PROJEKTS

Rīgā, 2008.gada 16.aprīlī

Nr.9/3–_______________

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Juridiskā komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā izskatīšanai lēmuma projektu “Par tiesnešu skaita noteikšanu Latvijas Republikas rajonu (pilsētu) tiesās”.

 

 Pielikumā: lēmuma projekts un informatīvais materiāls.

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētāja biedrs                                Dz.Rasnačs


projekts

 

 

 

 

 

 

latvijas republikas saeimas

 lēmums

 

 

 

Par tiesnešu skaita noteikšanu

Latvijas Republikas rajonu (pilsētu) tiesās

 

 

Noteikt, ka ar 2008.gada 1.maiju Latvijas Republikas rajonu (pilsētu) tiesās ir 310 tiesneši.