2007

 

 

2007. gada ____ maijā

Nr.9/6 -

 

 

 

SAEIMAS PREZIDIJAM

 

         

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija savā šā gada 30.maija sēdē ir izskatījusi likumprojektu “Grozījumi Iedzīvotāju reģistra likumā” (nr.326/Lp9) otrajam lasījumam.

Komisija lūdz augstākminēto likumprojektu iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai otrajā lasījumā.

 

 

Pielikumā: likumprojekta “Grozījumi Iedzīvotāju reģistra likumā” (nr.326/Lp9) salīdzinošā tabula uz ______ lpp.                   

 

 

 

 

 

Ar cieņu

komisijas priekšsēdētājs

Juris Dalbiņš

 

 

 

 

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija

 Likumprojekts otrajam lasījumam

Grozījumi Iedzīvotāju reģistra likumā

(nr.326/Lp9)

 

Spēkā esošā redakcija

1.lasījumā pieņemtā redakcija

Nr.

Priekšlikumi 2.lasījumam

(nav)

Atbildīgās komisijas

atzinums

Komisijas ieteiktā redakcija 2.lasījumam

1

2

3

4

5

6

 

Izdarīt Iedzīvotāju reģistra likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 19.nr.; 2002, 7., 21.nr.; 2005, 22.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Iedzīvotāju reģistra likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 19.nr.; 2002, 7., 21.nr.; 2005, 22.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt visā likumā skaitli un vārdu "16 gadi" (attiecīgā locījumā) ar skaitli un vārdu "18 gadi" (attiecīgā locījumā).

 

 

 

1. Aizstāt visā likumā skaitli un vārdu "16 gadi" (attiecīgā locījumā) ar skaitli un vārdu "18 gadi" (attiecīgā locījumā).

 

2. Papildināt likumu ar 17.1 pantu šādā redakcijā: 

"17.1 pants. Par informācijas saņemšanu no Reģistra maksājama valsts nodeva. Ministru kabinets nosaka valsts nodevas apmēru, samaksas kārtību, kā arī atvieglojumus valsts nodevas maksāšanā un atbrīvojumus no valsts nodevas maksāšanas."

 

 

 

2. Papildināt likumu ar 17.1 pantu šādā redakcijā: 

"17.1 pants. Par informācijas saņemšanu no Reģistra maksājama valsts nodeva. Ministru kabinets nosaka valsts nodevas apmēru, samaksas kārtību, kā arī atvieglojumus valsts nodevas maksāšanā un atbrīvojumus no valsts nodevas maksāšanas."

18.pants. (1) Persona ir tiesīga reizi kalendāra gadā bez maksas pieprasīt un saņemt Reģistra informāciju par sevi un saviem bērniem, kas jaunāki par 16 gadiem.

(2) Par personām, kas atrodas aizbildnībā vai aizgādnībā, Reģistra informāciju reizi kalendāra gadā bez maksas ir tiesīgi pieprasīt un saņemt šo personu likumiskie pārstāvji.

(3) Par katru nākamo šāda veida pieprasījumu no personas iekasējama valsts nodeva Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Izslēgt 18.panta trešo daļu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Izslēgt 18.panta trešo daļu.

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē likums "Par Iedzīvotāju reģistru" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 2./3., 46./47./48.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 4.nr.).

 

4. Pārejas noteikumā:

aizstāt vārdus "Pārejas noteikums" ar vārdiem "Pārejas noteikumi";

 

uzskatīt līdzšinējo pārejas noteikumu tekstu par pārejas noteikumu 1.punktu;

 

papildināt pārejas noteikumus ar 2. un 3.punktu šādā redakcijā:

 

"2. Ministru kabinets līdz 2008.gada 1.janvārim izdod šā likuma 17.pantā minētos noteikumus. 

3. Līdz šā likuma 17.1 pantā minēto noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2008.gada 1.janvārim piemērojami Ministru kabineta 1999.gada 23.marta noteikumi Nr.119 "Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu."

 

 

 

4. Pārejas noteikumā:

aizstāt vārdus "Pārejas noteikums" ar vārdiem "Pārejas noteikumi";

 

uzskatīt līdzšinējo pārejas noteikuma tekstu par pārejas noteikumu 1.punktu;

 

papildināt pārejas noteikumus ar 2. un 3.punktu šādā redakcijā:

 

"2. Ministru kabinets līdz 2008.gada 1.janvārim izdod šā likuma 17.pantā minētos noteikumus. 

3. Līdz šā likuma 17.1 pantā minēto noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2008.gada 1.janvārim piemērojami Ministru kabineta 1999.gada 23.marta noteikumi Nr.119 "Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu."