Latvijas Republikas 9

 

2008.gada 10.aprīlī

Nr.______________

 

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

            Lūdzam iekļaut 10.aprīļa Saeimas sēdes darba kārtībā lēmumprojektu „Latvijas Republikas 9. Saeimas deklarācija par situāciju Tibetā”

Pielikumā:         Lēmumprojekts: „ Latvijas Republikas 9. Saeimas deklarācija par situāciju Tibetā” uz 1 lapas.

  

Saeimas deputāti:

 

1._________________________      

 

2._________________________      

 

3._________________________      

 

4._________________________      

 

5._________________________      

 

Orģinālais dokuments

 

 

 

 

Projekts

 

 

Latvijas Republikas Saeimas

Lēmums

 

Latvijas Republikas 9. Saeimas deklarācija par situāciju Tibetā

 

Latvijas Republikas Saeima ir norūpējusies par notiekošo Tibetā, kur 2008. gada 10. martā sākās nemieri, kurus nežēlīgi apspieda Ķīnas varas iestādes, un izsaka visdziļāko līdzjūtību bojā gājušo piederīgajiem.

 

Latvijas Republikas Saeima aicina abas konfliktā iesaistītās puses būt savaldīgām un atturēties no spēka pielietošanas un vardarbības.

 

Latvijas Republikas Saeima aicina Ķīnas varas iestādes nākt klajā ar situācijas skaidrojumu un atklāt precīzu informāciju par Tibetas krīzes laikā nogalināto personu skaitu, par apcietināto un aizvesto ievainoto precīzu atrašanās vietu un atturēties no tālākas protestētāju apcietināšanas, apcietināto spīdzināšanas un pazemošanas.

 

Latvijas Republikas Saeima aicina Ķīnas varas iestādes atļaut ANO cilvēktiesību ekspertiem ierasties Tibetas autonomajā apgabalā, kā arī Sičuaņas, Gaņsu un Kvinghai provincēs, lai veiktu objektīvu notikušā izmeklēšanu;

 

Latvijas Republikas Saeima aicina Ķīnas varas iestādes atļaut starptautiskajiem medijiem apmeklēt Tibetas reģionu un iegūt objektīvu informāciju par stāvokli Tibetā;

 

Latvijas Republikas Saeima atbalsta abu pušu izlīguma panākšanu un aicina Ķīnas varas iestādes uzsākt tiešu, konstruktīvu, rezultatīvu un visaptverošu dialogu ar Viņa Svētību Dalai Lamu un Tibetas trimdas valdības Daramsalā pārstāvjiem, lai rastu krīzei miermīlīgu risinājumu un panāktu vienošanos par Tibetas reģiona reālu autonomiju, kas nozīmētu Tibetas unikālās kultūras, reliģijas un identitātes aizsardzību, kā arī visu starptautiski atzīto cilvēktiesību un brīvību ievērošanu un ilgstošu mieru reģionā;

 

Latvijas Republikas Saeima aicina Ķīnu, kā ANO Drošības padomes locekli, risinot šo grūto uzdevumu, rīkoties savaldīgi, miermīlīgi un nevardarbīgi, ievērojot starptautiski atzītās demokrātijas normas un cilvēktiesības.