PROJEKTS

Rīgā, 2008.gada 30.oktobrī

Nr.9/3 – ______________

 

Saeimas Prezidijam

 

Juridiskā komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā izskatīšanai šādus lēmumu projektus:

“Par Andra Pešudova iecelšanu par Rīgas rajona tiesas tiesnesi”;

“Par Gunāra Strucinska iecelšanu par Ludzas rajona tiesas tiesnesi”;

“Par Ivetas Stuberovskas iecelšanu par Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas tiesnesi”.

 

 

Pielikumā: lēmumu projekti un informatīvais materiāls.

 

 

 

Ar cieņu,

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētāja                                   V.Muižniece  


 

projekts

 

 

 

 

 

 

latvijas republikas saeimas

lēmums

 

 

 

Par Andra Pešudova iecelšanu par Rīgas rajona tiesas tiesnesi

 

 

 Iecelt Andri Pešudovu par Rīgas rajona tiesas tiesnesi.