Rīgā

 

12.06.2009.                Nr.90/TA-1655

 

Saeimas Prezidijam

 

Nosūtām izskatīšanai Ministru kabineta sēdē atbalstīto lēmumprojektu "Par Nacionālo bruņoto spēku atsaukšanu no starptautiskajām operācijām". Lēmumprojektu izstrādāja Aizsardzības ministrija (atbildīgā amatpersona - Rakstiņš 67335251, vitalijs.rakstins@mod.gov.lv).

 

Pielikumā: 1. Lēmumprojekts uz 1 lp.

2. Lēmumprojekta paskaidrojuma raksts uz 1 lp.

3. Ministru kabineta 2009.gada 2.jūnija sēdes protokola Nr.37  4.§ izraksts uz 1 lp.

 

 

 

Ministru prezidents,

bērnu, ģimenes un sabiedrības

integrācijas lietu ministrs                                              V.Dombrovskis

 

 

 

 

 

 

 

 

Stafecka 67082931


Lēmumprojekts

 

Par Nacionālo bruņoto spēku atsaukšanu no

starptautiskajām operācijām

 

Pamatojoties uz likuma "Latvijas Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanās starptautiskajās operācijās" 5.panta trešo daļu, Latvijas valsts interešu nodrošināšanai atsaukt Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienības no dalības šādās starptautiskajās operācijās:

 

1. Ziemeļatlantijas līguma organizācijas vadītajā operācijā Kosovā (KFOR) – ar 2009.gada 14.augustu.

 

2. Eiropas Savienības vadītajā operācijā Bosnijā un Hercegovinā (ALTHEA) – ar 2009.gada 9.oktobri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aizsardzības ministrs

I.V.Lieģis


Paskaidrojuma raksts

Saeimas lēmuma projektam “Par Nacionālo bruņoto spēku atsaukšanu no starptautiskajām operācijām”

 

 

Saskaņā ar Saeimas 1999.gada 8.jūlija sēdē nolemto Latvijas Nacionālo bruņoto spēku (turpmāk – NBS) vienība tika nosūtīta dalībai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas vadītajā starptautiskajā operācijā Kosovā (turpmāk – KFOR) uz Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes 1999.gada 10.jūnija rezolūcijas Nr.1244 19.punktā noteikto laiku. Šobrīd Kosovā atrodas 17 NBS karavīri, kas darbojas Ziemeļatlantijas līguma organizācijas vadītajā daudznacionālās spēku kaujas grupas "Centrs" sastāvā.

Savukārt saskaņā ar Saeimas 2006.gada 16.novembra sēdē nolemto NBS vienība tika nosūtīta dalībai Eiropas Savienības vadītajā operācijā Bosnijā un Hercegovinā (turpmāk – ALTHEA) līdz Eiropas Savienības Padomes 2004.gada 12.jūlija Vienotās rīcības 2004/570/KĀDP par Eiropas Savienības militāro operāciju Bosnijā un Hercegovinā 17.panta 2.punktā noteiktajam termiņam. Šobrīd Bosnijā un Hercegovinā atrodas divi NBS karavīri, kas darbojas Eiropas Savienības vadīto daudznacionālo operatīvo spēku "Ziemeļi" sastāvā.

2009.gada 16.janvāra Nacionālās drošības padomes sēdē tika pieņemts konceptuāls lēmums neturpināt NBS vienību dalību minētājās operācijās pēc 2009.gada pirmo NBS kontingentu karavīru rotāciju beigām.

Ņemot vērā minēto un saskaņā ar likuma „Latvijas Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanās starptautiskajās operācijās” 5.panta trešo daļu Aizsardzības ministrija ir izstrādājusi attiecīgo Saeimas lēmuma projektu „Par Nacionālo bruņoto spēku atsaukšanu no starptautiskajām operācijām”, ar kuru paredzēts atsaukt NBS vienības no turpmākas dalības starptautiskajās operācijās KFOR (ar 2009.gada 14.augustu) un ALTHEA (ar 2009.gada 9.oktobri).

          Minētā Saeimas lēmuma projekta īstenošanai nav nepieciešama papildu finanšu līdzekļu piesaiste.

 

 

      Aizsardzības ministrijas

valsts sekretārs                                                                      J.Sārts

 

                                                            

 

 

 

 

08.06.2009.             9:50

230                                                                                                 

V.Rakstiņš,

67335251, vitalijs.rakstins@mod.gov.lv


 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

___________________________________________________________

protokola izraksts

 

 

Rīgā

Nr.37

2009.gada 2.jūnijā

 

 

4.§

 

Saeimas lēmumprojekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību dalības apturēšanu starptautiskajās operācijās Kosovā (KFOR) un Bosnijā un Hercegovinā (ALTHEA)"

     TA-1655

___________________________________________________________

(I.V.Lieģis, V.Dombrovskis)

 

     1. Atbalstīt iesniegto Saeimas lēmumprojektu.

     2. Valsts kancelejai precizēt lēmumprojektu, aizstājot vārdu "apturēšanu" ar vārdu "atsaukšanu".

     3. Aizsardzības ministrijai precizēt lēmumprojekta paskaidrojuma rakstu un iesniegt Valsts kancelejā.

     4. Valsts kancelejai sagatavot lēmumprojektu iesniegšanai Saeimā.

     5. Noteikt, ka atbildīgais par lēmumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.

     

 

 

Ministru prezidents, bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrs

  

V.Dombrovskis

 

Valsts kancelejas direktore

  

G.Veismane

 

 

 

2009-MK-PROT-37-0206-#04.doc

1