2006

 

 

 

 

 

 

 

 

2006. gada 7. decembris

Nr. 8/4 – 2 - ____ - (9/06)

 

 

LR 9. Saeimas Prezidijam

 

 

Iesniedzam izskatīšanai Saeimas sēdē likumprojektu “Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē”.

 

Pielikumā:

            likumprojekts uz 1 lapas.

 

 

 

LR 9. Saeimas deputāti:

 

  1. ___________________________________________
  2. ___________________________________________
  3. ___________________________________________
  4. ___________________________________________
  5. ___________________________________________

Projekts

 

Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē

 

 

Izdarīt Latvijas Republikas Satversmē šādus grozījumus:

 

  1. Izteikt Latvijas Republikas Satversmes 35. pantu šādā redakcijā:

“35. Valsts Prezidentu ievēlē Latvijas pilsoņi uz četriem gadiem saskaņā ar speciālu likumu”.

 

  1. Izslēgt Latvijas Republikas Satversmes 36. pantu.

 

  1. Izteikt Latvijas Republikas Satversmes 50. pantu šādā redakcijā:

“50. Ja tautas nobalsošanā vairāk nekā puse no nodotām balsīm izsakās pret Saeimas atlaišanu, tad Valsts Prezidents uzskatāms par atlaistu un tiek rīkotas jaunas Valsts Prezidenta vēlēšanas. Līdz Valsts Prezidenta ievēlēšanai viņa vietu izpilda Saeimas priekšsēdētājs”.

 

  1. Izteikt Latvijas Republikas Satversmes 51. pantu šādā redakcijā:

“51. Uz ne mazāk kā puses visu Saeimas locekļu priekšlikumu, Saeima slēgtā sēdē ar ne mazāk kā divu trešdaļu visu Saeimas locekļu balsu vairākumu, var nolemt atlaist Valsts Prezidentu. Pēc šāda lēmuma tiek rīkotas jaunas Valsts Prezidenta vēlēšanas”.

 

  1. Izteikt Latvijas Republikas Satversmes 52. pantu šādā redakcijā:

“52. Ja Valsts Prezidents atsakās no amata, nomirst vai tiek atsaukts vai atlaists pirms viņa amata laiks izbeidzies, Valsts Prezidenta vietu izpilda Saeimas priekšsēdētājs, kamēr tiek ievēlēts jauns Valsts Prezidents. Tāpat Saeimas priekšsēdētājs izpilda Valsts Prezidenta vietu, ja pēdējais atrodas ārpus valsts robežas vai citādi aizkavēts izpildīt savu amatu”.