Rīgā, 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā, 2009.gada  __  jūnijā

Nr.9/3 –

 

Saeimas Prezidijam

 

Juridiskā komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā izskatīšanai lēmumu projektu:

“Par Ausmas Keišas atbrīvošanu no Augstākās tiesas tiesneša amata”.

 

Pielikumā: lēmuma projekts un informatīvais materiāls.

 

 

 

Ar cieņu

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētāja                                         V.Muižniece  


projekts

 

 

 

 

 

 

latvijas republikas saeimas

lēmums

 

 

 

Par Ausmas Keišas atbrīvošanu no Augstākās tiesas tiesneša amata

 

Ar šā gada 13.jūliju atbrīvot Ausmu Keišu no Augstākās tiesas tiesneša amata pēc pašas vēlēšanās.