PROJEKTS

 

 

 

 

 

Rīgā, 2007.gada 19. decembrī

Nr.9/3 -

Saeimas Prezidijam

 

 

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 51.pantu, Juridiskā komisija lūdz izdarīt grozījumu Saeimas š.g. 20. decembra sēdes izsludinātajā darba kārtībā un iekļaut II sadaļā pēc 12.darba kārtības jautājuma šādu lēmuma projektu:

‘’Par Saeimas 1997. gada 23. janvāra lēmuma atzīšanu par spēku zaudējušu’’.

 

 

 Pielikumā: lēmuma projekts un informatīvais materiāls.

 

 

 

Ar cieņu,

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs                                   M.Segliņš

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

projekts

 

 

 

 

 

 

 

 

latvijas republikas saeimas

lēmums

 

 

 

Par Saeimas 1997.gada 23.janvāra lēmuma atzīšanu par spēku zaudējušu

 

 

Saeima nolemj:

Atzīt par spēku zaudējušu Saeimas 1997.gada 23.janvāra lēmumu par Andreja Lepses atbrīvošanu no Augstākās tiesas tiesneša amata sakarā ar viņa apstiprināšanu par Satversmes tiesas tiesnesi un saskaņā ar Satversmes tiesas spriedumu atjaunot atbilstoši Latvijas Republikas Augstākās Padomes 1990.gada 13.jūnija lēmumam ievēlētā Andreja Lepses Augstākās tiesas tiesneša pilnvaras, kas bija pārtrauktas uz Satversmes tiesas tiesneša pilnvaru laiku.