Rīgā

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā

 

2008.gada 27.maijā

 

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

 

 

 

 

Saskaņā ar Sociālo un darba lietu komisijas 27.maija sēdē pieņemto lēmumu lūdzam iekļaut Saeimas 29.maija sēdes darba kārtībā lēmumprojektu „Par Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Konvenciju „Par cilvēku ar invaliditāti tiesībām”.

 

Pielikumā: Lēmumprojekts „Par Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Konvenciju „Par cilvēku ar invaliditāti tiesībām” uz 1 lapas.

 

 

 

 

 

komisijas priekšsēdētāja                                                      A.Barča

 

 


 

 

 

 

 

 

PROJEKTS

 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMAS

LĒMUMS

 

 

Par Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Konvenciju

„Par cilvēku ar invaliditāti tiesībām”

 

 

 Saeima nolemj:

 

 Ministru kabinetam:

1.     līdz 2008.gada 1.septembrim nodrošināt ANO konvencijas „Par cilvēku ar invaliditāti tiesībām” parakstīšanu Latvijas Republikas vārdā,

2.     līdz 2008.gada 31.decembrim izvērtēt Latvijas Republikas normatīvo aktu atbilstību Konvencijas prasībām,

3.     līdz 2009.gada 1.maijam izstrādāt rīcības plānu Konvencijas ratifikācijas procesa sagatavošanai,

4.     līdz 2009. gada 1.decembrim sagatavot un iesniegt Latvijas Republikas Saeimā likumprojektu „Par ANO Konvenciju „Par cilvēku ar invaliditāti tiesībām””.