Juridiskā komisija pirms otrā lasījuma (steidzams)

 

2007. gada ....  jūnijā

Nr. 9/3-

 

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

Juridiskā komisija iesniedz izskatīšanai otrajam lasījumam likumprojektu ‘’Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā’’ (nr. 352/Lp9) (steidzams), kurš iekļauts Saeimas š.g. 7. jūnija sēdes darba kārtībā.

 

 

 

 

Pielikumā: likumprojekts uz ...... lpp.

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs                                          M.Segliņš                 

 

 

Juridiskā komisija                                                                                                                                                      otrais lasījums (steidzams)

‘’Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā’’

(nr. 352/Lp9)

1.

Spēkā esošā likuma redakcija

2.

Pirmā lasījuma redakcija

3.

Nr.

4.

Priekšlikumi

(2)

5.

Komisijas atzinums

6.

Atbalstītā redakcija

 

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādu grozījumu:

 

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādu grozījumu:

 

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādu grozījumu:

114.3 pants. Pasažieru datu neiesniegšana un nepilnīgu vai nepareizu datu iesniegšana

Par pasažieru - trešās valsts pilsoņu vai bezvalstnieku datu neiesniegšanu, nepilnīgu vai nepareizu datu iesniegšanu Valsts robežsardzei, ja to izdarījis pārvadātājs, kas veic pārvadājumus ar gaisa transportu no valsts, kura nav Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts, uz Latvijas Republiku, -

uzliek naudas sodu fiziskajām vai juridiskajām personām no divtūkstoš līdz trīstūktoš trīssimt latiem.

 

 

Izteikt 114.3 pantu šādā redakcijā:

 

"114.3 pants. Pasažieru datu neiesniegšana un nepilnīgu vai nepareizu datu iesniegšana

Par pieprasīto pasažieru datu neiesniegšanu, nepilnīgu vai nepareizu datu iesniegšanu Valsts robežsardzei, ja to izdarījusi persona, kas veic pārvadājumus ar gaisa transportu (turpmāk šajā pantā – pārvadātājs) no ārpuskopienas valsts vai valsts, kura nav Eiropas Ekonomikas zonas valsts, uz Latvijas Republiku, –

uzliek naudas sodu pārvadātājam no divtūkstoš divsimt līdz trīstūkstoš sešsimt latiem par katru lidojumu, par kuru pārvadātājs nav sniedzis datus vai sniedzis nepilnīgus vai nepareizus datus."

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

Juridiskais birojs

Izteikt 114.3 panta tekstu šādā redakcijā:

     „Par pieprasīto pasažieru datu neiesniegšanu, nepilnīgu vai nepareizu datu iesniegšanu Valsts robežsardzei, ja to izdarījis pārvadātājs, kas veic pārvadājumus ar gaisa transportu no valsts, kura nav Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts, uz Latvijas Republiku,-

                 uzliek naudas sodu pārvadātājam no divtūkstoš divsimt līdz trīstūkstoš sešsimt latiem.”

 

 

 

 

 

Juridiskā komisija

Izteikt 114.3 panta tekstu šādā redakcijā:

     „Par pieprasīto pasažieru datu neiesniegšanu, nepilnīgu vai nepareizu datu iesniegšanu Valsts robežsardzei, ja to izdarījis pārvadātājs, kas veic pārvadājumus ar gaisa transportu no valsts, kura nav Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts, uz Latvijas Republiku,-

                 uzliek naudas sodu pārvadātājam -fiziskai vai juridiskai personai- no divtūkstoš divsimt līdz trīstūkstoš sešsimt latiem.”

 

Atbalstīts (iestrādāts komisijas priekšlikumā nr.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

Izteikt 114.3 panta tekstu šādā redakcijā:

     "Par pieprasīto pasažieru datu neiesniegšanu, nepilnīgu vai nepareizu datu iesniegšanu Valsts robežsardzei, ja to izdarījis pārvadātājs, kas veic pārvadājumus ar gaisa transportu no valsts, kura nav Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts, uz Latvijas Republiku–

uzliek naudas sodu pārvadātājam -fiziskai vai juridiskai personai- no divtūkstoš divsimt līdz trīstūkstoš sešsimt latiem."

Juridiskās komisijas konsultante D.Saleniece