Sociālo un darba lietu komisija

Rīgā

 

2007.gada 13.novembrī

Nr.9/10 -

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

Sociālo un darba lietu komisija 13.novembrī sēdē izskatīja likumprojektu Grozījumi likumā ‘’Par Eiropas kopienas komercsabiedrību un Eiropas Kopienas komercsabiedrību grupu darbinieku informēšanu un konsultēšanos ar šiem darbiniekiem’’ (Nr.404/Lp9) otrajam lasījumam. Priekšlikumi netika iesniegti. Likumprojektu Komisija atbalstīja otrajam lasījumam un lūdz iekļaut kārtējās sēdes darba kārtībā.

 

 

Komisijas priekšsēdētāja                                                          A.Barča

B.Lūse  67087355, Baiba.Luse@saeima.lv

 

 

 

Sociālo un darba lietu komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

 

 Grozījumi likumā ‘’Par Eiropas kopienas komercsabiedrību un Eiropas Kopienas komercsabiedrību grupu darbinieku informēšanu un konsultēšanos ar šiem darbiniekiem’’

 (Nr.404/Lp9)

 

Likuma attiecīgo pantu spēkā esošā redakcija

1.lasījumā nobalsotā redakcija

N.p.k.

2.lasījumam iesniegtie priekšlikumi

 

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

(ar red.preciz.)

 

Izdarīt likumā "Par Eiropas Kopienas komercsabiedrību un Eiropas Kopienas komercsabiedrību grupu darbinieku informēšanu un konsultēšanos ar šiem darbiniekiem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 10.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Priekšlikumi nav iesniegti

 

Izdarīt likumā "Par Eiropas Kopienas komercsabiedrību un Eiropas Kopienas komercsabiedrību grupu darbinieku informēšanu un konsultēšanos ar šiem darbiniekiem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 10.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt visā likumā vārdus "Eiropas Kopienas komercsabiedrība" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrība" (attiecīgā locījumā).

 

 

 

1. Aizstāt visā likumā vārdus "Eiropas Kopienas komercsabiedrība" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrība" (attiecīgā locījumā).

8.pants. Speciālās sarunu grupas sastāvs

(1) Speciālajā sarunu grupā ir ne mazāk kā trīs, bet ne vairāk kā 17 locekļi.

2. Izteikt 8.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Speciālajā sarunu grupā ir ne mazāk kā trīs locekļi, bet locekļu skaits tajā nedrīkst pārsniegt dalībvalstu skaitu."

 

 

 

2. Izteikt 8.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Speciālajā sarunu grupā ir ne mazāk kā trīs locekļi, bet locekļu skaits tajā nedrīkst pārsniegt dalībvalstu skaitu."

 

3. Papildināt likumu ar informatīvu atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

 

 

 

3. Papildināt likumu ar informatīvu atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

 

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1994.gada 22.septembra Direktīvas 94/45/EK par to, kā izveidot Eiropas Uzņēmumu padomi vai procedūru darbinieku informēšanai un uzklausīšanai Kopienas mēroga uzņēmumos un Kopienas mēroga uzņēmumu grupās;

2) Padomes 2006.gada 20.novembra Direktīvas 2006/109/EK, ar ko pielāgo Direktīvu 94/45/EK par to, kā izveidot Eiropas Uzņēmumu padomi vai procedūru darbinieku informēšanai un uzklausīšanai Kopienas mēroga uzņēmumos un Kopienas mēroga uzņēmumu grupās, saistībā ar Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos."

 

 

 

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1994.gada 22.septembra direktīvas 94/45/EK par to, kā izveidot Eiropas Uzņēmumu padomi vai procedūru darbinieku informēšanai un uzklausīšanai Kopienas mēroga uzņēmumos un Kopienas mēroga uzņēmumu grupās;

2) Padomes 2006.gada 20.novembra direktīvas 2006/109/EK, ar ko pielāgo direktīvu 94/45/EK par to, kā izveidot Eiropas Uzņēmumu padomi vai procedūru darbinieku informēšanai un uzklausīšanai Kopienas mēroga uzņēmumos un Kopienas mēroga uzņēmumu grupās saistībā ar Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos."