Rīgā, 2006

 

Rīgā, 2006.gada 7.decembrī

Nr.9/3 -

 

Saeimas Prezidijam

 

            Juridiskā komisija, pamatojoties uz Kārtības ruļļa 39.pantu, ierosina 9.Saeimā turpināt izskatīt šādus 8.Saeimā neizskatītos likumprojektus:

1) “Grozījumi Krimināllikumā” (reģ.nr.1635);

2) “Grozījumi Krimināllikumā” (reģ.nr.1237);

3) “Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā” (reģ.nr.283).

 

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs                           M.Segliņš

 


 

Likumprojekts

 

Iesniedz Juridiskā komisija

 

 

 

 

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

 

 

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

 

1. Papildināt kodeksu ar 46.3 pantu šādā redakcijā:

“46.3 pants. Pasākumu neveikšana narkotisko un psihotropo vielu izplatīšanas novēršanai izglītības iestādēs

            Par normatīvajos aktos noteikto pasākumu neveikšanu narkotisko un psihotropo vielu izplatīšanas novēršanai izglītības iestādēs –

            izglītības iestādes vadītājam uzliek naudas sodu no desmit līdz divdesmit pieciem latiem.

            Par tādu pašu pārkāpumu, ja tas izdarīts gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas –

            izglītības iestādes vadītājam uzliek naudas sodu no divdesmit pieciem līdz simt divdesmit pieciem latiem.”

 

2. Papildināt kodeksu ar 46.4 pantu šādā redakcijā:

“46.4 pants. Pasākumu neveikšana narkotisko un psihotropo vielu izplatīšanas novēršanai restorānos, kafejnīcās, bāros un citās publiskās izklaides vietās

            Par normatīvajos aktos noteikto pasākumu neveikšanu narkotisko un psihotropo vielu izplatīšanas novēršanai restorānos, kafejnīcās, bāros un citās publiskās izklaides vietās –

            uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vadītājam uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz divsimt latiem.

            Par tādu pašu pārkāpumu, ja tas izdarīts gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas –

            uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vadītājam uzliek naudas sodu no simt piecdesmit līdz piecsimt latiem.”

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekta

“Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā”

ANOTĀCIJA

 

1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?

Izstrādātie grozījumi likumā nepieciešami, lai ierobežotu narkotiku un psihotropo vielu izplatību skolnieku un jauniešu vidū.

 

2. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību?

Attiecīgās normas ir viens no pasākumiem sabiedrības pasargāšanai no narkotiku un psihotropo vielu izplatības.

 

3. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem?

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

4. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu?

Jāizstrādā normas, kas noteikts pasākumu kopumu, kas jāveic attiecīgo iestāžu vadītājiem.

 

5. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst likumprojekts?

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

6. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot likumprojektu?

Ar Saeimas Juridisko biroju, Izglītības valsts inspekciju, Valsts jaunatnes iniciatīvas centra direktora vietnieku, Bērnu un jauniešu centra “Daugmale” direktoru, Rīgas Angļu ģimnāzijas direktoru, Rīgas rajona Babītes vidusskolas direktoru, Finanšu ministriju, VIeD, Valsts Cilvēktiesību biroju, Narkotiku apkarošanas biroju, Ģenerālprokuratūru, Tieslietu ministriju.

 

 

 

7. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

Attiecīgo iestāžu vadītājiem būs jāveic normatīvajos aktos noteiktie pasākumi vai jānodrošina to veikšana.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskās komisijas

priekšsēdētāja                                                                      S. Āboltiņa