10

 

10.11.2006. 

Nr. 8/4 – 2 – i/_______

 

LR 9. Saeimas Prezidijam

 

 

 

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 39. pantu ierosinām turpināt izskatīt 9. Saeimā 8. Saeimas nepabeigto likumprojektu:

 

Nr. 1598         “Grozījums likumā “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām”” (31.05.2006. noraidīts 2. lasījumā)

 

 

 

 

LR 9. Saeimas deputāti:

 

 

  1. __________________________________
  2. __________________________________
  3. __________________________________
  4. __________________________________
  5. __________________________________

 

Likumprojekts 

 

 

“Grozījums likumā

”Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām”

 

 

 

 

Papildināt 2.pantu ar tekstu:

 

“ jūlija otro sestdienu – Jūras svētku dienu; ”

 


 

Anotācija

“Grozījums likumā

“Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām””

 

Kādēļ likums ir vajadzīgs?

Latvijas Jūrniecības nozarē strādājošie kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas katru gadu otrajā jūlija sestdienā svin Jūras svētkus.Ar katru gadu svētki pulcē aizvien vairāk dalībnieku un skatītāju visos jūrmalas piekrastes ciemos un ostu centros. Jūras svētku svinēšanas tradīcijas jau ir sabiedrībā iedibinātas un darbojas.

Kāda var būt likuma ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību?

Neietekmēs.

Kāda var būt likuma ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem?

          Neietekmēs.

Kāda var būt likuma ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu?

          Neietekmēs.

Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst likumprojekts?

          Neskar Latvijas starptautiskās saistības.

Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot likumprojektu?

`           Notikušas konsultācijas ar Latvijas Jūrniecības savienību, Latvijas nacionālās Jūrnieku arodbiedrību un Zivsaimniecības konsultatīvo padomi, kas lūgušas atbalstu minētajam likumprojektam.

Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?

          Neprasa speciālu izpildes mehānismu.