Rīgā, 2008

Rīgā, 2008.gada 22.maijā

Nr.9/3 – ______________

 

Saeimas Prezidijam

 

Juridiskā komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā izskatīšanai šādus lēmumu projektus:

“Par Guntas Sokolovas atkārtotu iecelšanu par Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas tiesnesi”;

“Par Sandras Strences apstiprināšanu par Rīgas apgabaltiesas tiesnesi”;

“Par Antras Zutes apstiprināšanu par Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi”.

 

 

 

Pielikumā: lēmumu projekti un informatīvais materiāls.

 

 

 

Ar cieņu,

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētāja biedrs                         Dz.Rasnačs  


 

projekts

 

 

 

 

 

 

latvijas republikas saeimas

lēmums

 

 

 

Par Antras Zutes apstiprināšanu par Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi

 

 

Apstiprināt Antru Zuti par Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi.