Projekts otrajam lasījumam

2008.gada  26.martā  Nr.9/10-

 

Rīgā

 

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

           Sociālo un darba lietu komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās sēdes darba kārtībā likumprojektu „Grozījumi likumā “Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu”” Nr.374/Lp9) izskatīšanai trešajā lasījumā.

       Pielikumā: apkopoto priekšlikumu tabula uz    lpp.

 

 

Komisijas priekšsēdētāja                          A.Barča


  Iesniedz Sociālo un darba lietu komisija

Projekts trešajam  lasījumam

 

Grozījumi likumā "Par tabakas izstrādājumu realizācijas,
reklāmas un lietošanas ierobežošanu"(Reģ. nr.374)

 

Likuma  pantu   spēkā esošā redakcija

Otrā lasījuma  redakcija

N

Priekšlikumi

(16)

Komisijas

atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 3.nr.; 1999, 22.nr.; 2003, 2., 23.nr.; 2004, 4.nr.; 2005, 7., 14.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt likumā “Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 3.nr.; 1999, 22.nr.; 2003, 2., 23.nr.; 2004, 4.nr.; 2005, 7., 14.nr.; 2007, 21.nr.) šādus grozījumus:

9) telpa, kas speciāli ierādīta smēķēšanai, - smēķēšanai paredzēta atsevišķa, ar stacionārām būvkonstrukcijām norobežota telpa, kas aprīkota ar nosūces ventilāciju, lai tabakas dūmi neieplūstu citās telpās. Šajā telpā ir norāde ar attiecīgu informatīvu uzrakstu vai simbolu. Tajā netiek sniegti iestādes, komersanta, jebkuras citas juridiskās personas vai pašnodarbinātās personas pamatpakalpojumi;

1.  1.pantā:

izteikt 9.punktu šādā redakcijā:

“9) telpa, kas speciāli ierādīta smēķēšanai, — smēķēšanai paredzēta atsevišķa telpa, kas ēkas tehniskās inventarizācijas plānā atzīmēta kā konstruktīvi nodalīta telpa un aprīkota ar nosūces ventilāciju, lai tabakas dūmi neieplūstu citās telpās. Šajā telpā ir attiecīgs informatīvs uzraksts vai simbols. Tajā netiek sniegti iestādes, komersanta, jebkuras citas juridiskās personas vai pašnodarbinātās personas pamatpakalpojumi;”;

 

 

 

1.  1.pantā:

izteikt 9.punktu šādā redakcijā:

“9) telpa, kas speciāli ierādīta smēķēšanai, — smēķēšanai paredzēta atsevišķa telpa, kas ēkas tehniskās inventarizācijas plānā atzīmēta kā konstruktīvi nodalīta telpa un ir aprīkota ar nosūces ventilāciju, lai tabakas dūmi neieplūstu citās telpās. Šajā telpā ir attiecīgs informatīvs uzraksts vai simbols. Tajā netiek sniegti iestādes, komersanta, jebkuras citas juridiskās personas vai pašnodarbinātās personas pamatpakalpojumi;”;

15) telpa, kas atsevišķi nodalīta smēķēšanai, - atsevišķa, ar stacionārām būvkonstrukcijām norobežota telpa, kas paredzēta pamatpakalpojumu saņemšanai un smēķēšanai un ir aprīkota ar nosūces ventilāciju. Šī telpa aizņem līdz 50 procentiem no kopējās publiskās telpas platības un ir izvietota pēc iespējas tālāk no ieejas tajā. Telpā ir norāde ar attiecīgu informatīvu uzrakstu vai simbolu;

izteikt 15.punktu šādā redakcijā:

“15) telpa, kas atsevišķi nodalīta smēķēšanai, — atsevišķa telpa, kas ēkas tehniskās inventarizācijas plānā atzīmēta kā konstruktīvi nodalīta telpa, paredzēta pamatpakalpojumu saņemšanai un smēķēšanai un ir aprīkota ar nosūces ventilāciju. Šī telpa aizņem ne vairāk kā 50 procentus no kopējās publiskās telpas platības un ir izvietota pēc iespējas tālāk no ieejas. Telpā ir attiecīgs informatīvs uzraksts vai simbols;”.

 

 

 

izteikt 15.punktu šādā redakcijā:

“15) telpa, kas atsevišķi nodalīta smēķēšanai, — atsevišķa telpa, kas ēkas tehniskās inventarizācijas plānā atzīmēta kā konstruktīvi nodalīta telpa, kas paredzēta pamatpakalpojumu saņemšanai un smēķēšanai un ir aprīkota ar nosūces ventilāciju. Šī telpa aizņem ne vairāk kā 50 procentus no kopējās publiskās telpas platības un ir izvietota pēc iespējas tālāk no ieejas. Telpā ir attiecīgs informatīvs uzraksts vai simbols;”.

5.pants. Tabakas izstrādājumu ražošanas, realizācijas un izlaišanas brīvam apgrozījumam ierobežojumi

Aizliegts:

1) realizēt šņaucamo un košļājamo tabaku;

 

 

 

 

 

2)  ražot, realizēt un izlaist brīvam apgrozījumam (turpmāk — import ēt) cigaretes, kurās nikotīna daudzums pārsniedz 1 miligramu vienā cigaretē (šis daudzums noteikts atbilstoši standarta LVS ISO 10315:2003 prasībām attiecībā uz nikotīnu);

 

2. Izteikt 5.panta 2., 3. un 4.punktu šādā redakcijā:

“2) ražot, realizēt un izlaist brīvam apgrozījumam (turpmāk — importēt) cigaretes, kurās nikotīna daudzums pārsniedz 1 miligramu vienā cigaretē (šis daudzums noteikts atbilstoši standarta LVS ISO 10315:2003 “Cigaretes — Nikotīna satura noteikšana dūmu kondensātos — Gāzhromatogrāfiskā metode” prasībām attiecībā uz nikotīnu);

 

 

 

2. Izteikt 5.panta 2., 3. un 4.punktu šādā redakcijā:

“2) ražot, realizēt un izlaist brīvam apgrozījumam (turpmāk — importēt) cigaretes, kurās nikotīna daudzums pārsniedz 1 miligramu vienā cigaretē (šis daudzums noteikts atbilstoši standarta LVS ISO 10315:2003 “Cigaretes — Nikotīna satura noteikšana dūmu kondensātos — Gāzhromatogrāfiskā metode” prasībām attiecībā uz nikotīnu);

 

3)  ražot, realizēt un importēt cigaretes, kurās tabakas darvas daudzums pārsniedz 10 miligramus vienā cigaretē (šis daudzums noteikts atbilstoši standarta LVS ISO 4387:2003 prasībām attiecībā uz tabakas darvu);

 

3) ražot, realizēt un importēt cigaretes, kurās tabakas darvas daudzums pārsniedz 10 miligramus vienā cigaretē (šis daudzums noteikts atbilstoši standarta LVS ISO 4387:2003 “Cigaretes — Metodes, kā, izmantojot parastu analītisko smēķaparātu, noteikt dūmu cieto daļiņu kopējo masu pirms un pēc atūdeņošanas un denikotinēšanas” prasībām attiecībā uz tabakas darvu);

 

 

 

 

3) ražot, realizēt un importēt cigaretes, kurās tabakas darvas daudzums pārsniedz 10 miligramus vienā cigaretē (šis daudzums noteikts atbilstoši standarta LVS ISO 4387:2003 “Cigaretes — Metodes, kā, izmantojot parastu analītisko smēķaparātu, noteikt dūmu cieto daļiņu kopējo masu pirms un pēc atūdeņošanas un denikotinēšanas” prasībām attiecībā uz tabakas darvu);

 

4)  ražot, realizēt un importēt cigaretes, kurās oglekļa monoksīda daudzums pārsniedz 10 miligramus vienā cigaretē (šis daudzums noteikts atbilstoši standarta LVS ISO 8454:2003 prasībām attiecībā uz oglekļa monoksīdu);

 

4) ražot, realizēt un importēt cigaretes, kuru dūmos oglekļa monoksīds pārsniedz 10 miligramus uz vienu cigareti (šis daudzums noteikts atbilstoši standarta LVS ISO 8454:2003 “Cigaretes — Tvana gāzes satura noteikšana cigarešu dūmu gāzveida fāzē — NDIR metode” prasībām attiecībā uz oglekļa monoksīdu);”.

 

 

 

 

4) ražot, realizēt un importēt cigaretes, kuru dūmos oglekļa monoksīds pārsniedz 10 miligramus uz vienu cigareti (šis daudzums noteikts atbilstoši standarta LVS ISO 8454:2003 “Cigaretes — Tvana gāzes satura noteikšana cigarešu dūmu gāzveida fāzē — NDIR metode” prasībām attiecībā uz oglekļa monoksīdu);”.

 

5.1 pants. Mērījumu metodes

(1) Uz cigarešu paciņām norādītā nikotīna un tabakas darvas daudzuma pareizību apstiprina saskaņā ar standartu LVS ISO 8243:2003.

(2) Ja par attiecīgo cigarešu partiju Eiropas Komisijas sarakstā iekļautās Eiropas Savienības dalībvalstu kompetentās laboratorijas nav izsniegušas testēšanas pārskatu, juridiskās personas, kuras šīs cigaretes realizē, atbilstoši šā likuma 5.panta 2., 3. un 4.punkta noteikumiem pārbauda par saviem līdzekļiem nikotīna, tabakas darvas un oglekļa monoksīda daudzumu cigaretēs Ministru kabineta pilnvarotās un saskaņā ar standartu LVS EN ISO/IEC 17025:2001 akreditētās laboratorijās.

 

 3. Izteikt 5.1 pantu šādā redakcijā:

“5.1 pants. Tabakas izstrādājumu atbilstības novērtēšana

(1) Uz cigarešu paciņām norādītā nikotīna, tabakas darvas un oglekļa monoksīda daudzuma pareizību apstiprina saskaņā ar standartu LVS ISO 8243:2006 “Cigaretes — Paraugu ņemšana”.

(2) Ja par attiecīgo cigarešu partiju nav testēšanas laboratorijas izsniegta testēšanas pārskata, komersanti, kas realizē cigaretes, kā arī komersanti, kas importē tabakas izstrādājumus no valstīm, kuras nav Eiropas Savienības dalībvalstis, par saviem līdzekļiem pārbauda, vai nikotīna, tabakas darvas un oglekļa monoksīda daudzums cigaretēs atbilst šā likuma 5.panta 2., 3. un 4.punktā noteiktajam. Minēto pārbaudi ir tiesīgas veikt testēšanas laboratorijas, kuras akreditētas valsts aģentūrā “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17025:2005 “Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības” un par kurām Ekonomikas ministrija publicējusi paziņojumu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, kā arī citu Eiropas Savienības dalībvalstu paziņotās laboratorijas tabakas izstrādājumu jomā.

 

 

Redakc.

precizēts.

3. Izteikt 5.1 pantu šādā redakcijā:

“5.1 pants. Tabakas izstrādājumu atbilstības novērtēšana

(1) Uz cigarešu paciņām norādītā nikotīna, tabakas darvas un oglekļa monoksīda daudzuma pareizību apstiprina saskaņā ar standartu LVS ISO 8243:2006 “Cigaretes — Paraugu ņemšana”.

(2) Ja par attiecīgo cigarešu partiju nav testēšanas laboratorijas izsniegta testēšanas pārskata, komersanti, kas realizē cigaretes, kā arī komersanti, kas importē tabakas izstrādājumus no valstīm, kuras nav Eiropas Savienības dalībvalstis, par saviem līdzekļiem pārbauda cigaretēs esošā nikotīna, tabakas darvas un oglekļa monoksīda daudzuma atbilstību šā likuma 5.panta 2., 3. un 4.punktā noteiktajam. Minēto pārbaudi ir tiesīgas veikt testēšanas laboratorijas, kuras akreditētas valsts aģentūrā “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17025:2005 “Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības” un par kurām Ekonomikas ministrija publicējusi paziņojumu laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, vai citu Eiropas Savienības dalībvalstu paziņotās laboratorijas tabakas izstrādājumu jomā.

 

(3) Ekonomikas ministrija nosūta Eiropas Komisijai Ministru kabineta pilnvaroto un saskaņā ar standartu LVS EN ISO/IEC 17025:2001 akreditēto laboratoriju sarakstu, norādot apstiprināšanai lietotos kritērijus un piemērotās pārraudzības metodes, kā arī nosūta aktualizētu informāciju, ja sarakstā izdarīti grozījumi.

(3) Ekonomikas ministrija nosūta Eiropas Komisijai testēšanas laboratoriju sarakstu, norādot apstiprināšanai lietotos kritērijus un piemērotās pārraudzības metodes, kā arī informē Eiropas Komisiju par sarakstā izdarītajiem grozījumiem.”

 

 

 

 

(3) Ekonomikas ministrija nosūta Eiropas Komisijai testēšanas laboratoriju sarakstu, norādot apstiprināšanai lietotos kritērijus un piemērotās pārraudzības metodes, kā arī informē Eiropas Komisiju par sarakstā izdarītajiem grozījumiem.”

 

 

4. Izteikt 6.pantu šādā redakcijā:

 

 

 

4. Izteikt 6.pantu šādā redakcijā:

 

6.pants. Tabakas izstrādājumu iepakojuma noformējums

“6.pants. Tabakas izstrādājumu iepakojuma noformējums

 

 

 

“6.pants. Tabakas izstrādājumu iepakojuma noformējums

 (1) Uz importējamo vai Latvijā ražoto tabakas izstrādājumu iepakojuma aizliegts:

      1) attēlot konkrētas fiziskās personas;

      2) attēlot Latvijas valsts va i latviešu folkloras simbolus;

      3) izmantot animācijas attēlus.

(2) Pēc 2004.gada 1.maija uz katras Latvijā realizējamo tabakas izstrādājumu iepakojuma vienības jābūt vismaz vienam no šādiem vispārīgiem brīdinājumiem valsts valodā:

    1) “Smēķēšana nogalina”;

     2) “Smēķēšana nopietni apdraud Jūs un cilvēkus Jums blakus”.

(3) Līdz 2004.gada 1.maijam uz katras Latvijā realizējamo tabakas izstrādājumu iepakojuma vienības vislabāk redzamās virsmas jābūt skaidram un salasāmam vispārīgam brīdinājumam “Tabaka nopietni kaitē cilvēka veselībai” vai vienam no šā panta otrajā daļā minētajiem vispārīgajiem brīdinājumiem.

(4) Pēc 2004.gada 1.maija uz katras Latvijā realizējamo tabakas izstrādājumu iepakojuma vienības jābūt vismaz vienam no šādiem speciāliem brīdinājumiem valsts valodā:

1) “Smēķētāji mirst jauni”;

2) “Smēķēšana izraisa artēriju nosprostošanos un rada sirdslēkmes un insultu”;

3) “Smēķēšana izraisa neārstējamu plaušu vēzi”;

4) “Smēķēšana grūtniecības laikā kaitē Jūsu bērnam”;

5) “Sargiet bērnus: nelieciet viņiem elpot tabakas dūmus!”;

6) “Atmest smēķēšanu Jums var palīdzēt Jūsu ģimenes ārsts un farmaceits”;

7) “Smēķēšana izraisa stipru atkarību, nesāc!”;

8) “Smēķēšanas atmešana samazina risku saslimt ar neārstējamām sirds un plaušu slimībām”;

9) “Smēķēšana var izraisīt lēnu un mokošu nāvi”;

10) “Lūdz palīdzību, lai atmestu smēķēšanu! (tālr.7037333)”;

11) “Smēķēšana var pasliktināt asinsriti un izraisīt impotenci”;

12) “Smēķēšana paātrina ādas novecošanos”;

13) “Smēķēšana var kaitēt spermatozoīdiem un samazināt auglību”;

14) “Tabakas dūmi satur benzolu, nitrozamīnus, formaldehīdu un zilskābi”.

 (1) Uz Latvijā realizējamo tabakas izstrādājumu iepakojuma aizliegts:

1) attēlot konkrētas fiziskās personas;

2) attēlot Latvijas valsts vai latviešu folkloras simbolus;

3) izmantot animācijas attēlus.

 

(2) Uz katras Latvijā realizējamo tabakas izstrādājumu iepakojuma vienības jābūt vismaz vienam no šādiem vispārīgiem brīdinājumiem valsts valodā:

1) “Smēķēšana nogalina”;

2) “Smēķēšana nopietni apdraud Jūs un cilvēkus Jums blakus”.

(3) Uz katras Latvijā realizējamo tabakas izstrādājumu iepakojuma vienības jābūt vismaz vienam no šādiem speciāliem brīdinājumiem valsts valodā:

1) “Smēķētāji mirst jauni”;

2) “Smēķēšana izraisa artēriju nosprostošanos un rada sirdslēkmes un insultu”;

3) “Smēķēšana izraisa neārstējamu plaušu vēzi”;

4) “Smēķēšana grūtniecības laikā kaitē Jūsu bērnam”;

5) “Sargiet bērnus: nelieciet viņiem elpot tabakas dūmus!”;

6) “Atmest smēķēšanu Jums var palīdzēt Jūsu ģimenes ārsts un farmaceits”;

7) “Smēķēšana izraisa stipru atkarību, nesāc!”;

8) “Smēķēšanas atmešana samazina risku saslimt ar neārstējamām sirds un plaušu slimībām”;

9) “Smēķēšana var izraisīt lēnu un mokošu nāvi”;

10) “Lūdz palīdzību, lai atmestu smēķēšanu! (tālr.67037333)”;

11) “Smēķēšana var pasliktināt asinsriti un izraisīt impotenci”;

12) “Smēķēšana paātrina ādas novecošanos”;

13) “Smēķēšana var kaitēt spermatozoīdiem un samazināt auglību”;

14) “Tabakas dūmi satur benzolu, nitrozamīnus, formaldehīdu un zilskābi”.

 

 

 

 

 (1) Uz Latvijā realizējamo tabakas izstrādājumu iepakojuma aizliegts:

1) attēlot konkrētas fiziskās personas;

2) attēlot Latvijas valsts vai latviešu folkloras simbolus;

3) izmantot animācijas attēlus.

(2) Uz katras Latvijā realizējamo tabakas izstrādājumu iepakojuma vienības jābūt vismaz vienam no šādiem vispārīgiem brīdinājumiem valsts valodā:

1) “Smēķēšana nogalina”;

2) “Smēķēšana nopietni apdraud Jūs un cilvēkus Jums blakus”.

(3) Uz katras Latvijā realizējamo tabakas izstrādājumu iepakojuma vienības jābūt vismaz vienam no šādiem speciāliem brīdinājumiem valsts valodā:

1) “Smēķētāji mirst jauni”;

2) “Smēķēšana izraisa artēriju nosprostošanos un rada sirdslēkmes un insultu”;

3) “Smēķēšana izraisa neārstējamu plaušu vēzi”;

4) “Smēķēšana grūtniecības laikā kaitē Jūsu bērnam”;

5) “Sargiet bērnus: nelieciet viņiem elpot tabakas dūmus!”;

6) “Atmest smēķēšanu Jums var palīdzēt Jūsu ģimenes ārsts un farmaceits”;

7) “Smēķēšana izraisa stipru atkarību, nesāc!”;

8) “Smēķēšanas atmešana samazina risku saslimt ar neārstējamām sirds un plaušu slimībām”;

9) “Smēķēšana var izraisīt lēnu un mokošu nāvi”;

10) “Lūdz palīdzību, lai atmestu smēķēšanu! (tālr. 67037333)”;

11) “Smēķēšana var pasliktināt asinsriti un izraisīt impotenci”;

12) “Smēķēšana paātrina ādas novecošanos”;

13) “Smēķēšana var kaitēt spermatozoīdiem un samazināt auglību”;

14) “Tabakas dūmi satur benzolu, nitrozamīnus, formaldehīdu un zilskābi”.

 

(5) Līdz 2004.gada 1.maijam uz katras Latvijā realizējamo cigarešu un velmējamās tabakas iepakojuma vienības jābūt vismaz vienam no šā panta ceturtajā daļā minētajiem speciālajiem brīdinājumiem vai vienam šādam speciālam brīdinājumam:

1) “Smēķēšana izraisa vēzi”;

2) “Smēķēšana izraisa sirds slimības”;

3) “Aizsargājiet bērnus: nelieciet viņiem elpot tabakas dūmus!”;

4) “Smēķēšana rada atkarību”.

(6) Līdz 2004.gada 1.maijam uz katras Latvijā realizējamo cigāru, cigarellu, pīpju tabakas iepakojuma vienības jābūt vismaz vienam no šā panta ceturtajā daļā minētajiem speciālajiem brīdinājumiem vai vienam šādam skaidram un salasāmam speciālam brīdinājumam:

1) “Smēķēšana izraisa vēzi”;

2) “Smēķēšana izraisa nāvējošas slimības”;

3) “Smēķēšana bojā apkārtesošo veselību”;

4) “Smēķēšana izraisa sirds slimības”.

(4) Vienlaikus ar speciālo brīdinājumu tabakas izstrādājumu iepakojuma vienības papildina ar atbilstošiem krāsainiem fotoattēliem vai citām ilustrācijām (kombinētais brīdinājums) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

(5) Vispārīgos brīdinājumus uz attiecīgā tabakas izstrādājuma iepakojuma vienībām regulāri maina. Brīdinājumu drukā uz visredzamākās (lielākās) tabakas izstrādājumu iepakojuma vienības virsmas, kā arī uz jebkura ārējā iepakojuma, izņemot caurspīdīgo papildu apvalku, kas tiek lietots tabakas izstrādājumu mazum­tirdzniecībā.

 

 

 

 

(4) Vienlaikus ar speciālo brīdinājumu tabakas izstrādājumu iepakojuma vienības papildina ar atbilstošiem krāsainiem fotoattēliem vai citām ilustrācijām (kombinētais brīdinājums) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

(5) Vispārīgos brīdinājumus uz attiecīgā tabakas izstrādājuma iepakojuma vienībām regulāri maina. Brīdinājumu drukā uz visredzamākās (lielākās) tabakas izstrādājumu iepakojuma vienības virsmas, kā arī uz jebkura ārējā iepakojuma, izņemot caurspīdīgo papildu apvalku, kas tiek lietots tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībā.

 

(7) Šā panta otrajā daļā minētos vispārīgos brīdinājumus uz attiecīgā tabakas izstrādājuma iepakojuma vienībām regulāri maina. Brīdinājumu drukā uz visredzamākās (lielākās) tabakas iepakojuma vienības virsmas, kā arī uz jebkura ārējā iepakojuma, izņemot caurspīdīgo papildu apvalku, kas tiek lietots tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībā.

 (6) Šā panta trešajā daļā minētos speciālos brīdinājumus uz attiecīgā tabakas izstrādājuma iepakojuma vienībām regulāri maina. Brīdinājumu drukā uz otras redzamākās (lielākās) tabakas izstrādājumu iepakojuma vienības virsmas, kā arī uz jebkura ārējā iepakojuma, izņemot caurspīdīgo papildu apvalku, kas tiek lietots tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībā.

 

 

 

(6) Šā panta trešajā daļā minētos speciālos brīdinājumus uz attiecīgā tabakas izstrādājuma iepakojuma vienībām regulāri maina. Brīdinājumu drukā uz otras redzamākās (lielākās) tabakas izstrādājumu iepakojuma vienības virsmas, kā arī uz jebkura ārējā iepakojuma, izņemot caurspīdīgo papildu apvalku, kas tiek lietots tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībā.

(8) Šā panta ceturtajā daļā minētos speciālos brīdinājumus uz attiecīgā tabakas izstrādājuma iepakojuma vienībām regulāri maina. Brīdinājumu drukā uz otras redzamākās (lielākās) tabakas iepakojuma vienības virsmas, kā arī uz jebkura ārējā iepakojuma, izņemot caurspīdīgo papildu apvalku, kas tiek lietots tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībā.

(9) Šā panta piektās daļas 1., 2., 3. un 4.apakšpunktā un sestās daļas 1., 2., 3. un 4.apakšpunktā minētos speciālos brīdinājumus, kas novietoti uz otras lielākās tabakas iepakojuma vienības virsmas, uz attiecīgā tabakas izstrādājuma iepakojuma vienībām maina, lai gada laikā dažādi brīdinājuma varianti parādītos vienādā daudzumā ar piecu procentu nobīdi.

(7) Speciālos brīdinājumus, kas izvietoti uz otras redzamākās (lielākās) tabakas izstrādājumu iepakojuma vienības virsmas, maina, lai gada laikā dažādi brīdinājuma varianti parādītos vienādā daudzumā ar piecu procentu novirzi.

 

    

 

 

 

(7) Speciālos brīdinājumus, kas izvietoti uz otras lielākās tabakas iepakojuma vienības virsmas, maina, lai gada laikā dažādi brīdinājuma varianti parādītos vienādā daudzumā ar piecu procentu novirzi.

 

(10) Pēc 2004.gada 1.maija:

1) uz katras Latvijā realizējamo cigarešu iepakojuma vienības jābūt:

a) norādījumam valsts valodā par nikotīna, tabakas darvas un oglekļa monoksīda daudzumu miligramos vienā cigaretē. Šo norādījumu izvieto uz vienas no cigarešu iepakojuma vienības sānu malām, un tas aizņem vismaz 10 procentus no attiecīgās virsmas,

b) piestiprinātai akcīzes nodokļa markai. Ja ir slēgts caurspīdīgs papildu apvalks, akcīzes nodokļa markai jāatrodas zem tā;

2) gan pirms vispārīgā, gan pirms speciālā brīdinājuma jābūt norādei “Veselības ministrija brīdina”;

3)  vispārīgais brīdinājums (izņemot norādi “Veselības ministrija brīdina”), kas paredzēts šā panta otrajā daļā, aizņem vismaz 30 procentus no attiecīgās tabakas izstrādājumu iepakojuma vienības ārējās virsmas;

4)  speciālais brīdinājums (izņemot norādi “Veselības ministrija brīdina”), kas paredzēts šā panta ceturtajā daļā, aizņem vismaz 40 procentus no attiecīgās tabakas izstrādājumu iepakojuma vienības ārējās virsmas;

5) uz citu tabakas izstrādājumu (kuri nav cigaretes) iepakojuma vienību redzamākajām (lielākajām) virsmām, kuras ir lielākas par 75 kvadrātcentimetriem, šā panta otrajā un ceturtajā daļā minētie brīdinājumi aizņem vismaz 22,5 kvadrātcentimetrus lielu laukumu no katras virsmas;

(8) Uz katras Latvijā realizējamo cigarešu iepakojuma vienības jābūt:

1) norādījumam valsts valodā par nikotīna, tabakas darvas un oglekļa monoksīda daudzumu miligramos vienā cigaretē. Šo norādījumu izvieto uz vienas no cigarešu iepakojuma vienības sānu malām, un tas aizņem vismaz 10 procentus no attiecīgās virsmas;

2) piestiprinātai akcīzes nodokļa markai. Ja ir slēgts caurspīdīgs papildu apvalks, akcīzes nodokļa marku piestiprina zem apvalka.

(9) Gan pirms vispārīgā, gan pirms speciālā brīdinājuma jābūt norādei “Veselības ministrija brīdina”.

(10) Vispārīgais brīdinājums (izņemot norādi “Veselības ministrija brīdina”) aizņem vismaz 30 procentus no attiecīgās tabakas izstrādājumu iepakojuma vienības ārējās virsmas.

(11) Speciālais brīdinājums (izņemot norādi “Veselības ministrija brīdina”) aizņem vismaz 40 procentus no attiecīgās tabakas izstrādājumu iepakojuma vienības ārējās virsmas.

(12) Uz citu tabakas izstrādājumu (kuri nav cigaretes) iepakojuma vienību redzamākajām (lielākajām) virsmām, kuras ir lielākas par 75 kvadrātcentimetriem, vispārīgie un speciālie brīdinājumi aizņem vismaz 22,5 kvadrātcentimetrus lielu laukumu no katras virsmas.

 

 

 

(8) Uz katras Latvijā realizējamo cigarešu iepakojuma vienības jābūt:

1) norādījumam valsts valodā par nikotīna, tabakas darvas un oglekļa monoksīda daudzumu miligramos vienā cigaretē. Šo norādījumu izvieto uz vienas no cigarešu iepakojuma vienības sānu malām, un tas aizņem vismaz 10 procentus no attiecīgās virsmas;

2) piestiprinātai akcīzes nodokļa markai. Ja ir slēgts caurspīdīgs papildu apvalks, akcīzes nodokļa marku piestiprina zem apvalka.

(9) Gan pirms vispārīgā, gan pirms speciālā brīdinājuma jābūt norādei “Veselības ministrija brīdina”.

(10) Vispārīgais brīdinājums (izņemot norādi “Veselības ministrija brīdina”) aizņem vismaz 30 procentus no attiecīgās tabakas izstrādājumu iepakojuma vienības ārējās virsmas.

(11) Speciālais brīdinājums (izņemot norādi “Veselības ministrija brīdina”) aizņem vismaz 40 procentus no attiecīgās tabakas izstrādājumu iepakojuma vienības ārējās virsmas.

(12) Uz citu tabakas izstrādājumu (kuri nav cigaretes) iepakojuma vienību redzamākajām (lielākajām) virsmām, kuras ir lielākas par 75 kvadrātcentimetriem, vispārīgie un speciālie brīdinājumi aizņem vismaz 22,5 kvadrātcentimetrus lielu laukumu no katras virsmas.

 

6) vispārīgā un speciālā brīdinājuma tekstam un norādījumam par nikotīna, tabakas darvas un oglekļa monoksīda saturu atbilstoši šīs daļas 1.punkta “a” apakšpunktam jābūt:

a) skaidram un salasāmam,

b) izvietotam tā, lai, atverot iepakojuma vienību, to nevarētu sabojāt vai noņemt. Brīdinājumi nedrīkst būt drukāti vai piestiprināti uz caurspīdīgā iepakojuma un akcīzes nodokļa markām, tie nedrīkst būt izdzēšami, kā arī tos nedrīkst apslēpt vai pārklāt cita rakstveida informācija vai attēls. Tabakas izstrādājumiem (kuri nav cigaretes) brīdinājuma teksts var būt drukāts uz uzlīmes, ja šāda uzlīme nav noņemama,

c) drukātam ar melnu krāsu Helvetica treknrakstā uz balta fona, turklāt burtu izmēram jābūt tādam, lai uzraksts aizņemtu lielāko tehniski iespējamo daļu no laukuma, kas paredzēts vajadzīgajam tekstam,

d) drukātam ar mazajiem burtiem, izņemot ziņojuma pirmo burtu un gadījumus, kad gramatikas likumi nosaka citādi,

e) centrētam laukumā paralēli paciņas augšējai malai, izņemot gadījumus, kad sānu mala ir šaurāka par 16 milimetriem (tad norādījumu par nikotīna, tabakas darvas un oglekļa monoksīda saturu drukā perpendikulāri paciņas augšējai malai),

f) apvilktam ar melnu apmali, kas ir ne mazāk kā 3 milimetrus un ne vairāk kā 4 milimetrus plata un neskar brīdinājuma tekstu vai norādīto informāciju. Apmale netiek uzskatīta par brīdinājumam paredzētā laukuma daļu;

(13) Vispārīgā un speciālā brīdinājuma tekstam un norādījumam par nikotīna, tabakas darvas un oglekļa monoksīda saturu atbilstoši šā panta astotās daļas 1.punktam jābūt:

1) skaidram un salasāmam;

2) izvietotam tā, lai, atverot iepakojuma vienību, to nevarētu sabojāt vai noņemt. Brīdinājumi nedrīkst būt drukāti vai piestiprināti uz caurspīdīgā iepakojuma un akcīzes nodokļa markām, tie nedrīkst būt izdzēšami, kā arī tos nedrīkst apslēpt vai pārklāt cita rakstveida informācija vai attēls. Tabakas izstrādājumiem (kuri nav cigaretes) brīdinājuma teksts var būt drukāts uz uzlīmes, ja šāda uzlīme nav noņemama;

3) drukātam ar melnu krāsu Helvetica treknrakstā uz balta fona, turklāt burtu izmēram jābūt tādam, lai uzraksts aizņemtu lielāko tehniski iespējamo daļu no laukuma, kas paredzēts attiecīgajam tekstam;

4) drukātam ar mazajiem burtiem, izņemot ziņojuma pirmo burtu un gadījumus, kad gramatikas likumi nosaka citādi;

5) centrētam laukumā paralēli paciņas augšējai malai, izņemot gadījumus, kad sānu mala ir šaurāka par 16 milimetriem (tad norādījumu par nikotīna, tabakas darvas un oglekļa monoksīda saturu drukā perpendikulāri paciņas augšējai malai);

6) apvilktam ar melnu apmali, kas ir ne mazāk kā 3 milimetrus un ne vairāk kā 4 milimetrus plata un neskar brīdinājuma tekstu vai norādīto informāciju. Apmale netiek uzskatīta par brīdinājumam paredzētā laukuma daļu.

 

 

 

(13) Vispārīgā un speciālā brīdinājuma tekstam un norādījumam par nikotīna, tabakas darvas un oglekļa monoksīda saturu atbilstoši šā panta astotās daļas 1.punktam jābūt:

1) skaidram un salasāmam;

2) izvietotam tā, lai, atverot iepakojuma vienību, to nevarētu sabojāt vai noņemt. Brīdinājumi nedrīkst būt drukāti vai piestiprināti uz caurspīdīgā iepakojuma un akcīzes nodokļa markām, tie nedrīkst būt izdzēšami, kā arī tos nedrīkst apslēpt vai pārklāt cita rakstveida informācija vai attēls. Tabakas izstrādājumiem (kuri nav cigaretes) brīdinājuma teksts var būt drukāts uz uzlīmes, ja šāda uzlīme nav noņemama;

3) drukātam ar melnu krāsu Helvetica treknrakstā uz balta fona, turklāt burtu izmēram jābūt tādam, lai uzraksts aizņemtu lielāko tehniski iespējamo daļu no laukuma, kas paredzēts attiecīgajam tekstam;

4) drukātam ar mazajiem burtiem, izņemot ziņojuma pirmo burtu un gadījumus, kad gramatikas likumi nosaka citādi;

5) centrētam laukumā paralēli paciņas augšējai malai, izņemot gadījumu, kad sānu mala ir šaurāka par 16 milimetriem (tad norādījumu par nikotīna, tabakas darvas un oglekļa monoksīda saturu drukā perpendikulāri paciņas augšējai malai);

6) apvilktam ar melnu apmali, kas ir ne mazāk kā 3 milimetrus un ne vairāk kā 4 milimetrus plata un neskar brīdinājuma tekstu vai norādīto informāciju. Apmale netiek uzskatīta par brīdinājumam paredzētā laukuma daļu.

 

7) lai nodrošinātu tabakas izstrādājumu identifikāciju un varētu izsekot to apritei, tabakas izstrādājumus marķē ar partijas numuru vai līdzvērtīgu marķējumu uz katras iepakojuma vienības tā, lai varētu noteikt ražošanas vietu un laiku;

(14) Lai nodrošinātu tabakas izstrādājumu identifikāciju un varētu izsekot to apritei, tabakas izstrādājumus marķē ar partijas numuru vai līdzvērtīgu marķējumu uz katras iepakojuma vienības tā, lai varētu noteikt ražošanas vietu un laiku.

 

 

 

(14) Lai nodrošinātu tabakas izstrādājumu identifikāciju un varētu izsekot to apritei, tabakas izstrādājumus marķē ar partijas numuru vai līdzvērtīgu marķējumu uz katras iepakojuma vienības tā, lai varētu noteikt ražošanas vietu un laiku.

8) aizliegts uz tabakas izstrādājumu iepakojuma izvietot tekstus, nosaukumus, preču zīmes vai citas zīmes, kas norāda, ka konkrētais tabakas izstrādājums ir mazāk kaitīgs par citiem tabakas izstrādājumiem (šī prasība neattiecas uz tabakas izstrādājumiem, kas tiek eksportēti uz valstīm, kuras nav Eiropas Savienības dalībvalstis).

(11) Līdz 2004.gada 1.maijam Latvijā realizējamo tabakas izstrādājumu iepakojuma vienībai jāatbilst šā panta desmitās daļas prasībām vai:

1) uz vienas no cigarešu iepakojuma vienības sānu malām jābūt norādījumam valsts valodā par nikotīna un tabakas darvas daudzumu miligramos, tam jāaizņem vismaz četri procenti no attiecīgās virsmas un jābūt skaidri salasāmam un drukātam uz kontrastaina pamata, kā arī jābūt tā izgatavotāja adresei, kurš veicis produkta pēdējo būtisko apstrādi;

2) šā panta trešajā daļā minētajam vispārīgajam brīdinājumam “Tabaka nopietni kaitē cilvēka veselībai” un piektās daļas 1., 2., 3. un 4.apakšpunktā vai sestās daļas 1., 2., 3. un 4.apakšpunktā minētajiem speciālajiem brīdinājumiem (katram no tiem) jāaizņem vismaz četri procenti no cigarešu iepakojuma vienības virsmas un vismaz viens procents no pārējo tabakas izstrādājumu iepakojuma virsmas, izņemot norādi “Labklājības ministrija brīdina”, kurai jābūt pirms brīdinājuma. Šiem brīdinājumiem jābūt drukātiem treknā drukā uz kontrastaina pamata. Tie nedrīkst būt drukāti uz ārējā caurspīdīgā vai jebkura cita iepakojuma, tiem jābūt piestiprinātiem tā, lai tos nevarētu noņemt, kā arī tos nedrīkst apslēpt vai pārklāt cita rakstveida informācija vai attēls.

 (15) Aizliegts uz tabakas izstrādājumu iepakojuma izvietot tekstus, nosaukumus, preču zīmes vai citas zīmes, kas norāda, ka konkrētais tabakas izstrādājums ir mazāk kaitīgs par citiem tabakas izstrādājumiem (šī prasība neattiecas uz tabakas izstrādājumiem, kas tiek eksportēti uz valstīm, kuras nav Eiropas Savienības dalībvalstis).”

 

 

 

 

 

(15) Aizliegts uz tabakas izstrādājumu iepakojuma izvietot tekstus, nosaukumus, preču zīmes vai citas zīmes, kas norāda, ka konkrētais tabakas izstrādājums ir mazāk kaitīgs par citiem tabakas izstrādājumiem (šī prasība neattiecas uz tabakas izstrādājumiem, kas tiek eksportēti uz valstīm, kuras nav Eiropas Savienības dalībvalstis).”

 

7.1 pants. Papildu informācija par tabakas izstrādājumiem

(1) Tabakas izstrādājumu ražotāji un importētāji katru gadu līdz 31.decembrim (pirmo reizi — līdz 2004.gada 31.decembrim) iesniedz Valsts sanitārajai inspekcijai visu to sastāvdaļu sarakstu, kuras lieto attiecīgo tabakas izstrādājumu ražošanā, kā arī norāda sastāvdaļu daudzumu katrā izstrādājumā atbilstoši tirdzn iecības markai un veidam. Sarakstā norāda sastāvdaļu funkcijas un kategoriju, kā arī ražotājam vai importētājam pieejamos toksikoloģisko pētījumu datus par šīm sastāvdaļām (kuras var būt dedzinātā vai nededzinātā veidā), ja nepieciešams, norāda to ietekmi uz veselību un spēju izraisīt atkarību. Sarakstu sastāda pēc katras izstrādājumā iekļautās sastāvdaļas svara dilstošā secībā. Minētajam sarakstam pievieno deklarāciju, kurā izklāstīti iemesli šo sastāvdaļu iekļaušanai attiecīgajos tabakas izstrādājumos.

(2) Valsts sanitārā inspekcija nodrošina patērētājiem pieeju saskaņā ar šo pantu iesniegtajai informācijai (sastāvdaļu sarakstam), kurā norādīts nikotīna, tabakas darvas un oglekļa monoksīda saturs katrā izstrādājuma vienībā.

(3) Valsts sanitārā inspekcija nodrošina tās informācijas aizsardzību, kura attiecas uz izstrādājuma specifisko formulu un ir uzņēmējdarbības noslēpums.

 

5. Izteikt 7.1 pantu šādā redakcijā:

“7.1 pants. Papildu informācija par tabakas izstrādājumiem

(1) Tabakas izstrādājumu ražotāji un komersanti, kas importē tabakas izstrādājumus realizācijai Latvijā, katru gadu līdz 31.decembrim iesniedz Valsts sanitārajai inspekcijai visu to sastāvdaļu sarakstu, kuras lieto attiecīgā tabakas izstrādājuma ražošanā, kā arī norāda sastāvdaļu daudzumu katrā izstrādājumā atbilstoši tirdzniecības markai un veidam. Sarakstu sastāda pēc katras izstrādājumā iekļautās sastāvdaļas svara dilstošā secībā. Sarakstā norāda sastāvdaļu funkcijas un kategoriju, un tam pievieno deklarāciju, kurā izskaidroti iemesli šo sastāvdaļu iekļaušanai attiecīgajos tabakas izstrādājumos. Tabakas izstrādājumu ražotājs un komersants, kas ieved tabakas izstrādājumus realizācijai Latvijā, iesniedz pieejamo un veikto toksikoloģisko pētījumu datus par šīm sastāvdaļām (kuras var būt dedzinātā vai nededzinātā veidā), norādot to ietekmi uz veselību un spēju izraisīt atkarību.

(2) Valsts sanitārā inspekcija nodrošina patērētājiem pieeju informācijai par darvas, nikotīna un oglekļa monoksīda saturu cigaretēs.

(3) Valsts sanitārā inspekcija nodrošina tās informācijas aizsardzību, kura attiecas uz izstrādājuma specifisko formulu un ir komercnoslēpums.”

1.

Juridiskais birojs

 

Aizstāt 5.pantā vārdus „Valsts sanitārā inspekcija” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem „Veselības inspekcija” attiecīgā locījumā.

Atbalstīts.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redakc.

precizēts.

5. Izteikt 7.1 pantu šādā redakcijā:

“7.1 pants. Papildu informācija par tabakas izstrādājumiem

(1) Tabakas izstrādājumu ražotāji un komersanti, kas importē tabakas izstrādājumus realizācijai Latvijā, katru gadu līdz 31.decembrim iesniedz Veselības inspekcijai visu to sastāvdaļu sarakstu, kuras lieto attiecīgā tabakas izstrādājuma ražošanā, kā arī norāda sastāvdaļu daudzumu katrā izstrādājumā atbilstoši tirdzniecības markai un veidam. Izstrādājumā iekļautās sastāvdaļas sarakstā min to svara dilstošā secībā. Sarakstā norāda sastāvdaļu funkcijas un kategoriju, kā arī pievieno deklarāciju, kurā izskaidroti iemesli šo sastāvdaļu iekļaušanai attiecīgajos tabakas izstrādājumos. Tabakas izstrādājumu ražotājs un komersants, kurš ieved tabakas izstrādājumus realizācijai Latvijā, iesniedz pieejamo un veikto toksikoloģisko pētījumu datus par šīm sastāvdaļām (kuras var būt dedzinātā vai nededzinātā veidā), norādot to ietekmi uz veselību un spēju izraisīt atkarību.

(2) Veselības inspekcija nodrošina patērētājiem pieeju informācijai par darvas, nikotīna un oglekļa monoksīda saturu cigaretēs.

(3) Veselības inspekcija nodrošina tās informācijas aizsardzību, kura attiecas uz izstrādājuma specifisko formulu un ir komercnoslēpums.”

 

8.pants. Tabakas izstrādājumu reklāma

Tabakas izstrādājumu reklāmai ir jāinformē pircēji par tabakas izstrādājumu lietošanas kaitīgumu, un šādai informācijai ir jāaizņem vismaz pieci procenti no reklāmas platības.

 

 

2

Deputāti V.Ģīlis, A.Rugāte,

I.Circene, S.Bendrāte, Ē.Zommere

 

Izteikt likuma 8.pantu šādā redakcijā: „Ir aizliegta jebkāda tabakas izstrādājumu reklāma”.

Daļēji atbalstīts. Iekļauts komisijas priekšliku-mā Nr.3

 

 

 

3.

Sociālo un darba lietu komisija

 

Papildināt likumprojektu ar jaunu 6.pantu šādā redakcijā, mainot turpmāko pantu numerāciju:

„6. Izteikt 8.panta tekstu šādā redakcijā:

“(1) Tabakas izstrādājumu reklāma ir atļauta tikai speciālajos izdevumos, kas paredzēti komersantiem, kuri nodarbojas ar tabakas izstrādājumu tirdzniecību, kā arī izdevumos, kas izdoti un drukāti valstīs, kuras nav Eiropas Savienības dalībvalstis, un nav paredzēti Eiropas Savienības tirgum.

(2) Tabakas izstrādājumu reklāmā iekļaujama informācija par tabakas izstrādājumu lietošanas kaitīgumu un šādai informācijai jāaizņem vismaz pieci procenti no reklāmas platības.”

 

Atbalstīts.

6. Izteikt 8.panta tekstu šādā redakcijā:

“(1) Tabakas izstrādājumu reklāma ir atļauta tikai speciālajos izdevumos, kas paredzēti komersantiem, kuri nodarbojas ar tabakas izstrādājumu tirdzniecību, kā arī izdevumos, kas izdoti un drukāti valstīs, kuras nav Eiropas Savienības dalībvalstis, un nav paredzēti Eiropas Savienības tirgum.

(2) Tabakas izstrādājumu reklāmā iekļaujama informācija par tabakas izstrādājumu lietošanas kaitīgumu un šādai informācijai jāaizņem vismaz pieci procenti no reklāmas platības.”

 

9.pants. Tabakas izstrādājumu reklāmas un sponsorēšanas ierobežojumi

(1) Aizliegts reklamēt tabakas izstrādājumus un to lietošanu:

1) kultūras un sporta sarīkojumos, izņemot gadījumus, kad komersanti, kuri nodarbojas ar tabakas izstrādājumu ražošanu vai izplatīšanu, ir šo pasākumu ģenerālsponsors;

 

4.

Deputāti V.Ģīlis, A.Rugāte,

  I.Circene, S.Bendrāte,  

  Ē.Zommere

 

Izslēgt likuma 9.panta pirmās daļas 1.punktā  vārdus:

„izņemot gadījumus, kad komersanti, kuri nodarbojas ar tabakas izstrādājumu ražošanu vai izplatīšanu, ir šo pasākumu ģenerālsponsors;”

 

Daļēji atbalstīts. Iekļauts komisijas priekšli-kumā

Nr.6

 

2) kinoteātros un videozālēs;

3) uz to valstī realizējamo preču un produkcijas iepakojuma, kurām nav tieša sakara ar tabaku;

4) uz Latvijas pasta sūtījumiem;

5) audzināšanas un izglītības iestādēs;

6) ārstniecības iestādēs, sociālā s aprūpes un rehabilitācijas institūcijās;

7) presē un citos drukātajos izdevumos, izņemot izdevumus, kas paredzēti komersantiem, kuri nodarbojas ar tabakas izstrādājumu tirdzniecību, kā arī izdevumos, kas izdoti un drukāti valstīs, kuras nav Eiropas Savienības dalībvalstis, un kas nav paredzēti Eiropas Savienības tirgum;

8) sniedzot informācijas sabiedrības pakalpojumus;

 

 

 

 

 

9) uz ēkām un būvēm (reklāmstabiem, sētām, autoceļu un dzelzceļu malās, lidostās, ostās, dzelzceļa stacijās, uz transporta līdzekļiem un sabiedriskā transporta līdzekļu salonos u.c.), izņemot tirdzniecības punktus.

 

5.

Deputāti V.Ģīlis, A.Rugāte,

I.Circene, S.Bendrāte, Ē.Zommere

 

Izslēgt likuma 9.panta pirmās daļas 9.punktā  vārdus

„izņemot tirdzniecības punktus.”

 

Daļēji atbalstīts. Iekļauts komisijas priekšli-kumā

Nr.6

 

(2) Aizliegts:

1) ražot un tirgot saldumus, uzkodas, kā arī rotaļlietas un citus priekšmetus tabakas izstrādājumu formā, kas var piesaistīt nepilngadīgo uzmanību;

2) tabakas izstrādājumu un jebkurā citā reklāmā attēlot personas smēķējam;

3) reklāmas nolūkos izplatīt tabakas izstrādājumus bez maksas;

…………………

 

6.

Sociālo un darba lietu komisija

 

Papildināt likumprojektu ar jaunu 7.pantu šādā redakcijā, mainot turpmāko pantu numerāciju:

„7. 9.pantā:

izslēgt pirmo daļu;

izslēgt otrās daļas 3.punktu,

Atbalstīts.

7. 9.pantā:

 

izslēgt pirmo daļu;

 

izslēgt otrās daļas 3.punktu;

 

(3) Komersantiem, kuru pamatdarbība ir tabakas izstrādājumu ražošana vai tirdzniecība, aizliegts sponsorēt:

1) radio un televīzijas raidījumus un programmas;

2) pasākumus vai darbības, kurās ir iesaistītas vairākas Eiropas Savienības dalībvalstis vai kuras norisinās vairākās Eiropas Savienības dalībvalstīs, vai kurām ir pārrobežu ietekme.

 

 

 

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

      „(3) Komersantiem, kuru galvenā darbības joma ir tabakas izstrādājumu ražošana vai tirdzniecība, aizliegts sponsorēt pasākumus vai darbības, kurās ir  iesaistītas vairākas Eiropas Savienības dalībvalstis vai kuras norisinās vairākās Eiropas Savienības dalībvalstīs, vai kurām ir pārrobežu ietekme. ”;

 

 

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Komersantiem, kuru galvenā darbības joma ir tabakas izstrādājumu ražošana vai tirdzniecība, aizliegts sponsorēt pasākumus vai darbības, kurās ir iesaistītas vairākas Eiropas Savienības dalībvalstis vai kuras norisinās vairākās Eiropas Savienības dalībvalstīs, vai kurām ir pārrobežu ietekme.”;

 

    (4) Tabakas izstrādājumu reklāmā elektroniskajos sabiedrības saziņas līdzekļos ievēro arī Radio un televīzijas likuma noteikumus.

 

 

   izslēgt ceturto daļu.

 

izslēgt ceturto daļu.

11.pants. Smēķēšanas ierobežojumi

 

 

 

 

 

(1) Aizliegts smēķēt:

1) izglītības un audzināšanas iestādēs, izņemot augstskolas, kurās atļauts smēķēt telpās, kas speciāli ierādītas smēķēšanai;

       6.  11.pantā:

izteikt pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

“1) izglītības un audzināšanas iestādēs;”;

 

 

 

8. 11.pantā:

izteikt pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

“1) izglītības un audzināšanas iestādēs;”;

2) ārstniecības iestādēs, sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijās, izņemot telpas, kas speciāli ierādītas smēķēšanai. Attiecīgās iestādes vai institūcijas iekšējās kārtības noteikumos var paredzēt iespēju šo iestāžu pacientiem vai institūciju iemītniekiem smēķēt arī ārpus telpām, kas speciāli ierādītas smēķēšanai, ņemot vērā šo pacientu vai iemītnieku fiziskās un garīgās veselības stāvokli;

papildināt pirmās daļas 2.punktu pēc vārdiem “rehabilitācijas institūcijās” ar vārdiem “ieslodzījuma vietās”;

 

 

 

 

papildināt pirmās daļas 2.punktu pēc vārdiem “rehabilitācijas institūcijās” ar vārdiem “ieslodzījuma vietās”;

 

5) daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kāpņu telpās;

papildināt pirmās daļas 5.punktu pēc vārdiem “kāpņu telpās” ar vārdiem “gaiteņos un citās koplietošanas telpās”;

 

 

 

papildināt pirmās daļas 5.punktu pēc vārdiem “kāpņu telpās” ar vārdiem “gaiteņos un citās koplietošanas telpās”;

7) publiskās ēkās, būvēs un telpās (kinoteātru, koncertu, sporta zālēs, citās sporta ēkās un būvēs, pasta un citu iestāžu zālēs, diskotēkās, deju zālēs u. c.), izņemot atsevišķas telpas, kas speciāli ierādītas smēķēšanai. Šis aizliegums neattiecas uz publiskās ēkās esošajiem dzīvokļiem;

 

 

izslēgt pirmās daļas 7.punktā vārdus “izņemot atsevišķas telpas, kas speciāli ierādītas smēķēšanai”;

 

 

 

 

izslēgt pirmās daļas 7.punktā vārdus “izņemot atsevišķas telpas, kas speciāli ierādītas smēķēšanai”;

 

8) visu veidu sabiedriskā transporta līdzekļos un taksometros, izņemot tālsatiksmes vilcienus, kuģus un lidmašīnas, kur jābūt atsevišķiem vagoniem, kajītēm vai saloniem, kas paredzēti smēķētājiem;

 

 

7.

Deputāti V.Ģīlis, A.Rugāte,

I.Circene, S.Bendrāte, Ē.Zommere

 

Izslēgt likuma 11.panta pirmās daļas 8.punktā  vārdu

„lidmašīnas”

Atbalstīts. Iekļauts komisijas priekšli-kumā

Nr.8

 

 

 

8.

Sociālo un darba lietu komisija

 

Papildināt 6.pantu ar jaunu rindkopu šādā redakcijā:

„izteikt pirmās daļas 8.punktu šādā redakcijā:

„8) sabiedriskā transporta līdzekļos un taksometros, izņemot tālsatiksmes vilcienus un kuģus, kuros var būt  atsevišķi vagoni vai kajītes,  kas paredzētas  smēķētājiem;”

Atbalstīts.

izteikt pirmās daļas 8.punktu šādā redakcijā:

“8) sabiedriskā transporta līdzekļos un taksometros, izņemot tālsatiksmes vilcienus un kuģus, kuros var būt atsevišķi vagoni vai kajītes, kas paredzētas smēķētājiem;”;

 

 

papildināt pirmo daļu ar 10. un 11.punktu šādā redakcijā:

“10) bērnu atpūtas un rotaļu laukumos;

11) parkos, skvēros un peldvietās, izņemot vietas, kas speciāli ierādītas smēķēšanai;”;

 

 

 

papildināt pirmo daļu ar 10., 11. un 12.punktu šādā redakcijā:

“10) bērnu atpūtas un rotaļu laukumos;

11) parkos, skvēros un peldvietās, izņemot vietas, kas speciāli ierādītas smēķēšanai;”;

 

 

9.

Sociālo un darba lietu komisija

Papildināt 6.pantu jaunu rindkopu šādā redakcijā:

„12) kafejnīcās, restorānos un citās sabiedriskās ēdināšanas vietās, izņemot vasaras (āra) kafejnīcas, kurās atļauts smēķēt tikai vietās, kas speciāli ierādītas smēķēšanai.”

Atbalstīts.

12) kafejnīcās, restorānos un citās sabiedriskās ēdināšanas vietās, izņemot vasaras (āra) kafejnīcas, kurās atļauts smēķēt tikai vietās, kas speciāli ierādītas smēķēšanai.”;

 

(2) Kafejnīcās, restorānos un citās sabiedriskās ēdināšanas vietās, kazino un spēļu zālēs atļauts smēķēt tikai telpās, kas speciāli ierādītas smēķēšanai, vai telpās, kas atsevišķi nodalītas smēķēšanai. Vasaras (āra) kafejnīcās atļauts smēķēt tikai vietās, kas speciāli ierādītas smēķēšanai.

 

 

10.

Deputāti V.Ģīlis, A.Rugāte,

I.Circene, S.Bendrāte, Ē.Zommere

 

Izteikt 11.panta otro daļu šādā redakcijā:

„Aizliegts smēķēt visās sabiedriskās ēdināšanas vietās. Kazino un spēļu zālēs atļauts smēķēt tikai telpās, kas speciāli ierādītas smēķēšanai, vai telpās, kas atsevišķi nodalītas smēķēšanai. Vasaras (āra) kafejnīcās atļauts smēķēt tikai vietās, kas speciāli ierādītas smēķēšanai.”

Atbalstīts. Iekļauts komisijas priekšli-kumā Nr.11

 

 

 

11.

Sociālo un darba lietu komisija

Izteikt likumprojekta 6.pantā likuma 11.panta otro daļu šādā redakcijā:

 „(2) Kazino un spēļu zālēs atļauts smēķēt tikai telpās, kas speciāli ierādītas smēķēšanai, vai telpās, kas atsevišķi nodalītas smēķēšanai.”

Atbalstīts.

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Kazino un spēļu zālēs atļauts smēķēt tikai telpās, kas speciāli ierādītas smēķēšanai, vai telpās, kas atsevišķi nodalītas smēķēšanai.”;

 

(4) Pašvaldības var aizliegt vai ierobežot smēķēšanu parkos, skvēros, peldvietās un citās publiskās teritorijās, izdodot saistošos noteikumus.

izslēgt ceturto daļu.

 

 

 

 

izslēgt ceturto daļu.

 

 

 

12.

Deputāti V.Ģīlis, A.Rugāte,

I.Circene, S.Bendrāte, Ē.Zommere

 

Papildināt 11.pantu ar  septīto daļu šādā redakcijā: “Aizliegts smēķēt, vadot  transporta līdzekli, kā arī, ja transpurta līdzeklī atrodas bērni.”

Nav atbalstīts.

 

13.pants. Smēķēšanas ierobežošanas valsts komisija

Ministru kabinets izveido Smēķēšanas ierobežošanas valsts komisiju un apstiprina tās nolikumu, iekļaujot komisijā vismaz vienu pārstāvi no:

1) veselības aprūpes profesionālās organizācijas;

2) darba devēju organizācijas;

3) darbinieku organizācijas;

4) tabakas industrijas;

5) Veselības ministrijas;

6) Finanšu ministrijas;

7) Ekonomikas ministrijas;

8) Izglītības un zinātnes ministrijas.

 

 

 

 

 

 

7. Papildināt 13.pantu ar 9., 10., 11., 12. un 13.punktu šādā redakcijā:

“9) Bērnu un ģimenes lietu ministrijas;

10) Iekšlietu ministrijas;

11) Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas;

12) Latvijas Pretsmēķēšanas koalīcijas;

          13) Latvijas Pašvaldību savienības.”

 

 

 

9. Papildināt 13.pantu ar 9., 10., 11., 12. un 13.punktu šādā redakcijā:

“9) Bērnu un ģimenes lietu ministrijas;

10) Iekšlietu ministrijas;

11) Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas;

12) Latvijas Pretsmēķēšanas koalīcijas;

13) Latvijas Pašvaldību savienības.”

14.1 pants. Tabakas izstrādājumu tirgus uzraudzība un kvalitātes kontrole

 

 

 

 

 

(1)….

(2)…..

(3) Pēc Valsts ieņēmumu dienesta pieprasījuma cigarešu paraugus atlasa un testē Ministru kabineta pilnvarotas un saskaņā ar standartu LVS EN ISO/IEC 17025:2001 akreditētas laboratorijas. Akreditētās laboratorijas par testēšanas rezultātiem informē Valsts ieņēmumu dienestu. Izdevumus, kas saistīti ar cigarešu paraugu atlasi un testēšanu, sedz ražotājs vai importētājs.

(4) Importētāji, kas ieved tabakas izstrādājumus no valstīm, kuras nav Eiropas Savienības dalībvalstis, pirms to realizācijas tirgū pārbauda tabakas izstrādājumu marķējuma atbilstību šā likuma prasībām Ministru kabineta pilnvarotajās un saskaņā ar standartu LVS EN ISO/IEC 17025:2001 akreditētajās laboratorijās.

8. Izteikt 14.1 panta trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

 

“(3) Pēc Valsts ieņēmumu dienesta pieprasījuma cigarešu paraugus atlasa un testē testēšanas laboratorijas. Testēšanas laboratorijas par testēšanas rezultātiem informē Valsts ieņēmumu dienestu. Izdevumus, kas saistīti ar cigarešu paraugu atlasi un testēšanu, sedz ražotājs vai komersants, kurš ievedis tabakas izstrādājumus realizācijai Latvijā.

(4) Komersanti, kas ieved tabakas izstrādājumus no valstīm, kuras nav Eiropas Savienības dalībvalstis, pirms to realizācijas tirgū pārbauda testēšanas laboratorijās tabakas izstrādājumu marķējuma atbilstību šā likuma prasībām.”

 

 

 

 

10. Izteikt 14.1 panta trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

“(3) Pēc Valsts ieņēmumu dienesta pieprasījuma cigarešu paraugus atlasa un testē testēšanas laboratorijas. Testēšanas laboratorijas par testēšanas rezultātiem informē Valsts ieņēmumu dienestu. Izdevumus, kas saistīti ar cigarešu paraugu atlasi un testēšanu, sedz ražotājs vai komersants, kurš ievedis tabakas izstrādājumus realizācijai Latvijā.

(4) Komersanti, kas ieved tabakas izstrādājumus no valstīm, kuras nav Eiropas Savienības dalībvalstis, pirms to realizācijas tirgū pārbauda testēšanas laboratorijās tabakas izstrādājumu marķējuma atbilstību šā likuma prasībām.”

 

 

 

9. Papildināt pārejas noteikumus ar 16., 17. un 18.punktu šādā redakcijā:

“16. Līdz 2008.gada 1.jūlijam augstskolās, publiskās ēkās, būvēs un telpās (piemēram, kinoteātru, koncertu, sporta zālēs, citās sporta ēkās un būvēs, pastā, citu iestāžu zālēs, diskotēkās, deju zālēs) atļauts smēķēt telpās, kas speciāli ierādītas smēķēšanai.

17. Šā likuma 6.panta ceturtā daļa stājas spēkā 2008.gada 1.septembrī. Cigaretes atļauts importēt un laist brīvā apgrozībā bez iepakojuma papildināšanas ar krāsainiem fotoattēliem vai citām ilustrācijām līdz 2010.gada 1.martam.

18. Ministru kabinets līdz 2009.gada 1.janvārim izdod šā likuma 6.panta ceturtajā daļā minētos noteikumus.”

13.

Juridiskais birojs

 

Izteikt 9.pantu šādā redakcijā:

            “9.Papildināt pārejas noteikumus ar 16. un 17.punktu šādā redakcijā:

            “16. Šā likuma 6.panta  ceturtā daļa stājas spēkā 2008.gada 1.septembrī. Līdz 2010.gada 1.martam atļauts realizēt cigaretes bez iepakojuma papildināšanas ar krāsainiem fotoattēliem vai ilustrācijām.

          17. Grozījumi šā likuma 11.panta pirmās daļas 1. un 7. punktā  attiecībā par aizliegumu smēķēt augstskolās un publiskās ēkās, būvēs  un telpās (kinoteātru, koncertu , sporta zālēs, citās sporta ēkās un būvēs, pasta un citu iestāžu zālēs, diskotēkās, deju zālēs u.c.) stājas spēkā 2008.gada 1.jūlijā

Daļēji

atbalstīts, iekļaut komisijas priekšliku-mā Nr.16.

 

 

 

14.

Deputāts V.Orlovs

Papildināt likuma pārejas noteikumus ar jaunu punktu šādā redakcijā: “Šā likuma 6.panta ceturtā daļa stājas spēkā 2008.gada 1.jūlijā. Cigaretes atļauts importēt un laist brīvā apgrozībā bez iepakojuma papil-dināšanas ar krāsainiem fotoattē-liem vai citām ilustrācijām līdz 2009.gada 1.jūlijam.”

Nav atbalstīts.

 

 

 

15.

Deputāti V.Ģīlis, A.Rugāte,

I.Circene, S.Bendrāte, Ē.Zommere

 

Papildināt pārejas noteikumus ar jaunu punktu šādā redakcijā: “Grozījumi šā likuma 11.panta otrajā daļā stājas spēkā 2009.gada 1.janvārī”.

Nav atbalstīts.

 


 

 

 

16.

Sociālo un darba lietu komisija

 

Izteikt 9.pantu (pēc jaunās numerācijas 11.pantu) šādā redakcijā:

„Papildināt pārejas noteikumus ar 16. un 17., 18. un 19. punktu šādā redakcijā:

„16. Šā likuma 6.panta  ceturtā daļa stājas spēkā 2008.gada 1.septembrī. Līdz 2010.gada 1.martam atļauts realizēt tabakas izstrādājumus bez iepakojuma papildināšanas ar krāsainiem fotoattēliem vai ilustrācijām.

            17. Grozījumi šā likuma 11.panta pirmās daļas 1. un 7. punktā  attiecībā par aizliegumu smēķēt augstskolās un publiskās ēkās, būvēs  un telpās (kinoteātru, koncertu , sporta zālēs, citās sporta ēkās un būvēs, pasta un citu iestāžu zālēs, diskotēkās, deju zālēs u.c.) stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.

 18) Grozījumi šā likuma 8.pantā un grozījumi attiecībā uz  9.panta pirmās daļas, otrās daļas  3.punkta  un ceturtās daļas izslēgšanu, kā arī  šā panta  trešās daļas  jaunā redakcija  stājas spēkā 2009. gada 1.aprīlī.

19) Grozījumi šā likuma 1.panta 9. un 15.punktā, 11.panta pirmās daļas 12.punkts un grozījumi 11.panta otrajā daļā stājas spēkā 2010.gada 1.aprīlī. ”

Atbalstīts.

     11. Papildināt pārejas noteikumus ar 16. un 17., 18. un 19. punktu šādā redakcijā:

„16. Šā likuma 6.panta  ceturtā daļa stājas spēkā 2008.gada 1.septembrī. Līdz 2010.gada 1.martam atļauts realizēt tabakas izstrādājumus bez iepakojuma papildināšanas ar krāsainiem fotoattēliem vai ilustrācijām.

            17. Grozījumi šā likuma 11.panta pirmās daļas 1. un 7. punktā  attiecībā par aizliegumu smēķēt augstskolās un publiskās ēkās, būvēs  un telpās (kinoteātru, koncertu , sporta zālēs, citās sporta ēkās un būvēs, pasta un citu iestāžu zālēs, diskotēkās, deju zālēs u.c.) stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.

     18) Grozījumi šā likuma 8.pantā un grozījumi attiecībā uz  9.panta pirmās daļas, otrās daļas  3.punkta  un ceturtās daļas izslēgšanu, kā arī  šā panta  trešās daļas  jaunā redakcija  stājas spēkā 2009. gada 1.aprīlī.

  19) Grozījumi šā likuma 1.panta 9. un 15.punktā, 11.panta pirmās daļas 12.punkts un grozījumi 11.panta otrajā daļā stājas spēkā 2010.gada 1.aprīlī. ”