Rīgā, 2008

Rīgā, 2009.gada 19.maijā

Nr.9/3 – ______________

 

Saeimas Prezidijam

 

Juridiskā komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā izskatīšanai šādus lēmumu projektus:

“Par Valijas Grebežnieces apstiprināšanu par Siguldas tiesas tiesnesi”;

“Par Ivara Ķiploka apstiprināšanu par Ventspils tiesas tiesnesi”;

“Par Evikas Klēpes apstiprināšanu par Liepājas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi”;

“Par Dinas Rīnas apstiprināšanu par Kuldīgas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi”;

“Par Vitas Vjateres apstiprināšanu par Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi”.

 

Pielikumā: lēmumu projekti un informatīvais materiāls.

 

 

 

Ar cieņu

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētāja                              V.Muižniece  


 

 

projekts

 

 

 

 

 

 

latvijas republikas saeimas

lēmums

 

 

 

Par Dinas Rīnas apstiprināšanu par Kuldīgas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi

 

 

Apstiprināt Dinu Rīnu par Kuldīgas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi.