Latvijas Republikas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latvijas Republikas

9.Saeimas Prezidijam

 

2007.gada ____________________Nr.

Rīgā

 

 

 

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 79.pantu likumdošanas iniciatīvas kārtībā iesniedzam likumprojektu "Grozījumi likumā „Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms pašvaldību vēlēšanām””.

 

 

Pielikumā:

1. Likumprojekts.

 

 

9. Saeimas deputāti:

 

1.____________________________________

 

2.____________________________________

 

3.____________________________________

 

4.____________________________________

 

5.____________________________________

 

6.____________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts

 

Grozījums likumā

„Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms pašvaldību vēlēšanām”

 

 

Izdarīt likumā “Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms pašvaldību vēlēšanām” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs 1994, nr. 8; 2002, nr.16; 2005, nr.20) šādus grozījumus:

 

1. Izteikt likuma 1. pantu šādā redakcijā:

 

 „1. pants. (1) Likuma mērķis ir garantēt ikvienai personai tiesības Latvijas Republikas Satversmes 100.panta noteiktās vārda brīvības ietvaros veikt priekšvēlēšanu aģitāciju. Šīs tiesības tiek īstenotas bez politiskās vai jebkāda cita veida diskriminācijas.

 

(2) Personas tiesības, kas noteiktas šī panta pirmajā daļā, var ierobežot vienīgi likumā paredzētajos gadījumos, lai aizsargātu cilvēku tiesības, demokrātisko valsts iekārtu un sabiedrības drošību.

 

(3) Uz personām, kas veic priekšvēlēšanu aģitāciju, attiecas „Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likuma” noteikumi.”

 

2. Līdzšinējo likuma 1. pantu izteikt kā 1¹. pantu šādā redakcijā:

„1¹. (1) Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes deputātu kandidātu sarakstu iesniedzējiem attiecīgā vēlēšanu komisija pēc šo sarakstu reģistrēšanas izsniedz izziņu par kandidātu saraksta iesniegšanu.

(2) Šajā izziņā norādāms:

1) iesniegtā deputātu kandidātu saraksta nosaukums;

2) pilsēta, novads vai pagasts, kuram saraksts ir pieteikts;

3) katra kandidāta vārds, uzvārds un personas kods;

4) izziņas izsniegšanas datums.”