10

10.11.2006. 

Nr. 8/4 – 2 – i/_______

 

LR 9. Saeimas Prezidijam

 

 

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 39. pantu ierosinām turpināt izskatīt 9. Saeimā 8. Saeimas nepabeigto likumprojektu:

 

Nr. 1761         “Grozījums Jūras kodeksā” (05.10.2006. pieņemts 1. lasījumā)

 

 

 

 

LR 9. Saeimas deputāti:

 

 

  1. __________________________________
  2. __________________________________
  3. __________________________________
  4. __________________________________
  5. __________________________________

Projekts

 

 

Grozījums Jūras kodeksā

 

 

Izdarīt Jūras kodeksā šādu grozījumu:

 

Papildināt Jūras kodeksu ar jaunu 301.1 pantu šādā redakcijā:

 

“301.1 pants. Jūrnieku izdienas pensijas.

Jūrniekiem ir tiesības uz izdienas pensijām. Izdienas pensiju piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtību, kā arī jūrnieku amatu sarakstus, kam ir tiesības uz izdienas pensiju, nosaka speciāls likums”.