Rīgā

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā

 

 

 

2007. gada 31. maijā

Nr. 9/1- 2-60-(9/07)

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

 

 

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā likumprojektu „Par Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Islandes Republiku un Norvēģijas Karalisti par nodošanas procedūru starp Eiropas Savienības dalībvalstīm un Islandi un Norvēģiju”( Nr. 345/ Lp9) ( Dok.nr. 950).

 

 

Pielikumā: Minētais likumprojekts uz 1.lp.

 

 

Ar cieņu,

 

 

Andris Bērziņš

Ārlietu komisijas priekšsēdētājs


 

Iesniedz Ārlietu komisija                                                 Likumprojekts 1. lasījumam

 

Par Nolīgumu

starp Eiropas Savienību un Īslandes Republiku un Norvēģijas Karalisti par nodošanas procedūru starp Eiropas Savienības dalībvalstīm un Īslandi un Norvēģiju

 

1.pants. Nolīgums starp Eiropas Savienību un Īslandes Republiku un Norvēģijas Karalisti par nodošanas procedūru starp Eiropas Savienības dalībvalstīm un Īslandi un Norvēģiju (turpmāk – Nolīgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2.pants. Saskaņā ar Nolīguma 5.panta 2.punktu noteikt, ka Latvija atsaka apcietināšanas ordera izpildi saistībā ar Nolīguma 5.panta 1.punkta "f" un "e" apakšpunktu.

3.pants. Saskaņā ar Nolīguma 9.panta 3.punktu un 28.panta 2.punktu noteikt, ka Latvijas kompetentā tiesu iestāde Nolīguma izpildei ir Ģenerālprokuratūra.

4.pants. Saskaņā ar Nolīguma 11.panta 2.punktu noteikt, ka Latvija pieņem apcietināšanas orderus latviešu valodā.  

5.pants. Ārlietu ministrija paziņo Eiropas Savienības Padomes ģenerāl­sekretāram par Latvijas sniegtajām deklarācijām un paziņojumiem.

6.pants. Nolīgums stājas spēkā tā 38.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

7.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Nolīgums latviešu valodā.