Sociālo un darba lietu komisija

 

Rīgā

 

 

 

2007.gada  26.septembrī Nr.9/10-2-i

 

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

             Sociālo un darba lietu komisija  iesniedz izskatīšanai otrajā lasījumā likumprojektu  "Grozījumi likumā "Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību"" (nr.428/Lp9, steidzams).

 

Priekšsēdētāja                                               A.Barča

 

 

 

 

 

 

 

Sociālo un darba lietu komisija

Projekts otrajam lasījumam (steidzams)

 

 

Grozījums likumā "Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību" (Nr.428  /Lp9)

 

Spēkā esošā likuma redakcija

Pirmā lasījuma  redakcija

Nr.

Priekšlikumi

(2)

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā ''Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību'' (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 12.nr.; 1998, 15.nr.; 2000, 10.nr.; 2003, 15.nr.; 2006, 12.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2007, 83.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt likumā ''Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību'' (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 12.nr.; 1998, 15.nr.; 2000, 10.nr.; 2003, 15.nr.; 2006, 12.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2007, 83.nr.) šādus grozījumus:

44.pants. (1) Valsts farmācijas inspekcija uzrauga un kontrolē fiziskās un juridiskās personas, kuras veic darbības ar II un III sarakstā iekļautajām vielām un zālēm, izvērtē II un III sarakstā iekļauto vielu un zāļu izplatīšanas atbilstību normatīvo aktu prasībām un saskaņā ar normatīvajiem aktiem aptur II un III sarakstā iekļauto vielu izplatīšanu vai fiziskās personas farmaceitisko darbību līdz apstākļu galīgai noskaidrošanai.

1.Aizstāt 44.panta pirmajā daļā vārdus “Valsts farmācijas inspekcija” ar vārdiem “Veselības inspekcija’’.

 

1.

Sociālo un darba lietu komisija

 

Izteikt likumprojekta tekstu šādā redakcija:

44.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus “Valsts farmācijas inspekcija” ar vārdiem “Veselības inspekcija”;

aizstāt otrajā daļā vārdus “Medicīniskās aprūpes un darbspējas kvalitātes kontroles inspekcija” ar vārdiem “Veselības inspekcija”.

 

Atbalstīts.

44.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus “Valsts farmācijas inspekcija” ar vārdiem “Veselības inspekcija”;

aizstāt otrajā daļā vārdus “Medicīniskās aprūpes un darbspējas kvalitātes kontroles inspekcija” ar vārdiem “Veselības inspekcija”.

 

(2) Medicīniskās aprūpes un darbspējas kvalitātes kontroles inspekcija kontrolē II un III sarakstā iekļauto zāļu izmantošanas nepieciešamību ārstniecības procesa nodrošināšanā.

2. Aizstāt 44.panta otrajā daļā vārdus “Medicīniskās aprūpes un darbspējas kvalitātes kontroles inspekcija” ar vārdiem “Veselības inspekcija”.

 

 

 

 

 

Likums stājas spēkā 2007.gada 1.oktobrī.

 

 

Veselības ministrijas parlamentārā sekretāre Ž.Vasaraudze

 

Izteikt noteikumu par likuma spēkā stāšanos šādā redakcijā: „„Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.”

Atbalstīts.

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.