Likumprojekta “Grozījumi Nacionālās drošības likumā’

Rīgā, 2007.gada 15.martā   

Nr.9/18 –

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

Saeimas Nacionālās drošības komisija, izskatījusi deputātu iesniegto likumprojektu “Grozījumi Nacionālās drošības likumā” (Nr.275/Lp9), nolēma atbalstīt minētā likumprojekta virzīšanu izskatīšanai Saeimas sēdē pirmajā lasījumā.

Komisija lūdz atzīt minēto likumprojektu par steidzamu.

 

Pielikumā: likumprojekta anotācija uz     .lpp.

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

Nacionālās drošības komisijas priekšsēdētājs                  Dz.Jaundžeikars 


 

Likumprojekta “Grozījumi Nacionālās drošības likumā’

anotācija

 

1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?

Atbilstoši Valsts prezidentes 2007.gada 10.marta paziņojumam Nr.1 Valsts prezidente ir apturējusi likuma „Grozījumi Nacionālās drošības likumā” publicēšanu uz diviem mēnešiem. Par iemeslu šādai rīcībai tiek norādīts, ka sagatavotie likuma grozījumi kā arī šobrīd spēkā esošie Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr.32 “ Grozījumi Nacionālās drošības likumā” (Latvijas Vēstnesis, 2007, 5.nr.) rada bažas sabalansētu valsts drošības iestāžu uzraudzības kārības neievērošanu.

Likumprojektā iestrādātais regulējums pēc būtības paredz atjaunot Nacionālās drošības likumu tā 2006.gada 23.novembra redakcijā.

2. Kāda var būt likuma ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību?

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Kāda var būt likuma ietekme uz valsts budžetu?

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Kāda var būt likuma ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu?

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Kāda ir likumprojekta atbilstība Latvijas starptautiskajām saistībām?

Likumprojekts šo jomu neskar.

6. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot likumprojektu?

Sagatavojot likumprojektu notika konsultācijas ar Saeimas Juridisko biroju, Valsts Prezidentes kancelejas un Ministru Prezidenta biroja pārstāvjiem.

7. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

Likuma izpilde tiks nodrošināta pastāvošo institūciju kompetences ietvaros. Noteikumi pēc to pieņemšanas tiks publicēti oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".