Juridiskā komisija

Rīgā, 2006.gada 13.decembrī nr.9/3 -

 

 

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

Saeimas Juridiskā komisija iesniedz izskatīšanai likumprojektu “Grozījumi Krimināllikumā” (reģ.nr. 76/Lp9) (steidzams) otrajā lasījumā, kurš ir iekļauts š. g. 14.decembra Saeimas sēdes darba kārtībā.

 

Pielikumā: minētais likumprojekts uz     .lpp..

 

 

 

 

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs                                      M.Segliņš

 


Juridiskā komisija                                                                                                                                              Likumprojekts(steidzams) otrajam lasījumam

 

Grozījumi Krimināllikumā

(reģ. nr. 76/Lp9)

 

1.

Spēkā esošā likuma redakcija

2.

Pirmā lasījuma redakcija

3.

Nr.

4.

Priekšlikumi

(5)

5.

Komisijas atzinums

6.

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt Krimināllikumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 15.nr.; 2000, 12., 13.nr.; 2001, 15.nr.; 2002, 11., 16., 22., 23.nr.; 2003, 10., 15.nr.; 2004, 2., 3., 4., 6., 11., 12., 13.nr.; 2005, 2., 11., 12., 13., 20., 21.nr.; 2006, 1., 7.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

Izdarīt Krimināllikumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 15.nr.; 2000, 12., 13.nr.; 2001, 15.nr.; 2002, 11., 16., 22., 23.nr.; 2003, 10., 15.nr.; 2004, 2., 3., 4., 6., 11., 12., 13.nr.; 2005, 2., 11., 12., 13., 20., 21.nr.; 2006, 1., 7.nr.) šādus grozījumus:

282.pants. Izvairīšanās no iesaukuma obligātajā militārajā dienestā

(1) Par obligātajam militārajam dienestam pakļautas personas izvairīšanos no iesaukuma dienestā, ja šī izvairīšanās ilgusi vairāk par desmit dienām, –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar arestu, vai ar naudas sodu līdz sešdesmit minimālajām mēnešalgām.

(2) Par izvairīšanos no iesaukuma obligātajā militārajā dienestā, nodarot sev miesas bojājumus vai simulējot slimību, viltojot dokumentus vai citādi maldinot, –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem.

 

1. Izslēgt 282.pantu.

 

 

 

 

1. Izslēgt 282.pantu.

282.3 pants. Izvairīšanās no alternatīvā dienesta pildīšanas

(1) Par personas, kurai obligātais aktīvais militārais dienests aizstāts ar alternatīvo dienestu, izvairīšanos no ierašanās alternatīvā dienesta pildīšanas vietā vai no šā dienesta pildīšanas, ja tā ilgusi vairāk par desmit dienām, –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar arestu, vai ar naudas sodu līdz sešdesmit minimālajām mēnešalgām.

(2) Par izvairīšanos no ierašanās alternatīvā dienesta pildīšanas vietā vai no šā dienesta pildīšanas, nodarot sev miesas bojājumus vai simulējot slimību, viltojot dokumentus vai citādi maldinot, –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem.

 

2. Izslēgt 282.3 pantu.

 

 

 

 

2. Izslēgt 282.3 pantu.

332.pants. Patvaļīga prombūtne

(1) Par patvaļīgu prombūtni, tas ir, karaspēka daļas vai dienesta vietas atstāšanu, kā arī neierašanos bez attaisnojoša iemesla noteiktā laikā dienesta vietā pēc atlaišanas no karaspēka daļas, iecelšanas vai pārcelšanas gadījumā, neierašanos no komandējuma, atvaļinājuma vai ārstniecības iestādes, ja patvaļīgā prombūtne ilgusi vairāk par vienu diennakti, bet ne ilgāk par trim diennaktīm vai pat mazāk par vienu diennakti, bet triju mēnešu laikā atkārtojusies, –

soda ar arestu.

(2) Par patvaļīgu prombūtni, ja tā ilgusi vairāk par trim diennaktīm, bet nav dezertēšanas pazīmju, –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem.

(3) Par patvaļīgu prombūtni, ja tā izdarīta kara laikā vai kaujas apstākļos, –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz astoņiem gadiem.

333.pants. Dezertēšana

(1) Par dezertēšanu, tas ir, dienesta vietas atstāšanu nolūkā izvairīties no obligātā militārā dienesta, kā arī par neierašanos šajā pašā nolūkā dienestā norīkošanas vai pārcelšanas gadījumā, neierašanos no komandējuma vai atvaļinājuma –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem.

(2) Par dezertēšanu, ja tā izdarīta kara laikā vai kaujas apstākļos, –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no desmit līdz piecpadsmit gadiem.

3. Izteikt 332. un 333.pantu šādā redakcijā:

 "332.pants. Patvaļīga prombūtne

Par patvaļīgu prombūtni, tas ir, Nacionālo bruņoto spēku vienības vai dienesta vietas atstāšanu uz laiku, kā arī neierašanos bez attaisnojoša iemesla noteiktā laikā dienesta vietā, ja tas izdarīts kara vai izņēmuma stāvokļa laikā, kaujas apstākļos, bruņota konflikta gadījumā izsludinātās ārkārtējās situācijas vai mobilizācijas gadījumā

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz astoņiem gadiem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 333.pants. Dezertēšana

Par dezertēšanu, tas ir, dienesta vietas atstāšanu vai neierašanos dienesta vietā nolūkā izvairīties no aktīvā dienesta, ja tas izdarīts kara vai izņēmuma stāvokļa laikā, kaujas apstākļos, bruņota konflikta gadījumā izsludinātās ārkārtējās situācijas vai mobilizācijas gadījumā, –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no desmit līdz piecpadsmit gadiem."

 

1.

 

 

 

 

< span lang=LV> 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Saeimas Juridiskais birojs

Aizstāt likuma 332. un 333.pantā vārdus “ārkārtējās situācijas vai mobilizācijas gadījumā” ar vārdiem “ārkārtējās situācijas laikā”.

Aizsardzības ministrs A.Slakteris

Izteikt 332. pantu šādu redakcijā:

“332.pants. Patvaļīga prombūtne

Par patvaļīgu prombūtni, tas ir, Nacionālo bruņoto spēku vienības vai dienesta vietas atstāšanu, kā arī neierašanos bez attaisnojoša iemesla noteiktā laikā dienesta vietā, ja patvaļīga prombūtne ilgusi vairāk par vienu diennakti, bet ne ilgāk par trim diennaktīm un ja tas izdarīts kara vai izņēmuma stāvokļa laikā, kaujas apstākļos, sabiedrisko nekārtību, terorisma vai bruņota konflikta gadījumā izsludinātās ārkārtējās situācijas vai mobilizācijas gadījumā, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz astoņiem gadiem.”

Aizsardzības ministrs A.Slakteris

Aizstāt 333.pantā vārdus “bruņota konflikta gadījumā izsludinātās ārkārtējās situācijas” ar vārdiem “sabiedrisko nekārtību, terorisma vai bruņota konflikta gadījumā izsludinātās ārkārtējās situācijas”.

Juridiskā komisija

Izteikt 332. un 333.pantu šādā redakcijā:

“332.pants. Patvaļīga prombūtne

Par patvaļīgu prombūtni, tas ir, Nacionālo bruņoto spēku vienības vai dienesta vietas atstāšanu, kā arī neierašanos bez attaisnojoša iemesla noteiktā laikā dienesta vietā, ja patvaļīga prombūtne ilgusi vairāk par vienu diennakti, bet ne ilgāk par trim diennaktīm un ja tas izdarīts kara vai izņēmuma stāvokļa laikā, kaujas apstākļos, sabiedrisko nekārtību, terorisma vai bruņota konflikta gadījumā izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz astoņiem gadiem.

333.pants. Dezertēšana

Par dezertēšanu, tas ir, dienesta vietas atstāšanu vai neierašanos dienesta vietā nolūkā izvairīties no aktīvā dienesta, ja tas izdarīts kara vai izņēmuma stāvokļa laikā, kaujas apstākļos, sabiedrisko nekārtību, terorisma vai bruņota konflikta gadījumā izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā, –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no desmit līdz piecpadsmit gadiem."

 

Atbalstīts.

Iekļauts priekšlikumā Nr.4

 

 

 

 

 

Atbalstīts.

Iekļauts priekšlikumā Nr.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts.

Iekļauts priekšlikumā Nr.4

 

 

 

 

 

 

Atbalstīts

3. Izteikt 332. un 333.pantu šādā redakcijā:

“332.pants. Patvaļīga prombūtne

Par patvaļīgu prombūtni, tas ir, Nacionālo bruņoto spēku vienības vai dienesta vietas atstāšanu, kā arī neierašanos bez attaisnojoša iemesla noteiktā laikā dienesta vietā, ja patvaļīga prombūtne ilgusi vairāk par vienu diennakti, bet ne ilgāk par trim diennaktīm un ja tas izdarīts kara vai izņēmuma stāvokļa laikā, kaujas apstākļos, sabiedrisko nekārtību, terorisma vai bruņota konflikta gadījumā izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā, –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz astoņiem gadiem.

333.pants. Dezertēšana

Par dezertēšanu, tas ir, dienesta vietas atstāšanu vai neierašanos dienesta vietā nolūkā izvairīties no aktīvā dienesta, ja tas izdarīts kara vai izņēmuma stāvokļa laikā, kaujas apstākļos, sabiedrisko nekārtību, terorisma vai bruņota konflikta gadījumā izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā, –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no desmit līdz piecpadsmit gadiem."


 

334.pants. Izvairīšanās no militārā dienesta

(1) Par izvairīšanos no obligātā militārā dienesta pienākumu pildīšanas, nodarot sev kādu miesas bojājumu (pašsakropļošanās) vai simulējot slimību, viltojot dokumentus vai citādi apmānot, kā arī par atteikšanos no dienesta pienākumu pildīšanas –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem.

(2) Par tādu pašu nodarījumu, ja tas izdarīts kara laikā vai kaujas apstākļos, –

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no desmit līdz piecpadsmit gadiem.

4.  334.pantā:

aizstāt nosaukumā vārdu "militārā" ar vārdu "aktīvā";

aizstāt pirmajā daļā vārdus "obligātā militārā" ar vārdu "aktīvā".

 

 

 

4.  334.pantā:

aizstāt nosaukumā vārdu "militārā" ar vārdu "aktīvā";

aizstāt pirmajā daļā vārdus "obligātā militārā" ar vārdu "aktīvā".

 

Pārejas noteikumi

 1. Izbeigt pirmstiesas izmeklēšanas iestāžu, prokuratūras un tiesu lietvedībā esošos kriminālprocesus par noziedzīgiem nodarījumiem, kas kvalificēti pēc Krimināllikuma 282.panta, 282.panta, 332.panta pirmās un otrās daļas (1998.gada 17.jūnija redakcijā) un 333.panta pirmās daļas (1998.gada 17.jūnija redakcijā), pamatojoties uz Kriminālprocesa likuma 377.panta 2.punktu.


2. Atbrīvot no soda izciešanas personas, kuras līdz 2007.gada 1.janvārim notiesātas par noziedzīgiem nodarījumiem, kas minēti šo pārejas noteikumu 1.punktā.

3. Grozīt spriedumus personām, kuras notiesātas par šo pārejas noteikumu 1.punktā minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, ņemot vērā, ka šīs personas atbrīvojamas no visu veidu sodiem, kas tām noteikti par šo pārejas noteikumu 1.punktā minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem.

 

5.

Aizsardzības ministrs A.Slakteris

Izteikt likumprojekta pārejas noteikumus šādā redakcijā:

„Pārejas noteikumi

1. Pirmstiesas izmeklēšanas iestāžu, prokuratūras un tiesu lietvedībā esošos kriminālprocesus par noziedzīgiem nodarījumiem, kas kvalificēti pēc Krimināllikuma 282.panta, 282.3 panta, 332.panta pirmās un otrās daļas (1998.gada 17.jūnija redakcijā) un 333.panta pirmās daļas (1998.gada 17.jūnija redakcijā) izbeigt ar procesa virzītāja lēmumu, pamatojoties uz Kriminālprocesa likuma 377.panta 2.punktu.

2. Kriminālprocesus par šo pārejas noteikumu 1.punktā minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, kuri izbeigti, apsūdzēto nosacīti atbrīvojot no kriminālatbildības, bet lēmums nav stājies spēkā pilnā apjomā, izbeigt ar prokurora lēmumu, pamatojoties uz Kriminālprocesa likuma 377.panta 2.punktu.

3. Atbrīvot no soda izciešanas, ievērojot Kriminālprocesa likuma 650.-652.panta noteikumus, personas, kuras līdz 2007.gada 1.janvārim notiesātas vai kurām ar prokurora priekšrakstu par sodu piemērots sods par šo pārejas noteikumu 1.punktā minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem.

4. Grozīt spriedumus vai prokurora priekšrakstus par sodu, ievērojot Kriminālprocesa likuma 650.-652.panta noteikumus, personām, kuras līdz 2007.gada 1.janvārim notiesātas vai kurām ar prokurora priekšrakstu par sodu piemērots sods par šo pārejas noteikumu 1.punktā minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem un citiem noziedzīgiem nodarījumiem, ņemot vērā, ka šīs personas atbrīvojamas no visu veidu sodiem, kas tām noteikti par šo pārejas noteikumu 1.punktā minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem.”

 

 

Atbalstīts

Pārejas noteikumi

1. Pirmstiesas izmeklēšanas iestāžu, prokuratūras un tiesu lietvedībā esošos kriminālprocesus par noziedzīgiem nodarījumiem, kas kvalificēti pēc Krimināllikuma 282., 282.3 panta, 332.panta pirmās un otrās daļas (1998.gada 17.jūnija redakcijā) un 333.panta pirmās daļas (1998.gada 17.jūnija redakcijā), izbeigt ar procesa virzītāja lēmumu, pamatojoties uz Kriminālprocesa likuma 377.panta 2.punktu.

2. Kriminālprocesus par šo pārejas noteikumu 1.punktā minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, kuri izbeigti, apsūdzēto nosacīti atbrīvojot no kriminālatbildības, bet lēmums nav stājies spēkā pilnā apjomā, izbeigt ar prokurora lēmumu, pamatojoties uz Kriminālprocesa likuma 377.panta 2.punktu.

3. Atbrīvot no soda izciešanas, ievērojot Kriminālprocesa likuma 650. – 652.panta noteikumus, personas, kuras līdz 2007.gada 1.janvārim notiesātas vai kurām ar prokurora priekšrakstu par sodu piemērots sods par šo pārejas noteikumu 1.punktā minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem.

4. Grozīt spriedumus vai prokurora priekšrakstus par sodu, ievērojot Kriminālprocesa likuma 650. – 652.panta noteikumus, personām, kuras līdz 2007.gada 1.janvārim notiesātas vai kurām ar prokurora priekšrakstu par sodu piemērots sods par šo pārejas noteikumu 1.punktā minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem un citiem noziedzīgiem nodarījumiem, ņemot vērā, ka šīs personas atbrīvojamas no visu veidu sodiem, kuri tām noteikti par šo pārejas noteikumu 1.punktā minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem.

 

Likums stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.

 

 

 

Likums stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.

Juridiskās komisijas konsultante I.Auziņa