17

 

 

 

 

 

 

 

 

2007. gada 15. janvāris.

 

LATVIJAS REPUBLIKAS

SAEIMAS PREZIDIJAM

 

 

Saeimas deputāti lūdz iekļaut 2007. gada 17. janvāra Saeimas sēdes darba kārtībā sadaļā Amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana lēmumprojektu “Par deputāta Aigara Kalvīša ievēlēšanu Tautsaimniecības komisijā”.

 

Pielikumā: Lēmuma projekts uz vienas lapas.

 

 

Saeimas deputāti:

 

 

1. _________________________                              2. _________________________

 

3. _________________________                              4. _________________________

 

5. _________________________                              6. _________________________

 

7. _________________________                              8. _________________________

 

9. _________________________                              10. ________________________


 

 

 

 

Projekts

 

 

 

 

 

 

Latvijas Republikas Saeima nolemj:

 

 

ievēlēt Saeimas deputātu Aigaru Kalvīti Tautsaimniecības komisijā.