Rīgā, 2009

Rīgā, 2009.gada 28.maijā

Nr.9/3 – ______________

 

Saeimas Prezidijam

 

Juridiskā komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā izskatīšanai šādus lēmumu projektus:

“Par Sandras Krūmiņas apstiprināšanu par Rīgas apgabaltiesas tiesnesi”;

“Par Mairitas Šķenderes apstiprināšanu par Rīgas apgabaltiesas tiesnesi”;

“Par Guntas Freimanes apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas tiesnesi”;

“Par Maritas Šaltas apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas tiesnesi”;

“Par Signes Dekteres iecelšanu par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi”;

“Par Aijas Pāveles iecelšanu par Administratīvās rajona tiesas tiesnesi”.

 

 

 

Pielikumā: lēmumu projekti un informatīvais materiāls.

 

 

 

Ar cieņu

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētāja                                     V.Muižniece

 


 

projekts

 

 

 

 

 

 

latvijas republikas saeimas

lēmums

 

 

 

Par Signes Dekteres iecelšanu par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi

 

 

Iecelt Signi Dekteri par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi.