2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008. gada 3. decembrī

Nr. 9/5 –

Saeimas Prezidijam

 

 

Izglītības, kultūras un zinātnes komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā Saeimas lēmuma projektu “Par Augstākās izglītības padomes apstiprināšanu”. 

 

 Pielikumā: 1) Saeimas lēmuma projekts, 1 lpp.;

                   2) informatīvais materiāls,  31 lpp.

 

 

                                    Ar cieņu,

 

 

J. Strazdiņš

Izglītības, kultūras un zinātnes

komisijas priekšsēdētājs

 


 

 

 

 

 

Projekts

SAEIMAS LĒMUMS

          Saeima nolemj apstiprināt Augstākās izglītības padomi šādā sastāvā:

Juris Ekmanis – Latvijas Zinātņu akadēmijas deleģēts pārstāvis;

Artis Sīmanis – Latvijas Mākslas augstskolu asociācijas deleģēts pārstāvis;

Dzintra Kohva – Latvijas Izglītības vadītāju asociācijas deleģēta pārstāve;

Aigars Rostovskis – Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras deleģēts  pārstāvis;

Jānis Rozenblats – Latvijas Koledžu asociācijas deleģēts pārstāvis;

Jānis Vētra – Latvijas Rektoru padomes deleģēts pārstāvis;

Dace Markus - Latvijas Augstskolu profesoru asociācijas deleģēta pārstāve;

Aldis Baumanis - Latvijas Darba devēju konfederācijas deleģēts pārstāvis;

Solveiga Skotele - Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības deleģēta pārstāve;

Anna Cīrule - Latvijas Studentu apvienības deleģēta pārstāve;

Boriss Kurovs - Privāto augstskolu asociācijas deleģēts pārstāvis;

izglītības un zinātnes ministrs saskaņā ar ieņemamo amatu (ex officio).

 

Lēmums stājas spēkā 2008. gada 22.decembrī.