Rīgā, 2008

Rīgā, 2008.gada 1.decembrī

Nr.9/3 – ______________

 

Saeimas Prezidijam

 

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 51.pantu, Juridiskā komisija lūdz izdarīt grozījumu Saeimas š.g. 4.decembra sēdes izsludinātajā darba kārtībā un iekļaut tajā darba kārtības II sadaļā izskatīšanai šādus lēmumu projektus:

“Par Agijas Kudrēvičas iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi”;

“Par Staņislava Linkeviča iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi”;

“Par Laumas Paegļkalnas iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi”;

“Par Lindas Piusas iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi”;

“Par Guntara Ploriņa iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi”;

“Par Solveigas Pones iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi”;

“Par Solvitas Pujātes iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi”;

“Par Andra Zuša iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi”;

“Par Baibas Lietiņas atbrīvošanu no administratīvās rajona tiesas tiesneša amata”.

 

 

 

 

 Pielikumā: lēmumu projekti un informatīvais materiāls.

 

 

 

Ar cieņu,

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētāja                                      V.Muižniece


 

 

projekts

 

 

 

 

 

 

latvijas republikas saeimas

lēmums

 

 

 

Par Baibas Lietiņas atbrīvošanu no administratīvās rajona tiesas tiesneša amata

 

 

Atbrīvot Baibu Lietiņu no administratīvās rajona tiesas tiesneša amata pēc pašas vēlēšanās ar 2008.gada 10.decembri.