Aizsardzības un iekšlietu komisija

2007. gada ___februārī

Nr.________________

 

 

 

SAEIMAS PREZIDIJAM

 

 

 

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija savā š.g. 28.februāra sēdē skatīja likumprojektu “Grozījumi Prokuratūras likumā” (Reģ.nr.86/Lp9; 2.lasījums). 

 

Komisija augstāk minēto likumprojektu  atbalstīja un lūdz to iekļaut kārtējās Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai 2.lasījumā. 

 

 

Pielikumā:

Likumprojekta “Grozījumi Prokuratūras likumā” (reģ.nr.86/Lp9) salīdzinošās tabulas 2.lasījumam kopija uz _____lpp.

 

 

 

 

 

J.Dalbiņš

Komisijas priekšsēdētājs                                                                                   

 

 

 

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija                                                                                                              Likumprojekts 2.lasījumam

 

 

„Grozījumi Prokuratūras likumā”

 (reģ.nr. 86/Lp9)

 

 

Spēkā esošā  likuma redakcija

1.lasījumā pieņemtā redakcija

 

Pr.

nr.

 

Priekšlikumi 2.lasījumam

(3)

Atbildīgās komisijas

atzinums

Komisijas ieteiktā redakcija 2.lasījumam

 

 

1

2

3

4

5

6

 

Izdarīt Prokuratūras likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 12.nr.; 1996, 5., 13.nr.; 1998, 9., 23.nr.; 2000, 14.nr.; 2002, 22.nr.; 2003, 15.nr.; 2005, 14.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

 

 

 

Izdarīt Prokuratūras likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 12.nr.; 1996, 5., 13.nr.; 1998, 9., 23.nr.; 2000, 14.nr.; 2002, 22.nr.; 2003, 15.nr.; 2005, 14.nr.) šādus grozījumus:

 

26.pants. Tiesu apgabalu prokuratūras

 

(1) Tiesu apgabalu prokuratūras nodibina ģenerālprokurors atbilstoši likumā "Par tiesu varu" noteiktajam teritoriju iedalījumam, un tās veic visas prokuratūras funkcijas tiesu apgabalu teritorijās.

 

(2) .......

(3) ......

(4) .......

 

 

1. Izteikt 26.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

 

"(1) Tiesu apgabalu prokuratūras nodibina ģenerālprokurors atbilstoši Ministru kabineta noteiktajām apgabaltiesu darbības teritorijām, un tās veic visas prokuratūras funkcijas tiesu apgabalu teritorijās."

 

 

 

 

1. Izteikt 26.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Tiesu  apgabalu prokuratūras nodibina ģenerālprokurors atbilstoši Ministru kabineta noteiktajām apgabaltiesu darbības teritorijām, un tās veic visas prokuratūras funkcijas tiesu apgabalu teritorijās.”

 

31.pants. Prokurora amata pakāpes

 

Prokuroriem tiek piešķirtas šādas amata pakāpes, kas atbilst attiecīgām tiesnešu kvalifikācijas klasēm:

1) jaunākais tieslietu padomnieks — piektā kvalifikācijas klase;

2) tieslietu padomnieks — ceturtā kvalifikācijas klase;

3) vecākais tieslietu padomnieks — trešā kvalifikācijas klase;

4) valsts tieslietu padomnieks — otrā kvalifikācijas klase;

5) vecākais valsts tieslietu padomnieks — pirmā kvalifikācijas klase.

 

2. Izteikt 31.pantu šādā redakcijā:

 

31.pants. Prokurora amata pakāpes

 

Prokuroriem tiek piešķirtas šādas amata pakāpes:

1) jaunākais tieslietu padomnieks;

2) tieslietu padomnieks;

3) vecākais tieslietu padomnieks;

4) jaunākais valsts tieslietu padomnieks;

5) valsts tieslietu padomnieks;

6) vecākais valsts tieslietu padomnieks."

 

 

 

 

2. Izteikt 31.pantu šādā redakcijā:

“31.pants. Prokurora amata pakāpes

Prokuroriem tiek piešķirtas šādas amata pakāpes:

1) jaunākais tieslietu padomnieks;

2) tieslietu padomnieks;

3) vecākais tieslietu padomnieks;

4) jaunākais valsts tieslietu padomnieks;

5) valsts tieslietu padomnieks;

6) vecākais valsts tieslietu padomnieks.”

 

37.pants. Personas, kuras nevar būt par prokuroru un prokurora amata kandidātu

(1) Par prokuroru un prokurora amata kandidātu nevar būt persona, kura:

1) – 6 )   .............

7) ir vai ir bijusi PSRS Aizsardzības ministrijas, PSRS vai Latvijas PSR Valsts drošības komitejas vai to valstu, kas nav Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalstis, valsts drošības dienesta, izlūkdienesta vai pretizlūkošanas dienesta štata vai ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs;

8) ................

 

(2.)...............

 

 

1

9.Saeimas deputāts V.Buzajevs:

 

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

 

“Izteikt 37.panta pirmās daļas 7.punktu šādā redakcijā:

 

“pēdējos 15 gadus ir bijusi ārvalstu valsts drošības dienesta, izlūkdienesta vai pretizlūkošanas dienesta štata vai ārštata aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs.”” 

Neatbalstīts

 

58.pants. Citas garantijas

(1) Kārtību, kādā prokuroram, kurš dienesta interesēs tiek pārcelts uz citu apdzīvotu vietu, nosakāma kompensācija par dzīvojamās telpas īri un komunālajiem pakalpojumiem, un kompensācijas apmēru nosaka Ministru kabinets.

(2) Prokurori ir atbrīvoti no obligātā militārā dienesta.

 

 

2

LR aizsardzības ministrs A.Slakteris:

 

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šāda redakcijā:

 

“Izslēgt 58.panta otro daļu.”

Atbalstīts

3. Izslēgt 58.panta otro daļu.

 

 

Likums stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.

 

3

LR ekonomikas ministrs J.Strods:

 

Izteikt likuma spēkā stāšanas atrunu jaunā redakcijā:

 

“Likums stājas spēkā vienlaikus ar Tiesu iekārtas likumu.”

 

Atbalstīts

Likums stājas spēkā vienlaikus ar Tiesu iekārtas likuma spēkā stāšanos.