Rīgā, 2008

Rīgā, 2009.gada 21.maijā

Nr.9/3 – ______________

 

Saeimas Prezidijam

 

Juridiskā komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā izskatīšanai šādus lēmumu projektus:

“Par Valdas Eilandes atbrīvošanu no Augstākās tiesas tiesneša amata”;

“Par Rutas Zaķes atbrīvošanu no Augstākās tiesas tiesneša amata”;

“Par Harija Raščevska atbrīvošanu no Rēzeknes tiesas tiesneša amata”.

 

Pielikumā: lēmumu projekti un informatīvais materiāls.

 

 

 

Ar cieņu

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētāja                                     V.Muižniece  


 

projekts

 

 

 

 

 

 

latvijas republikas saeimas

lēmums

 

 

 

Par Valdas Eilandes atbrīvošanu no Augstākās tiesas tiesneša amata

 

Ar šā gada 1.jūliju atbrīvot Valdu Eilandi no Augstākās tiesas tiesneša amata pēc pašas vēlēšanās.