PROJEKTS

Rīgā, 2008.gada 23.aprīlī

Nr.9/3 – ______________

 

Saeimas Prezidijam

 

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 51.pantu, Juridiskā komisija lūdz izdarīt grozījumu Saeimas š.g. 24.aprīļa sēdes izsludinātajā darba kārtībā un iekļaut tajā darba kārtības II sadaļā izskatīšanai šādus lēmumu projektus:

“Par Simonas Gmirekas atkārtotu iecelšanu par Balvu rajona tiesas tiesnesi”;

“Par Zeltītes Kusiņas apstiprināšanu par Ogres rajona tiesas tiesnesi”;

“Par Daiņa Šaicāna atkārtotu iecelšanu par Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi”;

“Par Jura Taukula apstiprināšanu par Daugavpils zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi”;

“Par Ināras Zabarovskas apstiprināšanu par Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi”.

 

 

Pielikumā: lēmumu projekti un informatīvais materiāls.

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētāja                                   V.Muižniece

 


 

projekts

 

 

 

 

 

 

latvijas republikas saeimas

lēmums

 

 

 

Par Daiņa Šaicāna atkārtotu iecelšanu par Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi

 

 

Atkārtoti iecelt Daini Šaicānu par Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi.