PROJEKTS

Rīgā, 2008.gada 16.aprīlī

Nr.9/3 – ______________

 

Saeimas Prezidijam

 

Juridiskā komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā izskatīšanai šādus lēmumu projektus:

“Par Jolantas Āboliņas iecelšanu par Talsu zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi”;

“Par Ivara Dzindzuka iecelšanu par Rēzeknes tiesas tiesnesi”;

“Par Diānas Koroševskas apstiprināšanu par Rēzeknes zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi”;

“Par Irēnas Lavrinovičas iecelšanu par Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi”;

“Par Kristīnes Ozoliņas iecelšanu par Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi”;

“Par Evitas Sietnieces apstiprināšanu par Aizkraukles zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi”;

“Par Elgas Vesperes iecelšanu par Liepājas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi”;

“Par Mairitas Zadiņas iecelšanu par Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi”.

 

 

Pielikumā: lēmumu projekti un informatīvais materiāls.

 

Ar cieņu,

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētāja biedrs                        Dz.Rasnačs  

 


 

projekts

 

 

 

 

 

 

latvijas republikas saeimas

lēmums

 

 

 

Par Evitas Sietnieces apstiprināšanu par Aizkraukles zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi

 

 

Apstiprināt Evitu Sietnieci par Aizkraukles zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi.