PROJEKTS

Rīgā, 2008.gada 17.aprīlī

Nr.9/3 – ______________

 

Saeimas Prezidijam

 

Juridiskā komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā izskatīšanai šādus lēmumu projektus:

“Par Sandras Amolas apstiprināšanu par Rīgas apgabaltiesas tiesnesi”;

“Par Guntas Rezgoriņas apstiprināšanu par Madonas rajona tiesas tiesnesi”;

“Par Indras Tikumas apstiprināšanu par Bauskas rajona tiesas tiesnesi”.

 

 

Pielikumā: lēmumu projekti un informatīvais materiāls.

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētāja biedrs                        Dz.Rasnačs  

 


 

projekts

 

 

 

 

 

 

latvijas republikas saeimas

lēmums

 

 

 

Par Guntas Rezgoriņas apstiprināšanu par Madonas rajona tiesas tiesnesi

 

 

Apstiprināt Guntu Rezgoriņu par Madonas rajona tiesas tiesnesi.