Rīgā, 2007

Rīgā, 2007.gada 13.decembrī

Nr.9/3 –

 

Saeimas Prezidijam

 

Juridiskā komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā izskatīšanai šādus lēmumu projektus:

“Par I.Bogdanovas iecelšanu par Bauskas rajona tiesas tiesnesi”;

“Par V.Prudņikova iecelšanu par Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas tiesnesi”;

 “Par R.Silakalna iecelšanu par Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas tiesnesi”.

 

 

 

 

Pielikumā: lēmumu projekti un informatīvais materiāls.

 

 

 

Ar cieņu,

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs                                    M.Segliņš 

 


 

projekts

 

 

 

 

 

 

latvijas republikas saeimas

lēmums

 

 

 

Par I.Bogdanovas iecelšanu par Bauskas rajona tiesas tiesnesi

 

 

Iecelt Irinu Bogdanovu par Bauskas rajona tiesas tiesnesi.