Rīgā, 2008

Rīgā, 2008.gada 29.maijā

Nr.9/3 – ______________

 

Saeimas Prezidijam

 

Juridiskā komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā izskatīšanai šādus lēmumu projektus:

“Par Aijas Āvas iecelšanu par Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas tiesnesi”;

“Par Baibas Jēkabsones iecelšanu par Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas tiesnesi”;

“Par Baibas Ozoliņas iecelšanu par Jūrmalas pilsētas tiesas tiesnesi”;

“Par Daces Riekstiņas apstiprināšanu par Ventspils zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi”;

“Par Ineses Ziediņas apstiprināšanu par Jelgavas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi”;

“Par Žanetes Žimantes apstiprināšanu par Rīgas rajona tiesas tiesnesi”;

“Par Irēnas Poļikarpovas atbrīvošanu no Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesneša amata”.

 

 

 

Pielikumā: lēmumu projekti un informatīvais materiāls.

 

 

 

Ar cieņu,

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētāja                                   V.Muižniece


 

projekts

 

 

 

 

 

 

latvijas republikas saeimas

lēmums

 

 

 

Par Irēnas Poļikarpovas atbrīvošanu no Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesneša amata

 

 

Atbrīvot Irēnu Poļikarpovu no Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesneša amata pēc pašas vēlēšanās.