Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 1

 

 

 

 

Rīgā

 

 

 

2007. gada 1. martā

Nr.9/1-2- 26 -(9/07)

 

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

 

 

 

 

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā likumprojektu „Par Eiropas ainavu konvenciju” ( Nr.209/Lp; Dok.nr. 420).

 

 

 

 

Pielikumā:

1) Minētais likumprojekts uz 1.lp.;

2) Likumprojekta precizētā anotācija.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

 

Andris Bērziņš

Ārlietu komisijas priekšsēdētājs

Iesniedz Ārlietu komisija                                                    Likumprojekts 1. lasījumam

 

 

 

Par Eiropas ainavu konvenciju

 

1.pants. 2000.gada 20.oktobra Eiropas ainavu konvencija (turpmāk – Konvencija) ar šo likumu tiek pieņemta un apstiprināta.

 

2.pants. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija koordinē Konvencijā paredzēto saistību izpildi.

 

3.pants. Konvencija stājas spēkā tās 14.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

4.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināma Konvencija angļu valodā un tās tulkojums latviešu valodā.

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2007. gada _____________________.