Iesniedz Tautsaimniecības komisija

Iesniedz Tautsaimniecības komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

 

Grozījumi Elektronisko sakaru likumā

( Nr. 81 / Lp 9 )

 

Spēkā esošā redakcija

Pirmā lasījuma redakcija

Nr.

Priekšlikumi

( 30 )

Komisijas atzinums

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Grozījumi Elektronisko sakaru likumā

 

 

 

Grozījumi Elektronisko sakaru likumā

 

Izdarīt Elektronisko sakaru likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 23.nr.; 2005, 12.nr.) šādus grozījumus:

 

 

Redakc. preciz.

Izdarīt Elektronisko sakaru likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 23.nr.; 2005, 12.nr., 2006, 24.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt visā likumā vārdu "Komisija" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "Regulators" (attiecīgā locījumā), izņemot 4.panta trešo daļu un 30.panta pirmajā daļā, 31.panta pirmajā daļā, 35.panta piektajā daļā un 45.panta otrajā daļā lietoto jēdzienu "Eiropas Komisija".

 

 

 

1. Aizstāt visā likumā vārdu “Komisija” (attiecīgā locījumā) ar vārdu “Regulators” (attiecīgā locījumā), izņemot 4.panta trešo daļu un 30.panta pirmajā daļā, 31.panta pirmajā daļā, 35.panta piektajā daļā un 45.panta otrajā daļā lietoto jēdzienu “Eiropas Komisija”.

I nodaļa

Vispārīgie noteikumi

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

 

------------------------------------------

 

5) atrašanās vietas dati — dati, kas tiek apstrādāti elektronisko sakaru tīklā un norāda uz elektronisko sakaru pakalpojumu lietotāja galiekārtas ģeogrāfisko atrašanās vietu (adrese, ģeogrāfiskās koordinātas);

 

2.  1.pantā:

izteikt 5. un 5.1 punktu šādā redakcijā: 

"5) atrašanās vietas dati – dati, kas tiek apstrādāti elektronisko sakaru tīklā un publiskajos mobilajos elektronisko sakaru tīklos, satelītu tīklos, tīklos, kurus izmanto radio un televīzijas signāla izplatīšanai, norāda elektronisko sakaru pakalpojuma lietotāja galiekārtas ģeogrāfisko atrašanās vietu, ģeogrāfiskās koordinātas ar maksimāli iespējamo precizitāti elektronisko sakaru komersanta tehnisko iespēju robežās vai adresi, bet publiskajos fiksētajos tīklos, kabeļtelevīzijas un kabeļradio tīklos, elektrības kabeļu sistēmās, ciktāl tās ir izmantotas, lai pārraidītu elektronisko sakaru signālus, – pieslēguma punktu adreses;

 

1

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs V.Aizbalts

Izteikt 1.panta 5.punktu šādā redakcijā:

„5) atrašanās vietas dati — dati, kas tiek apstrādāti elektronisko sakaru tīklā un norāda uz elektronisko sakaru pakalpojumu lietotāja galiekārtas atrašanās vietu. Publiskajos mobilajos elektronisko sakaru tīklos, satelītu tīklos un bezvadu tīklos, kurus izmanto radio un televīzijas signāla izplatīšanai, tā ir sakaru pakalpojuma lietotāja galiekārtas ģeogrāfiskā atrašanās vieta vai adrese, bet publiskajos fiksētajos tīklos, kabeļtelevīzijas un kabeļradio tīklos, elektrības kabeļu sistēmās, ciktāl tās ir izmantotas, lai pārraidītu elektronisko sakaru signālus, – pieslēguma punkta adrese;”.

Atbalstīts

Redakc. preciz.

2.  1.pantā:

izteikt 5. un 5.1 punktu šādā redakcijā:

“5) atrašanās vietas dati — dati, kas tiek apstrādāti elektronisko sakaru tīklā un norāda uz elektronisko sakaru pakalpojumu lietotāja galiekārtas atrašanās vietu. Publiskajos mobilajos elektronisko sakaru tīklos, satelītu tīklos un bezvadu tīklos, kurus izmanto radio un televīzijas signāla izplatīšanai, tā ir sakaru pakalpojumu lietotāja galiekārtas ģeogrāfiskā atrašanās vieta vai adrese, bet publiskajos fiksētajos tīklos, kabeļtelevīzijas un kabeļradio tīklos, elektrības kabeļu sistēmās, ciktāl tās tiek izmantotas, lai pārraidītu elektronisko sakaru signālus, — pieslēguma punkta adrese;

51) atrašanās vietas informācijas datu bāze — datu bāze, kas satur informāciju par galiekārtas atrašanās vietu, ģeogrāfiskajām koordinātām vai galiekārtas pieslēguma adresi;

51atrašanās vietas informācijas datu bāze – datu bāze, kas satur informāciju par atrašanās vietas datiem;";

 

 

 

51atrašanās vietas informācijas datu bāze — datu bāze, kas satur informāciju par atrašanās vietas datiem;”;

8) elektronisko sakaru komersants — komersants, kas nodrošina elektronisko sakaru tīklu vai sniedz elektronisko sakaru pakalpojumus;

izteikt 8.punktu šādā redakcijā: 

"8) elektronisko sakaru komersants – komersants, kas nodrošina publisko elektronisko sakaru tīklu vai sniedz elektronisko sakaru pakalpojumus;";

 

 

 

izteikt 8.punktu šādā redakcijā: 

“8) elektronisko sakaru komersants — komersants, kas nodrošina publisko elektronisko sakaru tīklu vai sniedz elektronisko sakaru pakalpojumus;”;

12) elektronisko sakaru tīkla nodrošināšana — publiskā elektronisko sakaru tīkla izveide, ierīkošana, attīstīšana, ekspluatācija, kontrole un piekļuves nodrošināšana tam;

izteikt 12.punktu šādā redakcijā: 

"12) elektronisko sakaru tīklu nodrošināšana – elektronisko sakaru tīkla izveide, attīstīšana, ekspluatācija, kontrole un piekļuves nodrošināšana tam;";

 

 

 

izteikt 12.punktu šādā redakcijā: 

“12) elektronisko sakaru tīklu nodrošināšana — elektronisko sakaru tīkla izveide, attīstīšana, ekspluatācija, kontrole un piekļuves nodrošināšana tam;”;

25) nacionālais numerācijas plāns — saskaņā ar Eiropas Kopienas nacionālo numerācijas resursu izmantošanas prasībām un starptautiskām rekomendācijām izstrādāts plāns;

izteikt 25.punktu šādā redakcijā: 

"25) nacionālais numerācijas plāns – saskaņā ar Eiropas Kopienas nacionālās numerācijas izmantošanas prasībām un starptautiskajām rekomendācijām izstrādāts plāns;";

2

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs V.Aizbalts

Izteikt 1.panta 25.punktu šādā redakcijā:

„25) nacionālais numerācijas plāns – saskaņā ar Eiropas Kopienas nacionālās numerācijas izmantošanas prasībām un starptautiskajām rekomendācijām izstrādāts numerācijas plāns;”.

Atbalstīts

izteikt 25.punktu šādā redakcijā: 

“25) nacionālais numerācijas plāns — saskaņā ar Eiropas Kopienas nacionālās numerācijas izmantošanas prasībām un starptautiskajām rekomendācijām izstrādāts numerācijas plāns;”;

30) numerācijas nodrošināšanas pakalpojums — centralizētās publiskā telefonu tīkla abonentu numuru un starp elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzējiem saglabāto numuru datu bāzes uzturēšana, tajā skaitā jebkurš pakalpojums, kas saistīts ar piekļuves nodrošināšanu šajā datu bāzē esošai informācijai, un tās apstrāde;

izteikt 30.punktu šādā redakcijā: 

"30) numerācijas nodrošināšanas pakalpojums – numerācijas datu bāzes uzturēšana, tai skaitā jebkurš pakalpojums, kas saistīts ar piekļuves nodrošināšanu šajā datu bāzē esošajai informācijai, un tās apstrāde;";

 

 

 

izteikt 30.punktu šādā redakcijā: 

“30) numerācijas nodrošināšanas pakalpojums — numerācijas datu bāzes uzturēšana, tai skaitā jebkurš pakalpojums, kas saistīts ar piekļuves nodrošināšanu šajā datu bāzē esošajai informācijai, un tās apstrāde;”;

32) numura saglabāšanas pakalpojums — pakalpojums, kas dod iespēju abonentam neatkarīgi no elektronisko sakaru komersanta saglabāt tam lietošanā nodoto pieslēguma punkta numuru ģeogrāfiskās numerācijas noteiktajā lietošanas teritorijā vai jebkurā citā vietā, ja pieslēguma punkta numurs nav saistīts ar ģeogrāfisko numerāciju;

izteikt 32.punktu šādā redakcijā: 

"32) numura saglabāšanas pakalpojums – pakalpojums, kas dod iespēju galalietotājam neatkarīgi no elektronisko sakaru komersanta saglabāt tam lietošanā nodoto pieslēguma punkta numuru ģeogrāfiskās numerācijas noteiktajā lietošanas teritorijā vai jebkurā citā vietā, ja pieslēguma punkta numurs nav saistīts ar ģeogrāfisko numerāciju;";

3

Deputāts U.Augulis

Izslēgt grozījumus 1.panta 32.punktā.

 

Neatbals-tīts

izteikt 32.punktu šādā redakcijā: 

“32) numura saglabāšanas pakalpojums — pakalpojums, kas dod iespēju galalietotājam neatkarīgi no elektronisko sakaru komersanta saglabāt tam lietošanā nodoto pieslēguma punkta numuru ģeogrāfiskās numerācijas noteiktajā lietošanas teritorijā vai jebkurā citā vietā, ja pieslēguma punkta numurs nav saistīts ar ģeogrāfisko numerāciju;”;

40) pieslēguma punkts — punkts, kurā lietotājam tiek nodrošināta piekļuve publiskajam elektronisko sakaru tīklam;

izteikt 40.punktu šādā redakcijā: 

"40) pieslēguma punkts – elektronisko sakaru tīkla pabeigšanas punkts, kurā lietotājam tiek nodrošināta piekļuve publiskajam elektronisko sakaru tīklam;";

 

 

 

izteikt 40.punktu šādā redakcijā: 

“40) pieslēguma punkts — elektronisko sakaru tīkla pabeigšanas punkts, kurā lietotājam tiek nodrošināta piekļuve publiskajam elektronisko sakaru tīklam;”;

 

papildināt pantu ar 45.1 punktu šādā redakcijā: 

"451speciālie radiolīdzekļi – radioiekārtas, kuras izmanto apzinātai kaitīgu radiotraucējumu radīšanai, lai apgrūtinātu vai pārtrauktu nevēlamus radiosakarus;";

4

Atbildīgā komisija

Papildināt 451.punktu pēc vārda “kuras” ar vārdiem “valsts aizsardzības un drošības vajadzībām”.

 

Atbalstīts

papildināt pantu ar 45.1 punktu šādā redakcijā: 

“451speciālie radiolīdzekļi — radioiekārtas, kuras valsts aizsardzības un drošības vajadzībām izmanto apzinātai kaitīgu radiotraucējumu radīšanai, lai apgrūtinātu vai pārtrauktu nevēlamus radiosakarus;”;

 

papildināt pantu ar 46.1 punktu šādā redakcijā: 

"461tālāknodošana – elektronisko sakaru komersantam piešķirto lieto­šanas tiesību nodošana citam elektronisko sakaru komersantam;";

5

Atbildīgā komisija

1.lasījuma redakciju attiecībā uz 1.panta papildināšanu ar 461.punktu izteikt šādā redakcijā:

“papildināt pantu ar jaunu 46.1 punktu šādā redakcijā: 

"461tālāknodošana – elektronisko sakaru komersantam piešķirto lietošanas tiesību nodošana citam elektronisko sakaru komersantam;";

uzskatīt līdzšinējo 461.punktu par 462.punktu;”.

Atbalstīts

papildināt pantu ar jaunu 46.1 punktu šādā redakcijā: 

“461tālāknodošana — elektronisko sakaru komersantam piešķirto lietošanas tiesību nodošana citam elektronisko sakaru komersantam;”;

 

uzskatīt līdzšinējo 46.1 punktu par 46.2 punktu;

471) valsts nozīmes datu pārraides tīkls — valsts privātais elektronisko sakaru tīkls, kas ļauj pārraidīt valsts pārvaldes funkciju izpildei nepieciešamo aizsargāto informāciju;

 

izslēgt 47.1 punktu.

6

Atbildīgā komisija< /h2>

Izslēgt 1.lasījuma redakciju un izteikt 1.panta 47.1punktu šādā redakcijā:

“471) valsts privātais elektronisko sakaru tīkls — elektronisko sakaru tīkls, kas tiek izveidots un izmantots valsts institūciju funkciju izpildei un kas ļauj pārraidīt valsts pārvaldes funkciju izpildei nepieciešamo aizsargāto informāciju;”

Atbalstīts

izteikt 47.punktu šādā redakcijā:

“471) valsts privātais elektronisko sakaru tīkls — elektronisko sakaru tīkls, kas tiek izveidots un izmantots valsts institūciju funkciju izpildei un kas ļauj pārraidīt valsts pārvaldes funkciju izpildei nepieciešamo aizsargāto informāciju;”.

2.pants. Likuma mērķis

Likuma mērķis ir:

1) veicināt elektronisko sakaru tīklu nodrošināšanu un elektronisko sakaru pakalpojumu attīstību;

 

 

 

 

 

2)  veicināt konkurences attīstību elektronisko sakaru tīklu nodrošināšanā un elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanā;

 

 

 

 

 

3)  veicināt vienkāršota un caurskatāma elektronisko sakaru komersantu reģistrācijas režīma ieviešanu;

 

 

 

 

 

4)  nodrošināt no elektronisko sakaru tehnoloģijas neatkarīgu elektronisko sakaru tīklu un elektronisko sakaru pakalpojumu regulēšanu;

 

 

 

 

 

5)  nodrošināt ierobežoto resursu racionālu izmantošanu elektronisko sakaru nozarē;

3. Papildināt 2.panta 5.punktu aiz vārda "racionālu" ar vārdiem "un efektīvu".

 

 

Redakc. preciz.

3. Papildināt 2.panta 5.punktu pēc vārda “racionālu” ar vārdiem “un efektīvu”.

6)  nodrošināt valsts, lietotāju un elektronisko sakaru komersantu interešu aizsardzību;

 

 

 

 

 

7) veicināt universālā pakalpojuma pieejamību;

 

 

 

 

 

8) nodrošināt elektronisko sakaru tīklu integritāti un savietojamību, elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktību;

 

 

 

 

 

9) nodrošināt lietotāju datu, tajā skaitā personas datu, aizsardzību

 

 

 

 

 

II nodaļa

Valsts pārvalde elektronisko sakaru nozarē

4.pants. Elektronisko sakaru nozari pārvaldošās institūcijas

(1) Vispārējo valsts pārvaldi elektronisko sakaru nozarē atbilstoši savai kompetencei nodrošina Satiksmes ministrija.

 

 

 

 

 

(2) Radiofrekvenču spektra un numerācijas resursu pārvaldi elektronisko sakaru nozarē atbilstoši savai kompetencei nodrošina Satiksmes ministrijas funkcionālā un institucionālā pārraudzībā esošā Elektronisko sakaru direkcija.

4.  4.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā: 

"(2) Radiofrekvenču spektra un numerācijas pārvaldi elektronisko sakaru nozarē atbilstoši kompetencei, kā arī elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas un būvniecības pārraudzību nodrošina Satiksmes ministrijas funkcionālajā un institucionālajā pārraudzībā esošā Elektronisko sakaru direkcija.";

 

 

Redakc. preciz.

4.  4.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā: 

“(2) Radiofrekvenču spektra un numerācijas pārvaldi elektronisko sakaru nozarē atbilstoši savai kompetencei, kā arī elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas un būvniecības pārraudzību nodrošina Satiksmes ministrijas funkcionālajā un institucionālajā pārraudzībā esošā Elektronisko sakaru direkcija.”;

(21) Valsts nozīmes datu pārraides tīklu nodrošina Valsts informācijas tīkla aģentūra.

izslēgt 2.1 daļu;

 

 

 

izslēgt 2.1 daļu;

(3) Elektronisko sakaru nozari atbilstoši šajā likumā un likumā “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” noteiktajai kompetencei uzrauga un regulē Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk — Komisija).

izteikt trešo daļu šādā redakcijā: 

"(3) Elektronisko sakaru nozari atbilstoši šajā likumā un likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" noteiktajai kompetencei uzrauga un regulē Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators)."

 

 

 

izteikt trešo daļu šādā redakcijā: 

“(3) Elektronisko sakaru nozari atbilstoši šajā likumā un likumā “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” noteiktajai kompetencei uzrauga un regulē Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk — Regulators).”

(4) Personas datu aizsardzību elektronisko sakaru nozarē atbilstoši savai kompetencei uzrauga Datu valsts inspekcija.

 

 

 

 

 

(5) Patērētāju tiesību aizsardzības uzraudzību un kontroli elektronisko sakaru nozarē atbilstoši savai kompetencei nodrošina Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.

 

 

 

 

 

 

 

7

Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs E.Jakrins

Papildināt 4.pantu ar 6.daļu šādā redakcijā:

“(6) Ministru kabinets nosaka prasības augstākā līmeņa domēna .lv reģistra turētājam un prasību izpildes uzraudzības kārtību, kā arī kārtību, kādā Satiksmes ministrija nosaka vienu augstākā līmeņa domēna .lv reģistra turētāju. Satiksmes ministrija uzrauga Ministru kabineta noteikto prasību augstākā līmeņa domēna .lv reģistra turētājam izpildi”.

Daļēji atbalstīts. Iekļauts priekšlik. nr.8

 

5.pants. Satiksmes ministrijas tiesības

(1) Satiksmes ministrijai ir tiesības pieprasīt un saņemt no elektronisko sakaru komersanta vai valsts pārvaldes iestādes Satiksmes ministrijas funkciju izpildei nepieciešamo informāciju.

(2) Lai pildītu savas funkcijas un veiktu pārbaudes, iepriekš par to brīdinot, pilnvarotajiem Satiksmes ministrijas pārstāvjiem ir tiesības piekļūt telpām, ēkām un attiecīgajām iekārtām, kuras tiek izmantotas elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai vai publisko elektronisko sakaru tīklu ekspluatācijai.

 

8

Atbildīgā komisija

Izteikt 5.pantu šādā redakcijā:

“5.pants. Satiksmes ministrijas kompetence

 (1) Satiksmes ministrija atbilstoši savai kompetencei elektronisko sakaru nozarē nodrošina:

1) valsts privāto elektronisko sakaru tīklu un tajā pārraidītās valsts pārvaldes funkciju izpildei nepieciešamās aizsargātās informācijas drošības pārraudzību;

2) vienotu datu drošības prasību ievērošanu valsts privātajam elektronisko sakaru tīklam pieslēgtajai elektronisko sakaru infrastruktūrai vai galiekārtām;

3) valsts privātā elektronisko sakaru tīkla pieslēgumu starptautisko organizāciju un citu juridisko personu tīkliem valsts funkciju realizēšanai;

4) nacionālās datoru drošības incidentu reaģēšanas vienības izveidošanu un uzturēšanu.

(2) Satiksmes ministrija šā panta pirmajā daļā minētās funkcijas var deleģēt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(Turpināj. nāk lpp.)

Atbalstīts

5.  Izteikt 5.pantu šādā redakcijā:

 

“5.pants. Satiksmes ministrijas kompetence

 

(1) Satiksmes ministrija atbilstoši savai kompetencei elektronisko sakaru nozarē nodrošina:

 

1) valsts privāto elektronisko sakaru tīklu un tajā pārraidītās valsts pārvaldes funkciju izpildei nepieciešamās aizsargātās informācijas drošības pārraudzību;

 

2) vienotu datu drošības prasību ievērošanu valsts privātajam elektronisko sakaru tīklam pieslēgtajai elektronisko sakaru infrastruktūrai vai galiekārtām;

 

3) valsts privātā elektronisko sakaru tīkla pieslēgumu starptautisko organizāciju un citu juridisko personu tīkliem valsts funkciju realizēšanai;

 

4) nacionālās datoru drošības incidentu reaģēšanas vienības izveidošanu un uzturēšanu.

 

(2) Satiksmes ministrija šā panta pirmajā daļā minētās funkcijas var deleģēt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

 

 

(3) Satiksmes ministrija Ministru kabineta noteiktajā kārtībā nosaka vienu augstākā līmeņa domēna .lv turētāju, prasības augstākā līmeņa domēna .lv reģistra turētājam, kā arī uzrauga šo prasību izpildi.

(4) Satiksmes ministrijai ir tiesības pieprasīt un saņemt no elektronisko sakaru komersanta vai valsts pārvaldes iestādes Satiksmes ministrijas funkciju izpildei nepieciešamo informāciju.

(5) Lai pildītu savas funkcijas un veiktu pārbaudes, iepriekš par to brīdinot, pilnvarotajiem Satiksmes ministrijas pārstāvjiem ir tiesības piekļūt telpām, ēkām un attiecīgajām iekārtām, kuras tiek izmantotas elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai vai publisko elektronisko sakaru tīklu ekspluatācijai.

(6)Satiksmes ministrijas izdotos administratīvos aktus elektronisko sakaru jomā var pārsūdzēt tiesā. Pieteikuma iesniegšana tiesā par šāda administratīvā akta atcelšanu, atzīšanu par spēku zaudējušu vai spēkā neesošu neaptur Satiksmes ministrijas izdotā administratīvā akta darbību.”

 

(3) Satiksmes ministrija Ministru kabineta noteiktajā kārtībā nosaka vienu augstākā līmeņa domēna .lv turētāju, prasības augstākā līmeņa domēna .lv reģistra turētājam, kā arī uzrauga šo prasību izpildi.

 

(4) Satiksmes ministrijai ir tiesības pieprasīt un saņemt no elektronisko sakaru komersanta vai valsts pārvaldes iestādes Satiksmes ministrijas funkciju izpildei nepieciešamo informāciju.

 

(5) Lai pildītu savas funkcijas un veiktu pārbaudes, iepriekš par to brīdinot, pilnvarotajiem Satiksmes ministrijas pārstāvjiem ir tiesības piekļūt telpām, ēkām un attiecīgajām iekārtām, kuras tiek izmantotas elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai vai publisko elektronisko sakaru tīklu ekspluatācijai.

 

(6) Satiksmes ministrijas izdotos administratīvos aktus elektronisko sakaru jomā var pārsūdzēt tiesā. Pieteikuma iesniegšana tiesā par šāda administratīvā akta atcelšanu, atzīšanu par spēku zaudējušu vai spēkā neesošu neaptur Satiksmes ministrijas izdotā administratīvā akta darbību.”

6.pants. Elektronisko sakaru direkcijas kompetence

(1) Elektronisko sakaru direkcija:

1) pārvalda radiofrekvenču spektru un numerāciju, lai nodrošinātu to racionālu un efektīvu izmantošanu;

 

 

 

 

 

2) sniedz elektromagnētiskās saderības un numerācijas nodrošināšanas pakalpojumus;

 

 

 

 

 

3) plāno radiofrekvenču spektra tehnisko izmantošanu un nosaka radiofrekvenču piešķīrumu radioiekārtas darbībai;

 

 

 

 

 

4) piešķir radioiekārtai pazīšanas (izsaukuma) signālus;

 

 

 

 

 

5) Latvijai saistošos starptautiskajos līgumos un konvencijās noteiktajā kārtībā koordinē un reģistrē radiofrekvenču piešķīrumu;

 

 

 

 

 

6) sadarbojas ar citu valstu sakaru administrācijām un piedalās sakaru nozares starptautisko institūciju un organizāciju darbā, lai veicinātu radiofrekvenču spektra un numerācijas nodrošināšanas pakalpojumu efektīvu izmantošanu;

 

 

 

 

 

7) veic radiofrekvenču spektra radiomonitoringu un radioiekārtu parametru mērījumus;

 

 

 

 

 

8) pārbauda pieteikumus par kaitīgiem radiotraucējumiem radio un televīzijas programmu uztveršanā un radiosakaru darbībā, noskaidro šo traucējumu avotus un pieņem lēmumu par traucējumu novēršanu;

 

 

 

 

 

9) izsniedz radioamatieru apliecības.

 

 

 

 

 

 

5. Papildināt 6.panta pirmo daļu ar 10.punktu šādā redakcijā: 

"10) pārraugot elektronisko sakaru tīklu ierīkošanu un būvniecību saskaņā ar šā likuma 16.panta pirmajā daļā noteikto kārtību, Elektronisko sakaru direkcija:

a) izskata elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas tehniskos projektus un elektronisko sakaru tīklu būvprojektus un pieņem lēmumus par tiem,

b) akceptē vai noraida elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas tehniskos projektus un elektronisko sakaru tīklu būvprojektus, izsniedz vai atsaka izsniegt, kā arī anulē būvatļaujas elektronisko sakaru tīklu būvdarbu veikšanai,

c) uzrauga elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas un būvniecības reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanu."

 

 

Redakc. preciz.

6. 6.pantā:

papildināt pirmo daļu ar 10.punktu šādā redakcijā: 

“10) pārraugot elektronisko sakaru tīklu ierīkošanu un būvniecību saskaņā ar šā likuma 16.panta pirmajā daļā noteikto kārtību:

a) izskata elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas tehniskos projektus un elektronisko sakaru tīklu būvprojektus un pieņem lēmumus par tiem,

b) akceptē vai noraida elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas tehniskos projektus un elektronisko sakaru tīklu būvprojektus, izsniedz vai atsaka izsniegt, kā arī anulē būvatļaujas elektronisko sakaru tīklu būvdarbu veikšanai,

c) uzrauga elektronisko sakaru tīklu ierīkošanu un būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanu.”;

(2) Izpildot šā panta pirmajā daļā noteiktās funkcijas, Elektronisko sakaru direkcija patstāvīgi pieņem lēmumus un izdod administratīvos aktus.

 

 

 

 

 

(3) Elektronisko sakaru direkcijas izdotos administratīvos aktus var apstrīdēt Satiksmes ministrijā. Elektronisko sakaru direkcijas izdota administratīvā akta apstrīdēšana neaptur šā akta darbību, ja vien pārsūdzības institūcija nepieņem lēmumu par tā darbības apturēšanu uz sūdzības izskatīšanas laiku.

 

 

 

 

 

 

 

9

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs V.Aizbalts

Papildināt 6.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

„(4) Elektronisko sakaru direkcija par sniegtajiem publiskajiem maksas pakalpojumiem iekasē maksu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.”

Atbalstīts

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Elektronisko sakaru direkcija par sniegtajiem publiskajiem maksas pakalpojumiem iekasē maksu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.”

7.pants. Elektronisko sakaru direkcijas tiesības

Elektronisko sakaru direkcijai ir šādas tiesības

1) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā pieprasīt un saņemt no elektronisko sakaru komersanta, valsts pārvaldes iestādes vai citām personām Elektronisko sakaru direkcijas funkciju izpildei nepieciešamo informāciju;

 

 

 

 

 

2) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā piekļūt telpām, ēkām un attiecīgajām iekārtām, kuras tiek izmantotas elektronisko sakaru tīklu nodrošināšanai vai elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai, kā arī pieprasīt, lai tiek uzrādītas radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujas, atbilstības apliecinājumi vai citi ar elektronisko sakaru izmantošanu saistītie dokumenti;

 

 

6.  7.pantā:

izteikt 2. un 3.punktu šādā redakcijā: 

"2) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā piekļūt telpām, ēkām un attiecīgajām iekārtām, kuras tiek izmantotas elektronisko sakaru tīklu ierīkošanai un būvniecībai vai elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai, vai jebkurām iekārtām, kuras rada vai var radīt kaitīgus radiotraucējumus, kā arī pieprasīt, lai tiek uzrādītas radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujas, atbilstības apliecinājumi vai citi ar elektronisko sakaru izmantošanu saistītie dokumenti;

 

 

 

7.  7.pantā:

izteikt 2. un 3.punktu šādā redakcijā: 

“2) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā piekļūt telpām, ēkām un attiecīgajām iekārtām, kuras tiek izmantotas elektronisko sakaru tīklu ierīkošanai un būvniecībai vai elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai, vai jebkurām iekārtām, kuras rada vai var radīt kaitīgus radiotraucējumus, kā arī pieprasīt, lai tiek uzrādītas radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujas, atbilstības apliecinājumi vai citi ar elektronisko sakaru izmantošanu saistītie dokumenti;

3) pārtraukt radioiekārtu lietošanu, lai novērstu kaitīgos radiotraucējumus vai šādu radiotraucējumu rašanos.

 

3) pārtraukt tādu radioiekārtu vai jebkuru citu iekārtu lietošanu, kas izstaro vai var izstarot kaitīgus radiotraucējumus, lai novērstu to radītos kaitīgos radiotraucējumus vai šādu radiotraucējumu rašanos.";

10

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs V.Aizbalts

Izteikt 7.panta 3.punktu šādā redakcijā:

3) pārtraukt tādu radioiekārtu vai jebkuru citu iekārtu lietošanu, kas izstaro vai var izstarot kaitīgus radiotraucējumus, lai novērstu to radītos radiotraucējumus vai šādu radiotraucējumu rašanās iespēju.”.

Atbalstīts

Redakc. preciz.

3) pārtraukt tādu radioiekārtu vai jebkuru citu iekārtu lietošanu, kuras rada vai var radīt kaitīgus radiotraucējumus, lai novērstu šādus traucējumus vai to rašanās iespēju;”;

 

papildināt pantu ar 4.punktu šādā redakcijā: 

"4) piekļūt valsts informācijas sistēmu datiem šajā likumā noteikto funkciju izpildes nodrošināšanai."

 

 

 

papildināt pantu ar 4.punktu šādā redakcijā: 

“4) piekļūt valsts informācijas sistēmu datiem šajā likumā noteikto funkciju izpildes nodrošināšanai.”

8.pants. Komisijas kompetence

(1) Komisija papildus šajā likumā un likumā “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” noteiktajai kompetencei elektronisko sakaru nozarē:

 

 

 

 

 

1) veicina galalietotājiem, tajā skaitā īpašām sociālajām grupām un sevišķi invalīdiem, iespēju izvēlēties elektronisko sakaru komersantu, tā sniegtos elektronisko sakaru pakalpojumus un elektronisko sakaru pakalpojumu tarifus;

 

 

 

 

 

2)  veicina elektronisko sakaru tirgus attīstību, caurskatāmi sadarbojoties ar citām valsts iestādēm, citu valstu regulatoriem un Eiropas Savienības institūcijām;

 

 

 

 

 

3) nosaka elektronisko sakaru komersantiem ar būtisku ietekmi tirgū, kurā tiek sniegti nomāto līniju pakalpojumi, lietotājiem piedāvājamo nomāto līniju minimālo pakalpojumu kopu;

 

 

 

 

 

4)  nosaka strīdu izšķiršanas kārtību un saskaņā ar to izšķir strīdus starp elektronisko sakaru komersantiem starpsavienojumu, piekļuves, iekārtu kopīgas izmantošanas un nomāto līniju jautājumos, kā arī strīdus starp elektronisko sakaru komersantiem un lietotājiem, ja strīds saistīts ar lietotāju pretenzijām. Komisijas lēmums tiek publicēts, ievērojot konfidencialitātes prasības. Komisijas lēmuma pilns teksts tiek nosūtīts strīdā iesaistītajām pusēm;

 7.  8.pantā:

izteikt pirmās daļas 4.punktu šādā redakcijā: 

"4) nosaka strīdu izskatīšanas kārtību un saskaņā ar to izskata strīdus starp elektronisko sakaru komersantiem starpsavienojumu, piekļuves, iekārtu izvietošanas un nomāto līniju jautājumos, kā arī strīdus starp elektronisko sakaru komersantiem un lietotājiem, ja strīds saistīts ar lietotāju pretenzijām. Regulatora lēmums tiek publiskots, ievērojot konfidencialitātes prasības, un tā pilns teksts tiek nosūtīts strīdā iesaistītajām pusēm;";

 

 

Redakc. preciz.

8.  8.panta pirmajā daļā:

izteikt 4.punktu šādā redakcijā: 

“4) nosaka strīdu izskatīšanas kārtību un saskaņā ar to izskata strīdus starp elektronisko sakaru komersantiem starpsavienojumu, piekļuves, iekārtu izvietošanas un nomāto līniju jautājumos, kā arī strīdus starp elektronisko sakaru komersantiem un lietotājiem, ja strīds saistīts ar lietotāju pretenzijām. Regulatora lēmums tiek publiskots, ievērojot konfidencialitātes prasības, un tā pilns teksts tiek nosūtīts strīdā iesaistītajām pusēm;”;

5)  veicina konkurenci elektronisko sakaru nozarē;

 

 

 

 

 

6) uzrauga elektronisko sakaru nozares normatīvo aktu ievērošanu;

 

 

 

 

 

7)  nodrošina darbības atklātumu, publiskojot gada pārskatu, kā arī atbilstoši savai kompetencei apkopo un publisko informāciju par elektronisko sakaru nozari;

 

 

 

 

 

8) nosaka vienu augstākā līmeņa domēna .lv turētāju, prasības augstākā līmeņa domēna .lv reģistra turētājam, kā arī uzrauga šo prasību izpildi;

papildināt pirmās daļas 8.punktu aiz vārdiem "nosaka vienu augstākā līmeņa domēna .lv" ar vārdu "reģistra";

11

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs V.Aizbalts

Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs E.Jakrins

Izslēgt 8.panta pirmās daļas 8.punktu.

Atbalstīts

izslēgt 8.punktu;

9) nosaka un publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” tehniskās prasības atsaistītai piekļuvei paredzētai abonentlīnijai un kārtību, kādā notiek atsaistīta piekļuve abonentlīnijai;

 

 

 

 

 

10)  (izslēgts ar 12.05.2005. likumu);

 

 

 

 

 

11) nosaka un publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” kārtību, kādā veicamas publiskās konsultācijas ar tirgus dalībniekiem;

 

 

 

 

 

12) nosaka un publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” tarifu aprēķināšanas metodiku un izmaksu aprēķināšanas un attiecināšanas metodiku.

 

 

 

 

 

 

papildināt pirmo daļu ar 13.punktu šādā redakcijā: 

"13) paziņo Eiropas Savienības dalībvalstu regulatoriem un Eiropas Komisijai par plānoto pasākumu kopumu (projektu) attiecībā uz elektronisko sakaru pakalpojumu tirgus definēšanu, elektronisko sakaru komersanta ar būtisku ietekmi tirgū noteikšanu un lēmuma projektu par speciālo prasību piemērošanu, saglabāšanu, grozīšanu vai atcelšanu elektronisko sakaru komersantam ar būtisku ietekmi tirgū."

 

 

 

papildināt daļu ar 13.punktu šādā redakcijā: 

“13) paziņo Eiropas Savienības dalībvalstu regulatoriem un Eiropas Komisijai par plānoto pasākumu kopumu (projektu) attiecībā uz elektronisko sakaru pakalpojumu tirgus definēšanu, elektronisko sakaru komersanta ar būtisku ietekmi tirgū noteikšanu un lēmuma projektu par speciālo prasību piemērošanu, saglabāšanu, grozīšanu vai atcelšanu elektronisko sakaru komersantam ar būtisku ietekmi tirgū.”

(2) Komisija atbilstoši šajā likumā noteiktajai kompetencei patstāvīgi pieņem lēmumus un izdod administratīvos aktus, kas ir saistoši konkrētiem elektronisko sakaru komersantiem un lietotājiem.

 

 

 

 

 

9.pants. Komisijas tiesības

(1) Komisijai ir šādas tiesības:

1)  pieprasīt un Komisijas noteiktajā termiņā saņemt no elektronisko sakaru komersantiem informāciju, kas nepieciešama Komisijas funkciju izpildei (arī tādu informāciju, kas ietver komercnoslēpumu), kā arī attiecīgo personu rakstveida vai mutvārdu paskaidrojumus;

 

 

 

 

 

2) lai pildītu savas funkcijas un veiktu pārbaudes, iepriekš par to brīdinot, apmeklēt telpas un ēkas un piekļūt iekārtām, kuras tiek izmantotas elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai vai publisko elektronisko sakaru tīklu nodrošināšanai, kā arī pieprasīt, lai tiek uzrādītas atļaujas, sertifikāti vai citi dokumenti, kuri apliecina īpašuma tiesības vai tiesības izmantot šos objektus vai iekārtas. Šajā punktā minētās tiesības Komisija var deleģēt citām fiziskajām vai juridiskajām personām, tās atbilstoši pilnvarojot;

 

 

 

 

 

3) pēc savas ierosmes vai tad, ja to pamatoti lūdz kāda no pusēm, noskaidrot nosacījumus, kuri iekļaujami piekļuves, starpsavienojumu, iekārtu kopīgas izmantošanas, nomāto līniju vai atsaistītas piekļuves abonentlīnijām līgumos, kā arī noteikt, kas jāievēro vienai vai vairākām līguma pusēm, lai grozītu vai izslēgtu līguma nosacījumus vai vienotos par līguma nosacījumiem;

 

 

 

 

 

4)  pieprasīt attiecīgu grozījumu izdarīšanu jau noslēgtajos piekļuves, starpsavienojumu vai iekārtu kopīgas izmantošanas, nomāto līniju vai atsaistītas piekļuves abonentlīnijām līgumos, ja tas nepieciešams, lai nodrošinātu elektronisko sakaru tīklu vai elektronisko sakaru pakalpojumu savstarpēju savietojamību;

 

 

 

 

 

5) pēc savas ierosmes vai tad, ja to pamatoti lūdz kāda no pusēm, noteikt termiņu, kādā jābeidz sarunas par piekļuves, starpsavienojumu, iekārtu kopīgas izmantošanas, nomāto līniju vai atsaistītas piekļuves abonentlīnijām līgumu noslēgšanu. Komisijas noteiktais termiņš nedrīkst būt ilgāks par trim mēnešiem no lēmuma spēkā stāšanās dienas. Izņēmuma gadījumos Komisijai ir tiesības šo termiņu pagarināt;

 

 

 

 

 

6) noteikt prasības elektronisko sakaru tīklu vai elektronisko sakaru pakalpojumu savstarpējas savietojamības nodrošināšanai;

 

 

 

 

 

7) noteikt kārtību, kādā elektronisko sakaru komersants nodrošina ar numerācijas izmantošanu saistītos pakalpojumus, kā arī noteikt šo pakalpojumu ieviešanas termiņus.

 

 

 

 

 

 

8. Papildināt 9.panta pirmo daļu ar 8.punktu šādā redakcijā: 

"8) noteikt kārtību un termiņus, kādā elektronisko sakaru komersants nodrošina lietotājiem iespēju saņemt informāciju vai brīdinājumu, ka tiek veikts izsaukums uz pārvietoto numuru vai cita elektronisko sakaru komersanta publisko telefona tīklu."

 

 

Redakc. preciz.

9.  Papildināt 9.panta pirmo daļu ar 8.punktu šādā redakcijā: 

“8) noteikt kārtību un termiņu, kādā elektronisko sakaru komersants nodrošina lietotājiem iespēju saņemt informāciju vai brīdinājumu, ka tiek veikts izsaukums uz pārvietoto numuru vai cita elektronisko sakaru komersanta publisko telefona tīklu.”

(2) Komisijas priekšsēdētājs vai viņa pilnvarota amatpersona ir tiesīga sastādīt elektronisko sakaru komersantam administratīvo pārkāpumu protokolu, kas tiek izskatīts likumā noteiktajā kārtībā.

 

 

 

 

 

11.pants. Elektronisko sakaru komersanta darbības apturēšana

(1) Komisija var apturēt elektronisko sakaru komersanta darbību saskaņā ar likumu “Par uzņēmumu, iestāžu un organizāciju darbības apturēšanas kārtību” un Komisijas noteikumiem par vispārējās atļaujas noteikumu pārkāpumu novēršanu un elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanu.

(2) Komisija nodrošina, ka lēmums par elektronisko sakaru komersanta darbības apturēšanu tiek izpildīts.

9. Izslēgt 11.pantu.

 

 

 

10.  Izslēgt 11.pantu.

13.pants. Standartizācija

(1) Standartizācija elektronisko sakaru nozarē notiek saskaņā ar Standartizācijas likumu.

 

 

 

 

 

(2) Obligāti piemērojamo standartu ievērošanu elektronisko sakaru nozarē uzrauga Satiksmes ministrija.

 

 

 

 

 

 

10. Papildināt 13.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā: 

"(3) Satiksmes ministrija iesaka sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Latvijas standarts" adaptējamo standartu sarakstu. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas standarts" iesniedz publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" Latvijas nacionālo standartu sarakstu, kuri piemērojami elektronisko sakaru pakalpojumu savstarpējās savietojamības nodrošināšanai."

 

 

Redakc. preciz.

11.  Papildināt 13.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā: 

“(3) Satiksmes ministrija iesaka sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Latvijas standarts” adaptējamo standartu sarakstu. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas standarts” iesniedz publicēšanai laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” to Latvijas nacionālo standartu sarakstu, kuri piemērojami elektronisko sakaru pakalpojumu savstarpējās savietojamības nodrošināšanai.”

14.pants. Elektronisko sakaru tīklu veidi

(1) Elektronisko sakaru tīkli ir publiski vai privāti.

(2) Publiskais elektronisko sakaru tīkls ir tāds elektronisko sakaru tīkls, ko izmanto elektronisko sakaru pakalpojumu nodrošināšanai.

(3) Privātais elektronisko sakaru tīkls ir tāds elektronisko sakaru tīkls, kas tiek izveidots un ekspluatēts tikai tā īpašnieka vajadzību apmierināšanai.

 

 

 

 

 

 

 

12

Atbildīgā komisija

Papildināt 14.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Valsts privāto elektronisko sakaru tīklu drīkst izmantot elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai tikai tad, ja elektronisko sakaru pakalpojumu šajā likumā noteiktajā kārtībā sniedz kapitālsabiedrība, kura ir reģistrējusies par elektronisko sakaru komersantu.”

Atbalstīts

 

12.  Papildināt 14.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Valsts privāto elektronisko sakaru tīklu drīkst izmantot elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai tikai tad, ja elektronisko sakaru pakalpojumu šajā likumā noteiktajā kārtībā sniedz kapitālsabiedrība, kura ir reģistrējusies par elektronisko sakaru komersantu.”

15.pants. Elektronisko sakaru tīklu darbības nepārtrauktība un publisko elektronisko sakaru pakalpojumu pieejamība

Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā elektronisko sakaru komersanti nodrošina elektronisko sakaru tīklu nepārtrauktu darbību un publisko elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu nepārvaramas varas izraisītās situācijās vai gadījumos, kad radušies būtiski elektronisko sakaru tīklu bojājumi.

11. Izslēgt 15.pantu.

 

 

 

13.  Izslēgt 15.pantu.

17.pants. Nekustamā īpašuma sakārtošana pēc elektronisko sakaru tīklu nodrošināšanas darbu pabeigšanas

(1) Pēc elektronisko sakaru tīklu nodrošināšanas darbu pabeigšanas elektronisko sakaru komersantam ir pienākums sakārtot attiecīgo nekustamo īpašumu, kuru viņš sabojājis vai kā citādi patvaļīgi pārveidojis.

12. Izteikt 17.panta pirmo daļu šādā redakcijā: 

"(1) Pēc elektronisko sakaru tīklu nodrošināšanas darbu pabeigšanas elektronisko sakaru komersantam ir pienākums sakārtot attiecīgo nekustamo īpašumu, lai tas atbilstu stāvoklim, kādā tas bija pirms šo darbu uzsākšanas."

13

Atbildīgā komisija

Izteikt 17.panta pirmo daļu šādā redakcijā: 

"(1) Ja elektronisko sakaru komersants elektronisko sakaru tīklu nodrošināšanas darbu laikā ir sabojājis vai kā citādi patvaļīgi pārveidojis citas personas nekustamo īpašumu, elektronisko sakaru komersantam ir pienākums salabot sabojāto vai sakārtot pārveidoto nekustamo īpašumu."

Atbalstīts

14.  Izteikt 17.panta pirmo daļu šādā redakcijā: 

“(1) Ja elektronisko sakaru komersants elektronisko sakaru tīklu nodrošināšanas darbu laikā ir sabojājis vai kā citādi patvaļīgi pārveidojis citas personas nekustamo īpašumu, elektronisko sakaru komersantam ir pienākums salabot sabojāto vai sakārtot pārveidoto nekustamo īpašumu.”

(2) Ja mēneša laikā pēc darbu pabeigšanas vai citā termiņā pēc vienošanās ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai valdītāju elektronisko sakaru komersants nesakārto attiecīgo īpašumu, to ir tiesīgs sakārtot pats īpašnieks vai valdītājs, piedzenot no elektronisko sakaru komersanta ar īpašuma sakārtošanu saistītos izdevumus un zaudējumus.

 

 

 

 

 

IV nodaļa

Elektronisko sakaru komersanti, abonenti un lietotāji

19.pants. Elektronisko sakaru komersanta pienākumi

(1) Elektronisko sakaru komersantam ir šādi pienākumi:

 

 

 

 

 

1) ievērot un izpildīt vispārējās atļaujas nosacījumus;

 

 

 

 

 

2)  nodrošināt, lai piedāvāto elektronisko sakaru pakalpojumu apraksti un lietošanas noteikumi būtu publiski pieejami Komisijas noteiktajā kārtībā;

 

 

 

 

 

3)  noslēgt rakstveidā elektronisko sakaru pakalpojumu līgumu ar katru abonentu;

 

 

 

 

 

4) nodrošināt lietotāju datu, tajā skaitā personu datu, aizsardzību saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

 

 

 

 

 

5) saskaņā ar Satversmes aizsardzības biroja direktora rakstveida pieprasījumu par saviem līdzekļiem ierīkot, uzturēt, papildināt un pārveidot atbilstoši jaunieviestajām funkcionalitātēm pārtveršanas punktu (punktus), kas pēc operatīvās darbības subjekta vadītāja rakstveida pieprasījuma bez atlīdzības jānodod tā lietošanā operatīvās darbības pasākumu un kriminālprocesuālo darbību veikšanai;

 

 

 

 

 

6)  noteikt un publiskot publiskā telefonu tīkla pieslēguma punktu parametrus;

 

 

 

 

 

7) risināt sarunas par piekļuvi vai starpsavienojumiem ar visiem elektronisko sakaru komersantiem, kuri to pieprasa;

 

 

 

 

 

8) ja elektronisko sakaru komersantam ir būtiska ietekme elektronisko sakaru tīkla nodrošināšanas vai balss telefonijas pakalpojumu tirgū vai ja to kontrolē valsts vai pašvaldība, vai ja tas nodrošina elektronisko sakaru tīklu, kurš tika izveidots un ekspluatēts tajā pašā ģeogrāfiskajā teritorijā, balstoties uz īpašām tiesībām, — kabeļtelevīzijas tīkla nodrošināšanas un pakalpojumu sniegšanas nolūkos izveidot atsevišķu elektronisko sakaru komersantu;

 

 

 

 

 

9) sniedzot balss telefonijas pakalpojumus, nodrošināt lietotājiem Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Valsts policijas, neatliekamās medicīniskās palīdzības un gāzes avārijas dienestu, kā arī numura “112” bezmaksas izsaukumu;

13.  19.pantā:

papildināt pirmās daļas 9.punktu aiz vārdiem "gāzes avārijas dienestu" ar vārdiem "Jūras spēku Krasta apsardzes dienesta Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centra (turpmāk – Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centrs)";

 

 

Redakc. preciz.< o:p>

15.  19.pantā:

papildināt pirmās daļas 9.punktu pēc vārdiem “gāzes avārijas dienestu” ar vārdiem “Jūras spēku Krasta apsardzes dienesta Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centra (turpmāk — Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centrs)”;

10) sniedzot balss telefonijas pakalpojumus, nodrošināt šā panta pirmās daļas 9.punktā minētajiem dienestiem nepārtrauktu elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu, ja attiecīgie dienesti to pieprasa;

 

 

 

 

 

11) nodrošināt noslodzes datu glabāšanu trīs gadus, kā arī Ministru kabineta paredzētajā kārtībā noteikta apjoma noslodzes datu nodošanu Valsts policijai, valsts drošības iestādēm, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam, ja attiecīgie dienesti to pieprasa;

izteikt pirmās daļas 11.punktu šādā redakcijā:

"11) nodrošināt Ministru kabineta noteiktā apjoma noslodzes datu glabāšanu divus gadus, kā arī to nodošanu Valsts policijai, valsts drošības iestādēm, prokuratūrai, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam, Valsts ieņēmumu dienesta Finanšu policijas pārvaldei un Valsts ieņēmumu dienesta Muitas kriminālpārvaldei, ja attiecīgie dienesti to pieprasa;";

14

Deputāts U.Augulis

Izteikt 19.panta 1.daļas 11.punktu šādā redakcijā:

“11) nodrošināt Ministru kabineta noteiktā apjoma noslodzes datu glabāšanu 12 mēnešus, kā arī to nodošanu Valsts policijai, valsts drošības iestādēm, prokuratūrai, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam, Valsts ieņēmumu dienesta Finanšu policijas pārvaldei un Valsts ieņēmumu dienesta Muitas kriminālpārvaldei, ja attiecīgie dienesti to pieprasa;";

Atbalstīts

izteikt pirmās daļas 11.punktu šādā redakcijā:

“11) nodrošināt Ministru kabineta noteiktā apjoma noslodzes datu glabāšanu 12 mēnešus, kā arī to nodošanu Valsts policijai, valsts drošības iestādēm, prokuratūrai, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam, Valsts ieņēmumu dienesta Finanšu policijas pārvaldei un Valsts ieņēmumu dienesta Muitas kriminālpārvaldei, ja attiecīgie dienesti to pieprasa;”;

 

12) ja elektronisko sakaru komersants nodrošina publiski pieejamus balss telefonijas pakalpojumus, — tehnisko iespēju robežās nodrošināt izsaucēja atrašanās vietas noteikšanu un šo datu nodošanu Elektronisko sakaru direkcijai Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

 

 

 

 

 

13) ievērot un izpildīt ierobežoto resursu lietošanas nosacījumus;

 

 

 

 

 

14) nodrošināt Elektronisko sakaru direkciju ar radiofrekvenču spektra, numerācijas resursu, numura saglabāšanas pakalpojuma un atrašanās vietas informācijas datu bāzu uzturēšanai nepieciešamo informāciju.

izteikt pirmās daļas 14.punktu šādā redakcijā: 

"14) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā nodrošināt Elektronisko sakaru direkciju ar numerācijas un atrašanās vietas informācijas datu bāzu uzturēšanai nepieciešamo informāciju, tai skaitā informāciju par tiem galalietotāja lietošanā nodotajiem numuriem, kurus galalietotājs ir saglabājis, saņemot numura saglabāšanas pakalpojumu.";

 

 

 

izteikt pirmās daļas 14.punktu šādā redakcijā: 

“14) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā nodrošināt Elektronisko sakaru direkciju ar numerācijas un atrašanās vietas informācijas datu bāzu uzturēšanai nepieciešamo informāciju, tai skaitā informāciju par tiem galalietotāja lietošanā nodotajiem numuriem, kurus galalietotājs ir saglabājis, saņemot numura saglabāšanas pakalpojumu;”;

 

 

15

Atbildīgā komisija

Papildināt 19.panta pirmo daļu ar 15.punktu šādā redakcijā:

„15) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā veikt tehniskus un organizatoriskus pasākumus attiecībā uz elektronisko sakaru tīkla drošību un tā lietotāju datu aizsardzību, kā arī informēt lietotājus par elektronisko sakaru tīkla lietošanas riskiem un pieejamiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem šo risku mazināšanai.”

Atbalstīts

papildināt panta pirmo daļu ar 15. un 16.punktu šādā redakcijā:

“15) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā veikt tehniskus un organizatoriskus pasākumus attiecībā uz elektronisko sakaru tīkla drošību un tā lietotāju datu aizsardzību, kā arī informēt lietotājus par elektronisko sakaru tīkla lietošanas riskiem un pieejamiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem šo risku mazināšanai;

 

 

16

Bērnu un ģimenes lietu ministrs A.Baštiks

Papildināt 19.panta pirmo daļu ar 15.punktu šādā redakcijā:

„15) sniedzot pakalpojumu, kas nodrošina piekļuvi internetam, uzstādīt satura filtru, kas ierobežo materiālu pieejamību, kuros propagandēta cietsirdīga uzvedība, vardarbība, erotika, pornogrāfija un kuri rada draudus bērna garīgajai attīstībai, ja abonents elektronisko sakaru pakalpojuma līgumā nav no satura filtra atteicies.”

Daļēji atbalstīts. Iekļauts priekšlik. nr.17

 

 

 

17

Atbildīgā komisija

Papildināt 19.panta pirmo daļu ar 16.punktu šādā redakcijā:

„16) informēt lietotāju par iespēju uzstādīt satura filtru, kas ierobežo tādu materiālu pieejamību, kuros propagandēta cietsirdīga uzvedība, vardarbība, erotika, pornogrāfija un kuri rada draudus bērna garīgajai attīstībai, kā arī nodrošināt satura filtra uzstādīšanu, ja abonents un elektronisko sakaru komersants par to savstarpēji vienojušies.”

Atbalstīts

16) informēt lietotāju par iespēju uzstādīt satura filtru, kas ierobežo tādu materiālu pieejamību, kuros propagandēta cietsirdīga uzvedība, vardarbība, erotika, pornogrāfija un kuri rada draudus bērna garīgajai attīstībai, kā arī nodrošināt satura filtra uzstādīšanu, ja abonents un elektronisko sakaru komersants par to savstarpēji vienojušies.”;

(2) Papildus šā panta pirmajā daļā minētajam publiskā telefonu tīkla operatoram ir šādi pienākumi:

1) ja tas piešķir abonentiem numurus, - pēc pieprasījuma saņemšanas sniegt informāciju visaptveroša telefona uzziņu dienesta un visaptveroša abonentu saraksta nodrošinātājiem atbilstoši Komisijas apstiprinātajam paraugam un Komisijas apstiprinātajiem noteikumiem. Elektronisko sakaru komersanti savstarpēji vienojas par informācijas sniegšanas kārtību telefona uzziņu dienesta un publiski pieejama abonentu saraksta nodrošinātājiem gadījumos, kas nav paredzēti likumā;

 

 

 

 

 

2) sava tīkla galalietotājam nodrošināt piekļuvi operatora palīdzības pakalpojumiem, telefona uzziņu dienestam un visaptverošam telefona uzziņu dienestam;

 

 

 

 

 

3) nodrošināt lietotājiem starptautiskos telefona izsaukumus, izmantojot tikai prefiksu “00”, un iespējas veikt izsaukumus uz Eiropas telefonu numerācijas apgabala numuriem;

 

 

 

 

 

4) sava tīkla balss telefonijas pakalpojuma abonentiem nodrošināt iespēju tikt iekļautiem visaptverošā abonentu sarakstā;

5) ja tas nodrošina visaptverošu abonentu sarakstu vai visaptverošu telefona uzziņu dienestu, - piemērot vienlīdzīgu attieksmi un nediskriminācijas principu tās informācijas apstrādē, ko tam sniedzis cits publiskā telefonu tīkla operators.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.05.2005. likumu un 26.10.2006. likumu)

papildināt otro daļu ar 4. un 5.punktu šādā redakcijā: 

"4) nodrošināt lietotājiem bezmaksas izsaukumus uz Eiropas elektronisko sakaru pakalpojumu īsajiem kodiem "116X(XX)";

5) nodrošināt lietotājiem iespēju saņemt informāciju vai brīdinājumu, ka tiek veikts izsaukums uz pārvietoto numuru vai cita elektronisko sakaru komersanta publisko telefona tīklu Komisijas noteiktajā kārtībā un termiņā."

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs V.Aizbalts

Izteikt likumprojekta 13.panta 4.daļu šādā redakcijā:

"papildināt otro daļu ar 6. un 7.punktu šādā redakcijā: 

“6) nodrošināt lietotājiem bezmaksas izsaukumus uz Eiropas elektronisko sakaru pakalpojumu īsajiem kodiem "116X(XX)";

7) nodrošināt lietotājiem iespēju saņemt informāciju vai brīdinājumu, ka tiek veikts izsaukums uz pārvietoto numuru vai cita elektronisko sakaru komersanta publisko telefona tīklu Komisijas noteiktajā kārtībā un termiņā."

Daļēji atbalstīts. Iekļauts priekšlik. nr.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Atbildīgā komisija

Izteikt likumprojekta 13.panta 4.daļu šādā redakcijā:

"papildināt panta otro daļu ar 6. un 7.punktu šādā redakcijā: 

“6) nodrošināt lietotājiem bezmaksas izsaukumus uz Eiropas elektronisko sakaru pakalpojumu īsajiem kodiem "116X(XX)";

7) nodrošināt lietotājiem iespēju saņemt informāciju vai brīdinājumu, ka tiek veikts izsaukums uz pārvietoto numuru vai cita elektronisko sakaru komersanta publisko telefona tīklu, ja Regulators ir noteicis kārtību un termiņu, kādā tas nodrošināms.”

Atbalstīts

papildināt panta otro daļu ar 6. un 7.punktu šādā redakcijā: 

“6) nodrošināt lietotājiem bezmaksas izsaukumus uz Eiropas elektronisko sakaru pakalpojumu īsajiem kodiem “116X(XX)”;

7) nodrošināt lietotājiem iespēju saņemt informāciju vai brīdinājumu, ka tiek veikts izsaukums uz pārvietoto numuru vai cita elektronisko sakaru komersanta publisko telefona tīklu, ja Regulators ir noteicis kārtību un termiņu, kādā tas nodrošināms.”

V nodaļa

Privātais elektronisko sakaru tīkls

25.pants. Privāto elektronisko sakaru tīklu lietošana

(1) Fiziskajai vai juridiskajai personai ir tiesības izveidot un lietot privātos elektronisko sakaru tīklus.

 

 

 

 

 

(2) Elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšana, izmantojot privāto elektronisko sakaru tīklu, ir aizliegta.

 

 

 

 

 

(3) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā tiek nodrošināts un lietots valsts nozīmes datu pārraides tīkls.

14. Izslēgt 25.panta trešo daļu.

20

Atbildīgā komisija

Izteikt likumprojekta 14.pantu šādā redakcijā:

“25.pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

„(3) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā tiek nodrošināts un lietots valsts privātais elektronisko sakaru tīkls.”;

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

 (4) Ministru kabinets nosaka vienotas datu drošības prasības valsts privātajam elektronisko sakaru tīklam pieslēgtajai elektronisko sakaru infrastruktūrai vai galiekārtām.” “.

Atbalstīts

16.  25.pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā tiek nodrošināts un lietots valsts privātais elektronisko sakaru tīkls.”;

 

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

(4) Ministru kabinets nosaka vienotas datu drošības prasības valsts privātajam elektronisko sakaru tīklam pieslēgtajai elektronisko sakaru infrastruktūrai vai galiekārtām.”

27.pants. Privāto elektronisko sakaru tīklu īpašnieku tiesības

Privāto elektronisko sakaru tīklu īpašniekiem ir tiesības pieslēgt privāto elektronisko sakaru tīklu publiskajam elektronisko sakaru tīklam kā publiskā elektronisko sakaru tīkla galiekārtu.

 

15. Izteikt 27.pantu šādā redakcijā: 

"27.pants. Privāto elektronisko sakaru tīklu īpašnieku tiesības

Privāto elektronisko sakaru tīklu īpašniekiem ir tiesības pieslēgt privāto elektronisko sakaru tīklu publiskajam elektronisko sakaru tīklam."

 

 

 

17.  Izteikt 27.pantu šādā redakcijā: 

“27.pants. Privāto elektronisko sakaru tīklu īpašnieku tiesības

Privāto elektronisko sakaru tīklu īpašniekiem ir tiesības pieslēgt privāto elektronisko sakaru tīklu publiskajam elektronisko sakaru tīklam.”

VI nodaļa

Elektronisko sakaru komersants ar būtisku ietekmi tirgū

29.pants. Elektronisko sakaru komersanta ar būtisku ietekmi tirgū noteikšana

(1) Komisija pēc elektronisko sakaru pakalpojumu tirgus definēšanas un tirgus analīzes var noteikt elektronisko sakaru komersantus, kuriem ir būtiska ietekme konkrētā tirgū. Komisija savu lēmumu pārskata ik reizi, kad tiek veikta elektronisko sakaru pakalpojumu tirgus definēšana un tirgus analīze.

 

 

 

 

 

(2) Komisija var atzīt, ka elektronisko sakaru komersantam ir būtiska ietekme tirgū, ja tas individuāli vai kopā ar citiem elektronisko sakaru komersantiem šajā tirgū atrodas tādā stāvoklī, kas ir līdzvērtīgs dominējošam stāvoklim, tas ir, ekonomiska spēka stāvoklī, kas tam līdz zināmam līmenim ļauj rīkoties neatkarīgi no galalietotājiem. Izvērtējot, vai viens vai vairāki elektronisko sakaru komersanti ir dominējošā stāvoklī tirgū, Komisija pēc iespējas ievēro Eiropas Komisijas izstrādātas tirgus analīzes un būtiskas ietekmes tirgū novērtēšanas vadlīnijas.

16. Izteikt 29.panta otro daļu šādā redakcijā: 

"(2) Regulators var atzīt, ka elektronisko sakaru komersantam ir būtiska ietekme tirgū, ja tas individuāli vai kopā ar citiem elektronisko sakaru komersantiem šajā tirgū atrodas tādā stāvoklī, kas ir līdzvērtīgs dominējošam stāvoklim, tas ir, ekonomiskā spēka stāvoklī, kas tam līdz zināmam līmenim ļauj rīkoties neatkarīgi no citiem elektronisko sakaru komersantiem, lietotājiem vai galalietotājiem. Izvērtējot, vai viens vai vairāki elektronisko sakaru komersanti ir dominējošā stāvoklī tirgū, Regulators pēc iespējas ievēro Eiropas Komisijas izstrādātās tirgus analīzes un būtiskas ietekmes tirgū novērtēšanas vadlīnijas."

 

 

 

18.  Izteikt 29.panta otro daļu šādā redakcijā: 

“(2) Regulators var atzīt, ka elektronisko sakaru komersantam ir būtiska ietekme tirgū, ja tas individuāli vai kopā ar citiem elektronisko sakaru komersantiem šajā tirgū atrodas tādā stāvoklī, kas ir līdzvērtīgs dominējošam stāvoklim, tas ir, ekonomiskā spēka stāvoklī, kas tam līdz zināmam līmenim ļauj rīkoties neatkarīgi no citiem elektronisko sakaru komersantiem, lietotājiem vai galalietotājiem. Izvērtējot, vai viens vai vairāki elektronisko sakaru komersanti ir dominējošā stāvoklī tirgū, Regulators pēc iespējas ievēro Eiropas Komisijas izstrādātās tirgus analīzes un būtiskas ietekmes tirgū novērtēšanas vadlīnijas.”

(3) Elektronisko sakaru komersantam, kuram ir būtiska ietekme atsevišķā tirgū, var būt būtiska ietekme arī saistītā tirgū, ja saikne starp šiem diviem tirgiem ļauj ietekmi vienā tirgū paplašināt uz otru (saistīto) tirgu, tādējādi nostiprinot elektronisko sakaru komersanta ietekmi tirgū.

 

 

 

 

 

30.pants. Elektronisko sakaru pakalpojumu tirgus definēšanas kārtība

(1) Komisija, ievērojot elektronisko sakaru pakalpojumu ģeogrāfisko dalījumu un citus valstī esošus īpašus apstākļus, kā arī Eiropas Komisijas rekomendāciju par konkrētajiem preču un pakalpojumu tirgiem elektronisko sakaru nozarē, nosaka konkrētos elektronisko sakaru pakalpojumu tirgus.

 

 

 

 

 

(2) Nosakot konkrētos elektronisko sakaru pakalpojumu tirgus, Komisija konsultējas ar ieinteresētajiem elektronisko sakaru komersantiem Komisijas noteiktajā konsultāciju kārtībā. Nosakot no Eiropas Komisijas rekomendācijā minētajiem tirgiem atšķirīgus tirgus, Komisija pirms attiecīga lēmuma pieņemšanas konsultējas ar citu Eiropas Savienības dalībvalstu regulatoriem un lēmuma projektu saskaņo ar Eiropas Komisiju.

17. Izteikt 30.panta otro daļu šādā redakcijā: 

"(2) Nosakot konkrētos elektronisko sakaru pakalpojumu tirgus, Regulators konsultējas ar elektronisko sakaru komersantiem Regulatora noteiktajā konsultāciju kārtībā un, ja nepieciešams, ar Konkurences padomi. Nosakot no Eiropas Komisijas rekomendācijā minētajiem tirgiem atšķirīgus tirgus, Regulators pirms attiecīga lēmuma pieņemšanas konsultējas ar citu Eiropas Savienības dalībvalstu regulatoriem un lēmuma projektu saskaņo ar Eiropas Komisiju."

 

 

 

19.  Izteikt 30.panta otro daļu šādā redakcijā: 

“(2) Nosakot konkrētos elektronisko sakaru pakalpojumu tirgus, Regulators konsultējas ar elektronisko sakaru komersantiem Regulatora noteiktajā konsultāciju kārtībā un, ja nepieciešams, ar Konkurences padomi. Nosakot no Eiropas Komisijas rekomendācijā minētajiem tirgiem atšķirīgus tirgus, Regulators pirms attiecīga lēmuma pieņemšanas konsultējas ar citu Eiropas Savienības dalībvalstu regulatoriem un lēmuma projektu saskaņo ar Eiropas Komisiju.”

VII nodaļa

Vispārējā atļauja

 32.pants. Elektronisko sakaru tīkla vai elektronisko sakaru pakalpojumu nodrošināšanas tiesības

(1) Komisija nosaka un publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” to elektronisko sakaru tīklu un elektronisko sakaru pakalpojumu sarakstu, pirms kuru nodrošināšanas un sniegšanas uzsākšanas elektronisko sakaru komersantam jānosūta Komisijai reģistrācijas paziņojums. Komisija reizi gadā pārskata iepriekšminēto sarakstu.

18. Aizstāt 32.panta pirmajā un otrajā daļā vārdus "elektronisko sakaru komersants" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "komersants" (attiecīgā locījumā).

 

 

 

20.  Aizstāt 32.panta pirmajā un otrajā daļā vārdus “elektronisko sakaru komersants” (attiecīgā locījumā) ar vārdu “komersants” (attiecīgā locījumā).

(2) Elektronisko sakaru komersantam ir tiesības uzsākt šā panta pirmajā daļā minētajā sarakstā iekļauto elektronisko sakaru tīklu nodrošināšanu vai elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu, ja tas ir nosūtījis reģistrācijas paziņojumu Komisijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

 

 

 

 

(3) Komisija veido elektronisko sakaru komersantu sarakstu un nodrošina tā publisku pieejamību.

 

 

 

 

 

34.pants. Vispārējās atļaujas noteikumi

(1) Komisija nosaka un publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” vispārējās atļaujas noteikumus.

 

 

 

 

 

(2) Vispārējās atļaujas noteikumos var iekļaut nosacījumus attiecībā uz:

 

 

 

 

 

1) ieguldījumiem universālā pakalpojuma finansēšanā;

 

 

 

 

 

2) informāciju par valsts nodevu;

 

 

 

 

 

3)  elektronisko sakaru pakalpojumu savietojamību un elektronisko sakaru tīklu starpsavienojumiem;

 

 

 

 

 

4) lietotāju izsaukumu maršrutēšanu atbilstoši nacionālajam numerācijas plānam un Eiropas numerācijas telpas numuriem;

 

 

 

 

 

5)  vides, pilsētu un lauku teritoriālās plānošanas prasībām;

 

 

 

 

 

6)  piekļuvi privātiem un publiskiem zemes īpašumiem;

 

 

 

 

 

7) infrastruktūras kopīgu izmantošanu (tajā skaitā tehniskos nosacījumus un finanšu garantijas);

 

 

 

 

 

8) obligāti translējamām radio vai televīzijas programmām;

 

 

 

 

 

9) lietotāju datu, tajā skaitā personas datu, aizsardzību elektronisko sakaru nozarē;

 

 

 

 

 

10) specifiskām patērētāju tiesību aizsardzības prasībām elektronisko sakaru nozarē;

 

 

 

 

 

11) nelikumīga satura informācijas pārraidīšanas ierobežojumiem;

 

 

 

 

 

12) informāciju, kas iesniedzama Komisijai, lai tā varētu uzraudzīt vispārējās atļaujas noteikumu izpildi

 

 

 

 

 

13)  elektronisko sakaru pakalpojumu nodrošināšanu ārkārtas situācijās starp Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, Valsts policiju, neatliekamās medicīniskās palīdzības un gāzes avārijas dienestiem, kā arī numura “112” dienestu un valsts pārvaldes iestādēm; iedzīvotāju informēšanas iespēju ārkārtas situācijās;

19. Papildināt 34.panta otrās daļas 13.punktu aiz vārdiem "gāzes avārijas dienestiem" ar vārdiem "Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centru".

 

 

Redakc. preciz.

21.  Papildināt 34.panta otrās daļas 13.punktu pēc vārdiem “gāzes avārijas dienestiem” ar vārdiem “Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centru”.

14) elektronisko sakaru tīklu elektromagnētiskā starojuma ietekmes ierobežošanu;

 

 

 

 

 

15) piekļuvi elektronisko sakaru komersantiem, kā arī speciālo piekļuves prasību noteikšanas kārtību un kritērijiem elektronisko sakaru komersantiem ar būtisku ietekmi tirgū;

 

 

 

 

 

16) elektronisko sakaru tīklu savienošanas tehniskajiem noteikumiem un prasībām elektromagnētisko traucējumu novēršanai elektronisko sakaru tīklos;

 

 

 

 

 

17) publisko elektronisko sakaru tīklu aizsardzību pret neautorizētu piekļuvi;

 

 

 

 

 

18) komercdarbībai koplietojamo radiofrekvenču spektra lietošanu;

 

 

 

 

 

19) atbilstību Eiropas Kopienas oficiālajā žurnālā publicētajiem standartiem vai specifikācijām.

 

 

 

 

 

37.pants. Operatora tiesības un pienākumi attiecībā uz piekļuvi un starpsavienojumu

(1) Lai nodrošinātu elektronisko sakaru pakalpojumu savietojamību, operatoram ir tiesības un, ja to pieprasa citi elektronisko sakaru komersanti, arī pienākums sarunu ceļā panākt vienošanos par piekļuvi publiskajiem elektronisko sakaru tīkliem vai starpsavienojumu un noslēgt piekļuves vai starpsavienojuma līgumu.

 

 

 

 

 

(2) Piekļuves un starpsavienojumu noteikumiem, ko operators izvirza citiem elektronisko sakaru komersantiem, jāatbilst saistībām, ko tam uzlikusi Komisija saskaņā ar šo likumu.

 

 

< p class=MsoNormal style='text-align:justify'> 

 

 

(3) Informāciju, ko elektronisko sakaru komersants saņēmis pirms sarunām, sarunu procesa laikā vai pēc sarunām par piekļuvi vai starpsavienojumu, var izmantot tikai tam nolūkam, kādam šī informācija ir sniegta, turklāt ievērojot tās konfidencialitāti. Saņemto informāciju aizliegts nodot citām personām (struktūrvienībām, meitas uzņēmumiem vai partneriem), kurām tā nodrošinātu konkurences priekšrocības.

 

 

 

 

 

(4) Divi elektronisko sakaru komersanti slēdz publisko elektronisko sakaru tīklu piekļuves vai starpsavienojuma līgumu, kurā tiek iekļauti visi tehniskie, komerciālie un citi piekļuves vai starpsavienojuma noteikumi. Piekļuves vai starpsavienojuma līgumu noformē trijos eksemplāros. Desmit dienu laikā pēc līguma noslēgšanas vienu tā eksemplāru iesniedz Komisijai.

20. Izteikt 37.panta ceturto daļu šādā redakcijā: 

"(4) Divi elektronisko sakaru komersanti slēdz publisko elektronisko sakaru tīklu piekļuves vai starpsavienojuma līgumu, kurā tiek iekļauti visi tehniskie, komerciālie un citi piekļuves vai starpsavienojuma noteikumi. Starpsavienojuma līgumu noformē trijos eksemplāros. Desmit darbdienu laikā pēc starpsavienojuma līguma noslēgšanas vienu tā eksemplāru iesniedz Regulatoram."

 

 

 

22.  Izteikt 37.panta ceturto daļu šādā redakcijā: 

“(4) Divi elektronisko sakaru komersanti slēdz publisko elektronisko sakaru tīklu piekļuves vai starpsavienojuma līgumu, kurā tiek iekļauti visi tehniskie, komerciālie un citi piekļuves vai starpsavienojuma noteikumi. Starpsavienojuma līgumu noformē trijos eksemplāros. Desmit darbdienu laikā pēc starpsavienojuma līguma noslēgšanas vienu tā eksemplāru iesniedz Regulatoram.”

39.pants. Caurredzamības saistības

(1) Komisija, ņemot vērā tirgus analīzes rezultātus, var elektronisko sakaru komersantam ar būtisku ietekmi tirgū noteikt, grozīt vai atcelt caurredzamības saistības piekļuves vai starpsavienojumu jomā. Caurredzamības saistības var ietvert noteiktas informācijas (uzskaite, tehniskie un tīkla raksturparametri, cenu un tarifu, piekļuves un starpsavienojumu nodrošināšanas un izmantošanas nosacījumi) publiskošanas un pamatpiedāvājumu publicēšanas saistības un prasības attiecībā uz publicējamiem pamatpiedāvājumiem.

 

 

 

 

 

(2) Ja elektronisko sakaru komersantam ar būtisku ietekmi tirgū ir noteikts vienlīdzīgas attieksmes pienākums, tad Komisija var prasīt, lai tas publicē piekļuves, starpsavienojumu, iekārtu kopīgas izmantošanas, nomāto līniju vai atsaistītas piekļuves abonentlīnijām pamatpiedāvājumus, kuros iekļautā informācija būtu detalizēti atdalīta, un nodrošinātu, ka elektronisko sakaru komersantiem — pakalpojumu saņēmējiem nav jāmaksā par iekārtām vai aprīkojumu, kas pieprasītajam pakalpojumam nav nepieciešams.

 

 

 

 

 

(3) Elektronisko sakaru komersants ar būtisku ietekmi tirgū izstrādā piekļuves vai starpsavienojumu, iekārtu kopīgas izmantošanas, nomāto līniju vai atsaistītas piekļuves abonentlīnijām pamatpiedāvājumu Komisijas noteiktajā kārtībā un nodrošina tā publisku pieejamību.

21. Izteikt 39.panta trešo daļu šādā redakcijā: 

"(3) Elektronisko sakaru komersants ar būtisku ietekmi tirgū Regulatora noteiktajā kārtībā publicē pamatpiedāvājumu piekļuves vai starpsavienojumu, iekārtu kopīgas izmantošanas, nomāto līniju vai atsaistītas piekļuves abonentlīnijām."

 

 

 

23.  Izteikt 39.panta trešo daļu šādā redakcijā: 

“(3) Elektronisko sakaru komersants ar būtisku ietekmi tirgū Regulatora noteiktajā kārtībā publicē pamatpiedāvājumu piekļuves vai starpsavienojumu, iekārtu kopīgas izmantošanas, nomāto līniju vai atsaistītas piekļuves abonentlīnijām.”

(4) Komisijai ir tiesības:

1) noteikt un publicēt laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” prasības attiecībā uz piekļuves, starpsavienojumu, iekārtu kopīgas izmantošanas, nomāto līniju vai atsaistītas piekļuves abonentlīnijām pamatpiedāvājumā ietveramo informāciju un nepieciešamo tās detalizācijas līmeni;

 

 

 

 

 

2) noteikt piekļuves, starpsavienojumu, iekārtu kopīgas izmantošanas, nomāto līniju vai atsaistītas piekļuves abonentlīnijām pamatpiedāvājuma publicēšanas veidu;

 

 

 

 

 

3) noteikt grozījumus publicētajā piekļuves, starpsavienojumu, iekārtu kopīgas izmantošanas, nomāto līniju vai atsaistītas piekļuves abonentlīnijām pamatpiedāvājumā, ja tā nosacījumi neatbilst Komisijas prasībām.

 

 

 

 

 

45.pants. Kārtība, kādā publicējama informācija par piekļuves vai starpsavienojumu jomā noteiktajām saistībām

(1) Komisija mēneša laikā no attiecīga lēmuma pieņemšanas dienas publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” informāciju par tirgus analīzes rezultātiem, kā arī par īpašajiem pienākumiem un saistībām, kas uzliktas elektronisko sakaru komersantiem piekļuves vai starpsavienojumu jomā.

 

 

 

 

 

(2) Publicēto informāciju par tirgus analīzes rezultātiem, kā arī par īpašajiem pienākumiem un saistībām, kas uzliktas publisko elektronisko sakaru tīklu operatoriem, Komisija nosūta Eiropas Komisijai tās noteiktajā kārtībā.

 

 

 

 

 

(3) Elektronisko sakaru komersantiem ir pienākums informēt Komisiju par piekļuves, starpsavienojumu, iekārtu kopīgas izmantošanas, nomāto līniju vai atsaistītas piekļuves abonentlīnijām pamatpiedāvājuma publicēšanu ne vēlāk kā triju darba dienu laikā pēc piekļuves, starpsavienojumu, iekārtu kopīgas izmantošanas, nomāto līniju vai atsaistītas piekļuves abonentlīnijām pamatpiedāvājuma publicēšanas.

 

 

 

 

 

(4) Komisija savā interneta mājas lapā uztur un regulāri atjauno informāciju par noslēgtajiem piekļuves, starpsavienojuma, iekārtu kopīgas izmantošanas, nomāto līniju vai atsaistītas piekļuves abonentlīnijām līgumiem.

 

 

 

 

 

(5) Komisija reizi gadā publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” ziņojumu par izmaksu aprēķināšanas metodikas ievērošanu.

22. Papildināt 45.panta piekto daļu aiz vārdiem "izmaksu aprēķināšanas" ar vārdiem "un attiecināšanas".

 

 

Redakc. preciz.

24.  Papildināt 45.panta piekto daļu pēc vārdiem “izmaksu aprēķināšanas” ar vārdiem “un attiecināšanas”.

XI nodaļa

Radiofrekvenču spektrs un numerācija

47.pants. Radiofrekvenču spektra vai numerācijas lietošanas tiesības 

(1) Radiofrekvenču spektra un numerācijas izmantošanai komercdarbībai Komisija piešķir radiofrekvenču spektra vai numerācijas lietošanas tiesības. Komisija nosaka kārtību, kādā tiek piešķirtas, pagarinātas un anulētas radiofrekvenču spektra un numerācijas lietošanas tiesības.

23.  47.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā: 

"(1) Radiofrekvenču spektra un numerācijas izmantošanai komercdarbībai Regulators piešķir radiofrekvenču spektra vai numerācijas lietošanas tiesības. Regulators nosaka kārtību, kādā tiek piešķirtas, pagarinātas, anulētas un tālāk nodotas radiofrekvenču spektra un numerācijas lietošanas tiesības.";

 

 

 

25.  47.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā: 

“(1) Radiofrekvenču spektra un numerācijas izmantošanai komercdarbībai Regulators piešķir radiofrekvenču spektra vai numerācijas lietošanas tiesības. Regulators nosaka kārtību, kādā tiek piešķirtas, pagarinātas, anulētas un tālāk nodotas radiofrekvenču spektra un numerācijas lietošanas tiesības.”;

(2) Fiziskā vai juridiskā persona var pieprasīt radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības, bet elektronisko sakaru komersants — arī numerācijas lietošanas tiesības.

 

 

 

 

 

(3) Komercdarbībai izmantojamo radiofrekvenču spektra vai numerācijas lietošanas tiesību pieprasījumu iesniedz Komisijai tās noteiktajā kārtībā, paredzot, ka Komisija lēmumu par:

 

 

 

 

 

1) radiofrekvenču spektra lietošanas tiesībām pieņem un publicē sešu nedēļu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas. Ja tiek izsludināts konkurss vai izsole radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanai, Komisija lēmumu pieņem ne vēlāk kā astoņu mēnešu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas;

 

 

 

 

 

2) numerācijas lietošanas tiesībām pieņem un publicē triju nedēļu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas. Ja tiek izsludināts konkurss vai izsole numerācijas lietošanas tiesību piešķiršanai, Komisija lēmumu pieņem ne vēlāk kā sešu nedēļu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas.

 

 

 

 

 

(4) Radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības, kas netiek izmantotas komercdarbībai, piešķir šā likuma 50.pantā noteiktajā kārtībā.

 

 

 

 

 

(5) Ministru kabinets nosaka radiofrekvenču spektra joslas, kuru efektīvas izmantošanas labad ir nepieciešams ierobežot radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību piešķiršanu komercdarbībai elektronisko sakaru nozarē. Šajos gadījumos Komisija rīko konkursu vai izsoli saskaņā ar Komisijas apstiprinātu nolikumu un piešķir radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības konkursa vai izsoles uzvarētājam. Komisija nosaka kārtību, kādā elektronisko sakaru komersantiem, kuriem beidzas piešķirtās radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības šajās joslās, var pagarināt piešķirto radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību termiņu.

 

 

 

 

 

(51) Komercdarbība bez Komisijas piešķirto radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību saņemšanas atļauta, ja to veic radiofrekvenču spektra joslās vai radiofrekvenču kanālos, kuri noteikti koplietojamo radiofrekvenču piešķīruma lietošanas atļaujā.

 

 

 

 

 

(6) Konkursa vai izsoles uzvarētājam attiecībā uz radioiekārtu darbību jāsaņem radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļauja šā likuma 50.pantā noteiktajā kārtībā.

 

 

 

 

 

(7) Ja elektronisko sakaru komersantam komercdarbības veikšanai ir piešķirtas radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības, tad Komisija var noteikt šādus specifiskus lietošanas tiesību nosacījumus:

 

 

 

 

 

1) prasības attiecībā uz elektronisko sakaru pakalpojumiem, elektronisko sakaru tīkliem vai tehnoloģijām, kuru sniegšanai, nodrošināšanai vai izmantošanai piešķirtas radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības;

 

 

 

 

 

2) prasības attiecībā uz radiofrekvenču spektra efektīvu izmantošanu un pārklājuma nodrošināšanu;

 

 

 

 

 

3) tehniskās prasības attiecībā uz iespējamo kaitīgo radiotraucējumu ietekmes novēršanu;

 

 

 

 

 

4) radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību darbības termiņu;

 

 

 

 

 

5) komercdarbībai piešķirto radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību tālāknodošanas kārtību;

 

 

 

 

 

6) nosacījumus par radiofrekvenču spektra lietošanas tiesību maksu;

 

 

 

 

 

7) saistības, kādas jāpilda elektronisko sakaru komersantam, kurš radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības saņēmis konkursa vai izsoles rezultātā;

 

 

 

 

 

8) prasības, kas izriet no starptautiskajiem radiofrekvenču spektra lietošanas nolīgumiem.

 

 

 

 

 

(8) Ja elektronisko sakaru komersantam ir piešķirtas numerācijas lietošanas tiesības, Komisija var noteikt šādus specifiskus lietošanas tiesību nosacījumus:

 

 

 

 

 

1) prasības attiecībā uz elektronisko sakaru pakalpojumiem, kuru sniegšanai piešķirtas numerācijas lietošanas tiesības;

 

 

 

 

 

2) prasības attiecībā uz numerācijas resursu efektīvu izmantošanu;

izslēgt astotās daļas 2. un 9.punktā vārdu "resursu";

 

 

 

izslēgt astotās daļas 2. un 9.punktā vārdu “resursu”;

3) numuru saglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanas nosacījumus;

 

 

 

 

 

4) prasību nodrošināt publiski pieejamu abonentu sarakstu;

 

 

 

 

 

5) numerācijas lietošanas tiesību darbības maksimālo termiņu;

 

 

 

 

 

6) piešķirto numerācijas lietošanas tiesību tālāknodošanas kārtību;

 

 

 

 

 

7) nosacījumus attiecībā uz numerācijas lietošanas tiesību maksu;

 

 

 

 

 

8) saistības, kādas jāpilda elektronisko sakaru komersantam, kurš numerācijas lietošanas tiesības saņēmis konkursa vai izsoles rezultātā;

 

 

 

 

 

9) prasības, kas izriet no starptautiskajiem numerācijas resursu lietošanas nolīgumiem.

 

 

 

 

 

 

papildināt pantu ar devīto daļu šādā redakcijā: 

"(9) Ministru kabinets nosaka prasības radiofrekvenču spektra un numerā­cijas racionālai un efektīvai izmantošanai."

 

 

 

papildināt pantu ar devīto daļu šādā redakcijā: 

“(9) Ministru kabinets nosaka prasības radiofrekvenču spektra un numerācijas racionālai un efektīvai izmantošanai.”

48.pants. Radiofrekvenču spektra un numerācijas resursu datu bāzes

(1) Elektronisko sakaru direkcija veido un uztur radiofrekvenču spektra, numerācijas resursu, numura saglabāšanas pakalpojuma un atrašanās vietas informācijas datu bāzes.

24.  48.pantā:

izteikt nosaukumu šādā redakcijā: 

"48.pants. Radiofrekvenču spektra un numerācijas datu bāzes";

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā: 

"(1) Elektronisko sakaru direkcija veido un uztur radiofrekvenču spektra, numerācijas un atrašanās vietas informācijas datu bāzes.";

 

 

Redakc. preciz.

26.  48.pantā:

izteikt panta nosaukumu un pirmo daļu šādā redakcijā: 

“48.pants. Radiofrekvenču spektra un numerācijas datu bāzes

(1) Elektronisko sakaru direkcija veido un uztur radiofrekvenču spektra, numerācijas un atrašanās vietas informācijas datu bāzes.”;

(2) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā Elektronisko sakaru direkcija nodrošina no elektronisko sakaru komersantiem saņemto datu par izsaucēja atrašanās vietu apstrādi, uzturēšanu un tālāku nodošanu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, Valsts policijai, valsts drošības iestādēm, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam, neatliekamās medicīniskās palīdzības un gāzes avārijas dienestiem vai numura “112” dienestam.

papildināt otro daļu aiz vārdiem "Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam" ar vārdiem "Valsts ieņēmumu dienesta Finanšu policijas pārvaldei, Valsts ieņēmumu dienesta Muitas kriminālpārvaldei" un aiz vārdiem "gāzes avārijas dienestiem" ar vārdiem "Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centram";

 

 

Redakc. preciz.

papildināt otro daļu pēc vārdiem “Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam” ar vārdiem “Valsts ieņēmumu dienesta Finanšu policijas pārvaldei, Valsts ieņēmumu dienesta Muitas kriminālpārvaldei” un pēc vārdiem “gāzes avārijas dienestiem” — ar vārdiem “Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centram”;

(3) Elektronisko sakaru direkcija nodrošina Komisijai piekļuvi komercdarbībai paredzēto radiofrekvenču spektra un numerācijas resursu datu bāzēm Komisijas funkciju izpildei nepieciešamajā apjomā.

izslēgt trešajā daļā vārdu "resursu";

 

 

 

izslēgt trešajā daļā vārdu “resursu”;

(4) Elektronisko sakaru direkcija nodrošina operatoram piekļuvi numura saglabāšanas pakalpojuma datu bāzei, kad operators sniedz abonentam numura saglabāšanas pakalpojumu.

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā: 

"(4) Elektronisko sakaru direkcija nodrošina elektronisko sakaru komersantam piekļuvi numerācijas datu bāzei, tai skaitā informācijai par tiem galalietotāja lietošanā nodotajiem numuriem, kurus galalietotājs ir saglabājis, saņemot numura saglabāšanas pakalpojumu."

 

 

 

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā: 

“(4) Elektronisko sakaru direkcija nodrošina elektronisko sakaru komersantam piekļuvi numerācijas datu bāzei, tai skaitā informācijai par tiem galalietotāja lietošanā nodotajiem numuriem, kurus galalietotājs ir saglabājis, saņemot numura saglabāšanas pakalpojumu.”

52.pants. Kaitīgie radiotraucējumi

(1) Radioiekārtas uzstāda un izmanto tā, lai neradītu kaitīgos radiotraucējumus. Jūras un gaisa kuģniecības ārkārtas situāciju, avārijas un briesmu signālu radiofrekvenču izmantošana atļauta tikai attiecīgu situāciju gadījumos.

 

 

 

 

 

(2) Elektronisko sakaru direkcija izskata pieteikumus par kaitīgajiem radiotraucējumiem radio un televīzijas programmu uztveršanā un radiosakaru darbībā un noskaidro to cēloņus.

 

 

 

 

 

(3) Satiksmes ministrija aizliedz vai ierobežo radioiekārtas lietošanu, lai novērstu kaitīgos radiotraucējumus vai šādu radiotraucējumu rašanos.

 

 

 

 

 

(4) Ja radioiekārtas lietošana var radīt kaitīgus radiotraucējumus valsts drošībai, sabiedriskajai kārtībai, kā arī apdraudējumu kuģošanas un gaisa satiksmes drošībai, piekļuve radioiekārtai un tās lietošanas pārtraukšana nodrošināma nekavējoties. Valsts vai Militārajai policijai vai valsts drošības iestādei ir pienākums šajā panta daļā noteiktajos gadījumos pēc Elektronisko sakaru direkcijas pieprasījuma sniegt tai nepieciešamo tiesisko palīdzību.

25. Izteikt 52.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ja radioiekārtas lietošana vai tās radītie kaitīgie radiotraucējumi var izraisīt valsts drošības, sabiedriskās kārtības, kā arī kuģošanas un gaisa satiksmes drošības apdraudējumu, radioiekārtas lietošanas pārtraukšanu pēc Elektronisko sakaru direkcijas pieprasījuma atbilstoši kompetencei nekavējoties nodrošina Valsts policija vai Militārā policija, vai valsts drošības iestāde."

 

 

Redakc. preciz.

27.  Izteikt 52.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Ja radioiekārtas lietošana vai tās radītie kaitīgie radiotraucējumi var izraisīt valsts drošības, sabiedriskās kārtības, kā arī kuģošanas un gaisa satiksmes drošības apdraudējumu, radioiekārtas lietošanas pārtraukšanu pēc Elektronisko sakaru direkcijas pieprasījuma atbilstoši savai kompetencei nekavējoties nodrošina Valsts policija vai Militārā policija, vai valsts drošības iestāde.”

54.pants. Radiofrekvenču spektra lietošana valsts aizsardzības un drošības vajadzībām

Radiofrekvences joslās, kuras nacionālajā radiofrekvenču plānā iedalītas tikai valsts aizsardzības un drošības vajadzībām paredzēto radiosakaru sistēmu darbībai atbilstoši nacionālajā radiofrekvenču plānā noteiktajam radiosakaru veidam, lieto attiecīgais radiofrekvenču spektra lietotājs. Kārtību, kādā radiofrekvences tiek lietotas joslās, kuras nacionālajā radiofrekvenču plānā iedalītas gan valsts aizsardzības un drošības, gan tautsaimniecības vajadzībām paredzēto radiosakaru sistēmu darbībai, nosaka Ministru kabinets.

 

26. Izteikt 54.pantu šādā redakcijā: 

"54.pants. Radiofrekvenču spektra lietošana valsts aizsardzībai vai drošībai, kā arī speciālo radiolīdzekļu izmantošanas kārtība

(1) Radiofrekvences joslās, kuras nacionālajā radiofrekvenču plānā iedalītas tikai valsts aizsardzībai vai drošībai paredzēto radiosakaru sistēmu darbībai atbilstoši nacionālajā radiofrekvenču plānā noteiktajam radiosakaru veidam, lieto attiecīgais radiofrekvenču spektra lietotājs.

(2) Ministru kabinets nosaka speciālo radiolīdzekļu izmantošanas kārtību, tehniskās prasības speciālo radiolīdzekļu darbībai un elektromagnētiskā izstarojuma ierobežošanai, objektus un gadījumus, kuros var pielietot speciālos radiolīdzekļus nevēlamu radiosakaru pārtraukšanai."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbildīgā komisija

Papildināt 54.panta otrajā daļā pēc vārda “kuros” ar vārdiem “valsts aizsardzības un drošības vajadzībām”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

28.  Izteikt 54.pantu šādā redakcijā: 

“54.pants. Radiofrekvenču spektra lietošana valsts aizsardzībai vai drošībai, kā arī speciālo radiolīdzekļu izmantošanas kārtība

(1) Radiofrekvences joslās, kuras nacionālajā radiofrekvenču plānā iedalītas tikai valsts aizsardzībai vai drošībai paredzēto radiosakaru sistēmu darbībai atbilstoši nacionālajā radiofrekvenču plānā noteiktajam radiosakaru veidam, lieto attiecīgais radiofrekvenču spektra lietotājs.

(2) Ministru kabinets nosaka speciālo radiolīdzekļu izmantošanas kārtību, tehniskās prasības speciālo radiolīdzekļu darbībai un elektromagnētiskā izstarojuma ierobežošanai, objektus un gadījumus, kuros valsts aizsardzības un drošības vajadzībām var pielietot speciālos radiolīdzekļus nevēlamu radiosakaru pārtraukšanai.”

55.pants. Nacionālie numerācijas resursi

(1) Komisija piešķir, pagarina un anulē lietošanas tiesības un rezervē numerācijas resursus.

27.  55.pantā:

izteikt nosaukumu šādā redakcijā: 

"55.pants. Nacionālā numerācija";

izslēgt pirmo daļu;

 

 

Redakc. preciz.

29.  55.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā: 

“55.pants. Nacionālā numerācija”;

izslēgt pirmo daļu;

(2) Kārtību, kādā piešķir, lieto, rezervē, pagarina vai anulē numerācijas resursus  un atsakās no tiem, nosaka Ministru kabinets.

izteikt otro daļu šādā redakcijā: 

"(2) Kārtību, kādā Elektronisko sakaru direkcija pārvalda numerāciju, izveidojot un uzturot numerācijas datu bāzi, nosaka Ministru kabinets."

 

 

 

izteikt otro daļu šādā redakcijā: 

“(2) Kārtību, kādā Elektronisko sakaru direkcija pārvalda numerāciju, izveidojot un uzturot numerācijas datu bāzi, nosaka Ministru kabinets.”

(3) Ja esošie numerācijas resursi ir nepietiekami, Ministru kabinets nosaka kārtību un termiņu pārejai uz slēgto astoņciparu numerācijas shēmu.

 

 

 

 

 

56.pants. Nacionālais numerācijas plāns

Ministru kabinets apstiprina nacionālo numerācijas plānu, kas nosaka publiskā telefonu tīkla, lietotāja numura, elektronisko sakaru pakalpojuma numura struktūru un formātu tā identifikācijai un maršrutēšanai, kā arī numura sastādīšanas procedūras.

28. Izteikt 56.pantu šādā redakcijā: 

"56.pants. Nacionālais numerācijas plāns

Ministru kabinets apstiprina nacionālo numerācijas plānu, kas nosaka numura struktūru un formātu tā identifikācijai un maršrutēšanai, numura sastādīšanas procedūras, kā arī numerācijas lietošanas kārtību."

22

Atbildīgā komisija

Aizstāt 56.pantā vārdu “kārtību” ar vārdiem “mērķus un veidus”.

Atbalstīts

30.  Izteikt 56.pantu šādā redakcijā: 

“56.pants. Nacionālais numerācijas plāns

Ministru kabinets apstiprina nacionālo numerācijas plānu, kas nosaka numura struktūru un formātu tā identifikācijai un maršrutēšanai, numura sastādīšanas procedūras, kā arī numerācijas lietošanas mērķus un veidus.”

57.pants. Numura saglabāšanas pakalpojums

(1) Ja abonents pieprasa saglabāt publiskā telefonu tīkla numuru, tad, mainot publiskā telefonu tīkla operatoru, abonentam tiek nodrošināta iespēja saglabāt tā lietošanā nodoto publiskā telefonu tīkla numuru nacionālajā numerācijas plānā ģeogrāfiskās numerācijas teritorijā vai jebkurā citā vietā, ja abonenta numurs nav saistīts ar ģeogrāfisko numerāciju.

29.  57.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā: 

"(1) Mainot elektronisko sakaru komersantu, pēc galalietotāja pieprasījuma viņam tiek nodrošināta iespēja saglabāt tā lietošanā nodoto elektronisko sakaru komersantam piešķirto numuru nacionālajā numerācijas plānā ģeogrāfiskās numerācijas teritorijā vai jebkurā citā vietā, ja galalietotāja numurs nav saistīts ar ģeogrāfisko numerāciju.";

23

Deputāts U.Augulis

Izslēgt grozījumus 57.panta 1.daļā.

Neatbals-tīts

31.  57.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā: 

“(1) Mainot elektronisko sakaru komersantu, pēc galalietotāja pieprasījuma viņam tiek nodrošināta iespēja saglabāt tā lietošanā nodoto elektronisko sakaru komersantam piešķirto numuru nacionālajā numerācijas plānā ģeogrāfiskās numerācijas teritorijā vai jebkurā citā vietā, ja galalietotāja numurs nav saistīts ar ģeogrāfisko numerāciju.”;

(2) Komisija nosaka numura saglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanas noteikumus un šā pakalpojuma ieviešanas termiņus.

 

 

 

 

 

(3) Operators, kas sniedz balss telefonijas pakalpojumus, nodrošina abonentam numura saglabāšanas pakalpojumu.

 

izteikt trešo daļu šādā redakcijā: 

"(3) Elektronisko sakaru komersants, kas sniedz balss telefonijas pakalpojumus, nodrošina galalietotājam numura saglabāšanas pakalpojumu.";

24

Deputāts U.Augulis

Izslēgt grozījumus 57.panta 3.daļā.

Neatbals-tīts

izteikt trešo daļu šādā redakcijā: 

“(3) Elektronisko sakaru komersants, kas sniedz balss telefonijas pakalpojumus, nodrošina galalietotājam numura saglabāšanas pakalpojumu.”;

(31) Elektronisko sakaru direkcija sniedz operatoram, kas sniedz balss telefonijas pakalpojumus, numura saglabāšanas pakalpojumu, izveidojot un uzturot numuru saglabāšanas pakalpojuma datu bāzi.

izslēgt 3.1 daļu.

 

 

 

izslēgt 3.1 daļu.

(4) Komisija veicina to, ka tarifi starpsavienojumam attiecībā uz numura saglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanu ir tuvināti izmaksām un abonenta tiešie izdevumi, ja tādi ir, nav šķērslis numura saglabāšanas pakalpojuma izmantošanai.

 

 

 

 

 

(5) Komisija nenosaka mazumtirdzniecības tarifus numura saglabāšanas pakalpojumam.

 

 

 

 

 

58.pants. Ikgadējā valsts nodeva par radiofrekvenču spektra vai numerācijas resursu lietošanas tiesībām

(1) Par radiofrekvenču spektra un numerācijas resursu lietošanas tiesībām maksājama ikgadēja valsts nodeva, kuras likmes, maksāšanas kārtību un atvieglojumus nosaka Ministru kabinets.

(2) Valsts nodevu ieskaita valsts budžetā, un no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem tiek nodrošināts finansējums:

1) elektronisko sakaru nozares politikas īstenošanai;

2) universālā pakalpojuma finansēšanai;

3) Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto projektu un pasākumu finansēšanai elektronisko sakaru infrastruktūras attīstības jomā.

30. Izslēgt 58.panta nosaukumā un pirmajā daļā vārdu "resursu".

 

 

 

32.  Izslēgt 58.panta nosaukumā un pirmajā daļā vārdu “resursu”.

64.pants. Universālā pakalpojuma saistības

(1) Lai Latvijas teritorijā nodrošinātu universālā pakalpojuma sniegšanu, Komisija elektronisko sakaru komersantam nosaka universālā pakalpojuma saistības.

 

 

 

 

 

(2) Komisija nosaka universālā pakalpojuma saistības, nodrošinot, ka universālo pakalpojumu sniedz ekonomiski izdevīgākajā veidā, un paredzot galalietotājiem iespēju saņemt universālā pakalpojuma saistībās ietvertos pakalpojumus.

 

 

 

 

 

 (3) Komisija, izmantojot efektīvu, objektīvu, caurredzamu un vienlīdzīgu saistību noteikšanas kārtību, nosaka vienu vai vairākus elektronisko sakaru komersantus, kuriem ir pienākums sniegt universālo pakalpojumu visā Latvijas teritorijā vai kādā tās daļā, un nodrošina to, ka elektronisko sakaru komersantam nav liegta iespēja tikt noteiktam par universālā pakalpojuma sniedzēju.

 

 

 

 

 

31.  64.pantā:

papildināt trešo daļu ar otro teikumu šādā redakcijā: 

"Katru no universālajā pakalpojumā ietilpstošajiem pakalpojumiem var sniegt cits elektronisko sakaru komersants.";

 

 

 

 

 

 

 

 

Redakc. preciz.

 

 

 

 

 

33.  64.pantā:

papildināt trešo daļu ar teikumu šādā redakcijā: 

“Katru no universālajā pakalpojumā ietilpstošajiem pakalpojumiem var sniegt cits elektronisko sakaru komersants.”;

(4) Elektronisko sakaru komersants, sniedzot universālo pakalpojumu, nodrošina tādus nosacījumus, lai galalietotājiem nebūtu jāmaksā par elektronisko sakaru pakalpojumiem, kuri nav nepieciešami pieprasīto pakalpojumu sniegšanai.

 

 

 

 

 

(5) Komisija uzrauga universālā pakalpojuma saistību izpildi.

 

 

 

 

 

(6) Komisijai ir tiesības noteikt rēķina detalizācijas prasības elektronisko sakaru komersantam, kuram ir noteiktas universālā pakalpojuma saistības, lai galalietotājiem nodrošinātu iespēju pārraudzīt un kontrolēt izdevumus, kā arī izvairīties no nepamatotas pakalpojumu pārtraukšanas.

 

 

 

 

 

 

papildināt pantu ar septīto daļu šādā redakcijā: 

"(7) Regulators pārrauga universālajā pakalpojumā ietilpstošo pakalpo­jumu tarifu attīstību un līmeni, ņemot vērā patēriņa cenas valstī un iedzīvotāju ienākumus."

 

 

 

papildināt pantu ar septīto daļu šādā redakcijā: 

“(7) Regulators pārrauga universālajā pakalpojumā ietilpstošo pakalpojumu tarifu attīstību un līmeni, ņemot vērā patēriņa cenas valstī un iedzīvotāju ienākumus.”

65.pants. Universālā pakalpojuma saistību tīro izmaksu noteikšana un zaudējumu kompensēšana

(1) Universālā pakalpojuma saistību izmaksu kompensāciju un tās izmaksas kārtību nosaka Komisija. Kompensācijas mehānisms ir caurredzams un rada pēc iespējas mazāku tirgus kropļojumu, ievērojot vienlīdzīgas attieksmes un samērīguma principu.

 

 

 

 

 

(2) Elektronisko sakaru komersants, kuram ir noteiktas universālā pakalpojuma saistības, aprēķina universālā pakalpojuma saistību tīrās izmaksas saskaņā ar Komisijas noteikto universālā pakalpojuma saistību tīro izmaksu aprēķināšanas un noteikšanas metodiku.

 

 

 

 

 

(3) Komisija apstiprina universālā pakalpojuma saistību tīro izmaksu aprēķināšanas un noteikšanas metodiku un elektronisko sakaru komersanta aprēķinātās universālā pakalpojuma saistību tīrās izmaksas. Elektronisko sakaru komersants, kas sniedz universālo pakalpojumu, nodrošina, ka universālā pakalpojuma saistību tīro izmaksu aprēķinu pārbauda zvērināts revidents vai zvērinātu revidentu komercsabiedrība.

 

32. Izteikt 65.panta trešo daļu šādā redakcijā: 

"(3) Regulators apstiprina universālā pakalpojuma saistību tīro izmaksu aprēķināšanas un noteikšanas metodiku un elektronisko sakaru komersanta aprēķinātās universālā pakalpojuma saistību tīrās izmaksas. Elektronisko sakaru komersants, kas sniedz universālo pakalpojumu, nodrošina, ka universālā pakalpojuma saistību tīro izmaksu aprēķinu pārbauda zvērināts revidents vai zvērinātu revidentu komercsabiedrība. Tīro izmaksu aprēķins un zvērināta revidenta vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības ziņojums ir pieejams publiski."

 

 

 

34.  Izteikt 65.panta trešo daļu šādā redakcijā: 

“(3) Regulators apstiprina universālā pakalpojuma saistību tīro izmaksu aprēķināšanas un noteikšanas metodiku un elektronisko sakaru komersanta aprēķinātās universālā pakalpojuma saistību tīrās izmaksas. Elektronisko sakaru komersants, kas sniedz universālo pakalpojumu, nodrošina, ka universālā pakalpojuma saistību tīro izmaksu aprēķinu pārbauda zvērināts revidents vai zvērinātu revidentu komercsabiedrība. Tīro izmaksu aprēķins un zvērināta revidenta vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības ziņojums ir pieejams publiski.”

(4) Tīrās izmaksas, kas izriet no universālā pakalpojuma saistību izpildes, kompensē saskaņā ar noteikto kompensācijas mehānismu, ja elektronisko sakaru komersants, kas sniedz universālo pakalpojumu, pierāda, ka ir pakļauts netaisnīgam apgrūtinājumam un saistību izpilde rada zaudējumus.

 

 

 

 

 

(5) Zaudējumus, kas izriet no universālā pakalpojuma saistību izpildes, nekompensē, ja universālā pakalpojuma saistības rada arī papildu ieguvumu un tas pārsniedz netaisnīga apgrūtinājuma radītos zaudējumus.

 

 

 

 

 

(6) Komisija katru gadu publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” ziņojumu, kurā informē par universālā pakalpojuma saistību tīrajām izmaksām.

 

 

 

 

 

66.pants. Universālā pakalpojuma finansēšanas un kompensācijas mehānisms

(1) Lai kompensētu universālā pakalpojuma saistību tīrās izmaksas, var izveidot universālā pakalpojuma fondu vai citu finansēšanas un kompensācijas mehānismu.

 

25

Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs E.Jakrins

Aizstāt likuma 66.panta 1.daļā vārdus “var izveidot” ar vārdu “izveido”.

Atbalstīts

35.  66.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus “var izveidot” ar vārdu “izveido”;

 

(2) Universālā pakalpojuma finansēšanas un kompensācijas mehānismu un kārtību, kādā tiek veiktas iemaksas no universālā pakalpojuma saistību izpildes izrietošo zaudējumu kompensēšanai, nosaka Ministru kabinets. Veiktās iemaksas izmantojamas tikai zaudējumu kompensēšanai.

33.  66.pantā:

aizstāt otrās daļas pirmajā teikumā vārdus "no universālā pakalpojuma saistību izpildes izrietošo zaudējumu kompensēšanai" ar vārdiem "universālā pakalpojuma saistību izpildes radīto zaudējumu kompensēšanai";

 

 

 

aizstāt otrās daļas pirmajā teikumā vārdus “no universālā pakalpojuma saistību izpildes izrietošo zaudējumu kompensēšanai” ar vārdiem “universālā pakalpojuma saistību izpildes radīto zaudējumu kompensēšanai”;

(3) Universālā pakalpojuma kompensācijas mehānismu pārvalda Komisija.

izteikt trešo daļu šādā redakcijā: 

"(3) Universālā pakalpojuma kompensācijas mehānismu pārvalda Regulators. Regulators nodrošina šī mehānisma principu un citas ar šo mehānismu saistītas informācijas publisku pieejamību."

 

 

 

izteikt trešo daļu šādā redakcijā: 

“(3) Universālā pakalpojuma kompensācijas mehānismu pārvalda Regulators. Regulators nodrošina šā mehānisma principu un citas ar šo mehānismu saistītas informācijas publisku pieejamību.”

71.pants. Atrašanās vietas datu apstrāde

(1) Atrašanās vietas datu apstrāde, ņemot vērā šajā pantā paredzētos izņēmumus, ir atļauta tikai elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai.

 

 

 

 

 

 (2) Atrašanās vietas datu apstrāde citam mērķim bez lietotāja vai abonenta rakstveida piekrišanas ir atļauta tikai tādā gadījumā, ja lietotāju vai abonentu nav iespējams identificēt, izmantojot šos atrašanās vietas datus.

 

 

 

 

 

(3) Atrašanās vietas datu apstrāde citam mērķim ir atļauta ar lietotāja vai abonenta rakstveida piekrišanu laikposmā, kas nepieciešams, lai sniegtu papildvērtības pakalpojumus.

 

 

 

 

 

(4) Pirms saņemta piekrišana par atrašanās vietas datu apstrādi citam mērķim, elektronisko sakaru komersantam ir pienākums informēt lietotāju vai abonentu par apstrādājamo datu veidu, apstrādes mērķi un termiņu, kā arī par to, vai atrašanās vietas dati tiks nodoti trešajām personām papildvērtības pakalpojumu sniegšanai.

 

 

 

 

 

(5) Lietotājam vai abonentam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt piekrišanu atrašanās vietas datu apstrādei citam mērķim, par to paziņojot attiecīgajam elektronisko sakaru komersantam.

 

 

 

 

 

(6) Lietotājam vai abonentam, kas ir piekritis atrašanās vietas datu apstrādei citam mērķim, ir tiesības bez maksas pieprasīt, lai atrašanās vietas datu apstrāde uz noteiktu laiku tiek pārtraukta, par to paziņojot attiecīgajam elektronisko sakaru komersantam.

 

 

 

 

 

(7) Elektronisko sakaru komersants drīkst apstrādāt atrašanās vietas datus bez lietotāja vai abonenta piekrišanas, ja atrašanās vietas datu apstrāde ir nepieciešama Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, Valsts policijai, valsts drošības iestādēm, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam, neatliekamās medicīniskās palīdzības un gāzes avārijas dienestiem vai numura “112” dienestam, kā arī Elektronisko sakaru direkcijai tās pienākumu veikšanai un šo datu nodošanai šajā panta daļā minētajiem dienestiem.

34. Izteikt 71.panta septīto daļu šādā redakcijā: 

"(7) Elektronisko sakaru komersants drīkst apstrādāt atrašanās vietas datus bez lietotāja vai abonenta piekrišanas, ja atrašanās vietas datu apstrāde ir nepieciešama Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, Valsts policijai, valsts drošības iestādēm, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam, Valsts ieņēmumu dienesta Finanšu policijas pārvaldei, Valsts ieņēmumu dienesta Muitas kriminālpārvaldei, neatliekamās medicīniskās palīdzības un gāzes avārijas dienestiem, Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centram vai numura "112" dienestam, kā arī Elektronisko sakaru direkcijai tās pienākumu veikšanai un šo datu nodošanai šajā panta daļā minētajiem dienestiem."

 

 

 

36.  Izteikt 71.panta septīto daļu šādā redakcijā: 

“(7) Elektronisko sakaru komersants drīkst apstrādāt atrašanās vietas datus bez lietotāja vai abonenta piekrišanas, ja atrašanās vietas datu apstrāde ir nepieciešama Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, Valsts policijai, valsts drošības iestādēm, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam, Valsts ieņēmumu dienesta Finanšu policijas pārvaldei, Valsts ieņēmumu dienesta Muitas kriminālpārvaldei, neatliekamās medicīniskās palīdzības un gāzes avārijas dienestiem, Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centram vai numura “112” dienestam, kā arī Elektronisko sakaru direkcijai tās pienākumu veikšanai un šo datu nodošanai šajā panta daļā minētajiem dienestiem.”

72.pants. Izsaucošā un izsaucamā numura identifikācijas ierobežojumi

(1) Izsaucošā numura lietotājam ir tiesības bez maksas aizliegt izsaucošā numura identifikāciju katram izsaukumam atsevišķi.

 

 

 

 

 

(2) Izsaucošā numura abonentam ir tiesības reizi gadā bez maksas aizliegt izsaucošā numura identifikāciju pastāvīgi visiem izsaukumiem.

 

 

 

 

 

(3) Izsaucamajam abonentam ir tiesības bez maksas atteikties no ienākošo izsaukumu izsaucošā numura identifikācijas.

 

 

 

 

 

(4) Izsaucamā numura abonentam ir tiesības bez maksas un automātiski noraidīt tos izsaukumus, kuru lietotāji vai abonenti ir aizlieguši izsaucošā numura identifikāciju.

 

 

 

 

 

(5) Izsauktā numura abonentam ir tiesības bez maksas aizliegt izsauktā numura identifikāciju izsaucošā numura lietotājam.

 

 

 

 

 

(6) Elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzējs informē abonentus un lietotājus, kādos gadījumos tiek veikta izsaucošā vai izsaucamā numura identifikācija, un sniedz lietotājam un abonentam informāciju par šajā pantā paredzētajām tiesībām.

 

 

 

 

 

(7) Balss telefonijas pakalpojumu sniedzējs nodrošina šajā pantā, kā arī šā likuma 73. un 74.pantā paredzētās tiesības un pakalpojumus.

 

 

 

 

 

 (8) Elektronisko sakaru komersantam nav pienākuma ievērot šajā pantā paredzētās tiesības, ja izsaucamā numura abonents ir Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Valsts policija, valsts drošības iestādes, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, neatliekamās medicīniskās palīdzības vai gāzes avārijas dienesti un numura “112” dienests.

 

35. Izteikt 72.panta astoto daļu šādā redakcijā: 

"(8) Elektronisko sakaru komersantam nav pienākuma ievērot šajā pantā paredzētās tiesības, ja izsaucamā numura abonents ir Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Valsts policija, valsts drošības iestādes, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, Valsts ieņēmumu dienesta Finanšu policijas pārvalde, Valsts ieņēmumu dienesta Muitas kriminālpārvalde, neatliekamās medicīniskās palīdzības vai gāzes avārijas dienesti, Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centrs un numura "112" dienests."

 

 

 

37.  Izteikt 72.panta astoto daļu šādā redakcijā: 

“(8) Elektronisko sakaru komersantam nav pienākuma ievērot šajā pantā paredzētās tiesības, ja izsaucamā numura abonents ir Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Valsts policija, valsts drošības iestādes, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, Valsts ieņēmumu dienesta Finanšu policijas pārvalde, Valsts ieņēmumu dienesta Muitas kriminālpārvalde, neatliekamās medicīniskās palīdzības vai gāzes avārijas dienesti, Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centrs un numura “112” dienests.”

Pārejas noteikumi

 

 

 

 

 

1. Šā likuma 48.pants stājas spēkā 2005.gada 1.decembrī.

 

 

 

 

 

2. Ministru kabinets viena gada laikā no šā likuma spēkā stāšanās dienas izdod šajā likumā (izņemot tā 55.panta trešajā daļā un 66.panta otrajā daļā) paredzētos noteikumus. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai tiek piemēroti šādi saskaņā ar likumu “Par telekomunikācijām” izdotie Ministru kabineta noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu:

 

 

 

 

 

1)  Ministru kabineta 2002.gada 4.novembra noteikumi Nr.496 “Telekomunikāciju tīklu ierīkošanas un būvniecības noteikumi”;

 

 

 

 

 

2)  Ministru kabineta 2003.gada 21.janvāra noteikumi Nr.44 “Radiofrekvenču spektra lietošanas atļauju izsniegšanas kārtība”;

 

 

 

 

 

3)  Ministru kabineta 2003.gada 28.janvāra noteikumi Nr.53 “Kārtība, kādā telekomunikāciju uzņēmumi aprīko publiskos telekomunikāciju tīklus ar iekārtām, kas nodrošina operatīvās informācijas iegūšanu no tehniskajiem līdzekļiem un operatīvu sarunu noklausīšanos”;

 

 

 

 

 

4)  Ministru kabineta 2003.gada 13.maija noteikumi Nr.251 “Telekomunikāciju tīklu infrastruktūras aizsardzības kārtība”;

 

 

 

 

 

5)  Ministru kabineta 2003.gada 19.augusta noteikumi Nr.465 “Ekspluatācijas aizsargjoslu gar telekomunikāciju tīklu līnijām noteikšanas metodika”;

 

 

 

 

 

6)  Ministru kabineta 2003.gada 2.septembra noteikumi Nr.497 “Noteikumi par radiokomunikāciju līdzekļu un telekomunikāciju gala iekārtu izplatīšanas, projektēšanas, būves, uzstādīšanas un ekspluatācijas kārtību, kā arī par to izmantošanas ierobežojumiem un aizliegumiem”.

 

 

 

 

 

 

36. Pārejas noteikumos:

papildināt pārejas noteikumus ar 2.1, 2.2, 2.3 un 2.4 punktu šādā redakcijā: 

"2.1 Šā likuma 56.pantā paredzētos noteikumus Ministru kabinets izdod līdz 2007.gada 1.janvārim. Līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2006.gada 31.decembrim piemērojami Ministru kabineta 2005.gada 21.jūnija noteikumi Nr.447 "Noteikumi par nacionālo numerācijas plānu", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

26

Atbildīgā komisija

Papildināt pārejas noteikumus ar 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 un 2.5 punktu šādā redakcijā:

„2.1 Šā likuma 56.pantā paredzētos noteikumus Ministru kabinets izdod līdz 2007.gada 1.septembrim. Līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2007.gada 31.augustam piemērojami Ministru kabineta 2005.gada 21.jūnija noteikumi Nr.447 „Noteikumi par nacionālo numerācijas plānu”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

Atbalstīts

38.  Pārejas noteikumos:

 

papildināt pārejas noteikumus ar 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 un 2.5 punktu šādā redakcijā:

 

“2.1 Šā likuma 56.pantā paredzētos noteikumus Ministru kabinets izdod līdz 2007.gada 1.septembrim. Līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2007.gada 31.augustam piemērojami Ministru kabineta 2005.gada 21.jūnija noteikumi Nr.447 “Noteikumi par nacionālo numerācijas plānu”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

 

2.2 Šā likuma 47.panta devītajā daļā, 54.panta otrajā daļā un 55.panta otrajā daļā paredzētos noteikumus Ministru kabinets izdod līdz 2006.gada 31.decembrim.

 

2.2 Šā likuma 5.panta trešajā daļā, 25.panta trešajā un ceturtajā daļā, 47.panta devītajā daļā un 54.panta otrajā daļā paredzētos noteikumus Ministru kabinets izdod līdz 2007.gada 1.septembrim.

(Turpināj. nāk. lpp.)

 

2.2 Šā likuma 5.panta trešajā daļā, 25.panta trešajā un ceturtajā daļā, 47.panta devītajā daļā un 54.panta otrajā daļā paredzētos noteikumus Ministru kabinets izdod līdz 2007.gada 1.septembrim.

 

2.3 Šā likuma 4.panta otrā daļa attiecībā uz elektronisko sakaru tīklu ierīkošanu un būvniecību un 6.panta pirmās daļas 10.punkts stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.

 

2.3 Šā likuma 6.panta ceturtajā daļā un 55.panta otrajā daļā paredzētos noteikumus Ministru kabinets izdod līdz 2007.gada 1.septembrim. Līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2007.gada 31.augustam piemērojami Ministru kabineta 2006.gada 11.jūlija noteikumi Nr.565 „Kārtība, kādā piešķir, lieto, rezervē, pagarina vai anulē numerācijas resursus un atsakās no tiem” un Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumi Nr.1041 „Noteikumi par valsts akciju sabiedrības „Elektronisko sakaru direkcija” sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi un samaksas kārtību”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

 

2.3 Šā likuma 6.panta ceturtajā daļā un 55.panta otrajā daļā paredzētos noteikumus Ministru kabinets izdod līdz 2007.gada 1.septembrim. Līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2007.gada 31.augustam piemērojami Ministru kabineta 2006.gada 11.jūlija noteikumi Nr.565 “Kārtība, kādā piešķir, lieto, rezervē, pagarina vai anulē numerācijas resursus un atsakās no tiem” un Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumi Nr.1041 “Noteikumi par valsts akciju sabiedrības “Elektronisko sakaru direkcija” sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi un samaksas kārtību”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

 

2.4 Šā likuma 19.panta otrās daļas 6.punkts stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.";

 

2.4 Šā likuma 4.panta otrā daļa attiecībā uz elektronisko sakaru tīklu ierīkošanu un būvniecību un 6.panta pirmās daļas 10.punkts stājas spēkā 2008.gada 1.janvārī.

 

2.4 Šā likuma 4.panta otrā daļa attiecībā uz elektronisko sakaru tīklu ierīkošanu un būvniecību un 6.panta pirmās daļas 10.punkts stājas spēkā 2008.gada 1.janvārī.

 

 

 

2.5 Šā likuma 19.panta otrās daļas 6.punkts stājas spēkā 2008.gada 1.janvārī.”

 

2.5 Šā likuma 19.panta otrās daļas 6.punkts stājas spēkā 2008.gada 1.janvārī.”;

3. Ministru kabinets šā likuma 55.panta trešajā daļā un 66.panta otrajā daļā paredzētos noteikumus izdod sešu mēnešu laikā no attiecīga Ministru kabineta lēmuma pieņemšanas dienas.

 

 

 

 

 

4. Komisija viena gada laikā no šā likuma spēkā stāšanās dienas nodrošina visu šajā likumā paredzēto noteikumu, kārtību, procedūru un metodiku izstrādāšanu. Līdz šo noteikumu, kārtību, procedūru un metodiku spēkā stāšanās dienai tiek piemēroti saskaņā ar likumu “Par telekomunikācijām” un Satversmes 81.panta kārtībā izdotajiem Ministru kabineta noteikumiem Nr.304 “Elektronisko sakaru likums” izdotie noteikumi, kārtības, procedūras un metodikas, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

 

 

 

 

 

5. Komisija viena gada laikā no šā likuma spēkā stāšanās dienas izveido elektronisko sakaru komersantu sarakstu un reģistrē elektronisko sakaru komersantus, kuriem ir spēkā esošas individuālās licences vai reģistrētas vispārējās atļaujas vai kuri sniedz elektronisko sakaru pakalpojumus. Izsniegtās individuālās licences un reģistrētās vispārējās atļaujas ir spēkā līdz elektronisko sakaru komersanta reģistrācijas brīdim.

 

 

 

 

 

5.1 Ierobežoto resursu lietošanas tiesības paliek spēkā līdz noteiktā termiņa beigām.

 

 

 

 

 

6. Līdz analogās televīzijas un radio apraides tīklu izslēgšanai televīzijas un radio apraidei nepieciešamās radiofrekvenču spektra lietošanas tiesības piešķir saskaņā ar Radio un televīzijas likumu.

 

 

 

 

 

7. Šā likuma 58.panta pirmā daļa stājas spēkā vienlaikus ar attiecīgajiem grozījumiem likumā “Par nodokļiem un nodevām”.

 

 

 

 

 

8. Šā likuma 57. un 72.pantu nepiemēro, ja izsaukumā iesaistīta līnija, kas pieslēgta analogajai telefonu centrālei.

 

 

 

 

 

9. Tie elektronisko sakaru komersanti, kurus Komisija pirms šā likuma spēkā stāšanās dienas ir noteikusi par telekomunikāciju uzņēmumiem ar būtisku ietekmi tirgū, uzskatāmi par elektronisko sakaru komersantiem ar būtisku ietekmi tirgū šā likuma izpratnē līdz brīdim, kad Komisija nosaka elektronisko sakaru komersantus ar būtisku ietekmi tirgū šajā likumā paredzētajā kārtībā.

 

 

 

 

 

9.1 Izsniegtās radioamatieru apliecības ir spēkā līdz tajās noteiktā termiņa beigām.

 

 

 

 

 

10. Šajā likumā lietotais termins “elektroniskie sakari” atbilst citos tiesību aktos lietotajam terminam “telekomunikācijas”, ciktāl tas nav pretrunā ar šo likumu.

 

 

 

 

 

 10.1 Saskaņā ar likumu “Par telekomunikācijām” elektronisko sakaru komersantam noteiktās saistības (speciālās prasības) ir saistošas, un tam ir pienākums tās pildīt līdz brīdim, kad Komisija ir noteikusi elektronisko sakaru komersanta saistības (speciālās prasības) šajā likumā noteiktajā kārtībā.

 

 

 

 

 

 

papildināt pārejas noteikumus ar 10.2 un 10.3 punktu šādā redakcijā: 

"10.2 Šajā likumā lietotais termins "numerācija" atbilst citos tiesību aktos lietotajam terminam "numerācijas resursi", ciktāl tas nav pretrunā ar šo likumu.

10.3 Šajā likumā lietotais termins "Regulators" atbilst citos tiesību aktos lietotajam terminam "Komisija", ciktāl tas nav pretrunā ar šo likumu un likumu "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem"."

 

 

 

papildināt pārejas noteikumus ar 10.2 un 10.3 punktu šādā redakcijā: 

“10.2 Šajā likumā lietotais termins “numerācija” atbilst citos tiesību aktos lietotajam terminam “numerācijas resursi”, ciktāl tas nav pretrunā ar šo likumu.

10.3 Šajā likumā lietotais termins “Regulators” atbilst citos tiesību aktos lietotajam terminam “Komisija”, ciktāl tas nav pretrunā ar šo likumu un likumu “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”.”;

11. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē likums “Par telekomunikācijām” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001., 23.nr.).

 

 

 

 

 

12. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr.304 “Elektronisko sakaru likums” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004., 14.nr.).

 

 

 

 

 

 

 

27

Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs E.Jakrins

Papildināt pārejas noteikumus ar 13.punktu šādā redakcijā:

“13. Augstākā līmeņa domēna vārda .lv reģistra turētājs savu statusu saglabā līdz noteiktā termiņa beigām.”

Daļēji atbalstīts. Iekļauts priekšlik. nr.28

 

 

 

28

Atbildīgā komisija

Papildināt pārejas noteikumus ar 13.punktu šādā redakcijā:

“13. Augstākā līmeņa domēna .lv reģistra turētājs savu statusu saglabā līdz Regulatora lēmumā noteiktā termiņa beigām.”

Atbalstīts

papildināt pārejas noteikumus ar 13. un 14.punktu šādā redakcijā:

“13. Augstākā līmeņa domēna .lv reģistra turētājs savu statusu saglabā līdz Regulatora lēmumā noteiktā termiņa beigām.

 

 

29

Ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs E.Jakrins

Papildināt pārejas noteikumus ar 14.punktu šādā redakcijā:

“14. Universālā pakalpojuma fondu vai citu finansēšanas un kompensācijas mehānismu izveido Ministru kabinets līdz 2007.gada 1.jūlijam. Ja līdz 2007.gada 1.jūlijam universālā pakalpojuma fondu vai citu finansēšanas un kompensācijas mehānismu Ministru kabinets nav izveidojis, universālā  pakalpojuma saistību izpildes radītos  zaudējumus  kompensē no valsts budžeta”.

Daļēji atbalstīts. Iekļauts priekšlik. nr.30

 

 

 

30

Atbildīgā komisija

Papildināt pārejas noteikumus ar 14.punktu šādā redakcijā:

“14. Universālā pakalpojuma fondu vai citu finansēšanas un kompensācijas mehānismu izveido Ministru kabinets līdz 2008.gada 1.janvārim. Ja līdz 2008.gada 1.janvārim universālā pakalpojuma fondu vai citu finansēšanas un kompensācijas mehānismu Ministru kabinets nav izveidojis, universālā pakalpojuma saistību izpildes radītos zaudējumus kompensē no valsts budžeta.”.

Atbalstīts

14. Universālā pakalpojuma fondu vai citu finansēšanas un kompensācijas mehānismu izveido Ministru kabinets līdz 2008.gada 1.janvārim. Ja līdz 2008.gada 1.janvārim universālā pakalpojuma fondu vai citu finansēšanas un kompensācijas mehānismu Ministru kabinets nav izveidojis, universālā pakalpojuma saistību izpildes radītos zaudējumus kompensē no valsts budžeta.”