2007

 

 

 

 

 

 

 

2007. gada 1. novembrī

Nr.9/1- 2- 87- (9/07)

 

 

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai otrajā lasījumā sekojošus likumprojektus:

 

 

1)      Likumprojekts „Par Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības protokolu par Karmelavas apvienotās kontroles un ziņošanas centra un tā personāla statusu” (Nr. 392/Lp) (Dok.nr.1163);

 

2)      Likumprojekts „Par Eiropas konvenciju par kaujamo dzīvnieku aizsardzību” (Nr. 389/Lp) (Dok.nr.1156);

 

3)      Likumprojekts „Par Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības vienošanos par Baltijas gaisa telpas novērošanas tīkla un kontroles sistēmas attīstību” (Nr. 393/Lp) (Dok.nr.1164);

 

4)      Likumprojekts „Grozījums likumā „Konsulārais reglaments”” (Nr.409/Lp) (Dok.nr.1181);

 

 

 

Pielikumā: Minētie likumprojekti uz 4.lp.

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

 

 

Andris Bērziņš

Ārlietu komisijas priekšsēdētājs

 


 

Iesniedz Ārlietu komisija                                                       Likumprojekts 2. lasījumam

 

 

Par Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības protokolu par Karmelavas apvienotā kontroles un ziņošanas centra un tā personāla statusu

 

1.pants. 2007.gada 2.martā Vīsbādenē parakstītais Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības protokols par Karmelavas apvienotā kontroles un ziņošanas centra un tā personāla statusu (turpmāk – Protokols) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts. 

2.pants. Protokolā paredzēto saistību izpildi koordinē Aizsardzības ministrija.

 

3.pants. Protokols stājas spēkā tā XII pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

4.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Protokols latviešu un angļu valodā.

 

 

 

 

 

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2007. gada____________________.