Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 1

Rīgā

 

2006. gada 6. decembrī

Nr. 9/1- 2- 10-(9/06)

 

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

 

 

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā sekojošus likumprojektus:

 

 

1) Likumprojekts „Grozījums Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā”

     ( Nr. 5/ Lp9 );

 

 

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 92. panta pirmo daļu, Ārlietu komisija ierosina atzīt minēto likumprojektu par steidzamu.

 

 

 

2) Likumprojekts „ Par Latvijas Republikas valdības un Kanādas valdības līgumu par jauno pilsoņu apmaiņu” ( Nr. 2/Lp ).

 

 

Pielikumā: Minētie likumprojekti uz 2.lp.

 

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

 

 

 

Andris Bērziņš,

Ārlietu komisijas priekšsēdētājs


Iesniedz Ārlietu komisija                                                             Likumprojekts 1. lasījumam

 

 

 

Par Latvijas Republikas valdības un Kanādas valdības līgumu par

jauno pilsoņu apmaiņu

 

 

 

1.pants. 2006.gada 25.septembrī Otavā parakstītais Latvijas Republikas valdības un Kanādas valdības līgums par jauno pilsoņu apmaiņu (turpmāk – Līgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

2.pants. Līgumā paredzēto saistību izpildi koordinē Bērnu un ģimenes lietu ministrija.

 

3.pants. Līgums stājas spēkā tā 10.panta pirmajā daļā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

4.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Līgums latviešu valodā.

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2006. gada ______________.