PROJEKTS

Rīgā, 2008.gada 17.janvārī

Nr.9/3 –

 

Saeimas Prezidijam

 

Juridiskā komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā izskatīšanai šādus lēmumu projektus:

“Par G.Čepules apstiprināšanu par Jelgavas tiesas tiesnesi”;

“Par A.Čumakovas atbrīvošanu no Rēzeknes tiesas tiesneša amata”.

 

 

 

Pielikumā: lēmumu projekti un informatīvais materiāls.

 

 

 

Ar cieņu,

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs                          V.Stepaņenko  

 


 

projekts

 

 

 

 

 

 

latvijas republikas saeimas

lēmums

 

 

 

Par A.Čumakovas atbrīvošanu no Rēzeknes tiesas tiesneša amata

 

 

Ar šā gada 31.janvāri atbrīvot Aleksandru Čumakovu no Rēzeknes tiesas tiesneša amata veselības stāvokļa dēļ.