Rīgā, 2008

Rīgā, 2008.gada 8.maijā

Nr.9/3 – ______________

 

Saeimas Prezidijam

 

Juridiskā komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā izskatīšanai šādus lēmumu projektus:

“Par Dainas Alksnes apstiprināšanu par Kuldīgas rajona tiesas tiesnesi”;

“Par Jura Stukāna apstiprināšanu par Rīgas apgabaltiesas tiesnesi”.

 

 

 

Pielikumā: lēmumu projekti un informatīvais materiāls.

 

 

 

Ar cieņu,

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētāja                                   V.Muižniece  


projekts

 

 

 

 

 

 

latvijas republikas saeimas

lēmums

 

 

 

Par Dainas Alksnes apstiprināšanu par Kuldīgas rajona tiesas tiesnesi

 

 

  Apstiprināt Dainu Alksni par Kuldīgas rajona tiesas tiesnesi.