PROJEKTS

Rīgā, 2008.gada 28.maijā

Nr.9/3 – ______________

 

Saeimas Prezidijam

 

Juridiskā komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā izskatīšanai lēmuma projektu “Par Ivara Bičkoviča apstiprināšanu par Augstākās tiesas priekšsēdētāju”.

 

 

 

Pielikumā: lēmuma projekts un informatīvais materiāls.

 

 

 

Ar cieņu,

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētāja                                   V.Muižniece  


 

projekts

 

 

 

 

 

 

latvijas republikas saeimas

lēmums

 

 

 

Par Ivara Bičkoviča apstiprināšanu par Augstākās tiesas priekšsēdētāju

 

 

Saeima nolemj:

Apstiprināt Ivaru Bičkoviču par Augstākās tiesas priekšsēdētāju.

Lēmums stājas spēkā 2008.gada 16.jūnijā.

 

Orģinālais dokuments