpūtas laika

saīsināšanu –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no divdesmit līdz simt latiem un pārvadātājam – no četrdesmit līdz divsimt latiem.

(3)Par transportlīdzekļa vadīšanas laika pārsniegšanu divdesmit četru stundu periodā –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no trīsdesmit līdz simt piecdesmit latiem un pārvadātājam – no četrdesmit līdz divsimt latiem.

(4)Par kopējā transportlīdzekļa vadīšanas laika pārsniegšanu divu nedēļu

periodā –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no divdesmit līdz divsimt latiem un pārvadātājam – no četrdesmit līdz četrsimt latiem.

(5)Par transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika pārkāpumiem, kas konstatēti kontroles laikā uzņēmumā, –

uzliek naudas sodu pārvadātājam no simt līdz tūkstoš latiem. 

149.38 pants. Transportlīdzekļa ātruma ierobežošanas ierīces lietošanas noteikumu un transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika reģistrēšanas noteikumu pārkāpšana

(1)Par reģistrācijas kartes (tahogrammas) izmantošanu ilgāk par laiku, kuram tā paredzēta, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no divdesmit līdz simt latiem, bet pārvadātājam – no trīsdesmit līdz divsimt latiem.

(2)Par nepamatotu vairāku reģistrācijas karšu (tahogrammu) lietošanu divdesmit četru stundu periodā –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no trīsdesmit līdz simt piecdesmit latiem un pārvadātājam – no četrdesmit līdz divsimt latiem.

(3)Par reģistrācijas kartē reģistrētā laika atšķiršanos no transportlīdzekļa reģistrācijas valsts laika –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam trīsdesmit latu apmērā, bet pārvadātājam – piecdesmit latu apmērā.

(4)Par nesalasāmas vai sabojātas reģistrācijas kartes (tahogrammas)
uzrādīšanu –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no desmit līdz piecdesmit latiem.

(5)Par tahogrāfam neatbilstoša tipa reģistrācijas kartes (tahogrammas) izmantošanu –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no pieciem līdz divdesmit pieciem latiem un pārvadātājam – no divdesmit līdz simt latiem.

(6)Par transportlīdzekļa vadītāja nenodrošināšanu ar pietiekamu papīra daudzumu, kas nepieciešams informācijas izdrukāšanai no digitālā tahogrāfa, –

uzliek naudas sodu pārvadātājam piecdesmit latu apmērā.

(7)Par dokumentu, protokolu un citu datu par uzņēmumā vai uz ceļa veiktajām pārbaudēm neglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā –

uzliek naudas sodu pārvadātājam piecdesmit latu apmērā.

(8)Par nepareizu reģistrācijas kartes (tahogrammas) aizpildīšanu –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no desmit līdz piecdesmit latiem un pārvadātājam – no divdesmit līdz simt latiem.

(9)Par normatīvajos aktos noteikto transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laiku apliecinošo dokumentu, reģistrācijas karšu vai datu nesēju neuzrādīšanu –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no trīsdesmit līdz trīssimt latiem un pārvadātājam – no piecdesmit līdz piecsimt latiem.

(10)Par transportlīdzekļa, kas aprīkots ar digitālo tahogrāfu, vadīšanu bez transportlīdzekļa vadītāja digitālā tahogrāfa kartes vai ar cita transportlīdzekļa vadītāja digitālā tahogrāfa karti –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no piecdesmit līdz divsimt latiem un pārvadātājam – no piecdesmit līdz četrsimt latiem.

(11)Par pasažieru autopārvadājumu veikšanu, neievērojot prasības attiecībā uz transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika reģistrēšanai un plānošanai nepieciešamā žurnāla aizpildīšanu, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no divdesmit līdz piecdesmit latiem, bet pārvadātājam – no piecdesmit līdz divsimt latiem.

(12)Par transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika datu un dokumentu uzskaites un glabāšanas noteikumu neievērošanu, kas konstatēta kontroles laikā uzņēmumā, –

uzliek naudas sodu pārvadātājam no simt līdz tūkstoš latiem.

(13)Par transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika reģistrācijas kontrolierīces vai ātruma ierobežošanas ierīces lietošanas noteikumu pārkāpšanu, kas konstatēta kontroles laikā uzņēmumā, –

uzliek naudas sodu pārvadātājam no simt līdz tūkstoš latiem.

 

(14)Par autopārvadājumu veikšanu ar transportlīdzekli, kas nav aprīkots ar tahogrāfu vai ātruma ierobežošanas ierīci saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no trīsdesmit līdz piecdesmit latiem, bet pārvadātājam – no trīssimt līdz četrsimt latiem.

(15)Par autopārvadājumu veikšanu ar transportlīdzekli, kuram nav veikta tahogrāfa vai ātruma ierobežošanas ierīces pirmreizējā vai periodiskā pārbaude, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no trīsdesmit līdz četrdesmit latiem, bet pārvadātājam – no trīssimt līdz četrsimt latiem.

(16)Par autopārvadājumu veikšanu, ja ātruma ierobežošanas ierīce vai tahogrāfs ir bojāts un bojājums nav savlaicīgi novērsts vai bojāta tahogrāfa gadījumā autovadītājs nereģistrē datus

manuāli, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no trīsdesmit līdz četrdesmit latiem, bet pārvadātājam – no trīssimt līdz četrsimt latiem.

(17)Par tāda transportlīdzekļa izmantošanu autopārvadājumos, kuram konstatēta patvaļīga ātruma ierobežošanas ierīces vai tahogrāfa atslēgšana vai iejaukšanās ātruma ierobežošanas ierīces vai tahogrāfa darbībā, kas var radīt tahogrāfa rādījumu izmaiņas, –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no simt līdz divsimt latiem un pārvadātājam – no piecsimt līdz tūkstoš latiem.

(18)Par transportlīdzekļa vadītāja nenodrošināšanu ar nepieciešamo reģistrācijas karšu (tahogrammu) skaitu –

uzliek naudas sodu pārvadātājam no septiņdesmit pieciem līdz simt piecdesmit latiem.

(19)Par patvaļīgu iejaukšanos digitālā tahogrāfa ierakstītajos datos vai digitālajā kartē vai par informācijas modificēšanu tahogrammā –

uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no simt līdz divsimt latiem, bet pārvadātājam – no piecsimt līdz tūkstoš latiem."

210.pants. Pašvaldību administratīvās komisijas

Pašvaldību administratīvās komisijas izskata šā kodeksa 44., 51., 51.1, 51.2, 52., 53.pantā, 53.1 pantā (par pārkāpumiem, ko izdarījusi persona), 54., 57.pantā (par pārkāpumiem, ko izdarījusi persona), 58., 66., 69., 75., 76., 89., 93., 94.pantā, 95.panta pirmajā daļā, 96.-98., 98.1, 98.2, 100., 102.1, 103., 103.2, 103.6, 106.-108.pantā, 111.panta trešajā, ceturtajā, piektajā, sestajā, septītajā un astotajā daļā (par pārkāpumu izdarīšanu Nacionālo bruņoto spēku lidlaukos, kurus neizmanto civilā aviācija, vai šādu lidlauku tuvumā), 134.-137., 137.1, 138.pantā (par pārkāpumiem autotransportā), 140., 144., 148., 149., 149.1 pantā, 149.32 panta septītajā un astotajā daļā, 149.33 pantā (izņemot divdesmitajā daļā paredzētos pārkāpumus), 150.-150.3, 152., 155.pantā (izņemot tā trešo un ceturto daļu), 155.5 pantā, 156.panta pirmajā daļā, 156.4 panta pirmajā daļā (izņemot lietas par pārkāpumiem gadījumos, kad kontroli veikušas un administratīvā pārkāpuma protokolu sastādījušas tās iestādes, kuras pilnvarotas izskatīt attiecīgā administratīvā pārkāpuma lietu), 167.1, 172.-172.2, 172.4, 173.pantā, 174.3 panta trešajā daļā, 176.pantā, 179.panta ceturtajā daļā, 185.-190., 190.2, 190.3, 190.10 -190.12, 194.3 pantā, 197.pantā (izņemot lietas par gadījumiem, kad zīmogus vai plombas uzlikusi Valsts energoinspekcijas amatpersona), 201.43-201.45, 201.63 un 202.-204.pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Pašvaldību administratīvās komisijas izskata arī administratīvo pārkāpumu lietas par pašvaldību saistošo noteikumu pārkāpumiem.

Pašvaldību administratīvās komisijas izskata materiālus vai administratīvo pārkāpumu lietas un izlemj jautājumus par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu nepilngadīgajiem.

Pašvaldības var izveidot administratīvās komisijas bērnu lietu apakškomisiju.

Bērnu lietu apakškomisija izskata bērnu izdarītos administratīvos pārkāpumus un šā kodeksa 172.2, 172.4 un 173.pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

9. Aizstāt 210.panta pirmajā daļā:

skaitļus un vārdus "149.32 panta septītajā un astotajā daļā" ar skaitļiem un vārdiem "149.32 panta septītajā daļā";

skaitļus un vārdus "149.33 pantā (izņemot divdesmitajā daļā paredzētos pārkāpumus)" ar skaitļiem un vārdiem "149.33 pantā, 149.36 panta trešajā, sestajā un septītajā daļā".

 

38. Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs V.Aizbalts

Aizstāt 210. panta pirmajā daļā skaitļus un vārdus „149.33 pantā (izņemot divdesmitajā daļā paredzētos pārkāpumus)” ar skaitļiem un vārdiem „149.33 pantā, 149.36 panta pirmajā, ceturtajā un piektajā daļā”.

Atbalstīts 14. Aizstāt 210.panta pirmajā daļā skaitli un vārdus "149.32 panta septītajā un astotajā daļā" ar skaitli un vārdiem "149.32 panta septītajā daļā" un skaitli un vārdus „149.33 pantā (izņemot divdesmitajā daļā paredzētos pārkāpumus)” – ar skaitļiem un vārdiem „149.33 pantā, 149.36 panta pirmajā, ceturtajā un piektajā daļā”.
215.1 pants. Valsts ieņēmumu dienests

Valsts ieņēmumu dienests izskata šā kodeksa 149.33 panta divdesmitajā daļā, 155.panta trešajā un ceturtajā daļā, 155.1, 155.2, 155.5, 155.6, 155.13, 156., 156.1, 156.2, 156.3 pantā, 156.4 panta pirmajā daļā, 156.5, 156.6, 159., 159.4, 159.7, 159.8, 159.9pantā, 160.1 panta pirmajā daļā, 165.2, 166., 166.2, 166.6 pantā, 166.9 panta otrajā daļā, 166.12 panta trešajā daļā, 166.14 pantā, 166.15 panta trešajā un ceturtajā daļā, 166.20, 166.27, 166.32, 169.3, 170.2, 190.7 , 190.15, 201.10 -201.18 un 204.18 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas (izņemot lietas par pārkāpumiem tajos gadījumos, kad kontroli veikušas un administratīvo pārkāpumu protokolu par šajos pantos minētajiem pārkāpumiem sastādījušas citas institūcijas amatpersonas, kas pilnvarotas izskatīt attiecīgā administratīvā pārkāpuma lietas).

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Valsts ieņēmumu dienesta vārdā ir tiesīgi:

1) Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors un viņa vietnieki, Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālo iestāžu direktori un viņu vietnieki, Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora pilnvaroti struktūrvienību vadītāji un viņu vietnieki – par visiem administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā panta pirmajā daļā, –

naudas sodu līdz maksimālajam šajos pantos paredzētajam naudas sodam un piemērot konfiskāciju;

2) Valsts ieņēmumu dienesta Galvenās muitas pārvaldes direktors un viņa vietnieki, Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālo iestāžu muitu priekšnieki un viņu vietnieki – par administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti 190.7 un 201.10–201.18 pantā, –

naudas sodu līdz seštūkstoš latiem un piemērot konfiskāciju;

3) pārējās Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora vai Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālo iestāžu direktoru pilnvarotas amatpersonas –

naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem.

10. Aizstāt 215.1 pantā skaitļus un vārdus "149.33 panta divdesmitajā daļā" ar skaitļiem un vārdiem "149.36 panta desmitajā, vienpadsmitajā un divpadsmitajā daļā". 39. Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs V.Aizbalts

Aizstāt 215.1 panta pirmajā daļā skaitļus un vārdus "149.33 panta divdesmitajā daļā" ar skaitļiem un vārdiem "149.36 panta astotajā un devītajā daļā".

Atbalstīts 15. Aizstāt 215.1 panta pirmajā daļā skaitli un vārdus "149.33 panta divdesmitajā daļā" ar skaitli un vārdiem "149.36 panta astotajā un devītajā daļā".
216.pants. Dzelzceļa transporta institūcijas

Dzelzceļa transporta institūcijas izskata šā kodeksa 43.panta pirmajā daļā (par pārkāpumiem dzelzceļa transportā), 109., 110.pantā, 120.panta pirmajā daļā, 134., 135., 136. un 138.pantā (par pārkāpumiem dzelzceļa transportā) paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus dzelzceļa transporta institūciju vārdā ir tiesīgi:

1) stacijas priekšnieks un viņa vietnieks, pasažieru stacijas priekšnieks un viņa vietnieks, lokomotīvju (vagonu) depo priekšnieks un viņa vietnieks, ceļa distances priekšnieks, apsardzes iecirkņa (daļas) priekšnieks un viņa vietnieks –

brīdinājumu vai naudas sodu līdz divsimt latiem;

2) ugunsdzēsības komandas daļas (sardzes) priekšnieks, nodaļas (vienības, komandas, ugunsdzēsības vilciena) priekšnieks un viņa vietnieks, ugunsdzēsības profilakses vecākais instruktors, vecākais ceļu meistars –

brīdinājumu vai naudas sodu līdz simt latiem;

3) pasažieru vilciena priekšnieks (pasažieru vilciena mehāniķis brigadieris), pasažieru vilciena kontrolieris revidents, pasažieru vilciena revidents instruktors, ceļu meistars –

brīdinājumu vai naudas sodu līdz desmit latiem.

Šajā pantā minētās amatpersonas ir tiesīgas iekasēt naudas sodu līdz desmit latiem pārkāpuma izdarīšanas vietā, nesastādot protokolu, ja pārkāpējs neapstrīd viņam uzlikto administratīvo sodu.

  40.

 

 

 

41.

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs V.Aizbalts

Aizstāt 216.panta otrās daļas 3.punkta sankcijā vārdu „desmit” ar vārdiem „piecpadsmit”.

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs V.Aizbalts

Aizstāt 216.panta trešajā daļā vārdu „desmit” ar vārdu „piecpadsmit”.

Atbalstīts

 

 

 

Atbalstīts

16. 216.pantā:

aizstāt otrās daļas 3.punkta sankcijā vārdu „desmit” ar vārdiem „piecpadsmit”;

aizstāt trešajā daļā vārdu „desmit” ar vārdu „piecpadsmit”.

216.1 pants. Dzelzceļa tehniskā inspekcija

Dzelzceļa tehniskā inspekcija izskata šā kodeksa 109.panta sestajā daļā, 110.1, 110.2 un 110.3 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Dzelzceļa tehniskās inspekcijas vārdā ir tiesīgi:

1) Dzelzceļa tehniskās inspekcijas direktors;

2) Dzelzceļa tehniskās inspekcijas direktora vietnieks un vecākie inspektori – par administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 110.2 pantā.

  42. Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs V.Aizbalts

Aizstāt 216.1 panta nosaukumā un pirmajā un otrajā daļā vārdus „Dzelzceļa tehniskā inspekcija” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem „Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija” (attiecīgā locījumā).

Atbalstīts 17. Aizstāt 216.1 panta nosaukumā un pirmajā un otrajā daļā vārdus „Dzelzceļa tehniskā inspekcija” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem „Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija” (attiecīgā locījumā).
217.pants. Jūras un upju transporta institūcijas

Jūras un upju transporta institūcijas izskata šā kodeksa 43.panta pirmajā daļā (par pārkāpumiem jūras un upju transportā), 115.pantā, 116.panta pirmajā daļā, 117.9, 117.10, 117.11 un 119.pantā, 120.panta pirmajā daļā, 134., 135., 136. un 138.pantā (par pārkāpumiem jūras un upju transportā) paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus jūras un upju transporta institūciju vārdā ir tiesīgi:

1) Latvijas ostu galvenais kapteinis un viņa vietnieks kuģošanas drošības jautājumos –

naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem;

2) ostas kapteinis un viņa vietnieks –

naudas sodu līdz divsimt latiem;

3) ostas administrācijas pārvaldnieks un viņa vietnieks –

naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem;

4) kuģa kapteinis –

naudas sodu līdz simt latiem.

Šajā pantā minētās amatpersonas ir tiesīgas iekasēt naudas sodu līdz divdesmit latiem pārkāpuma izdarīšanas vietā, nesastādot protokolu, ja pārkāpējs neapstrīd viņam uzlikto sodu.

  43. Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs V.Aizbalts

Izslēgt 217. panta pirmajā daļā skaitļus „135., 136.”.

Atbalstīts 18. Izslēgt 217. panta pirmajā daļā skaitļus „135., 136.”.
220.pants. Civilās aviācijas institūcijas

Civilās aviācijas institūcijas izskata šā kodeksa 111.pantā (izņemot trešajā, ceturtajā, piektajā, sestajā, septītajā un astotajā daļā paredzētos pārkāpumus, kas izdarīti Nacionālo bruņoto spēku lidlaukos, kurus neizmanto civilā aviācija), 112.–114.1, 120.panta otrajā daļā, 135.pantā, 136.panta pirmajā daļā un 139.pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus civilās aviācijas institūciju vārdā ir tiesīgi:

1) Aviācijas departamenta direktors un viņa vietnieki – par administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 113.pantā un 114.panta pirmajā daļā;

2) Civilās aviācijas administrācijas ģenerāldirektors un viņa pilnvarotas amatpersonas – par visiem administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā panta pirmajā daļā.

  44. Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs V.Aizbalts

Izslēgt 220. panta pirmajā daļā skaitļus un vārdus „135. pantā, 136. panta pirmajā daļā”.

Atbalstīts 19. Izslēgt 220. panta pirmajā daļā skaitļus un vārdus „135. pantā, 136. panta pirmajā daļā”.
221.pants. Autotransporta kontroles institūcijas

Autotransporta kontroles institūcijas izskata šā kodeksa 135.pantā, 136.panta ceturtajā, piektajā, sestajā, septītajā un devītajā daļā, 137., 137.1pantā, 149.4 panta pirmajā, vienpadsmitajā un divpadsmitajā daļā, 149.32 panta septītajā, astotajā un devītajā daļā, 149.33, 149.34 un 149.36 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus šā panta pirmajā daļā minēto institūciju vārdā ir tiesīgi:

1) Autotransporta inspekcijas vadītājs un viņa vietnieki, Autotransporta inspekcijas Kontroles daļas vadītājs un viņa vietnieki — par pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 149.4 panta pirmajā, vienpadsmitajā un divpadsmitajā daļā, 149.32 panta astotajā un devītajā daļā, 149.33, 149.34 un 149.36 pantā;

2) Autotransporta inspekcijas inspektori un kontrolieri — par pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 149.4 panta pirmajā, vienpadsmitajā un divpadsmitajā daļā, 149.32 panta astotajā un devītajā daļā, 149.33 un 149.36 pantā — izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu līdz piecdesmit latiem;

3) pašvaldības domes (padomes) izveidotā autotransporta kontroles dienesta priekšnieki, viņu vietnieki un pašvaldības domes (padomes) pilnvarotas institūcijas pārstāvji (amatpersonas) — par pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 135.pantā, 136.panta ceturtajā, piektajā, sestajā, septītajā un devītajā daļā, 137., 137.1 pantā, 149.4 panta pirmajā, vienpadsmitajā un divpadsmitajā daļā, 149.32 panta septītajā, astotajā un devītajā daļā, 149.33 (izņemot divdesmitajā daļā paredzētos pārkāpumus) un 149.36 pantā;

4) pašvaldības domes (padomes) izveidotā autotransporta kontroles dienesta kontrolieri — par pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 135.pantā, 136.panta ceturtajā, piektajā, sestajā, septītajā un devītajā daļā, 137., 137.1 pantā, 149.4 panta pirmajā, vienpadsmitajā un divpadsmitajā daļā, 149.32 panta septītajā, astotajā un devītajā daļā, 149.33 (izņemot divdesmitajā daļā paredzētos pārkāpumus) un 149.36 pantā — izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu līdz piecdesmit latiem.

Sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu šā panta pirmajā daļā minēto institūciju vārdā ir tiesīgas šā panta otrajā daļā minētās amatpersonas.

11. Izteikt 221.pantu šādā redakcijā:  

"221.pants. Autotransporta kontroles institūcijas

(1) Autotransporta kontroles institūcijas izskata šā kodeksa 135.pantā, 136.panta ceturtajā, piektajā, sestajā, septītajā un devītajā daļā, 137., 137.1 pantā, 149.4 panta pirmajā daļā, 149.24 panta pirmajā, deviņpadsmitajā un divdesmit pirmajā daļā, 149.32 panta septītajā un devītajā daļā, 149.33, 149.34 pantā, 149.35 panta sestajā daļā, 149.36, 149.37 un 149.38 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

(2) Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus šā panta pirmajā daļā minēto institūciju vārdā ir tiesīgi:

1) Autotransporta inspekcijas vadītājs un viņa vietnieki, Autotransporta inspekcijas Kontroles daļas vadītājs un viņa vietnieki – par pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 149.4 panta pirmajā daļā, 149.24 panta pirmajā, deviņpadsmitajā un divdesmit pirmajā daļā, 149.32 panta devītajā daļā, 149.33, 149.34 pantā, 149.35 panta sestajā daļā, 149.36, 149.37 un 149.38 pantā;

2) Autotransporta inspekcijas vecākie inspektori – par pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 149.4 panta pirmajā daļā, 149.24 panta pirmajā, deviņpadsmitajā un divdesmit pirmajā daļā, 149.32 panta devītajā daļā, 149.33, 149.34 pantā, 149.35 panta sestajā daļā, 149.36, 149.37 un 149.38 pantā – izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu līdz divsimt latiem;

3) Autotransporta inspekcijas inspektori – par pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 149.4 panta pirmajā daļā, 149.24 panta pirmajā, deviņpadsmitajā un divdesmit pirmajā daļā, 149.32 panta devītajā daļā, 149.33, 149.34 pantā, 149.35 panta sestajā daļā, 149.36, 149.37 un 149.38 pantā – izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu līdz piecdesmit latiem;

4) pašvaldības domes (padomes) izveidotā autotransporta kontroles dienesta priekšnieki, viņu vietnieki un pašvaldības domes (padomes) pilnvarotas institūcijas pārstāvji (amatpersonas) – par pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 135.pantā, 136.panta ceturtajā, piektajā, sestajā, septītajā un devītajā daļā, 137., 137.1 pantā, 149.4 panta pirmajā daļā, 149.32 panta septītajā un devītajā daļā, 149.33 pantā, 149.36 (izņemot desmitajā, vienpadsmitajā, divpadsmitajā un trīspadsmitajā daļā paredzētos pārkāpumus), 149.37, 149.38 pantā;

5) pašvaldības domes (padomes) izveidotā autotransporta kontroles dienesta kontrolieri – par pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 135.pantā, 136.panta ceturtajā, piektajā, sestajā, septītajā un devītajā daļā, 137., 137.1 pantā, 149.4 panta pirmajā daļā, 149.32 panta septītajā un devītajā daļā, 149.33 pantā, 149.36 (izņemot desmitajā, vienpadsmitajā, divpadsmitajā un trīspadsmitajā daļā paredzētos pārkāpumus), 149.37, 149.38 pantā – izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu līdz piecdesmit latiem.

(3) Sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu šā panta pirmajā daļā minēto institūciju vārdā ir tiesīgas šā panta otrajā daļā minētās amatpersonas."

45.

 

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs V.Aizbalts

Izteikt 221.pantu šādā redakcijā:

„221.pants. Autotransporta kontroles institūcijas

(1) Autotransporta kontroles institūcijas izskata šā kodeksa 135., 136., 137., 137.pantā, 149.panta pirmajā daļā, 149.24 panta pirmajā, divpadsmitajā un deviņpadsmitajā un divdesmit pirmajā daļā, 149.32 panta pirmajā, septītajā un devītajā daļā, 149.33, 149.34 pantā, 149.35 panta sestajā un septītajā daļā, 149.36, 149.37 un 149.38 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

(2)Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus šā panta pirmajā daļā minēto institūciju vārdā ir tiesīgi:

1) Autotransporta inspekcijas vadītājs un viņa vietnieki, Autotransporta inspekcijas Kontroles daļas vadītājs un viņa vietnieki – par pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 136. panta otrajā daļā (par pārkāpumiem starptautiskajos pārvadājumos), 149.panta pirmajā daļā, 149.24 panta pirmajā, divpadsmitajā, deviņpadsmitajā un divdesmit pirmajā daļā, 149.32 panta pirmajā un devītajā daļā, 149.33, 149.34 pantā, 149.35 panta sestajā un septītajā daļā, 149.36, 149.37 un 149.38 pantā;

2) Autotransporta inspekcijas nodaļu vadītāji un vecākie inspektori – par pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 136. panta otrajā daļā (par pārkāpumiem starptautiskajos pārvadājumos), 149.panta pirmajā daļā, 149.24 panta pirmajā, divpadsmitajā, deviņpadsmitajā un divdesmit pirmajā daļā, 149.32 panta pirmajā un devītajā daļā, 149.33, 149.34 pantā, 149.35 panta sestajā un septītajā daļā, 149.36, 149.37 un 149.38 pantā – izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu līdz divsimt latiem;

3) Autotransporta inspekcijas inspektori – par pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 136. panta otrajā daļā (par pārkāpumiem starptautiskajos pārvadājumos), 149.panta pirmajā daļā, 149.24 panta pirmajā, divpadsmitajā un deviņpadsmitajā daļā, 149.32 panta pirmajā un devītajā daļā, 149.33, 149.34 pantā, 149.35 panta sestajā un septītajā daļā, 149.36, 149.37 un 149.38 pantā – izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu līdz piecdesmit latiem;

4) pašvaldības domes (padomes) izveidotā autotransporta kontroles dienesta priekšnieki, viņu vietnieki vai pašvaldības domes (padomes) pilnvarotas institūcijas pārstāvji (amatpersonas) – par pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 135. pantā, 136.panta pirmajā un otrajā daļā (par pārkāpumiem autotransportā un pilsētas elektrotransportā), 137., 137.pantā, 149.panta pirmajā daļā, 149.32 panta septītajā un devītajā daļā, 149.33 pantā, 149.36 (izņemot otrajā, astotajā, devītajā un trīspadsmitajā daļā paredzētos pārkāpumus), 149.37 un 149.38 pantā;

5) pašvaldības domes (padomes) izveidotā autotransporta kontroles dienesta kontrolieri – par pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 135. pantā, 136. panta pirmajā un otrajā daļā (par pārkāpumiem autotransportā un pilsētas elektrotransportā), 137., 137.pantā, 149.panta pirmajā daļā, 149.32 panta septītajā un devītajā daļā, 149.33 pantā, 149.36 (izņemot otrajā, astotajā, devītajā un trīspadsmitajā daļā paredzētos pārkāpumus), 149.37 un 149.38 pantā – izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu līdz piecdesmit latiem.

(3)Sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu šā panta pirmajā daļā minēto institūciju vārdā ir tiesīgas šā panta otrajā daļā minētās amatpersonas.”

Atbalstīts 20. Izteikt 221.pantu šādā redakcijā:

„221.pants. Autotransporta kontroles institūcijas

(1) Autotransporta kontroles institūcijas izskata šā kodeksa 135., 136., 137., 137.pantā, 149.panta pirmajā daļā, 149.24 panta pirmajā, divpadsmitajā, deviņpadsmitajā un divdesmit pirmajā daļā, 149.32 panta pirmajā, septītajā un devītajā daļā, 149.33, 149.34 pantā, 149.35 panta sestajā un septītajā daļā, 149.36, 149.37 un 149.38 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

(2)Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus šā panta pirmajā daļā minēto institūciju vārdā ir tiesīgi:

1) Autotransporta inspekcijas vadītājs un viņa vietnieki, Autotransporta inspekcijas Kontroles daļas vadītājs un viņa vietnieki – par pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 136. panta otrajā daļā (par pārkāpumiem starptautiskajos pārvadājumos), 149.panta pirmajā daļā, 149.24 panta pirmajā, divpadsmitajā, deviņpadsmitajā un divdesmit pirmajā daļā, 149.32 panta pirmajā un devītajā daļā, 149.33, 149.34 pantā, 149.35 panta sestajā un septītajā daļā, 149.36, 149.37 un 149.38 pantā;

2) Autotransporta inspekcijas nodaļu vadītāji un vecākie inspektori – par pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 136. panta otrajā daļā (par pārkāpumiem starptautiskajos pārvadājumos), 149.panta pirmajā daļā, 149.24 panta pirmajā, divpadsmitajā, deviņpadsmitajā un divdesmit pirmajā daļā, 149.32 panta pirmajā un devītajā daļā, 149.33, 149.34 pantā, 149.35 panta sestajā un septītajā daļā, 149.36, 149.37 un 149.38 pantā – izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu līdz divsimt latiem;

3) Autotransporta inspekcijas inspektori – par pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 136. panta otrajā daļā (par pārkāpumiem starptautiskajos pārvadājumos), 149.panta pirmajā daļā, 149.24 panta pirmajā, divpadsmitajā un deviņpadsmitajā daļā, 149.32 panta pirmajā un devītajā daļā, 149.33, 149.34 pantā, 149.35 panta sestajā un septītajā daļā, 149.36, 149.37 un 149.38 pantā – izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu līdz piecdesmit latiem;

4) pašvaldības domes (padomes) izveidotā autotransporta kontroles dienesta priekšnieki, viņu vietnieki vai pašvaldības domes (padomes) pilnvarotas institūcijas pārstāvji (amatpersonas) – par pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 135. pantā, 136.panta pirmajā un otrajā daļā (par pārkāpumiem autotransportā un pilsētas elektrotransportā), 137., 137.pantā, 149.panta pirmajā daļā, 149.32 panta septītajā un devītajā daļā, 149.33 pantā, 149.36 (izņemot otrajā, astotajā, devītajā un trīspadsmitajā daļā paredzētos pārkāpumus), 149.37 un 149.38 pantā;

5) pašvaldības domes (padomes) izveidotā autotransporta kontroles dienesta kontrolieri – par pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 135. pantā, 136. panta pirmajā un otrajā daļā (par pārkāpumiem autotransportā un pilsētas elektrotransportā), 137., 137.pantā, 149.panta pirmajā daļā, 149.32 panta septītajā un devītajā daļā, 149.33 pantā, 149.36 (izņemot otrajā, astotajā, devītajā un trīspadsmitajā daļā paredzētos pārkāpumus), 149.37 un 149.38 pantā – izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu līdz piecdesmit latiem.

(3)Sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu šā panta pirmajā daļā minēto institūciju vārdā ir tiesīgas šā panta otrajā daļā minētās amatpersonas.”

277.pants. Lēmuma par administratīvā soda uzlikšanu paziņošana sabiedrībai

Institūcijai (amatpersonai), kas izskata administratīvo pārkāpumu lietas, ir tiesības, bet šā kodeksa 109.–116., 120.pantā, 134.panta pirmajā daļā, 135.panta pirmajā daļā (izņemot pārkāpumus upju transportā), 136.panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā (izņemot pārkāpumus upju transportā), 167.pantā, 171.panta pirmajā un otrajā daļā, 200. un 201.pantā norādītajos gadījumos – pienākums par uzlikto sodu paziņot pārkāpēja darbavietas vai mācību iestādes administrācijai vai sabiedriskajai organizācijai, kā arī pēc pārkāpēja dzīvesvietas.

Ja institūcijas (izņemot Valsts vides dienestu) vai amatpersonas, kas kontrolē vides aizsardzību un dabas resursu izmantošanas prasību ievērošanu, izskata tādas šajā kodeksā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas, kuru izskatīšana ir arī Valsts vides dienesta kompetencē, tās par vainīgajām personām uzliktajiem sodiem paziņo šim dienestam.

  46. Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs V.Aizbalts

Izslēgt 277. panta pirmajā daļā skaitļus un vārdus „135. panta pirmajā daļā (izņemot pārkāpumus upju transportā), 136. panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā (izņemot pārkāpumus upju transportā)”.

Atbalstīts 21. Izslēgt 277. panta pirmajā daļā skaitļus un vārdus „135. panta pirmajā daļā (izņemot pārkāpumus upju transportā), 136. panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā (izņemot pārkāpumus upju transportā)”.