Rīgā, 2008

Rīgā, 2008.gada 4.decembrī

Nr.9/3 – ______________

 

Saeimas Prezidijam

 

Juridiskā komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā izskatīšanai šādus lēmumu projektus:

“Par Irinas Kaļiņinas apstiprināšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi”;

“Par Dzintras Zemitānes apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi”.

 

 

Pielikumā: lēmumu projekti un informatīvais materiāls.

 

 

 

Ar cieņu,

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētāja                                   V.Muižniece


 

 

projekts

 

 

 

 

 

 

latvijas republikas saeimas

lēmums

 

 

 

Par Dzintras Zemitānes apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi

 

 

Apstiprināt Dzintru Zemitāni par Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi.