Likumprojekts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006.gada 15.novembrī

Nr._________________

 

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

 

 

Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 79.pantu iesniedzam likumprojektu „Grozījumi Krimināllikumā”.

 

 

Pielikumā:         Likumprojekts „Grozījumi Krimināllikumā” uz 1 lapas

 

 

 

Saeimas deputāti:

 

  1. _______________________________

 

  1. _______________________________

 

  1. _______________________________

 

  1. _______________________________

 

  1. _______________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts

 

Grozījumi Krimināllikumā

 

            Izdarīt Krimināllikumā (Publicēts: Vēstnesis 199/200 08.07.1998.) šādus grozījumus:

 

            Papildināt Krimināllikumu ar jaunu 221.1 pantu šādā redakcijā:

 

„221.1 pants. Spirta un citu alkoholisko dzērienu tirdzniecība neatļautā vietā

 

(1)   Par spirta vai alkoholisko dzērienu tirdzniecību neatļautā vietā, -

 

soda ar arestu vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu.

 

(2)  Par spirta vai alkoholisko dzērienu tirdzniecību neatļautā vietā, ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās vai ja šāda tirdzniecība izdarīta lielā apmērā, -

 

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu.

 

(3)  Par spirta vai alkoholisko dzērienu tirdzniecību neatļautā vietā, ja tā rezultātā iestājušās smagas sekas, -

 

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no diviem līdz piecpadsmit gadiem, konfiscējot mantu.”