Rīgā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā

2007.gada 1.martā.

Nr. ____________

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

          Pilsonības likuma izpildes komisija lūdz iekļaut Saeimas kārtējās sēdes darba kārtībā komisijas izstrādāto likumprojektu “Par Ivana Sputaja atzīšanu par Latvijas pilsoni”.

Komisija lūdz minēto likumprojektu nodot tikai Pilsonības likuma izpildes komisijai.

Komisija lūdz virzīt minēto likumprojektu bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā un iekļaut to Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā.

Komisija ierosina atzīt likumprojektu par steidzamu.

 

Pielikumā:  1) likumprojekts uz 1 lpp.;

         2) likumprojekta anotācija uz 3 lpp.;

         3) pievienotie dokumenti uz 10 lpp.

 

          Cieņā,

komisijas priekšsēdētājs                                                                   Pēteris Tabūns

 

 

 


 

 

 

Likumprojekts

 

 

 

 

 

 

Par Ivana Sputaja atzīšanu par Latvijas pilsoni

 

 

 

Atzīt Ivanu Sputaju (personas kods 090288-14665) par Latvijas pilsoni.

 

 

 

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

 

 

 

 

 

 

 


Likumprojekts

“Par Ivana Sputaja atzīšanu par Latvijas pilsoni”

Anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

Likumprojekts ir izstrādāts, lai atzītu Lietuvas Republikas pilsoni Ivanu Sputaju par Latvijas pilsoni.

Ivans Sputajs ir dzimis 1988.gada 9.februārī Lietuvā. Ar futbolu sācis nodarboties Daugavpilī. Kopš 2002.gada I.Sputajs dzīvo Latvijā un spēlē futbola klubos “Skonto” un JFK “Olimps”. Ar klubu “Skonto” ir noslēdzis līgumu līdz 2010.gadam. Uzsākot savas sporta gaitas Latvijā, viņš uzsāka latviešu valodas apguvi. I.Sputajs savu nākotni saista ar Latviju un to pauda arī Pilsonības likuma izpildes komisijas sēdē.

Latvijas Futbola federācija, futbola klubs “Skonto” atbalsta un lūdz atzīt I.Sputaju par Latvijas pilsoni. Kā norāda pilsonības pretendenta ieteicēji, sportista profesionālisms un meistarība ir izveidojusies tieši spēlējot Latvijas futbola klubos, palīdzot klubiem Latvijas čempionāta spēlēs, UEFA Čempionu līgas un UEFA Kausu izcīņas sacensībās gūt labus rezultātus. Latvijas Nacionālās futbola izlases treneri un vadība izteikuši vēlmi iekļaut I.Sputaju Latvijas U-21 izlasē, no kuras sportists pārietu valsts izlasē.

Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Sporta apakškomisija 2006.gada 21.decembra vēstulē Nr.9/5-2S-1-(9/06) lūdz Pilsonības likuma izpildes komisiju izskatīt jautājumu par I.Sputaja atzīšanu par Latvijas pilsoni, norādot, ka apakškomisijas attieksme pret futbolista sasniegumiem un vēlmi startēt Latvijas futbola izlasē un Latvijas futbola olimpiskajā izlasē ir pozitīva.

Iesniegumā Pilsonības likuma izpildes komisijai I.Sputajs apliecina savu gatavību atteikties no Lietuvas Republikas pilsonības, ja Saeima atzīs viņu par Latvijas pilsoni.

 Ņemot vērā I.Sputaja nopelnus, spēlējot un pārstāvot Latvijas futbola klubus starptautiskos turnīros, kā arī iespējamo turpmāko ieguldījumu futbola attīstībā Latvijā, pārstāvot nacionālo izlasi, Pilsonības likuma izpildes komisija atbalstīja I.Sputaja atzīšanu par Latvijas pilsoni.

 

2. Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojekts paredz atzīt Ivanu Sputaju, personas kods 090288-14665, par Latvijas pilsoni.

II. Kāda var būt normatīvā akta

ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme attiecībā uz makroekonomisko vidi

Likumprojekts šo jomu neskar

 

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts šo jomu neskar

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts šo jomu neskar

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar

5. Cita informācija

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu

un pašvaldību budžetiem

 

Tūkst. Ls

 

Rādītāji

Kārtējais

gads

 

 

Trīs nākamie gadi

 

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1.Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Likumprojekts šo jomu neskar

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Likumprojekts šo jomu neskar

3. Finansiālā ietekme

Likumprojekts šo jomu neskar

4.Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Likumprojekts šo jomu neskar

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Likumprojekts šo jomu neskar

6. Cita informācija

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti – likumi un Ministru kabineta noteikumi papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

Likumprojekts šo jomu neskar

 

2. Cita informācija

 

 

 

 

 

 

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts šo jomu neskar

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Likumprojekts šo jomu neskar

 

3. Atbilstības izvērtējuma tabula

Likumprojekts šo jomu neskar

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām ir notikušas konsultācijas

Latvijas Futbola federācija

Futbola klubs “Skonto”

 

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Atbalsta Latvijas pilsonības atzīšanu Ivanam Sputajam

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Pasākumi nav veikti

3. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas

4.Cita informācija

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likumprojekts šo jomu neskar

 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likuma tekstu publicēs laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo

Likumprojekts šo jomu neskar

 

4. Cita informācija