Latvijas Republikas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

15.01.2008

Nr.

 

 

            Saeimas deputāti lūdz iekļaut 2008.gada 17.janvāra Saeimas sēdes darba kārtībā sadaļā Amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana lēmuma projektu „Par deputātes Baibas Rivžas ievēlēšanu Budžeta un finanšu ( nodokļu) komisijā” un „Par deputātes Baibas Rivžas  ievēlēšanu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā”.

 

Pielikumā: Lēmuma projekti uz 2.lpp.

 

  1. _______________________________
  2. _______________________________
  3. _______________________________
  4. _______________________________
  5. _______________________________
  6. _______________________________
  7. _______________________________
  8. _______________________________
  9. _______________________________
  10. _______________________________

 

Projekts

 

 

 

Latvijas Republikas Saeima nolemj:

 

            ievēlēt Saeimas deputāti Baibu Rivžu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā.