Rīgā, 2009

Rīgā, 2009.gada 7.maijā

Nr.9/3 – ______________

 

Saeimas Prezidijam

 

Juridiskā komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā izskatīšanai šādus lēmumu projektus:

“Par Elitas Krūmiņas atkārtotu apstiprināšanu par Valsts kontroles padomes locekli”;

“Par Daces Nulles atkārtotu apstiprināšanu par Valsts kontroles padomes locekli”;

“Par Ilvijas Atvares atbrīvošanu no Valsts kontroles Revīzijas, metodoloģijas, analīzes un attīstības departamenta Trešā sektora vadītājas amata”.

 

 

Pielikumā: lēmumu projekti un informatīvais materiāls.

 

 

 

Ar cieņu

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājas biedrs                            Dz.Rasnačs

 


 

projekts

 

 

 

 

 

 

latvijas republikas saeimas

lēmums

 

 

 

Par Elitas Krūmiņas atkārtotu apstiprināšanu par Valsts kontroles padomes locekli

 

 

Ar šā gada 19.maiju atkārtoti apstiprināt Elitu Krūmiņu par Valsts kontroles padomes locekli.