17

 

 

 

 

 

 

 

 

2008. gada 17. janvāris.

 

LATVIJAS REPUBLIKAS

SAEIMAS PREZIDIJAM

 

 

Saeimas deputāti lūdz iekļaut 2007. gada 17. janvāra Saeimas sēdes darba kārtībā sadaļā Amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana lēmumprojektu “Par deputāta Valda Ģīļa ievēlēšanu Saimnieciskajā komisijā”.

 

Pielikumā: Lēmuma projekts uz vienas lapas.

 

 

Saeimas deputāti:

 

 

1. _________________________                                  2. _________________________

 

3. _________________________                                  4. _________________________

 

5. _________________________                                  6. _________________________

 

7. _________________________                                  8. _________________________

 

9. _________________________                                  10. ________________________


 

 

 

 

Projekts

 

 

 

 

 

 

Latvijas Republikas Saeima nolemj:

 

 

ievēlēt Saeimas deputātu Valdi Ģīli Saimnieciskajā komisijā.