2000

 

 

 

 

 

 

 

 

2009. gada 10. martā        Rīgā              Nr.9/11-2-12- (9/09)

 

Saeimas Prezidijam

 

            Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija lūdz iekļaut kārtējās Saeimas sēdes darba kārtībā Saeimas lēmuma projektu

             “Par 9.Saeimas deputāta Arta Pabrika saukšanu pie administratīvās atbildības”.

 

 

Pielikumā :

1) Saeimas lēmuma projekts par piekrišanu Arta Pabrika saukšanai pie administratīvās atbildības uz 1 lapas;

2) LR Iekšlietu ministrijas Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes Satiksmes uzraudzības biroja iesnieguma kopija un administratīvā protokola kopija uz 2 lapām;

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

Mandātu, ētikas un iesniegumu

komisijas priekšsēdētāja biedrs                                                                  M.Ārbergs

 

 

 

 

 

 

 

SAEIMAS LĒMUMS

 

Par piekrišanu 9.Saeimas deputāta Arta Pabrika saukšanai

 pie administratīvās atbildības

 

 

Izskatījusi Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes Satiksmes uzraudzības biroja iesniegumu un protokolu par administratīvo pārkāpumu,

 

 

Latvijas Republikas Saeima n o l e m j :

 

Piekrist 9. Saeimas deputāta Arta Pabrika saukšanai pie administratīvās atbildības par administratīvajā protokolā norādīto pārkāpumu.

 

 

 

 

Saeimas priekšsēdētājs

G. Daudze