Iesniedz Juridiskā komisija

2006. gada 13. decembrī                   9/3-

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

 

Saeimas Juridiskā komisija iesniedz izskatīšanai likumprojektu ‘’Grozījumi Latvijas Administratīvā pārkāpuma kodeksā’’(reģ.nr.75/Lp9) otrajā lasījumā, kurš ir iekļauts š.g. 14.decembra Saeimas sēdes darba kārtībā.

 

 

 

 

Pielikumā: likumprojekts uz ....... lpp.

 

 

 

 

 

 

Juridiskās komisijas priekšsēdē                                                    M.Segliņš

 


Iesniedz Juridiskā komisija                                                                                                               Likumprojekts (steidzams)otrajam lasījumam

 

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

(reģ.nr. 75/Lp9)

 

1.

Spēkā esošā likuma redakcija

2.

Pirmā lasījuma redakcija

3.

Nr.

4.

Priekšlikumi

5.

Komisijas atzinums

6.

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

 

 

 

 

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

 

200.pants. Ziņu nesniegšana par obligātā militārā dienesta uzskaitei pakļautajām personām

Par ziņu nesniegšanu obligātā militārā dienesta uzskaites institūcijām par obligātā militārā dienesta uzskaitei pakļautajām personām vai noteiktās obligātajam militārajam dienestam pakļauto personu uzskaites kārtības neievērošanu –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem.

 

1. Izteikt 200.pantu šādā redakcijā:

"200.pants. Rezerves karavīru un rezervistu atbildība

Rezerves karavīriem un rezervistiem par ziņu nesniegšanu Latvijas Republikas Zemessardzes Nacionālo bruņoto spēku rezerves uzskaites struktūrvienībām vai uzskaites kārtības neievērošanu –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem."

 

1.

Juridiskais birojs

Izteikt kodeksa 200.pantu šādā redakcijā:

            „200.pants. Nacionālo bruņoto spēku rezerves uzskaites noteikumu neievērošana

      Par ziņu nesniegšanu Nacionālo bruņoto spēku rezerves uzskaites struktūrvienībām vai uzskaites kārtības neievērošanu, ja to izdarījusi šai uzskaitei pakļauta persona,-

                       izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem.”

 

Atbalstīts

1. Izteikt 200. un 200.1 pantu šādā redakcijā:

 

 
    "200.pants. Nacionālo bruņoto spēku rezerves uzskaites noteikumu neievērošana

      Par ziņu nesniegšanu Nacionālo bruņoto spēku rezerves uzskaites struktūrvienībām vai uzskaites kārtības neievērošanu, ja to izdarījusi šai uzskaitei pakļauta persona, –

           izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem.

200.pants. Rezerves karavīra pienākumu nepildīšana

Par rezerves karavīra neierašanos uz kārtējām vai pārbaudes militārajām mācībām Nacionālo bruņoto spēku rezerves uzskaites struktūrvienības izsniegtajā pavēstē noteiktajā vietā un laikā–

uzliek naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem."

200.1 pants. Rezerves karavīra (rezervista) pienākumu nepildīšana

Par rezerves karavīra (rezervista) neierašanos valsts militārā dienesta pārvaldes noteiktajā vietā un laikā mobilizācijas gadījumā vai uz militārajām mācībām (apmācībām) –

uzliek naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem.

 

2. Izteikt 200.pantu šādā redakcijā:

 

"200.pants. Rezerves karavīra pienākumu nepildīšana

Par rezerves karavīra neierašanos Latvijas Republikas Zemessardzes Nacionālo bruņoto spēku rezerves uzskaites struktūrvienības izsniegtajā pavēstē noteiktajā vietā un laikā uz kārtējām vai pārbaudes militārajām mācībām –

uzliek naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem."

2.

Juridiskais birojs

Izslēgt kodeksa 200.1 panta pirmajā daļā vārdus „Latvijas Republikas Zemessardzes.”

 

Atbalstīts

redakcionāli precizēts

 

 

200.2 pants. Izvairīšanās no alternatīvā dienesta pildīšanas

Par savlaicīgu neierašanos norīkojumā norādītajā alternatīvā dienesta pildīšanas vietā bez attaisnojoša iemesla –

uzliek naudas sodu līdz trīsdesmit latiem vai piemēro administratīvo arestu uz laiku līdz desmit diennaktīm.

Par alternatīvā dienesta pienākumu nepildīšanu bez attaisnojoša iemesla –

uzliek naudas sodu līdz divdesmit pieciem latiem vai piemēro administratīvo arestu uz laiku līdz piecām diennaktīm.

Par uzturēšanos alternatīvā dienesta pildīšanas vietā alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotropo vai citu apreibinošu vielu iespaidā –

piemēro administratīvo arestu uz laiku līdz piecām diennaktīm.

 

3. Izslēgt 200.pantu.

 

 

 

 

2. Izslēgt 200.pantu.

 

201.1 pants. Izvairīšanās no obligātā militārā dienesta

Par obligātajam militārajam dienestam vai tā reģistrācijai pakļautas personas izvairīšanos ierasties pēc valsts militārā dienesta pārvaldes uzaicinājuma –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz divdesmit pieciem latiem, vai piemēro administratīvo arestu uz laiku līdz piecām diennaktīm.

Par obligātajā militārajā dienestā iesauktās personas neierašanos bez attaisnojoša iemesla valsts militārā dienesta pārvaldes norīkojumā norādītajā dienesta vietā –

uzliek naudas sodu līdz trīsdesmit latiem vai piemēro administratīvo arestu uz laiku līdz desmit diennaktīm.

 

4. Izslēgt 201.pantu.

 

 

 

3. Izslēgt 201.pantu.

213.pants. Rajonu (pilsētu) tiesu tiesneši

Rajonu (pilsētu) tiesu tiesneši izskata šā kodeksa 46., 53.1 pantā (ja pārkāpumu izdarījusi amatpersona), 116.panta otrajā daļā, 137.1 panta trešajā daļā, 139.1 panta otrajā daļā, 149.4 panta septītajā daļā, 149.5 panta ceturtajā daļā, 149.15 panta trešajā, ceturtajā, piektajā, septītajā un astotajā daļā, 150.1 pantā, 155.3 pantā, 155.4 panta otrajā daļā, 155.6 panta otrajā daļā, 155.8 pantā, 156.4 panta otrajā daļā, 158.1 pantā, 160.1 panta otrajā daļā, 165.4, 165.5, 166.2, 166.3, 166.7, 166.8, 166.17, 166.21–166.25, 166.28–166.30, 167., 170.1 pantā, 171.panta otrajā daļā, 173.2, 174.3, 174.5, 175., 175.1–175.4, 175.8, 176.1, 177., 178.pantā, 179.panta ceturtajā daļā, 187.1, 190.5, 190.6 pantā, 190.9 panta pirmajā daļā, 190.10, 194.1, 200.–200.2, 201.1–201.9, 201.39–201.48, 204.1, 204.2 pantā un 204.5 panta otrajā daļā, 204.12 panta otrajā daļā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

 

5. Aizstāt 213.pantā skaitļus "200.–200.2, 201.1–201.9" ar skaitļiem
"200., 200.1, 201.2–201.9".

 

 

 

 

4. Aizstāt 213.pantā skaitļus "200.–200.2, 201.1–201.9" ar skaitļiem
"200., 200.1, 201.2–201.9".

 

 

Likums stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.

 

 

 

Likums stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.

 

 

Juridiskās komisijas konsultante D.Saleniece