Latvijas Republikas

 

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

 

 

2007. gada 12.decembrī

Nr._________________

 

 

 

Saeimas deputāti lūdz iekļaut 2007. gada 13.decembra Saeimas sēdes darba kārtībā, sadaļā Amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana, lēmumprojektu „Par deputāta Nikolaja Kabanova atsaukšanu no Ārlietu komisijas”.

 

Pielikumā: lēmuma projekts uz vienas lapas

 

 

Saeimas deputāti:

 

1.________________________           6. ________________________            

 

 

2. ________________________          7. ________________________

 

 

3. ________________________          8. ________________________

 

             

             4.________________________          9. ________________________

 

 

             5. ________________________         10.________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekts

 

 

Latvijas Republikas Saeima nolemj:

 

 

atsaukt Saeimas deputātu Nikolaju Kabanovu no Ārlietu  komisijas.